Sản xuất Nông, lâm, thủy sản tỉnh Thái Bình 6 tháng đầu năm 2023 duy trì ổn định và đảm bảo tăng trưởng

Thứ hai - 26/06/2023 00:41
Kết quả cụ thể sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 6 tháng đầu năm 2023 như sau:
Trồng trọt
Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2023 đạt 126.088 ha, giảm 845 ha (-0,67%) so với cùng kỳ năm 2022; trong đó: diện tích gieo trồng vụ Đông đạt 36.644 ha, giảm 61 ha (-0,16%); tổng diện tích gieo trồng vụ Xuân năm 2023 đạt 89.444 ha giảm 744 ha (-0.86 %), riêng diện tích lúa xuân đạt 74.863 ha, giảm 758 ha (-1%) so với vụ xuân năm 2022.
Lúa xuân
Tổng diện tích gieo cấy là 74.863 ha, giảm 758 ha (-1%) so với vụ xuân năm 2022, trong đó diện tích lúa dài ngày là 4.921 ha, chiếm 6,57%; các giống lúa ngắn ngày có diện tích 69.429 ha, chiếm 93,43% tổng diện tích lúa xuân. Các giống lúa có chất lượng gạo ngon (kể cả giống nếp dài ngày) có diện tích là 24.879 ha, chiếm 33.23% tổng diện tích lúa xuân. Giống lúa thuần có năng suất cao chiếm 67,77% gồm các giống lúa lai, Q5, BC15, TBR45, TBR-1, Thiên ưu 8, TBR225, VN10...
Theo tiến độ sản xuất nông nghiệp tính đến ngày 15/6/2023 tổng diện tích lúa xuân đã thu hoạch đạt 70.877 ha, đạt 94,7% tổng diện tích lúa xuân đã gieo cấy. Ước tính năng suất lúa vụ Xuân năm 2023 đạt 71,08 tạ/ha, sản lượng lúa vụ Xuân sơ bộ đạt 532.126 tấn, giảm 5.690 tấn (-1,06%) so với cùng kỳ năm trước.
Cây màu vụ Đông Xuân
Tổng diện tích gieo trồng các loại cây màu đạt 51.225 ha, năng suất sơ bộ ước đạt tương đương với cùng kỳ năm trước. Cụ thể là:
Cây ngô: Năng suất sơ bộ đạt 58,46 tạ/ha, tăng 0,04 tạ/ha, (+0,07%), sản lượng sơ bộ đạt 39.671 tấn, giảm 559 tấn (-1,39%) so với vụ đông xuân năm 2022 do diện tích gieo trồng giảm 100 ha (-1,46%).
Cây khoai lang: Năng suất sơ bộ đạt 121,69 tạ/ha, giảm 1,16 tạ/ha (-0,9%), sản lượng đạt 31.890 tấn, tăng 2.142 tấn (+7,2%) so với vụ đông năm trước (do diện tích tăng 199 ha).
Cây Khoai tây: diện tích đạt 3.609 ha, giảm 46 ha (-1,25%), năng suất đạt 155,14 tạ/ha giảm 1,74 tạ/ha (-1,1%), sản lượng ước đạt 55.991 tấn, giảm 1.348 tấn (-2,35%) so với vụ đông năm trước.
Cây Đậu tương: Năng suất đạt 18,02 tạ/ha, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước, sản lượng đạt 1.416 tấn, tăng 101 tấn (+7,2%) so với vụ đông năm trước (do diện tích tăng 57 ha).
Rau các loại: Năng suất đạt 241,78 tạ/ha, tăng 0,36 tạ/ha (+0,15%), sản lượng đạt 735.053 tấn giảm 33.692 tấn (-4,38%), do diện tích giảm 323 ha, trong đó: rau cải các loại giảm 2.334 ha, sản lượng đạt 256.934 tấn, giảm 63.466 tấn (-19,81%); rau mùng tơi tăng 118 ha (+12,39%), sản lượng thu hoạch ước đạt 23.928 tấn tăng 2.769 tấn (+13,09%); rau bắp cải diện tích đạt 1.616 ha, tăng 159 ha (+10.93), sản lượng đạt 46.894 tấn, tăng 5.129 tấn (+12,28) so với cùng kỳ năm trước.
Cây gia vị hàng năm diện tích đạt 1.207 ha, giảm 26 ha, trong đó ớt cay diện tích đạt 1.027 ha, giảm 54 ha, năng suất sơ bộ đạt 164,36 tạ/ha, tăng 0,02 tạ/ha, (+0,01%) so với vụ đông xuân năm 2022.
Theo tiến độ sản xuất nông nghiệp tính đến ngày 15/6/2023 tổng diện tích cây màu hè đã trồng đạt 10.820 ha, đạt 98.3% kế hoạch đề ra.
Cây lâu năm
Sản lượng thu hoạch của một số cây ăn quả trọng điểm của tỉnh đã được thu hoạch trong những tháng đầu năm như chuối đạt 45,7 nghìn tấn, tăng 2,02%; xoài đạt 0,48 nghìn tấn, tăng 1,68%%; vải đạt 2,87 nghìn tấn, tăng 13,46% so với cùng kỳ năm 2022.
Chăn nuôi trâu, bò
Tổng đàn trâu, bò thời điểm tháng 6/2023 ước tính 58,6 nghìn con, tăng 3,42%, trong đó tổng đàn trâu 7,11 nghìn con, tăng 9,43%; tổng đàn bò là 51,55 nghìn con, tăng 2,56% so cùng kỳ năm trước.
 Sản lượng thịt trâu, bò xuất chuồng 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 5.210 tấn, tăng 1,24%; trong đó, sản lượng thịt trâu đạt 434 tấn, tăng 1,4%; sản lượng thịt bò đạt 4.776 tấn, tăng 1,19% so với cùng kỳ năm 2022.
Chăn nuôi lợn
Ước tính đàn lợn tại thời điểm tháng 6/2023 là 706,4 nghìn con, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thịt hơi ước tính 6 tháng đầu năm 2023 đạt 77,08 nghìn tấn, tăng 1,49% so với cùng kỳ năm 2022
Chăn nuôi gia cầm
Tổng đàn gia cầm ước đạt 14,23 triệu con, tăng 1,27%; trong đó đàn gà ước đạt 10,24 triệu con, tăng 2,55% so với cùng kỳ năm 2022.
Sản lượng thịt gia cầm xuất chuồng ước đạt 27,1 nghìn tấn tăng 3,97% so với cùng kỳ. Trong đó: sản lượng gà thịt đạt 21,36 nghìn tấn, tăng 4,96%; sản lượng trứng gia cầm đạt 168,6 triệu quả, tăng 0,42% so với cùng kỳ năm trước.
Tình hình dịch bệnh: Trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 01 ổ dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi tại xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương nhưng đã được khống chế. Các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác như: cúm gia cầm; lở mồm long móng; viêm da nổi cục được kiểm soát, hiện tại trên đàn lợn vẫn lẻ tẻ xuất hiện các bệnh thông thường như các bệnh về đường tiêu hóa, hô hấp…
Lâm nghiệp
Diện tích rừng được trồng mới tập trung là 8,3 ha, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước
Sản lượng gỗ khai thác 6 tháng đầu năm 2023 là 1.153 m3, tăng 1,59%; củi khai thác 4.194 Ste, tăng 1,08% so với cùng kỳ năm trước, do trên địa bàn tỉnh chủ yếu là cây lấy gỗ trồng phân tán nên sản lượng gỗ, củi khai thác rất hạn chế và dần có xu hướng cạn kiệt.
Thuỷ sản
Sản lượng thủy sản tháng ước tính 6 tháng đầu năm 2023 đạt 131,12 nghìn tấn, tăng 2,78% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó sản lượng khai thác ước đạt 53,73 nghìn tấn, tăng 2,74%; sản lượng nuôi trồng ước đạt 77,38 nghìn tấn tăng 2,81% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số lượng giống thủy sản đã sản xuất đạt 651 triệu con, tăng 2,55% so với cùng kỳ năm 2022.
Về khai thác
Sản lượng khai thác thủy sản 6 tháng đầu năm 2023 ước tính đạt 53,73 nghìn tấn, tăng 2,74% so với cùng kỳ năm trước.
Khai thác biển: sản lượng đạt 51,77 nghìn tấn, tăng 2,87%; trong đó cá ước tính đạt 32 nghìn tấn, tăng 2,82%; sản lượng tôm ước tính đạt 0,7 nghìn tấn, tăng 3,23%; thuỷ sản khác đạt 19 nghìn tấn, tăng 2,95% so với cùng kỳ năm trước.
Khai thác nội địa: Ước tính sản lượng 6 tháng đầu năm 2023 đạt 1,9 nghìn tấn, giảm 0,58% so với cùng kỳ năm 2022.
Về nuôi trồng
Từ ngày 26/4/2023, bệnh đốm trắng đã xuất hiện trên tôm nuôi tại vùng nuôi thuộc xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải. Sau đó, bệnh liên tục phát sinh, đến ngày 05/6/2023, phát sinh tại 8 xã của 02 huyện (Tiền Hải: 04 xã và Thái Thụy: 04 xã); với tổng số ao có tôm bị bệnh 612 ao với diện tích là 881.006 m2. Đến nay dịch bệnh ở tôm nuôi đã cơ bản ổn định, chưa có báo cáo tôm chết do bệnh đốm trắng.
Sản lượng thủy sản nuôi trồng 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 77,38 nghìn tấn, tăng 2,81% so cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 19,48 nghìn tấn, tăng 2,27%; tôm đạt 1,23 nghìn tấn, tăng 2,92%; nuôi trồng thủy sản khác ổn định trong 6 tháng ước đạt 56,66 nghìn tấn, tăng 2,99% so với cùng kỳ năm 2022.
Nuôi trồng thủy sản lồng bè đã và đang phát triển ổn định tại các địa phương, đối tượng chủ yếu nuôi là cá lăng và cá diêu hồng;… và hầu trên bè ở cửa sông. Sản lượng nuôi lồng bè 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 1,27 nghìn tấn, tăng 2,08% so với cùng kỳ năm 2022.
Phòng Thống kê Kinh tế

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây