Tình hinh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 thành phố Thái Bình

Thứ ba - 09/06/2020 22:56
Tình hinh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 thành phố Thái Bình
  1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
  1. Nông nghiệp:
 Sản xuất nông nghiệp trong những tháng đầu năm chịu tác động của thời tiết diễn biến bất thường, tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, phòng ban chuyên môn, các địa phương đã chủ động thực hiện các giải pháp ứng phó kịp thời nên cây trồng, vật nuôi sinh trưởng và phát triển khá.Tình hình sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm trên địa bàn phát triển tương đối ổn định.
 - Trồng trọt:
 Vụ Đông Xuân năm 2020 tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm trên địa bàn thành phố Thái Bình là: 3.633 ha, bằng  98,06 % so với vụ Đông Xuân năm 2019; trong đó: Diện tích gieo trồng vụ Đông đạt 854 ha, bằng 97,15% (giảm 25 ha); diện tích gieo trồng vụ Xuân đạt 2.779 ha, bằng 98,34% (giảm 47 ha) so với vụ xuân 2019.
 Diện tích cấy lúa vụ Xuân năm 2020 là 2.227 ha, bằng 97,9% (- 48 ha). Diện tích giảm chủ yếu do một số nguyên nhân chính như quy hoạch mở rộng khu dân cư, thực hiện việc xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng đường giao thông, quy hoạch xây dựng các công trình phúc lợi. Cơ cấu giống lúa về cơ bản không có gì thay đổi so với vụ xuân 2019; trong đó diện tích cấy giống lúa dài ngày là 114 ha bằng 5,1% so với tổng diện tích gieo cấy, giống lúa ngắn ngày diện tích gieo cấy là 94,9 tổng diện tích gieo cấy. Các giống lúa chất lượng cao chiếm gần 30% diện tích lúa xuân. Năng suất lúa vụ Xuân năm nay trên địa bàn thành phố sơ bộ ước đạt bình quân 68,7 tạ/ha, bằng vụ xuân 2019.
 Diện tích rau màu vụ Đông Xuân 2020 là 1.406 ha, bằng 98,33% (- 24 ha) so với cùng kỳ 2019; diện tích gieo trồng có xu hướng chuyển dịch từ cây màu sang trồng rau, hoa, cây cảnh. Trong khi diện tích cây ngô là 63,8 ha (-18,1) ha, diện tích cây lấy củ có chất bột là: 108,1ha, (-106,8 ha); diện tích cây có hạt chứa dầu (lạc, đậu tương) là 44,3ha (- 41,9 ha) so với vụ Đông xuân 2019 thì diện tích cây rau, hoa các loại là 1.048,3 ha, tăng 10,5% (+ 99,4 ha) so với vụ Đông xuân 2019.
Diện tích cây lâu năm ước đạt 338 ha, tăng 0,3% so với cùng kỳ. bao gồm cả diện tích quất, đào và cây cảnh khác. Thời tiết năm nay thuận lợi cho hoa trái phát triển, các loại cây ăn quả như nhãn, vải, xoài, chuối cho sản phẩm năng suất cao. Sản phẩm quất đào và cây cảnh phục vụ tốt cho nhu cầu chơi tết của người dân. Ước tính diện tích đào, quất, cây cảnh 6 tháng đầu năm 2020 là 120 ha, tăng 1,8% so với cùng kỳ; gíá  trị ước đạt 125 tỷ đồng, chiếm hơn 30% giá trị sản xuất ngành trồng trọt.
- Chăn nuôi:
 Chăn nuôi trâu bò trong kỳ nhìn chung ổn định,chủ yếu tại quy mô chăn nuôi gia đìnhvới tổng đàn trâu bò 950 con. Chăn nuôi lợn: Từ đầu năm đến nay tình hình dịch tả lợn Châu Phi đã cơ bản được khống chế, tuy nhiên các hộ chăn nuôi vẫn thận trọng trong việc tái đàn,việc tái đàn còn chậm vì chi phí đầu tư lớn, giá con giống ở mức cao khiến các hộ có nguồn vốn hạn hẹp không thể khôi phục sản xuất, các hộ có đủ điều kiện lại thận trọng do tâm lý lo ngại dịch quay trở lại. Tổng đàn lợn ước đạt 22.350 con tăng 2,5% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng trong kỳ ước đạt trên 2000 tấn, tăng 5% so với cùng kỳ. Chăn nuôi gia cầm tiếp tục đạt khá với số lượng hiện có trên 530 nghìn con, tăng 5,6% so cùng kỳ; trong đó đàn gà ước đạt 386 nghìn con, tăng 6,8% so cùng kỳ; vit, ngan, ngỗng trên 140 nghìn con. Sản lượng thịt gia cầm xuất chuồng ước đạt trên 1000 tấn, tăng 8,6% so cùng kỳ. Sản lương trứng gia cầm các loại ước đạt 4,5 triệu quả, tăng 2,4% so với cùng kỳ.Tuy nhiên tình hình thời tiết 6 tháng đầu năm đang thuận lợi cho vi rút cúm gia cầm tồn tại và lây lan để chủ động ngăn chặn dịch cúm A/H5N1 bùng phát trên gia cầm,địa phương triển khai thực hiện nhiều giải pháp, phòng chống dịch. Công tác tiêu độc khử trùng, kiểm soát dịch bệnh trên gia cầm được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc,công tác tiêm vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đạt hiệu quả cao, từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố không có dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.
2. Lâm nghiệp
Sản xuất lâm nghiệp 6 tháng đầu năm tập trung chủ yếu vào hoạt động “Tết trồng cây” chăm sóc, bảo vệ, trồng mới cây phân tán trên 1 số tuyến đường mới, khu tái định cư Đông Mỹ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.... Số cây phân tán uớc đạt khoảng 44.000 cây tăng 1,01% so với cùng kỳ năm 2019.
3. Thuỷ sản
 Sản lượng nuôi trồng khai thác thuỷ sản 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt trên 879 tấn bằng 100.2% so với cùng kỳ, trong đó cá: 865 tấn, thủy sản khác 14 tấn. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản ước đạt 356 ha tương đương so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 01 hộ nuôi lồng bè với số lượng 10 lồng thể tích là 1.080 m3, chủ yếu là cá chép, lăng, trắm cỏ.
II. Sản xuất công nghiệp
 Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Bình tháng 06 năm 2020 (giá so sánh 2010) ước đạt 1 317 tỷ đồng, tăng 4,5% so với tháng trước và giảm 4,09% so với cùng kỳ năm trước. Theo loại hình kinh tế: Kinh tế nhà nước giảm 7,95%; kinh tế ngoài nhà nước giảm 3,92%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài giảm 3,82%, kinh tế cá thể giảm 6%; Theo ngành công nghiệp: ngành công nghiệp chế biến chế tạo ước đạt 1.262,5 tỷ đồng, giảm 4,53%; ngành sản xuất và phân phối điện ước đạt 24 tỷ đồng, tăng 9,87%  và ngành cung cấp nước ước đạt 28 tỷ đồng, tăng 7,55 % so với cùng kỳ.
Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng năm 2020 (giá so sánh 2010) ước đạt 9 371 tỷ đồng, tăng 1,90 % so với cùng kỳ năm trước. Theo loại hình kinh tế: kinh tế nhà nước giảm 1,07%; kinh tế ngoài nhà nước tăng 2,09%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 2,01%, kinh tế cá thể tăng 0,20%. Theo ngành công nghiệp: ngành công nghiệp chế biến chế tạo ước đạt 9 041 tỷ đồng, tăng 1,66%; ngành sản xuất và phân phối điện ước đạt 150 tỷ đồng, tăng 10,40 % và ngành cung cấp nước ước đạt 165 tỷ đồng, tăng 9,42 % so với cùng kỳ năm trước.
Tình hình sản xuất công nghiệp 6 tháng giảm mạnh do nguyên nhân: Do ảnh hưởng của  dịch Covid-19 tác động rất lớn đến sản xuất. Mặc dù các nhà máy, doanh nghiệp trên địa bàn có khả năng sản xuất với khối lượng lớn, tuy nhiên do tình hình thế giới vẫn trong điểm dịch nên hàng hoá xuất khẩu chậm, hàng hoá lưu kho lớn nên các doanh nghiệp chỉ sản xuất cầm chừng để duy trì sản xuất.
Trước tình hình khó khăn của doanh nghiệp, UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp nói chung và các doanh ngiệp công nghiệp nói riêng. Trong đó: Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn thành phố hỗ trợ cơ cấu lại nợ, giảm lãi suất, giãn, hoãn nợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh; hỗ trợ doanh nghiệp hoãn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất. Các sở, ngành liên quan kịp thời hỗ trợ người lao động làm việc trong các doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh; hỗ trợ doanh nghiệp vay tiền trả lương cho người lao động bị ngừng việc, tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất. Cùng với đó, UBND thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tập trung giải quyết các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư; kịp thời giải quyết các đề xuất, kiến nghị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh; hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các dự án công nghiệp đã được phê duyệt chủ trương đầu tư giải quyết vướng mắc, khó khăn liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.
  1. Đầu tư, xây dựng
Giá trị sản xuất ngành xây dựng 6 tháng đầu năm ước thực hiện 2.834,7 tỷ đồng, tăng 11,87% so với cùng kỳ năm trước. Đây là ngành duy nhất có mức tăng giá trị sản xuất cao trong 6 tháng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn thành phố ước đạt 6.209 tỷ đồng, tăng 9,72% so với cùng kỳ năm trước.
Năm 2020  kế hoạch tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản do thành phố quản lý là 346,2 tỷ, trong đó: Kế hoạch của tỉnh giao về là 177,5 tỷ đồng, thành phố là 169 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 06 năm 2020 tổng số vốn đầu tư  XDCB do thành phố quản lý ước thực hiện được 196,5 tỷ đồng bằng 56,7% kế hoạch và tăng 2,6% với cùng kỳ năm trước, trong đó: Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh là 114,5 tỷ; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện là 82 tỷ. Tính chung 6 tháng Thành phố có tổng số 36 dự án, công trình, trong đó:  Có 14 dự án, công trình mới; 20 công trình chuyển tiếp từ năm 2019.
Một số công trình mới do vốn ngân sách nhà nước thành phố đầu tư như: Dự án đường Đinh Tiên Hoàng có tổng mức đầu tư là 79 tỷ đồng; khu dân cư tại khu đất nông nghiệp thôn Thanh miếu xã Vũ Phúc có tổng mức đầu tư là 59 tỷ (đây là 2 dự án mới có tổng mức đầu tư cao trong năm 2020); tiếp đó là các dự án: Quy hoạch chung Thành phố TB đến năm 2035 tầm nhìn năm 2050 có tổng mức đầu tư là 17 tỷ đồng; hầm quân sự với mức đầu tư là 14 tỷ đồng; các công trình đầu tư cho giáo dục như trường mầm non Trần Lãm, trường Hoa Sen, trường tiều học Trần Hưng Đạo… với mức đầu tư gần 100 tỷ đồng; công trình xây dựng cải tạo vỉa hè đường Trần Thái Tông, đường Trần Phú và một số tuyến phố, thành phố Thái Bình với tổng mức đầu tư 66 tỷ đồng.
 Một số dự án mới do nguồn vốn ngân sách của tỉnh đầu tư trên địa bàn thành phố như công trình xây dựng Thư viện khoa học tổng hợp tỉnh Thái Bình, mức vốn đầu tư 20 tỷ đồng (6 tháng xây xong phần thô); dự án xây dựng đường Kỳ Đồng Thành Phố Thái Bình, vốn đầu tư hơn 265 tỷ đồng; bệnh viện đa khoa thành phố, vốn đầu tư 50 tỷ đồng.
 Tổng mức đầu tư xây dựng khu vực dân cư ước đạt 1150 tỷ đồng. Một số khu dự án nhà ở vẫn đang xây dựng mạnh như: Khu đô thị Phú Xuân, khu đô thị 379, khu đô thị Kỳ Đồng, khu tái định cư Vũ Đông, Hoàng Diệu, Đông Mỹ, Vũ phúc…ước tính khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng ở những khu đô thị mới này trong 6 tháng vào khoảng 550 tỷ đồng. Các công trình tín ngưỡng xây dựng hoàn thành trong 6 tháng như: Chùa Ngàn, phường Trần Lãm; Chùa Đai Lai và chùa Vĩnh Gia ở xã Phú Xuân, trị giá đầu tư xây dựng dự ước trên 50 tỷ đồng.
Về đầu tư xây dựng khu vực doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 3.228 tỷ đồng tăng 11.3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu, cụm công nghiệp trên địa bàn ước thực hiện 320 tỷ đồng. Trong 6 tháng có nhiều dự án của doanh nghiệp xây dựng hoàn thành như: Dự án xây nhà xưởng của công ty Bông Thái Bình với mức đầu tư 137 tỷ đồng; dự án xây dựng chợ Vĩnh Trà với mức đầu tư là 42 tỷ đồng (tháng 5 đã đưa vào sử dụng); dự án đầu tư xây dựng khách sạn Wellblake2 của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Lam Sơn với mức đầu tư 68 tỷ đồng …Các công trình chuyển tiếp từ năm 2019 sang đang thi công gấp rút, chuẩn bị hoàn thành xong phần xây thô như: Dự án xây dựng toà nhà 15 tầng kinh doanh khách sạn và dịch vụ thương mại của công ty Giống cây trồng Thái Bình, mức đầu tư 203 tỷ đồng; dự án đầu tư xây dựng khách sạn SOJO Thái Bình của công ty cổ phần  bất động sản Hano-Vid với mức đầu tư là 202 tỷ đồng; dự án xây nhà làm việc của công ty Minh Long của công ty cổ phần đầu tư Thương mại quốc tế Minh Long với vốn Đầu tư là 53 tỷ đồng. Một số công trình của doanh nghiệp mới thi công xây dựng trong quý như: Công trình xây dựng nhà làm việc của công ty cổ phần và xây dựng thuỷ lợi Thái Bình,vốn đầu tư 10 tỷ đồng; công ty TNHH nhựa COTEC ở khu công nghiệp Phú Khánh, giá trị đầu tư 46 tỷ đồng; công trình xây dựng bệnh viện thực hành của trường đại học Y Thái Bình, với tổng vốn đầu tư trên 50 tỷ đồng (nguồn vốn khác).
Dự kiến trong quý 2 trên địa bàn thành phố Thái Bình có khởi công mới công trình xây dựng siêu thị Big C với vốn đầu tư là 430 tỷ được xây dựng tại phường Phúc Khánh.
IV. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ
Do ảnh hưởng của Covid-19 tác động tiêu cực tới nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, dịch Covid-19 tác động tâm lý người tiêu dùng hạn chế mua sắm nơi công cộng, đi du lịch và ăn uống ngoài gia đình, cầu tiêu dùng trong dân giảm do đó khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Giá trị sản suất khu vực thương mại dịch vụ trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 4.098,5 tỷ đồng, tăng 1,25% so với cùng kỳ, đây là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 6 ước tính đạt 1.269 tỷ đồng, tăng 3,31% so với tháng trước và tăng 4,58% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 1.048,60 tỷ đồng tăng 2,75% so với tháng trước và tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 135,9 tỷ đồng tăng 5,59% so với tháng trước và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu hoạt động khác ước đạt 84,5 tỷ đồng tăng 6,69% so với tháng trước và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước.
Tính chung 6 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 7.090,38 tỷ đồng, tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 6 tháng ước tính đạt 5.796,3 tỷ đồng, chiếm 81,7% tổng mức và tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán lẻ hàng hóa 6 tháng đầu năm tăng nhẹ do các siêu thị, trung tâm thương mại bảo đảm cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu, không có biến động về giá, đồng thời người dân có xu hướng thay đổi hành vi tiêu dùng theo hình thức mua sắm trực tuyến. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 6 tháng đầu năm ước tính đạt 814,7 tỷ đồng, chiếm 11,49 % tổng mức và giảm 8,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 tăng 6,8%). Nhìn chung, các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống đã mở cửa trở lại sau giãn cách xã hội, tâm lý người dân đã bớt lo ngại, tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước vẫn giảm mạnh do học sinh bắt đầu quay trở lại trường học, nhu cầu du lịch hè của các gia đình vào thời điểm này chưa cao. Doanh thu dịch vụ khác 6 tháng đầu năm ước tính đạt 479,38 tỷ đồng, chiếm 6,76% tổng mức và tăng 9,05% so với cùng kỳ năm 2019.
Về xuất nhập khẩu hàng hóa, 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 448,63 triệu USD, bằng 86,7% so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 317,6 triệu USD, bằng 80,25% so với cùng kỳ năm trước.Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 131 triệu USD
Vận tải hành khách và hàng hoá đã phục hồi nhanh sau khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giảm giãn cách xã hội. Tính chung 6 tháng đầu năm doanh thu vận tải ước đạt 598 tỷ đồng, bằng 95,2% so cùng kỳ, trong đó doanh thu vận tải hành khách ước đạt 232,5 tỷ đồng, bằng 85,9% so cùng kỳ; doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 365,5 tỷ đồng, tăng 2,2% so cùng kỳ; lượng hành khách vận chuyển giảm 15,6% và hàng hóa vận chuyển tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước.
     Tình hình ngành thương mại dịch vụ thành phố 6 tháng đầu năm 2020 còn nhiều khó khăn. Thành phố Thái Bình đã triển khai đẩy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ cho DN, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh; các chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh; kích cầu đầu tư, tiêu dùng, kích cầu du lịch; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Hy vọng rằng thương mại thành phố Thái Bình 6 tháng cuối năm sẽ lấy lại đà tăng trưởng tạo đà phát triển toàn diện cho nền kinh tế nói chung và ngành thương mại dịch vụ nói riêng .
V. Thu, chi ngân sách nhà nước
5.1. Về thu ngân sách:
Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 ước thực hiện 951,5 tỷ đồng, bằng 50% dự toán, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp (nhất là các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải, du lịch, khách sạn, nhà hàng, rượu bia) đã phải thu hẹp hoạt động sản xuất - kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động vì gặp khó khăn về thị trường, gián đoạn nguồn cung nguyên, vật liệu đầu vào tạo sức ép ngày càng lớn đến thu ngân nhà nhà nước, đặc biệt là từ đầu tháng 2 đến nay.
Cơ quan Thuế đã tập trung rà soát, nắm lại đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn, đẩy mạnh kiểm tra việc kê khai thuế, quyết toán thuế của doanh nghiệp, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời số phát sinh vào ngân sách nhà nước; tích cực xử lý thu hồi thuế nợ đọng từ năm trước chuyển sang.
5.2. Về chi ngân sách:
Tổng chi NSNN 6 tháng đầu năm 2020 ước thực hiện 526,4 tỷ đồng, bằng 74,7% dự toán, Nhìn chung, các nhiệm vụ chi NSNN được thực hiện theo đúng dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội. Để phòng, chống dịch Covid-19, ngân sách địa phương đã tăng chi cho các hoạt động y tế, bảo đảm vệ sinh môi trường và các hoạt động hỗ trợ kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19.
VI. Một số vấn đề xã hội
6.1. Tình hình lao động, việc làm, đời sống dân cư.
- Lĩnh vực Lao động, việc làm, dạy nghề: Tiếp nhận, thẩm định hơn 170 hồ sơ đề nghị cấp bù học phí của học sinh, sinh viên theo nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của thủ tướng chính phủ với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng). Triển khai có hiệu quả công tác hỗ trợ người lao động trên địa bàn gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định, Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ.
- Lĩnh vực Người có công: Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ các Đoàn công tác của tỉnh và thành phố đi thăm, tặng quà một số đối tượng chính sách tiêu biểu trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả (chuyển 22.896 suất quà của Chủ tịch nước, của tỉnh và thành phố tặng đối tượng chính sách người có công với số tiền trên 6,87 tỷ đồng).Tiếp nhận, thẩm định và đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết hỗ trợ cho 5.564 người có công với cách mạng và thân nhân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đủ điều kiện hưởng trợ cấp với số tiền 8,3 tỷ đồng. Tổ chức chi trả trên 70 tỷ đồng trợ cấp thường xuyên, trợ cấp một lần cho gần 7.000 đối tượng người có công và thân nhân; chi trả kinh phí điều dưỡng tại gia đình năm 2020 cho 2.229 đối tượng với số tiền 2,4 tỷ đồng đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.Tiếp nhận, thẩm định và đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết cho hơn 300 hồ sơ người có công và thân nhân hưởng trợ cấp 1 lần, người tham gia kháng chiến bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế hưởng BHYT theo quy định.
- Lĩnh vực Bảo trợ xã hội, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới và phòng chống tệ nạn xã hội: Công tác giảm nghèo và thực hiện các chính sách xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt. Tham mưu UBND thành phố cấp kinh phí từ nguồn ngân sách làm quà tặng cho 100% hộ nghèo với số tiền là 320,4 triệu đồng. Tiếp nhận 2.670 suất quà xã hội hóa từ các doanh nghiệp tặng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền là 801 triệu đồng. Tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 5.063 người cao tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 với số tiền 1,65 tỷ đồng. Tiếp nhận, thẩm định và đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết hỗ trợ cho 6.005 đối tượng BTXH, 1.029 người thuộc hộ nghèo, 2.084 người thuộc hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đủ điều kiện hưởng trợ cấp với số tiền  11,3 tỷ đồng. Tổ chức chi trả cho trên 7.300 đối tượng Bảo trợ xã hội (người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em mồ côi…) trên địa bàn với số tiền trên 10 tỷ đồng.
6.2. Giáo dục và đào tạo
Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019. Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục đại trà được giữ vững, giáo dục mũi nhọn đạt vị trí dẫn đầu trong các cuộc thi chủ chốt:  Cấp quốc gia: đạt 04 huy chương Vàng, 03 học sinh thủ khoa toàn quốc, 32 huy chương Bạc Cuộc thi tìm kiếm tài năng Toán học trẻ; đạt giải 3 Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia; cấp tỉnh: đạt giải nhất toàn đoàn học sinh giỏi lớp 9, giải nhất toàn đoàn thi Trạng Nguyên Tiếng Anh lớp 5. Hệ thống quy mô trường lớp ổn định; tỷ lệ trẻ vào mẫu giáo đạt 100% dân số độ tuổi, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học; số học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100% (tỷ lệ giỏi đạt 43,59%, khác đạt 37,27%). Đội ngũ giáo viên các trường đạt chuẩn 100%, đạt trên chuẩn 91,25%.
Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa (thành phố có 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, 22/36 trường đạt chuẩn mức độ II). Công tác quản lý dạy thêm, học thêm; công tác quản lý bán trú được tăng cường. Công tác tổ chức phục vụ kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2019 và tuyển sinh lớp 6 Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Công tác giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có nhiều đổi mới; hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng đạt nhiều kết quả.
Tổ chức sáp nhập trường Tiểu học Tân Bình với trường THCS Tân Bình thành trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Bình, thành phố Thái Bình.
6.3. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội
Thành phố ban hành trên 70 văn bản các loại chỉ đạo về các nhiệm vụ phòng, chống dịch bảo vệ sức khoẻ nhân dân, chuẩn bị các phương án, kịch bản để chủ động kiểm soát, dự phòng và ngăn chặn, không để dịch bệnh lây lan; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền đối với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân; đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thường xuyên phối hợp liên ngành, tăng cường sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
          Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình Y tế mục tiêu. Thực hiện Đề án điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone, bước đầu đã đạt hiệu quả về sức khoẻ, kinh tế, giảm sự lây nhiễm HIV góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội tại địa phương. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các Trạm Y tế. Tăng cường nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở các tuyến y tế, đảm bảo đáp ứng cơ bản nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.Các trạm Y tế tổ chức tốt công tác thường trực cấp cứu 24/24h, đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh, công tác phòng, chống dịch bệnh trong dịp tết nguyên đán Canh Tý. Tăng cường công tác giám sát và đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm. Tăng cường công tác đảm bảo ATTP, trong đó chú trọng các nơi tập trung đông người; lễ hội, đám cưới....
6.4. Văn hóa - thể thao
Triển khai xây dựng chính quyền điện tử năm 2020; sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong các hoạt động giao dịch điện; triển khai thực hiện Nghị định số 73/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước; tăng cường ứng dụng CNTT triển khai các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; rà soát tài khoản sử dụng hệ thống Mạng văn phòng điện tử liên thông.
Triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình thành phố. Sáu tháng đầu năm 2020 đã ban hành 93 văn bản chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ về công tác văn hoá.Tăng cường hoạt động tuyên truyền nhất là tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các di tích, đám cưới, đám tang, điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; tuyên truyền, hướng dẫn kiểm tra khai báo y tế tại các cơ sở lưu trú du lịch
Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình: năm 2020 có 98% số gia đình; 100% số thôn, tổ dân phố; 100% số phường, xã, cơ quan, đơn vị, 34,3% số doanh nghiệp của thành phố; 59,1% số cơ quan, đơn vị, 16,6% số doanh nghiệp của tỉnh và trung ương trên địa bàn thành phố đăng ký danh hiệu văn hóa 2020. Công tác Thể dục, thể thao:Tổ chức các hoạt động TDTT mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý, chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh và Đại hội Đảng các cấp. Xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân năm 2020. Chỉ đạo công chức văn hóa thông tin các phường, xã tăng cường công tác kiểm tra, quản lý các hoạt động kinh doanh thể thao. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao trong việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Công tác kiểm tra hoạt kinh doanh dịch vụ văn hóa, thông tin truyền thông, quảng cáo, du lịch: Thường xuyên hướng dẫn vị trí và kiểm tra việc thực hiện quảng cáo bằng băng rôn của các tổ chức, cá nhân. Chủ trì phối hợp với các ngành là thành viên Đội kiểm tra liên ngành thành phố về các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo và thông tin truyền thông thành phố kiểm tra 135 điểm kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp Covid-19 tại các di tích lịch sử - văn hóa và cơ sở lưu trú du lịch, doanh nghiệp kinh doanh lữ hành.
6.5. Thiệt hại cháy nổ, thiên tai và tai nạn giao thông
Thành phố luôn đề cao hành động về an toàn giao thông, tình trạng rượu bia giảm hẳn.Trong quý I, xảy ra một vụ cháy ở chợ Đề Thám, không có thiệt hại về người; ước thiệt hại về tài sản là 1,4 tỷ đồng. Về an toàn giao thông, tính đến thời điểm 31/5/2020 đã xảy ra 8 vụ tai nạn làm 8 người chết và 8 người bị thương; 15 vụ va chạm làm bị thương 15 người Thành phố tiếp tục chỉ thị thực hiện tốt các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức lực lượng, thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về TTĐT, ATGT; phân công, bố trí lực lượng quản lý, sử dụng phương tiện chuyên dùng.
6.6. Các vấn đề xã hội khác
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Nắm chắc tình hình an ninh tại xã trọng điểm, các hoạt động tôn giáo để chủ động các phương án giải quyết đảm bảo an ninh trật tự. Triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, “tín dụng đen”. Duy trì thường xuyên các hoạt động tuần tra, xử lý vi phạm về an toàn  giao thông, trật  tự mỹ quan đô thị./.
Chi cục Thống kê thành phố

Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây