Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương làm việc với Cục Thống kê tỉnh Thái Bình

Thứ tư - 14/10/2020 08:53
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương làm việc với Cục Thống kê tỉnh Thái Bình

Sáng 14/10/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK) Nguyễn Thị Hương đã tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Chiều cùng ngày, Tổng cục trưởng cùng đoàn công tác của Tổng cục Thống kê đã có buổi làm việc với cán bộ công chức Cục Thống kê tỉnh Thái Bình.
826c8274f67a0824516bTổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương
làm việc với Cục Thống kê Thái Bình

Báo cáo với đoàn công tác về thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2020 và giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng còn lại trong năm, ông Tăng Bá Phúc, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Bình nhấn mạnh: Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng cục Thống kê, sự quan tâm kịp thời có hiệu quả của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành trong tỉnh và tinh thần làm việc tích cực, trách nhiệm cao của công chức, người lao động, Cục Thống kê tỉnh Thái Bình đã hoàn thành tốt kế hoạch công tác được giao.
Về công tác đảm bảo thông tin thống kê, Cục Thống kê tỉnh Thái Bình đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các cuộc điều tra hoàn thành đúng thời gian, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn thông tin đầu vào, trọng tâm là các cuộc điều tra doanh nghiệp, thương mại, giá cả, lao động việc làm, khảo sát mức sống dân cư, nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ…; đặc biệt là tiến hành điều tra nhanh các doanh nghiệp chịu tác động ảnh hưởng dịch bệnh Covid – 19. Việc biên soạn các báo cáo nhanh tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, 6 tháng được thực hiện đảm bảo số lượng, chất lượng, thời gian theo quy định. Thông tin trong báo cáo đều được thu thập, kiểm soát và xử lý; các Chi cục Thống kê đều có báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng phục vụ huyện, thành phố, đồng thời đáp ứng nhu cầu của người dùng tin . Bên cạnh đó, thực hiện tốt việc biên soạn cung cấp đầu vào các chỉ tiêu thống kê tổng hợp, sau khi Tổng cục Thống kê tính toán công bố số liệu, Cục Thống kê đã phổ biến số liệu trên địa bàn toàn tỉnh. Số liệu được các cấp, các ngành đồng tình và thống nhất sử dụng. Công tác biên soạn niên giám Thống kê và các ấn phẩm Thống kê luôn được Lãnh đạo Cục quan tâm chú trọng. Trong 9 tháng năm 2020, đã hoàn thành biên soạn, xuất bản một số ấn phẩm: Niên giám Thống kê cấp tỉnh, cấp huyện năm 2019 phục vụ kịp thời cho công tác đánh giá, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Biên soạn 6 ấn phẩm chuyên đề từ kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và biên soạn ấn phẩm Tổng điều tra dân số cấp tỉnh, cấp huyện (9 ấn phẩm); Tờ gấp kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020); Kinh tế - Xã hội 5 năm (2016-2020) của tỉnh phục vụ Đại hội tỉnh Đảng bộ…
Công tác biên soạn số liệu và cung cấp các số liệu phục vụ công tác chỉ đạo, lãnh đạo, quản lý của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tại địa phương được thực hiện đảm bảo thời gian, chất lượng. Ngoài các báo cáo thường kỳ, Cục Thống kê còn có báo cáo riêng kỳ 6 tháng  phân tích gửi riêng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Đặc biệt, tham gia trong tổ Tiểu ban văn kiện hoàn thiện Báo cáo chính trị Đại hội tỉnh nhiệm kỳ, đồng chí Bí thư tỉnh ủy trực tiếp giao nhiệm vụ cho ngành Thống kê Thái Bình đề xuất, lý giải lựa chọn Hệ thống chỉ tiêu mục tiêu nhiệm kỳ 2021-2025 từ 32 chỉ tiêu đề xuất từ các ngành xuống 18 chỉ tiêu, được Tiểu ban văn kiện tiếp thu toàn bộ nội dung tham mưu của ngành.
Công tác phổ biến thông tin thống kê được thực hiện theo phương châm đúng, đủ, thuận tiện đến các đối tượng có nhu cầu sử dụng. Việc sử dụng công nghệ thông tin trong phổ biến được nâng cao, các thông tin được đăng tải trên bảng điện tử LED, trang thông tin điện tử của ngành liên tục được cập nhật, nhất là các hoạt động và số liệu kinh tế - xã hội đã thu hút được nhiều lượt người truy cập. Áp dụng rộng rãi công nghệ Inphograpic đối với phổ biến thông tin. Định kỳ hàng tháng, phát hành báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội đến cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến huyện, đến các sở ngành trên hệ thống Mạng văn bản liên thông cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã do vậy giảm được việc phát hành văn bản, báo cáo bản giấy. Tăng cường phối hợp, hỗ trợ đưa tin các báo, đài về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đã tổ chức thành công Họp báo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020.
Về công tác tổ chức cán bộ, Cục đã hoàn thành việc xây dựng Đề án bố trí sắp xếp nhân sự của phòng thuộc Cục Thống kê và Chi cục Thống kê cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ mới của Tổng cục Thống kê.
Tuy nhiên, thời gian qua công tác thống kê của Cục Thống kê tỉnh Thái Bình còn tồn tại một số bất cập, đó là: Chất lượng số liệu thông tin thống kê còn có một số nội dung hạn chế; sản phẩm, thông tin thống kê có nội dung còn chưa đáp ứng được yêu cầu xã hội và người dùng tin...
Tại buổi làm việc với đoàn công tác của Tổng cục, cán bộ công chức của Cục Thống kê tỉnh Thái Bình cũng nêu ra một số kiến nghị, đề xuất. Theo đó, đề xuất Tổng cục sớm phê duyệt Đề án bố trí sắp xếp nhân sự các phòng thuộc Cục Thống kê và Chi cục Thống kê cấp huyện để làm căn cứ cho các Cục Thống kê sắp xếp ổn định hoạt động theo mô hình tổ chức mới. Trong năm 2021, căn cứ vào tình hình thực tế sẽ trình Tổng cục trưởng xem xét kiện toàn thêm 01 đồng chí Phó cục trưởng để tang cường công tác chỉ đạo, điều hành của Cục. Cũng liên quan đến công tác nhân sự, theo quyết định số 1006/QĐ-TCTK ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì mô hình tổ chức của các Cục Thống kê cấp tỉnh gồm 5 phòng, nhưng trên thực tế hiện nay vẫn đang tồn tại mô hình 7 phòng, do vậy khi viện dẫn văn bản (nâng lương, chuyển ngạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại…) các chức danh lãnh đạo cấp phòng hiện nay có sự vướng mắc. Đề nghị Tổng cục Thống kê xem xét cho ý kiến chỉ đạo để các Cục Thống kê thống nhất trong triển khai thực hiện. Đối với hoạt động chuyên môn, để thực hiện được tốt kế hoạch công tác của Tổng cục giao, Cục Thống kê kiến nghị các đơn vị giao điểm kế hoạch cho các Cục Thống kê cần cụ thể hóa các mẫu biểu, đề cương báo cáo ở những nội dung mới đưa vào kế hoạch của năm 2021; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê Tài khoản quốc gia, theo hướng phần mềm mở, phân quyền để các Cục có thể dự báo các kịch bản tăng trưởng ngay trên phần mềm. Từng bước các Cục Thống kê được truy cập, khai thác thông tin trong cùng hệ thống phần mềm biên soạn Tài khoản quốc gia; Lãnh đạo Tổng cục tiếp tục chỉ đạo các Vụ, đơn vị trong ngành hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng nghiệp vụ thông qua hệ thống mạng trực tuyến trong ngành; tăng cường hướng dẫn các chỉ tiêu tổng hợp đo lường chất lượng tăng trưởng; tập huấn, hướng dẫn tìm hiểu các chỉ số chứng khoán, PAPI, PCI, năng lực cạnh tranh, các chỉ số ngân hàng liên quan đến các động thái kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hơn nữa việc chia sẻ các tài liệu, bài viết liên quan đến phân tích, nhận định tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước, đặc biệt cần có những dự báo chuyên sâu; Xây dựng phần mềm dự báo, phân tích thống kê, phần mềm tổng hợp hệ thống chỉ tiêu các cấp, phần mềm biên soạn niên giám thống kê cấp tỉnh, cấp huyện; Từng bước công bố các chỉ tiêu quốc gia phân tổ đến cấp tỉnh, cấp huyện; đặc biệt là chỉ tiêu tăng trưởng GRDP từng bước nghiên cứu công bố đồng thời các tỉnh để các đối tượng sử dụng thông tin đồng bộ, so sánh được các tỉnh trong vùng và cả nước.  Ngoài ra, rà soát, sửa đổi Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã vừa đảm bảo tính thực tiễn, khả thi và vừa đáp ứng được nhu cầu sử dụng thông tin của cấp ủy chính quyền địa phương (nhu cầu cấp huyện hiện nay là giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ yếu; thu nhập bình quân đầu người; cơ cấu lao động)…
Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác đã trả lời các thắc mắc, kiến nghị đề xuất của cán bộ, công chức của Cục.
Kết luận buổi làm việc, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức của Cục đã thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; Tổng cục trưởng cũng chia sẻ  và đồng cảm với những khó khăn các cán bộ công chức thực hiện công tác thống kê trong tình hình mới; đồng thời bày tỏ quan điểm đồng tình về sự cần thiết phải nghiên cứu tìm cách phân chia, phân bổ số liệu chỉ tiêu thống kê đến cấp huyện, cấp xã nhằm có đủ thông tin để phân tích báo cáo sâu phục vụ công tác điều hành của địa phương. Tổng cục trưởng cũng yêu cầu Ngành Thống kê Thái Bình phải tăng cường kết nối với các Sở, ngành, tạo sự đồng thuận trong sử dụng số liệu; tăng cường hơn nữa thống kê các chỉ tiêu xã hội và có sự kết nối giữa các chỉ tiêu kinh tế và chỉ tiêu xã hội... Ngoài ra, Tổng cục trưởng cũng trả lời và làm rõ thêm các thắc mắc, kiến nghị liên quan đến công tác tổ chức cán bộ và một số nội dung khác./.
Một số hình ảnh tại hội nghị 
826c8274f67a0824516b
Đồng chí Nguyễn Thị Hương Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê khai mạc Hội nghị
3d4dd734a33a5d64042b
Đồng chí Tăng Bá Phúc Cục Trưởng Cục Thống kê Thái Bình
b59f1fcabdc2439c1ad3
Đồng chí : Nguyễn Bình Chánh Văn Phòng Tổng cục Thống kê 

 
2af35f92fc9a02c45b8b
Đồng chí; Trần Tuấn Hưng Vụ trưởng vụ phương pháp chế độ và quản lý chất lượng Thống kê
                                                      
47b2e587478fb9d1e09e
Đồng chí: Phạm Hoài Nam Vụ trưởng vụ Tài chính Tổng cục Thống kê

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây