Huyện Tiền Hải hoàn thành xây dựng Nông thôn mới

Thứ hai - 09/12/2019 20:57
Huyện Tiền Hải hoàn thành xây dựng Nông thôn mới
1. Khái quát đặc điểm tự nhiên:
Huyện Tiền Hải là huyện ven biển nằm ở phía Đông Nam tỉnh Thái Bình, có 34 xã và 01 thị trấn, dân số trên 215.535 người. Tổng diện tích đất tự nhiên 23130.3ha, trong đó: Diện tích đất nông nghiệp là 15.905 ha, diện tích đất phi nông nghiệp là 7.169,21 ha, còn lại là các loại đất khác. Tiền Hải - Thái Bình nằm trong khu vực đồng bằng ven biển chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa. Mùa hè nóng, mưa nhiều từ tháng 5 - tháng 10; mùa đông lạnh, khô từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình trong năm là 23 - 24 0C, tổng số giờ nắng trung bình năm từ 1.400 - 1.600 giờ. Lượng mưa trung bình năm từ 1.500 mm - 1.900 mm. Độ ẩm từ 80 - 90%.
Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy Thái Bình về “xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020” trong điều kiện nền kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng ổn định; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố vững chắc, văn hoá - xã hội có chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế, văn hoá thông tin được nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao.
Chương trình xây dựng nông thôn mới được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở; có sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt người đã dân xác định được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới; có sự đồng thuận, chung sức và hưởng ứng tích cực các phong trào, tích cực thực hiện các nội dung chương trình.
 Ban chấp hành Đảng bộ huyện, UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Quyết định phân công các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, cán bộ phụ trách, theo dõi và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện uỷ về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới.
Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình, bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình từ huyện đến xã đã được thành lập và kiện toàn, đây là yếu tố rất quan trọng để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn huyện. Cụ thể như sau:
- Cấp huyện: Đã thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM, do đồng chí Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực nông nghiệp làm Phó trưởng ban Thường trực, đồng chí Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT làm Phó Trưởng ban và các thành viên.

          2. Ban hành các cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình:
Trong những năm qua, huyện đã ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả một số cơ chế, chính sách trong xây dựng NTM, như: Hỗ trợ 100% tổng số tiền huyện được điều tiết từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất cho xã triển khai dự án xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn. Đồng thời huyện cũng ban hành và triển khai thực hiện nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, như: Chính sách hỗ trợ cơ giới hóa; hỗ trợ giống cây trồng....
3. Công tác tuyên truyền:
Xác định muốn xây dựng nông thôn mới thành công thì việc đầu tiên phải tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động để các tầng lớp nhân dân tham gia, làm cho cán bộ, đảng viên, người dân hiểu rõ và ý thức được vai trò của mình trong xây dựng nông thôn mới; người dân, cộng đồng dân cư là chủ thể xây dựng nông thôn mới, từ đó phát huy nội lực là căn bản, tự giác tham gia chương trình:
4. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới:
Kết quả huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn (2011-2019) từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương, vốn lồng ghép, vốn tín dụng, vốn doanh nghiệp hỗ trợ, cộng đồng dân cư đóng góp, nguồn khác (bao gồm cả bằng tiền và ngày công, xi măng tỉnh hỗ trợ quy ra tiền, hiến đất, tài sản) là 2.249,09 tỷ đồng, trong đó:
- Ngân sách Trung ương, tỉnh: 557,78 tỷ đồng, chiếm 24,8%;
- Ngân sách huyện: 381,47 tỷ đồng, chiếm 16,9%;
- Ngân sách xã: 460,902 tỷ đồng, chiếm 20,5%;
- Vốn lồng ghép: 5,502 ty đồng, chiếm 0,2%
- Vốn doanh nghiêp: 29,158 tỷ đồng, 1,2 chiếm %
- Huy động nhân dân đóng góp và huy động các nguồn vốn khác: 814,26 tỷ đồng, chiếm 36,4%;


5. Về đăng ký, tiếp nhận, quản lý, sử dụng xi măng theo Quyết định 19 UBND tỉnh:
Tổng lượng xi măng đã được cấp và tiếp nhận đến hết ngày 30/10/2019 là 138.972,7 tấn.
6. Về nợ đọng xây dựng cơ bản:
Tổng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 được bố trí trong dự toán đầu năm là 160.083 triệu đồng.
- Giá trị khối lượng hoàn thành đã được nghiệm thu đến ngày 30/6/2019 chưa thanh toán là 28.319 triệu đồng.
- Kế hoạch vốn năm 2019 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phân bổ cho các công trình đến ngày 30/6/2019, còn lại chưa thanh toán là 110.604 triệu đồng.
- Như vậy, sau khi cân đối với kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn còn lại giai đoạn 2019-2020 nguồn ngân sách cấp huyện theo Hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8932/BKHĐT-KTNN ngày 01/11/2017; thì ngân sách cấp huyện không có nợ đọng xây dựng cơ bản.
          Kết quả đạt chuẩn nông thôn mới:
Số xã đạt chuẩn NTM theo quy định:
- Tổng số xã trên địa bàn huyện: 34 xã, 1 thị trấn
- Số xã đạt chuẩn NTM: 34 xã, gồm:
          - Tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM: 100%
7. Kết quả chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng NTM ở cấp huyện theo Quyết định 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016; Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư 35/2016/TT-BNNPTNT, ngày 26/12/2016; Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2018-2020:
Đến nay, huyện đạt 9/9 tiêu chí đạt 100% Tiêu chí về Quy hoạch, Tiêu chí về Giao thông, Tiêu chí về Thủy lợi, Tiêu chí về Điện, Tiêu chí về Y tế - Văn hóa – Giáo dục, Tiêu chí về Sản xuất, Tiêu chí về Môi trường, Tiêu chí An ninh, trật tự xã hội, Tiêu chí Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Ngày 17/10, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1403/QĐ-TTg công nhận huyện Tiền Hải, Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới 2019.
Chi cục Thống kê huyện Tiền Hải
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây