TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH THÁI BÌNH THÁNG 8 VÀ 8 THÁNG NĂM 2022

Thứ năm - 25/08/2022 23:00
TÌNH HÌNH KINH TẾ
Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trong tháng diễn ra thuận lợi, công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng được thực hiện tốt. Chăn nuôi gia súc gia cầm phát triển tốt không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. Sản xuất thủy sản tiếp tục duy trì ổn định.
Nông nghiệp
Trồng trọt
Trong tháng, thời tiết nắng nóng, mưa nhiều xen kẽ, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát triển, gây hại cho cây trồng sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh bạc lá, khô vằn... Để đảm bảo an toàn sản xuất vụ Mùa 2022, các ngành chức năng và cơ quan chuyên môn đã chủ động điều tiết nước hợp lý cho ruộng lúa, sẵn sàng tiêu úng kịp thời khi có mưa lớn xảy ra; tăng cường hướng dẫn, khuyến cáo bà con tích cực thăm đồng, bón phân cân đối, hợp lý; kịp thời phát hiện và áp dụng biện pháp phòng, chống các đối tượng sinh vật gây hại trên các loại cây trồng để đảm bảo năng suất.
Theo tiến độ sản xuất nông nghiệp của Sở NN&PTNT tính đến ngày 18/8/2022, diện tích lúa mùa đã gieo cấy toàn tỉnh đạt 76.628 ha, vượt 0,16% diện tích theo Đề án sản suất vụ mùa, vụ đông của tỉnh.
Tổng diện tích cây màu hè thu đã trồng đạt 8.990 ha, vượt 38% kế hoạch đề ra, cao hơn 8,7% so với cùng kỳ năm 2021. Diện tích cây màu hè thu đã thu hoạch 1.750 ha chiếm 19,4% cây màu hè thu đã trông chủ yếu rau màu các loại.
 Chăn nuôi
Trong tháng, chăn nuôi trâu bò và gia cầm nhìn chung ổn định và phát triển.
Chăn nuôi gia súc: Tổng đàn trâu, bò tại thời điểm 01.07.2022 ước đạt 56,3 nghìn con, tăng 0,2% so với cùng kỳ; trong đó đàn trâu ước đạt 6,2 nghìn con, tăng 0,7%; đàn bò ước đạt 50,1 nghìn con, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước.
 Sản lượng thịt trâu, bò hơi xuất chuồng 8 tháng năm 2022 ước đạt 6.803 tấn, tăng 1,1% so với cùng kỳ.
Chăn nuôi lợn: Việc phát triển đàn lợn trong thời gian qua đã có tín hiệu tốt, tuy nhiên quy mô tái đàn nuôi vẫn còn cầm chừng do giá thị trường con giống và giá thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao, giá lợn hơi xuất chuồng tại Thái Bình trong tháng vẫn giữ giá ở mức 70.000 - 75.000/kg. Tổng đàn lợn tại thời điểm tháng 01.07.2022 ước đạt 691,3 nghìn con, tăng 1,0% so với cùng kỳ.
Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 8 tháng năm 2022 ước đạt 102,2 nghìn tấn, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2021.
Chăn nuôi gia cầm: Ước tính tổng đàn gia cầm thời điểm 01.07.2022 đạt 14,6 triệu con, tăng 2,2% so với cùng kỳ; trong đó, số lượng đàn gà đạt 10,5 triệu con, tăng 0,2% so với cùng kỳ.
Sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng 8 tháng năm 2022 ước đạt 37,1 nghìn tấn, tăng 0,7% so với cùng kỳ; trong đó sản lượng thịt gà hơi xuất chuồng đạt 28,6 nghìn tấn, tăng 0,6%; sản lượng trứng gia cầm đạt 222,6 triệu quả, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước.
Lâm nghiệp
 Trong tháng không phát sinh diện tích trồng rừng mới. Sản lượng gỗ khai thác 8 tháng năm 2022 ước đạt 1.435 m3, tăng 1,1%; sản lượng củi khai thác ước đạt 5.381 ste, tăng 0,4%; số cây lâm nghiệp trồng phân tán ước đạt 1.283 nghìn cây, giảm 2,6% so với cùng kỳ.
Thuỷ sản
Tình hình khai thác và nuôi trồng thủy sản trong tháng duy trì ổn định, khai thác thủy sản khôi phục và duy trì tốt do giá xăng dầu đang giảm. Tổng sản lượng thủy sản 8 tháng năm 2022 ước đạt 177 nghìn tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ.
Khai thác
Sản lượng khai thác 8 tháng năm 2022 ước đạt 66,9 nghìn tấn, tăng 2,3% so với cùng kỳ; trong đó cá đạt 43,1 nghìn tấn, tăng 2,3%; tôm đạt 1,2 nghìn tấn, tăng 2,1%; thủy sản khác đạt 22,6 nghìn tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ.
Nuôi trồng         
Sản lượng nuôi trồng thủy sản 8 tháng năm 2022 ước đạt 110,1 nghìn tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ; trong đó cá đạt 28,1 nghìn tấn, tăng 1,7%; tôm đạt 2,7 nghìn tấn, tăng 2,3%; thủy sản khác đạt 79,3 nghìn tấn, tăng 3,2% so với cùng kỳ.
Sản xuất công nghiệp
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 8/2022 tăng 3,2% so tháng 7/2022. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp ước tính 8 tháng năm 2022 so cùng kỳ năm 2021 tăng 12,7%: trong đó ngành Khai khoáng tăng 66,0%, Ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 17,3%, Sản xuất và phân phối điện đạt 91,2%, Cung cấp nước và hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải đạt 96,3%.
Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 8 tháng năm 2022 tăng so với cùng kỳ như: sản phẩm túi khí an toàn (+47,6%); tai nghe khác đạt 12,9 triệu cái, tăng 54,7%; Gạch xây bằng đất nung tăng 29,3%; Khăn mặt, khăn tắm và khăn khác dùng trong phòng tăng 40,3%; sản phẩm áo sơ mi người lớn tăng 39,7%. Ở chiều ngược lại, bia chia giảm 18,6%; sắt thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc thô (-55,7%); sản phẩm loa (-41,4%);  thép cán (-21,9%) …
Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đến tháng 8/2022 giảm 1,3% so tháng trước, cộng dồn 8 tháng giảm 3,6% so cùng kỳ năm 2021.
Chỉ số tồn kho tính đến tháng 8/2022, chỉ số tồn kho ngành chế biến chế tạo tăng 6,9% so tháng trước, so cùng kỳ tăng 12,5%.
Chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm tháng 8/2022 tăng 2,1% so tháng trước và cộng dồn 8 tháng tăng 3,6% so cùng kỳ năm 2021.
Đầu tư
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 8 tháng năm 2022 ước đạt 3.857 tỷ đồng, tăng 50,6% so cùng kỳ. Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 1.896 tỷ đồng, tăng 23,8%; trong đó vốn cân đối ngân sách tỉnh ước đạt 1.200 tỷ đồng, tăng 13,4%; vốn ngân sách Nhà nước huyện ước đạt 1.368 tỷ đồng, tăng 106,5%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã ước đạt 593 tỷ đồng, tăng 61,6% so cùng kỳ.
Một số dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách, dự kiến trong tháng 8/2022:
 Dự án HTDC Đồng Rộc thị trấn Tiền Hải và Xã Tây Giang, vốn đầu tư 103 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt gần 15 tỷ đồng;
Dự án HTKT khu dân cư thôn Đông giai đoạn 3, tổng vốn gần 74 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt hơn 6 tỷ đồng;
Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp thoát nước Thị trấn Tiền Hải huyện Tiền Hải, vốn đầu tư 50 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt gần 3 tỷ đồng;
Dự án nâng cấp cải tạo đường 221B Xã Nam Hải- Nam Trung huyện tiền Hải, vốn đầu tư gần 55 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt hơn 3 tỷ đồng;
Dự án xây dựng đường từ KCN Tiền Hải đi cảng Trà Lý huyện Tiền Hải, vốn đầu tư hơn 131 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt hơn 7 tỷ đồng;
Dự án xây dựng đường từ KCN Tiền Hải đi cảng Trà Lý Giai đoạn II huyện Tiền Hải, vốn đầu tư hơn 120 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt gần 3 tỷ đồng;
Dự án xây Cầu và đường số 4 kéo dài đến xã Tây Phong huyện Tiền Hải, vốn đầu tư 118 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt gần 4 tỷ đồng;
Dự án xây dựng Đường Hùng Vương Thị trấn Tiền Hải, vốn đầu tư 150 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt gần 5 tỷ đồng;
Dự án xây dựng hạ tầng vùng sản xuất tập trung huyện Tiền Hải, vốn đầu tư 16 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt hơn 5 tỷ đồng;
Dự án nâng cấp cải tạo đường 464 (đường 221D), đoạn từ xã Đông Xuyên đến đường ven biển xã Đông Minh huyện Tiền Hải, vốn đầu tư hơn 89 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt gần 7 tỷ đồng;
Dự án xây dựng đường vành đai (Vũ Trọng) kéo dài cắt đường 8B xã An Ninh huyện Tiền Hải, vốn đầu tư 151 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt gần 9 tỷ đồng;
Dự án hạ tầng khu dân cư khu độ thị OĐT-8B TT Diêm Điền huyện Thái Thuỵ, vốn đầu tư gần 86 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt hơn 9 tỷ đồng;
Dự án xây dựng tuyến đường quy hoạch số 5 từ đê sông Diêm Hộ đến đường quy hoạch số 2 huyện Thái Thụy, vốn đầu tư 231 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt gần 4 tỷ đồng;
Dự án xây dựng xây dựng đường 454 đoạn từ ngã 3 Tịnh Xuyên Hồng Minh đi Thị trấn Hưng Hà, vốn đầu tư 150 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt 10 tỷ đồng;
Dự án san lấp hạ tầng KCN xã Thống Nhất, vốn đầu tư 195 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt 30 tỷ đồng;
Dự án nâng cấp đường huyện 61-67 đoạn xã Phúc Khánh đi xã Hòa Tiến huyện Hư Hà, vốn đầu tư 85 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt 10 tỷ đồng;
Dự án xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Hưng Nhân huyện Hưng Hà mở rộng, vốn đầu tư 210 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt 20 tỷ đồng;
Dự án xây dựng Trạm biến áp 110 Hưng Hà 2 xã Bắc Sơn, vốn đầu tư 115 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt 35 tỷ đồng;
Dự án cải tạo nâng cấp cầu Cam hyện Kiến Xương, vốn đầu tư 30 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt 2 tỷ đồng;
Dự án nâng cấp đường Minh Quang- Minh Tân huyện Kiến Xương, vốn đầu tư 18 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt 2 tỷ đồng;
Dự án đương nối từ đường huyện 78 đi đê Hữu Luộc đến đường tỉnh 452 huyện Quỳnh Phụ, vốn đầu tư gần 45 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt 5 tỷ đồng;
Dự án hạ tầng khu dân cư xã Quỳnh Hưng, vốn đầu tư gần 138 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt 20 tỷ đồng;
Dự án hạ tần khu dân cư Đồng Quỳnh huyện Quỳnh phụ, vốn đầu tư 140 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt 10 tỷ đồng;
Dự án nâng cấp đường từ An Ấp đi An Vinh huyện Quỳnh Phụ, vốn đầu tư 67 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt 10 tỷ đồng …
Tình hình đăng ký kinh doanh
Tính đến đầu tháng 8/2022 đã cấp 698 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; số vốn đăng ký đạt 6.825 tỷ đồng. Xác nhận Doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 367 doanh nghiệp. Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 55 doanh nghiệp, trong đó thu hồi GCN ĐKKD do DN giải thể là 55 doanh nghiệp.
Tính chung 8 tháng đầu năm có 05 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 65.820 nghìn USD.
Thương mại, dịch vụ và giá cả
Tình hình thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh tháng 8/2022 một số mặt hàng có xu hướng giảm chủ yếu tập trung vào hàng tiêu dùng thiết yếu do tháng bảy âm với tâm lý tháng ngâu nên nhu cầu mua sắm giảm đặc biệt là ô tô, xe máy. Hoạt động vận tải diễn ra nhộn nhịp, đặc biệt là vận tải hành khách liên tỉnh hoạt động tối đa công suất.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8/2022 ước đạt 4.682 tỷ đồng, giảm 1,1% so với tháng trước và tăng 14,9% so với cùng kỳ.
Theo ngành kinh tế, doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 8/2022 ước đạt 4.122 tỷ đồng, giảm 1% so với tháng trước và tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2021, do cùng kỳ năm trước ảnh hưởng của dịch nên nhiều hoạt động bị hạn chế. So với tháng trước 6/12 nhóm hàng có mức tăng nhẹ: Vật phẩm văn hóa giáo dục (+3,7%); hàng hóa khác (+3%); hàng may mặc (+2,3%); lương thực, thực phẩm (+1,2%); nhiên liệu khác (+1,2%); sửa chữa xe có động cơ (+0,4%). Các nhóm hàng còn lại giảm so với tháng trước, trong đó một số nhóm hàng giảm mạnh như: Ô tô con (-20,5%); phương tiện đi lại (-15,5%); xăng dầu các loại (-4,3%). So với cùng kỳ năm trước 9/12 nhóm hàng có mức tăng, trong đó các nhóm có mức tăng cao như: Sửa chữa xe có động cơ (+49,2%); hàng hóa khác (+30,7%); nhiên liệu khác (+26,5%); hàng may mặc (+24,1%); xăng dầu các loại (+21,2%);…
Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành tháng 8/2022 ước đạt 319 tỷ đồng, tăng 2,8% so với tháng trước và tăng 29,7% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 11 tỷ đồng, giảm 2,9% so với tháng trước và tăng 27,9% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 301 tỷ đồng, tăng 3,1% so với tháng trước và tăng 27,3% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lữ hành ước đạt 6 tỷ đồng, tăng 1,8% so với tháng trước. Doanh thu dịch vụ tăng do dịch bệnh được kiểm soát tốt, mọi hoạt động trở lại bình thường, người dân yên tâm khi sử dụng dịch vụ lưu trú, du lịch, ăn uống ngoài gia đình.
 Doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác tháng 8/2022 ước đạt 241 tỷ đồng, giảm 6,3% so với tháng trước và tăng 20,8% so với cùng kỳ. Cụ thể: Bất động sản giảm 14,6% so với tháng trước và tương đương so cùng kỳ; dịch vụ hành chính và hỗ trợ giảm 7,2% và tăng 26,2%; dịch vụ giáo dục và đào tạo giảm 4,1% và tăng 2 lần; dịch vụ y tế tăng 0,1% và tăng 27,7%; dịch vụ nghệ thuật, vui chơi giải trí tăng 1,7% và tăng 45,6%; dịch vụ sửa chữa tăng 1,8% và tăng 16,8%; hoạt động phục vụ cá nhân và gia đình tăng 10% và tăng 18,9%.
Tính chung 8 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 38.093 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ. Trong đó: doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 33.547 tỷ đồng (chiếm 88,1% tổng mức), tăng 16,3%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt 2.424 tỷ đồng (chiếm 6,3% tổng mức), tăng 31,7%; doanh thu dịch vụ khác ước đạt 2.123 tỷ đồng (chiếm 5,6% tổng mức), tăng 21,8% so với cùng kỳ.
Giá tiêu dùng
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2022 tăng 0,32% so với tháng trước; tăng 2,80% so với cùng tháng năm trước và tăng 4,12% so với tháng 12 năm trước. Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến biến động chỉ số giá trong tháng như sau: Giá xăng dầu liên tục được điều chỉnh 2 đợt vào các ngày 02, 12/8 (xăng 95 giảm 1.430 đồng/lít; xăng E5 giảm 1.370 đồng/lít; dầu điezen 0,05 giảm 1.950 đồng/ lít; dầu hỏa tăng 1.920 đồng/lít), ngày 23/8 giá dầu điều chỉnh tăng giá: giá dầu điezen tăng 850 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 730 đồng/lít. Giá lợn hơi tiếp tục có xu hướng tăng đẩy giá thịt lợn và giá sản phẩm từ thịt tăng. Là tháng chuẩn bị vào năm học nên giá sách vở và văn phòng phẩm tăng.
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 8 tháng năm 2022 tăng 1,51% so với cùng kỳ năm trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có 01 nhóm hàng giảm giá: chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 1,93%; nhóm bưu chính viễn thông ổn định; còn lại 9 nhóm có chỉ số tăng: chỉ số giá nhóm giao thông tăng 18,65% do giá xăng dầu bình quân tăng; chỉ số giá nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 3,23%; chỉ số giá nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 1,83%; chỉ số giá nhóm giáo dục tăng 0,64%; chỉ số giá nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,42%; chỉ số giá nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,37%; chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,35%; chỉ số giá nhóm văn hóa giải trí và du lịch tăng 0,08%; chỉ số giá nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,03%.
Xuất nhập khẩu hàng hoá
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 8/2022 ước đạt 403 triệu USD, giảm 3,4% so với tháng trước giảm 6,4% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 3.132 triệu USD, tăng 24,1% so với cùng kỳ; trong đó xuất khẩu tăng 18,6%; nhập khẩu tăng 30,4%.
Xuất khẩu:
Kim ngạch xuất khẩu tháng 8/2022 ước đạt 227 triệu USD, giảm 7,8% so với tháng trước và giảm 9,3% so với cùng kỳ. Theo loại hình kinh tế: Kinh tế tư nhân ước đạt 134 triệu USD, giảm 6% so với tháng trước và tăng 2,9% so với cùng kỳ; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 93 triệu USD, giảm 10,4% so với tháng trước và giảm 22,7% so với cùng kỳ: So với tháng trước một số sản phẩm tăng như: Xăng dầu các loại tăng 69,8%; sản phẩm mây, tre, cói và thảm tăng 17,9%; sản phẩm gốm, sứ tăng 10,6%;... ngược lại một số sản phẩm giảm như: Sản phẩm gỗ giảm 23,7%; sản phẩm từ sắt thép giảm 16,5%; hàng hóa khác giảm 8,5%; hàng dệt may giảm 7,5%; xơ, sợi dệt các loại giảm 5,5%;...
 Tính chung 8 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.592 triệu USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ; trong đó: Kinh tế tư nhân đạt 932 triệu USD, tăng 36,8%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 660 triệu USD, giảm 0,3%. Các mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: Xăng dầu các loại tăng 3,2 lần; sản phẩm từ sắt thép tăng 53,2%; hàng hóa khác tăng 49,6%; sản phẩm gỗ tăng 43,8%; giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 35,4%; hàng dệt may tăng 32,6%;...
Nhập khẩu:
Kim ngạch nhập khẩu tháng 8/2022 ước đạt 176 triệu USD, tăng 3% so với tháng trước và giảm 2,3% so với cùng kỳ. Theo loại hình kinh tế: Kinh tế tư nhân ước đạt 125 triệu USD, tăng 6,2% so với tháng trước và tăng 21,1% so với cùng kỳ; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 51 triệu USD, giảm 4% so với tháng trước và giảm 33,6% so với cùng kỳ. Một số mặt hàng tăng so với tháng trước như: Xăng dầu các loại (+39,6%); hàng thủy sản (+10,1%); bông các loại (+1,8%);… Bên cạnh đó một số mặt hàng giảm mạnh so tháng trước như: Hóa chất (-43,6%); xơ, sợi dệt các loại (-26,6%); máy vi tính, sản phẩm điện tử (-21,6%); chất dẻo nguyên liệu (-16,9%); máy móc, thiết bị, phụ tùng khác (-16,3%); nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày (-14%);…
Tính chung 8 tháng năm 2022, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1.541 triệu USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ; trong đó: kinh tế tư nhân đạt 1.130 triệu USD, tăng 72,8% chủ yếu do nhập khẩu xăng dầu chiếm tỷ trọng lớn (37,8%) có tốc độ tăng cao (+1,1 lần); kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 411 triệu USD, giảm 22,2% so với cùng kỳ do nhập khẩu phế liệu sắt thép giảm sâu (-82,1%). Các mặt hàng có giá trị nhập khẩu tăng cao so với cùng kỳ như: Xơ, sợi dệt các loại (+1,3 lần); xăng dầu các loại (+1,1 lần); hàng thủy sản (+80,2%); nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày (+31%); vải các loại (+28,3%); máy móc, thiết bị, phụ tùng khác (+23,6%);...
Hoạt động vận tải
Sau 5 lần liên tiếp điều chỉnh giảm giá xăng, dầu trong tháng 7 và tháng 8/2022 đã giúp các doanh nghiệp giảm áp lực về chi phí xăng dầu, nhất là doanh nghiệp hoạt động vận tải, đồng thời có thể kích cầu tiêu dùng trong thời gian tới. Tổng doanh thu hoạt động vận tải tháng 8/2022 ước đạt 607 tỷ đồng tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 47,5% so với cùng kỳ. Dự tính 8 tháng năm 2022 doanh thu hoạt động vận tải ước đạt 4.685 tỷ đồng, tăng 23,6% so với cùng kỳ.
Vận tải hành khách
Doanh thu vận tải hành khách tháng 8/2022 ước đạt 173 tỷ đồng, tương đương tháng trước và tăng 1,1 lần so với cùng kỳ; số lượt hành khách vận chuyển ước đạt 2,3 triệu người, tăng 0,2% so với tháng trước và tăng gấp đôi so với cùng kỳ; số lượt khách luân chuyển ước đạt 264 triệu người.km, tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 1,1 lần so với cùng kỳ.
Tính chung 8 tháng năm 2022, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 1.292 tỷ đồng, tăng 32,6% so với cùng kỳ; số lượt hành khách vận chuyển ước đạt 17,3 triệu người, tăng 29,9%; số lượt khách luân chuyển ước đạt 1.955 triệu người.km, tăng 31,8% so với cùng kỳ.
Vận tải hàng hoá
Doanh thu vận tải hàng hóa tháng 8/2022 ước đạt 427 tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 31,2% so với cùng kỳ. Khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 2,5 triệu tấn, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 32,4% so với cùng kỳ. Khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 938 triệu tấn.km, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 25,5% so với cùng kỳ.
Tính chung 8 tháng năm 2022, doanh thu vận tải hàng hoá ước đạt 3.340 tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ. Trong đó: vận tải hàng hóa đường bộ ước đạt 1.924 tỷ đồng, tăng 25,3%; vận tải hàng hóa đường ven biển và viễn dương đạt 1.203 tỷ đồng, tăng 15,9%; vận tải hàng hóa đường thủy nội địa đạt 213 tỷ đồng, tăng 9,3%. Khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 20 triệu tấn, tăng 19,3%; khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 7.322 triệu tấn.km, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước.
Tài chính, ngân hàng
Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 8 tháng đầu năm 2022 đạt 17.863 tỷ đồng, đạt 99,2% so với dự toán, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, thu nội địa ước đạt 6.679 tỷ đồng, tăng 9,5%; thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt 2.341 tỷ đồng, tăng 87,5%.
Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 8 tháng đầu năm 2022 đạt 8.778 tỷ đồng, tăng 0,2% so với cùng kỳ; trong đó: chi phát triển kinh tế ước đạt 3.797 tỷ đồng, tăng 4,2%; chi tiêu dùng thường xuyên ước đạt 4.810 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước.
Hoạt động ngân hàng đã triển khai đầy đủ, kịp thời chủ trương, chính sách, các văn bản mới của Đảng và Nhà nước, của ngành và địa phương liên quan đến tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Dự kiến đến 31/8/2022, tổng nguồn vốn huy động ước đạt 100.115 tỷ đồng, tăng 6,2% so với thời điểm 31/12/2021; tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng ước đạt 83.955 tỷ đồng, tăng 11,7% so với thời điểm 31/12/2021; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,69% tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.
TÌNH HÌNH VĂN HÓA XÃ HỘI
Văn hoá - Thể thao
Theo Báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch, đã ban hành 187 văn bản các loại trong công tác chỉ đạo các hoạt động ở các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình theo chức năng nhiệm vụ của Sở; 14 văn bản tham gia ý kiến vào các đề án, dự án và các văn bản dự thảo của Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh; 15 văn bản tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo; 03 văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật; 02 văn bản thẩm định dự án tu bổ, tôn tạo di tích.
Ban hành quy chế hoạt động, kiện toàn Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh Thái Bình; phê duyệt Đề án xây dựng hồ sơ "Nghệ thuật Chèo đồng bằng sông Hồng" đệ trình UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình; phê duyệt lập quy hoạch chi tiết, định hướng phát triển du lịch sinh thái đối với diện tích rừng ngập mặn khu vực các xã Thụy Trường, Thụy Xuân huyện Thái Thuỵ; phê duyệt Kế hoạch thuê Cổng Thông tin du lịch thông minh...
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1045 - 02/9/2022), 77 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2022), ngày truyền thống Công an nhân dân...; công tác phòng, chống dịch Covid-19; các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn.
Thực hiện kiểm tra 05 cơ sở lưu trú tại huyện Vũ Thư, thành phố Thái Bình; 05 cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ bơi lặn tại thành phố Thái Bình; 25 lượt điểm treo băng rôn tại huyện Đông Hưng, Vũ Thư, thành phố Thái Bình. Qua kiểm tra, Ban Quản lý các di tích lịch sử văn hóa; các cơ sở kinh doanh văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Bộ phận tiếp dân của Sở duy trì lịch tiếp dân hằng ngày.
Mở lớp tập huấn và tiến hành kiểm kê di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn 04 huyện: Đông Hưng, Kiến Xương, Tiền Hải, Hưng Hà. Tổ chức thành công Liên hoan Diều toàn quốc lần thứ II tại Thái Bình. Triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng mô hình “Khu dân cư thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội” tại xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Phụ. Tập huấn xây dựng mô hình nhà văn hóa - khu thể 2 thao thôn, tổ dân phố. Sưu tầm hiện vật về các Cựu Chiến binh tham gia kháng chiến chống Mỹ; thực hiện bảo quản các hiện vật bằng chất liệu gỗ, gốm; ghi hình tư liệu tuyên truyền về đất và người Thái Bình. Tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc tỉnh Thái Bình năm 2022; tham dự Hội nghị tổng kết công tác liên hiệp thư viện đồng bằng sông Hồng nhiệm kỳ 2020 - 2022. Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà khảo sát tại Hợp tác xã hoa sen Vân Đài, xã Chí Hòa để định hướng phát triển thành điểm du lịch của tỉnh.
Tổ chức thành công giải vô địch Khiêu vũ Thể thao Đồng diễn Dân vũ, Zumba, Shuffle dance tỉnh Thái Bình mở rộng trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Bình lần thứ IX năm 2022. Thành lập đoàn vận động viên tham gia giải vô địch cầu lông, bóng bàn gia đình toàn quốc.
Tình hình an toàn giao thông
Theo báo cáo của Công an tỉnh Thái Bình, từ ngày 15/7/2022 đến ngày 14/8/2022 trên địa bàn tỉnh xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 4 người chết và 10 người bị thương. Tính chung 8 tháng đầu năm toàn tỉnh xảy ra 80 vụ tai nạn giao thông, làm 35 người chết và 69 người bị thương.
Tình hình cháy nổ
Theo Báo cáo từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, từ ngày 15/7/2022 đến ngày 15/8/2022, trên địa bàn tỉnh Thái Bình không xảy ra cháy, nổ. Tính chung 8 tháng đầu năm toàn tỉnh xảy ra 01 vụ cháy nổ gây thiệt hại 42,9 triệu đồng./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây