Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2020 tỉnh Thái Bình

Thứ sáu - 29/05/2020 09:50
1 (4)
1 (4)
2 (7)

3 (5)

4 (5)

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
Trong tháng, các địa phương tập trung bảo vệ an toàn cho các diện tích gieo trồng vụ xuân và chuẩn bị cho thu hoạch đại trà lúa xuân. Ngành chăn nuôi chú trọng tái đàn gia súc, gia cầm và tái cơ cấu giống vật nuôi. Ngành thủy tập trung chăm sóc cho diện tích đã nuôi thả.
 Nông nghiệp
Trồng trọt
Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ đông xuân 2020 toàn tỉnh đạt 127.300 ha, giảm 832 ha (-0,7%) so với vụ đông xuân 2019, trong đó: diên tích vụ đông đạt 36.278 ha, tăng 158ha (+0,4%) so với vụ đông năm trước; diện tích gieo trồng vụ xuân đạt 91.022 ha, giảm 989 ha (-1,1%) so với vụ xuân 2019.
Lúa Xuân:
Tổng diện tích gieo cấy lúa vụ xuân 2020 đạt 76.252 ha, giảm 1,7% so với vụ xuân năm trước. Diện tích gieo cấy lúa tại các huyện, thành phố trong tỉnh hầu hết giảm so với năm trước. Nguyên nhân giảm một phần do đô thị hóa và công nghiệp hóa chuyển sang đất phi nông nghiệp; một phần do hiệu quả trồng lúa thấp nên chuyển sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản mang lại giá trị kinh tế cao hơn; phần còn lại là do lực lượng lao động nông nghiệp hiện đang giảm chuyển sang các lĩnh vực khác dẫn đến diện tích không canh tác tại các địa phương ngày một nhiều.
 Thời điểm này toàn bộ diện tích lúa xuân năm 2020 của tỉnh phát triển ổn định, tuy nhiên trong thời gian qua do điều kiện thời tiết không thuận cây trồng mẫn cảm, bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh, gây hại cho cây lúa, các địa phương đã tích cực chỉ đạo nông dân chủ động phun thuốc phòng trừ bệnh đạo ôn. Hiện tại điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, toàn bộ diện tích lúa vụ xuân của tỉnh đang ở giai đoạn đỏ đuôi và chín, một số diện tích của các huyện phía bắc cuối tháng 5 đã có thể tiến hành thu hoạch lúa trà sớm.
Theo tiến độ sản xuất nông nghiệp tính đến ngày 14/5/2020 tổng diện tích lúa vụ xuân đã trỗ đạt 64.700 ha, đạt 84,8% tổng diện tích lúa xuân đã gieo cấy. Thời gian tới nếu điều kiện thời tiết, sâu bệnh diễn biến thuận lợi, năng suất vụ xuân năm 2020 khả năng sẽ đạt xấp xỉ vụ xuân 2019.
Cây màu vụ đông xuân:
Tổng diện tích gieo trồng các loại cây màu vụ đông xuân năm 2020 đạt 51.048 ha, tăng 1,0% so cùng kỳ. Một số cây trồng chủ lực năm nay có diện tích giảm do thời gian đầu tư dài, bà con không trồng như: diện tích Ngô đạt 8.450 ha, tương đương vụ xuân 2019; diện tích các loại cây lấy củ có chất bột đạt 6.318 ha, giảm 7,7%; Diện tích các loại cây có hạt chứa dầu (đậu tương, lạc, vừng...) đạt 2.863 ha, giảm 10,1%, trong đó diện tích đậu tương giảm 13,9%, lạc giảm 7,6%... Tuy nhiên nhóm diện tích rau, đậu, hoa các loại phát triển tương đối tốt, một số vùng trồng rau chuyên canh tại huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Thái Thụy, Vũ Thư bà con nông dân đã thực hiện việc quay vòng đất tương đối hiệu quả, nhiều mô hình trồng rau đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Diện tích gieo trồng rau, đậu, hoa các loại đạt 30.049 ha, tăng 4,9%, trong đó diện tích rau các loại đạt 28.968 ha, tăng 5,6% so cùng kỳ (diện tích rau lấy lá đạt 16.706 ha, tăng 24,4% so cùng kỳ).
Theo tiến độ sản xuất nông nghiệp tính đến ngày 14/5/2020 tổng diện tích cây màu xuân đã thu hoạch 12.562 ha, chiếm 85% tổng diện tích cây màu xuân đã trồng; diện tích cây màu hè đã trồng đạt 7.090 ha, đạt 64,5% kế hoạch đề ra. 
Chăn nuôi:
Chăn nuôi gia súc: Tổng đàn trâu, bò tại thời điểm tháng 5/2020 ước đạt 56,2 nghìn con, tăng 2,6% so với cùng kỳ; trong đó đàn trâu ước đạt 6,4 nghìn con, tăng 1,5%; đàn bò ước đạt 49,8 nghìn con, tăng 2,8% so với cùng kỳ.
Sản lượng thịt trâu, bò hơi xuất chuồng tháng 5/2020 ước đạt 839 tấn, tăng  nhẹ 0,6% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm 2020 sản lượng thị trâu, bò hơi xuất chuồng ước đạt 4.215 tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ.
 Chăn nuôi lợn: Mặc dù tình hình dịch bệnh trên địa bàn đã được kiểm soát, số lượng đầu con trong những tháng gần đây đã có sự biến động tăng do các cơ sở nuôi đã bắt đầu thực hiện việc tái đàn. Song trên thực tế số lượng lợn tái đàn tại các địa phương trong tỉnh vẫn còn chậm so với kỳ vọng bởi sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi; hiện người chăn nuôi nhất là các hộ chăn nuôi nhỏ chưa thể tái đàn do e ngại dịch bệnh có thể bùng phát trở lại, mặt khác giá lợn giống tăng cao và khan hiếm.
Tổng đàn lợn tại thời điểm tháng 5/2020 ước đạt 651,9 nghìn con, tăng 15,7% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng tháng 5/2020 ước đạt 12,1 nghìn tấn, giảm 18,8% so cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm 2020 sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt 61,5 nghìn tấn, giảm 10,7% so với cùng kỳ.
Chăn nuôi gia cầm:
Tổng đàn gia cầm hiện tại vẫn đang ở mức cao, sản lượng tiêu thụ trong tháng đã có phần chững lại do thời tiết nắng nóng bất thường, giá các mặt hàng thịt gia cầm trong tháng có xu hướng giảm do số lượng lớn khó bán và bị ép giá nên các hộ chăn nuôi cũng phần nào hạn chế tăng đàn.
Ước tính số lượng đàn gia cầm tại thời điểm tháng 5/2020 đạt gần 13,9 triệu con, tăng 3,0% so với cùng kỳ; trong đó số lượng đàn gà đạt 9,9 triệu con, tăng 5,6% so với cùng kỳ.
Sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng tháng 5/2020 ước đạt gần 2,9 nghìn tấn, tăng 1,5%; trong đó sản lượng thịt gà hơi xuất chuồng ước đạt 2,2 nghìn tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm 2020 sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng ước đạt 22,7 nghìn tấn, tăng 4,2% ; trong đó sản lượng thịt gà hơi xuất chuồng ước đạt 16,8 nghìn tấn, tăng 5,5% so với cùng kỳ.
 Sản lượng trứng gia cầm các loại tháng 5/2020 ước đạt 23,1 triệu quả, tăng 1,5%; sản lượng trứng gia cầm các loại 5 tháng đầu năm 2020 ước đạt 131,7 triệu quả, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước.
Lâm nghiệp
Trong tháng, diện tích rừng trồng mới được bổ sung là 3,3 ha, đạt 51,6% so với cùng kỳ. Sản lượng gỗ khai thác tháng 5/2020 ước đạt 143 m3­, giảm 3,4%; sản lượng củi khai thác ước đạt 737 ste, giảm 7,6% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm 2020 sản lượng gỗ khai thác ước đạt 694 m3, giảm 3,2%; sản lượng củi khai thác ước đạt 3.351 ste, giảm 6,8% so với cùng kỳ.
Trong những tháng tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các xã ven biển tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng ngập mặn ven biển, đồng thời chuẩn bị điều kiện để tiếp tục triển khai kế hoạch trồng mới, trồng bổ sung rừng.
Thuỷ sản
Tổng sản lượng thủy sản tháng 5/2020 ước đạt 20,0 nghìn tấn, tăng 5,3% so cùng kỳ. Tổng sản lượng thủy sản 5 tháng đầu năm 2020 ước đạt 99,3 nghìn tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ; trong đó cá đạt 40,1 nghìn tấn, tăng 5,0%; tôm đạt 1,4 nghìn tấn, tăng 16,9%; thủy sản khác đạt 57,8 nghìn tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ.
   Khai thác
Tình hình thời tiết trong tháng tương đối thuận lợi, ổn định cho các phương tiện khai thác biển. Sản lượng khai thác tháng 5/2020 ước đạt 8,0 nghìn tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ; trong đó cá đạt 5,0 nghìn tấn, tăng 5,4%; tôm đạt gần 0,2 nghìn tấn, tăng 2,6%; thủy sản khác đạt 2,8 nghìn tấn, tăng nhẹ 0,4% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm 2020 sản lượng khai thác ước đạt 40,9 nghìn tấn, tăng 5,6% so với cùng kỳ; trong đó cá đạt 25,6 nghìn tấn, tăng 6,3%; tôm đạt 0,6 nghìn tấn, tăng 3,7%; thủy sản khác đạt 14,7 nghìn tấn, tăng 4,4% so với cùng kỳ.
 Dự kiến trong tháng tới thời tiết thuận lợi và đã vào mùa đánh bắt, một số tàu thuyền đã được cải tạo, sữa chữa xong tiếp tục ra khơi đánh bắt với tần suất đi biển nhiều ngày hơn, hy vọng bà con ngư dân sẽ tiếp tục thu hoạch nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế.
Nuôi trồng          
Những tháng đầu năm tình hình thời tiết tương đối ổn định, dịch bệnh trên thủy sản không đáng kể, thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản của người dân. Đối với vùng sản xuất thủy sản nước lợ, UBND tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng tăng cường công tác quản lý giống, tập trung hướng dẫn kỹ thuật cho người nuôi thủy sản. Tuy nhiên trong những tháng qua do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã khiến nhiều hộ nuôi gặp khó khăn trong việc mua con giống và lo lắng cho đầu ra của sản phẩm; thời tiết có những thời điểm biến động, nhiệt độ thấp ảnh hưởng một phần đến hoạt động thả giống và nuôi tôm thương phẩm.
Sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 5/2020 ước đạt gần 12,0 nghìn tấn, tăng 6,5% so với cùng kỳ; trong đó cá đạt 3,5 nghìn tấn, tăng 4,5%; tôm đạt 0,4 nghìn tấn, tăng 46,7%; thủy sản khác đạt 8,1 nghìn tấn, tăng 6,0% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm 2020 sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 58,4 nghìn tấn, tăng 5,0% so với cùng kỳ; trong đó cá đạt 14,5 nghìn tấn, tăng 2,7%; tôm đạt gần 0,8 nghìn tấn, tăng 30,0%; thủy sản khác đạt 43,1 nghìn tấn, tăng 5,4% so cùng kỳ.
Tình hình nuôi trồng thủy sản lồng bè đã và đang phát triển ổn định tại các địa phương, đối tượng nuôi chủ yếu là cá lăng và cá diêu hồng; sản lượng nuôi lồng bè tháng 5/2020 ước đạt 0,3 nghìn tấn, tăng 4,7% so với cùng kỳ. Đây cũng là một trong những thế mạnh của các huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Vũ Thư, Đông Hưng góp phần vào tăng giá trị kinh tế của ngành thủy sản trong tỉnh.
 
 Sản xuất công nghiệp
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 5/2020 ước tăng 19,5% so với tháng trước và giảm 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Ngành có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng như: Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng hơn 11%; Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý rác thải, nước thải tăng hơn 6% so cùng kỳ năm 2019…
Tính chung 5 tháng dầu năm 2020, IIP tăng 0,74% so với cùng kỳ năm 2019 trong đó: Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng hơn 34,3%; Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý rác thải, nước thải tăng 6% so  với cùng kỳ năm trước.
Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 5 năm 2020, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có mức tăng mạnh so với cùng kỳ như: túi khí an toàn ước đạt 78 nghìn cái, tăng 9 lần; thức ăn gia súc ước đạt 8.394 tấn, tăng 96,6%; sắt thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác ước đạt 70.733 tấn, tăng 26,1%; sản phẩm sứ vệ sinh ước đạt 265 nghìn cái, tăng 15,8%. Bên cạnh đó cũng còn một số sản phẩm giảm trong tháng như: bia dạng lon trong tháng do ảnh hưởng của dịch bệnh covid nên mặt hàng không sản xuất trong tháng 5; Polyaxetal, polyete và nhựa epoxy dạng nguyên ước đạt 435 tấn, giảm mạnh 81,9% so với cùng kỳ, nguyên nhân do ảnh hưởng lớn của dịch covid 19 nên việc sản xuất bị  ngưng trệ.
Năm tháng đầu năm 2020, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có mức tăng mạnh so với cùng kỳ như:; thức ăn gia súc ước đạt 4,2 nghìn tấn,tăng gần 53,5%; dịch vụ tráng phủ kim loại bằng cách nhúng vào kim loại chảy ước đạt 23.953 triệu đồng,  tăng 52,4%; điện sản xuất ước đạt 1.757  TrKwh, tăng 39,2%; Bên cạnh đó cũng có một số sản phẩm giảm trong 5 tháng đầu năm như: bia dạng lon ước đạt 9.499 nghìn lít, giảm 59,3%;tàu đánh bắt thủy hải sản, các loại tàu chuyên dụng ước đạt 10,5 tỷ đồng, giảm 53,2% so với cùng kỳ nguyên nhân giảm chủ yếu vẫn là nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp từ Nghị Định của Chính phủ ban hành về việc kiểm tra nồng độ cồn khi tham gia giao thông, cùng với đó là dịch covid kéo dài những ngày giãn cách xã hội, các ngành dịch vụ nhà hàng không được hoạt động đã ảnh hưởng trực tiếp đến các mặt hàng trên.
Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 5 năm 2020 tăng 10% so với tháng trước và giảm hơn 25,2 % so với cùng kỳ năm trước.
Chỉ số tồn kho ngành chế biến, chế tạo tính đến tháng 5 năm 2020 tăng  hơn 7,6%% so với tháng trước và tăng hơn 32,4% so với  cùng kỳ năm trước.
Chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/5/2020 tăng gần 1% so với cùng thời điểm năm trước. Lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 2,4%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước giảm 1,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2019.

 Đầu tư
Tháng 5/2019 vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 353,6 tỷ đồng, tăng 13,9% so với tháng trước, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt trên 189 tỷ đồng, tăng 16% so với tháng trước và tăng 2,5% so với cùng kỳ; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt 74,3 tỷ đồng, tăng  gần 7% so với tháng trước và tăng 5% so với cùng kỳ; vốn ngân sách cấp xã ước đạt trên 90,2 tỷ đồng, tăng 12% so với tháng trước và tăng 11% so với cùng kỳ năm 2019.
Năm tháng đầu năm 2020 vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 1.477 tỷ đồng, tăng hơn 39% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 767,2 tỷ đồng, tăng 37,3%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt trên 319,8 tỷ đồng, tăng 40,6%; vốn ngân sách cấp xã ước đạt gần 390,3 tỷ đồng, tăng 41,5% so với cùng kỳ.
Tính đến đầu tháng 5 năm 2020 đã cấp 220 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, với số vốn đăng ký đạt 1.924,5tỷ đồng . Xác nhận Doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động: 129 doanh nghiệp; doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 04 doanh nghiệp. Trong đó thu hồi GCN ĐKKD do DN giải thể là 04 doanh nghiệp.
Trong tháng 5 năm 2020 số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới 01dự án. Tính đến thời điểm này có 04 dự án với tổng vốn đầu tư là 25.111 nghìn USD với mục đích đầu tư là ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Hình thức đầu tư là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài từ các nước Hàn Quốc;  Hồng Kông và Trung Quốc. 
 
    Hoạt động dịch vụ
Tháng 5 năm 2020 do tác động của dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng toàn diện đến tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, làm đình trệ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, ảnh hưởng mạnh đến tâm lý và đời sống nhân dân, tác động trực tiếp đến các ngành xuất nhập khẩu, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, y tế, giáo dục, lao động việc làm, nhiều doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô...
 
 Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
Tháng 5/2020 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 3.681 tỷ đồng, tăng 12,8% so với tháng trước và tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Theo ngành kinh tế: Doanh thu thương nghiệp ước đạt 3.201 tỷ đồng, tăng 6,6% so với tháng trước và tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú ước đạt 9,5 tỷ đồng, gấp 3,7 lần so với tháng trước và giảm 27% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 208 tỷ đồng, gấp 2 lần so với  tháng trước và giảm 26% so với cùng kỳ; do ảnh hưởng của dịch  Covid-19 doanh thu du lịch lữ ước đạt 0,5 tỷ đồng so cùng kỳ giảm 81%; doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt 263 tỷ đồng, tăng 69,6% so với tháng trước và tăng 11,7% so với cùng kỳ.
Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 3.201 tỷ đồng, tăng 6,6% so với tháng trước và tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng chỉ có nhóm hàng lương thực, thực phẩm giảm 0,3% còn tất cả các nhóm hàng đều tăng so với tháng trước trong đó như: Nhóm vật phẩm văn hóa, giáo dục ước đạt 20 tỷ đồng, tăng 33%; nhóm xăng dầu các loại ước đạt 546 tỷ đồng, tăng 17,8%; nhóm hàng may mặc ước đạt 111 tỷ đồng, tăng 14%; ….
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước 5 tháng đầu năm 2020 đạt 18.796 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Theo ngành kinh tế: Doanh thu thương nghiệp ước đạt 16.555 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ; còn lại các dịch vụ khác đều giảm: doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt 1.135 tỷ đồng, giảm 4,1% so với cùng kỳ; doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú giảm 26%; doanh thu dịch vụ ăn uống giảm 23%; doanh thu du lịch lữ hành giảm 75% so với cùng kỳ.
Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 16.555 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước. Các nhóm hàng tăng so với cùng kỳ năm trước trong đó như: Nhóm đá quý, kim loại quý ước đạt 362 tỷ đồng, tăng 26%; nhóm hàng lương thực, thực phẩm ước đạt 5.440 tỷ đồng, tăng 12%; nhóm xăng dầu các loại ước đạt 2.834 tỷ đồng, tăng 8,7%; nhóm gỗ và vật liệu xây dựng ước đạt 2.308 tỷ đồng, tăng 8%; … Bên cạnh đó còn có mặt hàng giảm so với cùng kỳ năm trước như: Nhóm vật phẩm văn hóa, giáo dục ước đạt 115 tỷ đồng, giảm 15,4%;  nhóm ô tô con ước đạt 197 tỷ đồng, giảm 13,8%; nhóm hàng may mặc ước đạt 624 tỷ đồng, giảm 8,2%; ….

     Vận tải
Hoạt động vận tải trong tháng 5 năm 2020 so với tháng trước đã từng bước phục hồi do dịch Covid-19 nhu cầu đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa dần trở lại bình thường.
Vận tải hành khách
Tháng 5/2020, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 125 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với tháng trước và giảm 7,1% so với cùng kỳ; số lượt hành khách vận chuyển ước đạt 1,7 triệu người, gấp 2,7 lần so với tháng trước và giảm 6,1% so với cùng kỳ năm trước; số lượt khách luân chuyển ước đạt hơn 195 triệu người.km, gấp 3,3 lần so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước giảm 6,5%.
Doanh thu vận tải hành khách 5 tháng đầu năm 2020 ước đạt 581 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước; số lượt hành khách vận chuyển ước đạt hơn 7,9 triệu người, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước; số lượt hành khách luân chuyển ước đạt 874 triệu người.km so với cùng kỳ năm trước giảm 13%.
Vận tải hàng hoá
Doanh thu vận tải hàng hóa tháng 5/2020 ước đạt 316 tỷ đồng, tăng 27% so với tháng trước và giảm 0,8% so với cùng kỳ. Khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt hơn 1,8 triệu tấn, tăng 20,4% so với tháng trước và giảm 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt hơn 712 triệu tấn.km, tăng 20% so với tháng trước, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu vận tải hàng hóa 5 tháng đầu năm 2020 ước đạt 1.598 tỷ đồng, giảm 0,2% so với cùng kỳ. Khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 10 triệu tấn,  giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 3.603 triệu tấn.km, giảm 0,04% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải
Doanh thu kho bãi dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 5/2020 ước đạt 4,2 tỷ đồng, tăng 28% so với tháng trước và tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu kho bãi dịch vụ hỗ trợ vận tải 5 tháng đầu năm 2020 ước đạt 21 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu bưu chính chuyển phát tháng 5/2020 ước đạt 0,3 tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 48% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu bưu chính chuyển phát 5 tháng đầu năm 2020 ước đạt 1,8 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ năm trước. 

 Thu, chi ngân sách Nhà nước
Tổng thu ngân sách Nhà nước ước tính 5 tháng năm 2020 đạt trên 9.348 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, thu nội địa ước đạt 2.403 tỷ đồng, giảm 11,3%; thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt gần 499 tỷ đồng, giảm 5,2%; trợ cấp ngân sách trung ương ước đạt 3.608 tỷ đồng tăng 27,1%...
Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 5 tháng năm 2020 ước đạt trên 5.325 tỷ đồng, tương đương so với cùng kỳ; trong đó: chi phát triển kinh tế ước đạt gần 2.490 tỷ đồng, tăng 19%; chi tiêu dùng thường xuyên ước đạt 2.764 tỷ đồng, tăng 5,56% so với cùng kỳ năm trước.
Xuất, nhập khẩu hàng hóa
Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 5 năm 2020 ước đạt 199 triệu USD, tăng 30% so với tháng trước và bằng 75,6 so cùng kỳ.
Xuất khẩu:
Tháng 5/2020, trị giá xuất khẩu ước đạt 97 triệu USD, tăng 21,7% so với tháng trước và giảm 27,5% so với cùng kỳ năm trước. Phân theo loại hình kinh tế:  kinh tế tư nhân ước đạt 56 triệu USD, tăng 24,1% so với tháng trước và giảm 26,1% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 41 triệu USD, tăng 18,7% so với tháng trước và giảm 29,4% so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng có giá trị xuất khẩu tháng 5/2020 tăng so với tháng trước như: Sản phẩm sắt thép tăng 3,2 lần; xăng dầu tăng 2,3 lần; xơ sợi dêt các loại (+54%); hàng dệt may(+30%); ... Các mặt hàng giảm trong tháng như: Hàng hóa khác (-13,4%); sản phẩm gỗ (-11,5%); sản phẩm mây tre cói và thảm (-7,6%).
Trị giá xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2020 ước đạt 534 triệu USD, giảm 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Phân theo loại hình kinh tế: Kinh tế tư nhân ước đạt 298 triệu USD, giảm 11,3% so với cùng kỳ năm trước. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 235 triệu USD, giảm 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước như: Xăng dầu các loại (+76,7%); sản phẩm gốm, sứ (+22,3%); hàng hóa khác (+13,4%); giấy và các sản phẩm từ giấy (+9,6%). Còn lại là các mặt hàng giảm so với cùng kỳ như: Sắt thép (-81,5%); xơ sợi dệt (-40,8%); hàng dệt may(-12,1%)....
   Nhập khẩu:
Trị giá nhập khẩu tháng 5/2020 ước đạt 102 triệu USD, tăng 24% so với tháng trước và giảm 21 % so với cùng kỳ năm trước. Phân theo loại hình kinh tế: Kinh tế tư nhân trị giá nhập khẩu ước đạt 54 triệu USD, tăng 33% so với tháng trước và giảm 21,4% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 48 triệu USD, tăng 15,3% so với tháng trước và giảm 20,7% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng có giá trị nhập khẩu tháng 5/2020 tăng so với tháng trước như: máy vi tính, sản phẩm điện tử (+68,7%); vải các loại (+47,6); xăng dầu (+27,5);…Bên cạnh đó còn có mặt hàng giảm mạnh: Bông các loại (-76,2%); hàng thủy sản(- 9,2%).
     Trị giá nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2020 ước đạt 507 triệu USD, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Phân theo loại hình kinh tế: kinh tế tư nhân ước đạt 273 triệu USD, giảm 26,1% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 234 triệu USD, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng có giá trị nhập khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước như: Sắt thép các loại (+11,4%); máy móc thiết bị phụ tùng khác (+10%); xăng dầu(+2,4%). Bên cạnh đó các mặt hàng giảm mạnh so với cùng kỳ như:  Hóa chất (-79%); bông các loại (-48,1%); vải các loại (-33,8%). 

  Chỉ số giá tiêu dùng
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 năm 2020 tăng 0,04% so với tháng trước; tăng 3,13% so với cùng tháng năm trước; giảm 0,96% so với tháng 12 năm trước. Các nguyên nhân làm ảnh hưởng đến chỉ số giá trong tháng 5: Chỉ số giá nhóm thực phẩm do một số mặt hàng thực phẩm tăng, thời tiết nắng nóng nhu cầu tiêu dùng điện tăng cao nên chỉ số giá điện tăng kéo theo nhóm nhà ở điện nước, chất đốt và VLXD tăng; Giá vàng tiếp tục tăng giá dẫn đến chỉ số giá tăng.
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 5 tháng năm 2020 tăng 5,43% so với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá bình quân cùng kỳ tăng cao nhất trong 4 năm gần đây, chỉ số giá bình quân cùng kỳ tăng cao chủ yếu do các yếu tố tăng giá của nhóm hàng lương thực, thực phẩm và giá vàng tăng cao so cùng kỳ. Các nhóm hàng có chỉ số tăng cao như: “hàng ăn và dịch vụ ăn uống” tăng 15,36%; “thuốc và dịch vụ y tế” tăng 4,65%; “giáo dục” tăng 7,73%... Riêng nhóm “may mặc, mũ nón, giày dép” giảm 1,96%; nhóm “giao thông” giảm 7,09% do ảnh hưởng của giá dầu thế giới giảm sâu trong thời gian qua.          

  MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI
           Lao động và việc làm
Trong tháng, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho khoảng 1.800 người (trong đó: giải quyết việc làm tại địa phương 1.320 người, đi làm việc ở ngoài tỉnh 430 người, xuất khẩu lao động 50 người).
Trong tháng 5/2020, có 1.500 người tham gia học nghề với trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.
Các đơn vị chức năng phối hợp với các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đối với các nhóm đối tượng: Hộ kinh doanh cá thể; lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm. Kết quả đến ngày 18/5/2020, toàn tỉnh có 14.836 hộ kê khai thuế dưới 100 triệu đồng, trong đó có 04 huyện, thành phố đã tiến hành rà soát ở cấp xã được 45/260 xã, phường, thị trấn với 259 hộ đã được UBND xã thực hiện công khai theo quy định.
          Trợ cấp xã hội
     Sở Lao động phương binh và xã hội phối hợp với các huyện, thành phố rà soát, kiểm tra, xác minh, tổng hợp danh sách người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quyết định phê duyệt danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19, cụ thể: tổng số người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo là được hỗ trợ là 53.525 người  (trong đó 17.051 người nghèo; 36.474 người cận nghèo), kinh phí hỗ trợ 40.143.750.000 đồng. (Mức hỗ trợ 250.000đ/người/tháng, hỗ trợ 03 tháng).
Rà soát, kiểm tra, xác minh, tổng hợp danh sách đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quyết định phê duyệt danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ cho 95.414 đối tượng bảo trợ xã hội, kinh phí hỗ trợ trên 143 tỷ đồng. (Mức hỗ trợ 500.000đ/người/ tháng, hỗ trợ 03 tháng).
Lĩnh vực người có công
Thực hiện hỗ trợ người có công và thân nhân của người có công với cách mạng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Sở Lao động thương binh và xã hội đã phối hợp với các huyện, thành phố, địa phương rà soát các trường hợp người có công và thân nhân của người có công đủ điều kiện, tiêu chuẩn trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Đã có 52.119 người có công và thân nhân của người có công với cách mạng được hỗ trợ với tổng kinh phí hỗ trợ trên 78 tỷ đồng. (Mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ 03 tháng).
Tình hình dịch bệnh, HIV/AIDS và ngộ độc thực phẩm
  Tình hình dịch bệnh:
Tính đến thời điểm ngày 18/5/2020, ngành Y tế Thái Bình đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo liên ngành về phòng chống dịch của tỉnh triển khai nhiều hoạt động phòng chống dịch, cụ thể như sau:
+ Tham mưu, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản, quyết định,kế hoạch thành lập, bổ sung Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19; thành lập các cơ sở cách ly tập trung; thành lập bệnh viện dã chiến,…
+ Ban hành nhiều công văn, kế hoạch về hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19 như thành lập Tổ chỉ đạo chuyên môn y tế tại khu cách ly tập trung, thành lập đội cơ động, đầu mối cung cấp thông tin, đảm bảo trang bị trang thiết bị - thuốc - vật tư tiêu hao cho đơn vị cách ly điều trị COVID-19...; tập trung nhân lực, nguồn lực để triển khai các hoạt động các hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và các văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai các hoạt động phòng chống dịch theo từng giai đoạn của dịch bệnh diễn ra trên toàn quốc.
+ Phối hợp Sở Lao động Thương binh Xã hội, Cục Xuất nhập cảnh và các Sở ngành có liên quan quản lý các đối tượng người nước ngoài, người lao động về nước từ vùng dịch, vùng có nguy cơ vào địa bàn tỉnh, cách ly nếu có nguy cơ.
+ Tăng cường công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp trong trường học theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế, ban hành hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh do COVID-19.
- Đến thời điểm 17h30 ngày 18/5/2020, lũy tích số trường hợp nghi nhiễm tại các cơ sở y tế là 443 trường hợp, số còn cách ly theo dõi là 16 trường hợp, trong đó lũy tích 29 trường hợp dương tính xác định, khỏi 01, hiện còn điều trị là 28 trường hợp trong đó 22 bệnh nhân đã được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và 06 bệnh nhân đang cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình (sức khỏe ổn định).
 Tình hình HIV/AIDS:
Các cơ sở điều trị thay thế nghiện chất bằng thuốc Methadone đảm bảo đủ nhân lực, thuốc; trong tháng tiếp nhận và điều trị bằng thuốc Methadone cho 1.313 người nghiện tại tất cả các cơ sở điều trị và duy trì việc thực hiện các xét nghiệm định kỳ và test nhanh heroin. Điều trị ARV cho 1.259 bệnh nhân, trong đó 825 (65,5%) bệnh nhân nhận thuốc ARV từ nguồn BHYT tại các phòng khám điều trị ngoại trú HIV, 16 trường hợp được tư vấn và xét nghiệm sàng lọc HIV trong đó khẳng định HIV (+) là 04 trường hợp; phơi nhiễm HIV là 02 trường hợp và 02 trường hợp được kê đơn thuốc điều trị.
Tính đến ngày 25/03/2020, toàn tỉnh có 2.147 người nhiễm HIV/AIDS còn sống (được báo cáo) tại 253/286 xã, phường, thị trấn, trong đó: 735 người nhiễm là phụ nữ (34,2%) và trẻ em là 37 (1,73%); lũy tích 1.460 bệnh nhân AIDS, trong tháng phát hiện 07 người nhiễm mới.
Văn hoá - Thể thao
Sở Văn hóa thể thao và du lịch cùng với các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động... nhân kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2020), ngày Quốc tế Lao động 01/5, 66 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2020), tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).
            Tình hình an toàn giao thông
  Theo báo cáo của Ban an toàn giao thông từ ngày 15/4/2020 đến ngày 14/5/2020 trên địa bàn  tỉnh xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 8 người chết và 3 người bị thương.
Tình hình cháy nổ
Trong tháng 5/2020, trên địa bàn tỉnh Thái không xảy ra vụ cháy nổ nào ./

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây