Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2021 tỉnh Thái Bình

Thứ tư - 29/09/2021 03:48
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2021 tỉnh Thái Bình
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2021 trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những thuận lợi theo đà phục hồi kinh tế, bệnh dịch được kìm chế, cùng với đó là tháng giáp Tết Nguyên đán đến gần do vậy mọi hoạt động kinh tế diễn ra thuận lợi (khác với tháng 01 năm 2020 có 10 ngày trùng dịp Tết Nguyên đán);
TÌNH HÌNH KINH TẾ
Ngành nông nghiệp, lâm nông và thủy sản.
Nông nghiệp
Trồng trọt
Sản xuất vụ Đông 2020-2021
Năm 2021 sản xuất trồng trọt trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định diễn biến thời tiết thuận lợi, các cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất cho người dân đã được triển khai hiệu quả trên cơ sở thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp cùng với đó là cơ chế hỗ trợ tích cực của các địa phương đối với từng loại cây cộng với sự nỗ lực của các hộ nông dân là điều kiện tiền đề để vụ đông 2020 - 2021 phát triển. Cơ cấu diện tích gieo trồng trong những vụ gần đây đã chuyển dịch theo hướng tích cực. Theo tiến độ sản xuất của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, đến 14/01/2021 diện tích cây vụ đông đã thu hoạch 31.752 ha, bằng 86,21% diện tích vụ đông đã gieo trồng. Hiện nay, ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương trong tỉnh đang tích cực đôn đốc các hộ nông dân khẩn trương thu hoạch những diện tích cây rau màu đến kỳ cho thu hoạch để chuyển trọng tâm sang gieo trồng xuân năm 2021.
Làm đất và chuẩn bị vụ xuân 2021
Theo dự báo, vụ đông xuân 2020 - 2021, tiến độ sản xuất nông nghiệp tính đến ngày 14/01/2021, diện tích đất trồng lúa đã cày lật đất 74.550 ha, đạt 98,02% kế hoạch sản xuất lúa vụ xuân 2021; so với mọi năm, vụ xuân 2021 hầu hết diện tích cày lật đã được phơi ải để hạn chế tối đa nguồn sâu bệnh gối vụ. Với chủ trương vụ Xuân năm nay toàn tỉnh thực hiện gieo cấy 100% các giống lúa xuân ngắn ngày trà xuân muộn để thâm canh dành năng suất cao, ổn định, chủ động trong mọi dạng thời tiết trong đó chú trọng mở rộng các diện tích giống lúa chất lượng cao. Hiện các địa phương trong tỉnh đang tích cực kiểm tra, chỉ đạo nông dân tranh thủ điều kiện những ngày thời tiết hanh khô tích cực hoàn thành 100% tiến độ cày lật đất, đồng thời chủ động chuẩn bị giống, vật tư phục vụ sản xuất, thực hiện nghiêm túc thời vụ theo đề án sản xuất vụ Xuân 2021 theo đúng tiến độ và kế hoạch chung của tỉnh, huyện đề ra.
Chăn nuôi
Chăn nuôi trâu, bò: Trong tháng, tình hình chăn nuôi trâu, bò có xu hướng tăng. Ước tính tổng đàn trâu, bò tháng 01/2021 đạt 56,6 nghìn con, tăng 1,2% so với cùng kỳ; trong đó, đàn trâu ước đạt 6,3 nghìn con, tăng 0,9%; đàn bò ước đạt 50,3 nghìn con, tăng 1,2% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt trâu, bò hơi xuất chuồng tháng 01/2021 ước đạt 0,8 nghìn tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ.
Chăn nuôi lợn
Với các giải pháp quyết liệt của các địa phương trong tỉnh trong công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi tình hình chăn nuôi lợn đang được phục hồi nhanh do dịch bệnh đã được khống chế. Tổng đàn lợn tháng 01/2021 ước đạt 761,4 nghìn con, tăng 0,4% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng tháng 01/2021 ước đạt 12,3 nghìn tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ.
Chăn nuôi gia cầm
Sản lượng gia cầm hơi xuất chuồng trong tháng có xu hướng sẽ tăng do người chăn nuôi tập trung cung ứng để đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ cuối năm và dịp tết Nguyên Đán sắp tới. Ước tính số lượng đàn gia cầm tháng 01/2021 đạt 14,0 triệu con, giảm 2,6% so với cùng kỳ; trong đó số lượng đàn gà đạt 10,0 triệu con, giảm 5% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng tháng 01/2021 ước đạt 5,0 nghìn tấn, tăng 5,7% so với cùng kỳ ; trong đó sản lượng thịt gà hơi xuất chuồng ước đạt 4,2 nghìn tấn, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Sản lượng trứng gia cầm đạt khá, ước tính đạt 27,8 triệu quả, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước.
Lâm nghiệp
Trong những tháng đầu năm, ngành lâm nghiệp tỉnh đang xây dựng kế hoạch kiểm tra, theo dõi diễn biến rừng; các địa phương tuyên truyền hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng hiện có trên địa bàn.
Trong tháng chưa có diện tích trồng rừng mới bổ sung, số lượng gỗ khai thác và củi khai thác ước tính giảm so với cùng kỳ 2020 (sản lượng gỗ khai thác ước đạt 76%; sản lượng củi khai thác ước đạt 94,8%), sản lượng khai thác chủ yếu từ cây phân tán nên không nhiều.
Thủy sản
Thời tiết trong tháng tương đối thuận lợi, các hộ nuôi trồng thuỷ sản vùng nước ngọt đang khẩn trương tập trung thu hoạch các loại cá truyền thống (cá trắm, cá trôi, cá chép...); vùng nuôi mặn lợ tiếp tục thu hoạch ngao, cá, cua, tôm. Bên cạnh đó bà con cũng đang tích cực thực hiện vệ sinh, cải tạo ao đầm nuôi để chuẩn bị cho vụ nuôi thả mới. Các hộ đánh bắt hải sản đã tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi thường xuyên bám biển khai thác. Ước tính sản lượng thuỷ sản tháng 01/2021 đạt 20,7 nghìn tấn, tăng 6,5% (+1,26 nghìn tấn) so với cùng kỳ năm 2020.
Khai thác
Tính đến thời điểm 01/12/2020, trên địa bàn tỉnh hiện có 1.044 tàu khai thác và dịch vụ với tổng công suất là 130.047 CV, công suất tăng 8,52% so với cùng kỳ; trong đó tàu khai thác là 936 tàu với tổng công suất 113.718 CV, tăng 2,8%. Số lượng tàu của tỉnh đang tiếp tục giảm dần những tàu có công suất nhỏ, tăng dần những tàu có công suất lớn để đánh bắt xa bờ. Số lượng tàu thuyền chủ yếu làm các nghề lưới đôi, lưới kéo đơn, kéo rê, lưới vây… Các ngư trường của các tàu công suất nhỏ chủ yếu là ven bờ, vùng lộng, còn các tàu lớn chủ yếu là vùng khơi vịnh Bắc Bộ. Cơ cấu tàu thuyền trong tỉnh chuyển dịch theo hướng tăng phương tiện khai thác xa bờ, giảm phương tiện khai thác gần bờ; đẩy mạnh đóng mới, cải hoán đội tàu đánh bắt xa bờ.  
Hiện toàn tỉnh có 3 huyện Thái Thụy, Tiền Hải và Kiến Xương có tàu thuyền tham gia khai thác thủy sản biển. Những tàu có công suất lớn chủ yếu tập trung tại huyện Thái Thụy hàng tháng cho sản lượng lớn. Số lượng tàu thuyền có công suất từ 90 CV trở lên là 345 chiếc tăng 18,2% so với cùng kỳ.
Sản lượng khai thác tháng 01/2021 ước đạt 8,3 nghìn tấn, tăng 6,4% so với cùng kỳ; trong đó cá đạt 5,1 nghìn tấn, tăng 6,3%; tôm đạt 0,1 nghìn tấn, tăng 2,6%; thủy sản khác đạt 3,1 nghìn tấn, tăng 6,8% so với cùng kỳ.
Nuôi trồng
Sản lượng thủy sản nuôi trồng tháng 01/2021 ước đạt 12,4 nghìn tấn, tăng 6,5% (+762 tấn); trong đó cá đạt 3,1 nghìn tấn, tăng 5,4%; tôm đạt 0,6 nghìn tấn tăng 9,8%; thủy sản khác đạt 9,3 nghìn tấn, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó riêng ngao ước đạt 10,02 ngàn tấn tăng 7,2% so với cùng kỳ.
Về sản xuất giống: Ước tính tháng 01/2021 đạt 110 triệu con, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: giống tôm sú, tôm thẻ đạt 0,648 triệu con, tăng 0,93 so với cùng kỳ năm trước.
Nuôi cá lồng tiếp tục phát triển tăng cả về quy mô và sản lượng, tập trung ở một số huyện Vũ Thư; Quỳnh Phụ; Đông Hưng và Hưng Hà. Tháng 01/2021 sản lượng nuôi lồng bè ước đạt 140 tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ; đối tượng nuôi chủ yếu là cá diêu hồng, cá lăng chấm, cá trắm, cá chép giòn đã góp phần đáng kể vào kết quả sản xuất thủy sản toàn tỉnh.
Sản xuất công nghiệp
Chỉ số sản xuất  toàn ngành công nghiệp (IIP)
Tháng 01/2021 ước tăng 4,7% so với tháng 12/2020 và tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 40,2% so cùng kỳ năm 2020, trong đó một số ngành tăng cao như: ngành chế biến thực phẩm (+72,7%), sản xuất đồ uống (+61,5%), sản xuất kim loại (+82,4%), sản xuất phương tiện vận tải khác tăng hơn 2 lần; Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 17,6%; ngành cung cấp nước và quản lý xử lý rác thải tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2020.
Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu
Trong tháng 01/2021 một số sản phẩm có tốc độ tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: cần gạt nước sương, tuyết trên kính chắn ước đạt 2.870 nghìn cái, tăng 6 lần; túi khí an toàn ước đạt 148 nghìn cái, tăng 3 lần; Polyaxetal, polyete ước đạt 3.928 tấn, tăng 3,4 lần; bia dạng lon ước đạt 5.816 nghìn lít, tăng 59,1%; sắt thép không hợp kim ước đạt 40.555 tấn, tăng 2,1 lần…Tuy nhiên một số sản phẩm vẫn giảm như: khăn mặt, khăn tắm ước đạt 3.003 tấn, giảm 32,7%; bộ comple, quần áo đồng bộ ước đạt 4.415 nghìn cái, giảm 13,5%, nguyên nhân giảm do ngành dệt may vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid – 19 do một số nước Châu Âu, Ấn Độ, Trung Quốc vẫn chưa mở cửa lại thị trường nhập khẩu; sản phẩm tai nghe khác ước đạt 3.426 nghìn cái, giảm 38,8%; bộ đèn sử dụng cho cây Noel ước đạt 10.950 bộ, giảm 55,5% so với cùng kỳ năm trước.
Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 01/2021 tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước.
Chỉ số tồn kho ngành chế biến, chế tạo tháng 01/2021 tăng 1,5% so với tháng trước ở một số ngành như: sản xuất hóa chất tăng 33,7%; công nghiệp chế biến chế tạo tăng 25%; sản xuất đồ uống tăng 13%...
Chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/01/2021 tăng 1% so với tháng trước và tăng 0,8% cùng thời điểm năm trước. Chia theo loại hình kinh tế: Doanh nghiệp Nhà nước ổn định so với tháng 12/2020 và tăng 1% so với cùng kỳ; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 0,5% so với tháng trước và bằng 93,6% so với cùng kỳ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2020.
Đầu tư
Trong tháng 01/2021 vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý ước đạt 288,6 tỷ đồng, giảm 62,9% so với tháng trước và tăng 15,6% so tháng cùng kỳ 2020; trong đó: Vốn ngân sách nhà nước tỉnh ước thực hiện 129,3 tỷ đồng, tăng tăng 3%; vốn ngân sách huyện ước thực hiện 85,7 tỷ đồng, tăng 54,1%; vốn ngân sách cấp xã thực hiện 73,5 tỷ đồng, tăng 7,4% so cùng kỳ.
Tính đến đầu tháng 01 năm 2021 đã cấp 58 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 4 chi nhánh, 2 văn phòng đại diện với số vốn đăng ký đạt 547 triệu đồng. Xác nhận doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động: 28 doanh nghiệp; doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 13 doanh nghiệp.
Thương mại, dịch vụ và giá cả
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
Hoạt động bán lẻ và kinh doanh dịch vụ tháng 01/2021 diễn ra sôi động, các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà phân phối và cơ sở kinh doanh chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, phong phú về mẫu mã, đa dạng về chủng loại để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 01/2021 ước đạt 4.386 tỷ đồng, tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước.
 Theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 01/2021 ước đạt 3.834 tỷ đồng, tăng 3,8% so với tháng trước và tăng 8,4% so với cùng kỳ. Hầu hết các nhóm hàng đều tăng so với tháng trước như: Nhóm ô tô con dưới 9 chỗ ngồi tăng 19,6%; nhóm hàng may mặc tăng 7,7%; nhóm lương thực, thực phẩm tăng 6,7%; nhóm sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác tăng 5,8%; hàng hóa khác tăng 4,4%;…
Hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành đến nay tuy đã có dấu hiệu phục hồi nhưng doanh thu chưa cao. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành tháng 01/2021 ước đạt 278 tỷ đồng, tăng 7,6% so với tháng trước nhưng vẫn giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 11 tỷ đồng, tăng 10% so với tháng trước nhưng giảm 20,3% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 267 tỷ đồng, tăng 7,6% so với tháng trước nhưng giảm 6,5% so với cùng kỳ.
Doanh thu dịch vụ khác ước đạt 274 tỷ đồng, giảm 1,6% so với tháng trước  và tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng hầu hết các nhóm dịch vụ đều tăng so với cùng kỳ năm trước như: dịch vụ nghệ thuật, vui chơi và giải trí  tăng 24,4%; dịch vụ giáo dục và đào tạo tăng 15,4%; dịch vụ kinh doanh bất động sản tăng 9,7%; dịch vụ y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 6,8%;…
Hoạt động vận tải
Hoạt động vận tải tháng 01/2021 tăng nhẹ so với tháng trước và tăng cao so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa trong dịp cuối năm tăng mạnh.
Vận tải hành khách
Doanh thu vận tải hành khách tháng 01/2021 ước đạt 174 tỷ đồng, tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 13,2% so với cùng kỳ; số lượt hành khách vận chuyển ước đạt 2,2 triệu người, tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 10,1% so với cùng kỳ; số lượt khách luân chuyển ước đạt 258,2 triệu người.km, tăng 1,9% so với tháng trước và tăng 12% so với cùng kỳ.
Vận tải hàng hoá
Doanh thu vận tải hàng hóa tháng 01/2021 ước đạt 458 tỷ đồng, giảm 0,7% so với tháng trước và tăng 17,2% so với cùng kỳ. Khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 2,7 triệu tấn, giảm 0,3% so với tháng trước và tăng 17,7% so với cùng kỳ. Khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 1.073 triệu tấn.km, giảm 3,7% so với tháng trước và tăng 15,5% so với cùng kỳ.
 Dịch vụ hỗ trợ vận tải, bưu chính chuyển phát
Doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 01/2021 ước đạt 5,8 tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 20,8% so với cùng kỳ.
Doanh thu bưu chính chuyển phát tháng 01/2021 ước đạt 0,4 tỷ đồng, tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 10,9% so với cùng kỳ.
Xuất nhập khẩu hàng hoá
Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 01 năm 2021 ước đạt 246 triệu USD, giảm 12,9% so với tháng trước nhưng tăng 6,6% so với cùng kỳ.
Xuất khẩu:
 Trị giá xuất khẩu tháng 01/2021 ước đạt 125 triệu USD, giảm 20,8% so với tháng trước và giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Phân theo loại hình kinh tế: Kinh tế tư nhân ước đạt 66 triệu USD, giảm 25,3% so với tháng trước nhưng tăng 2,7% so với cùng kỳ; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 59 triệu USD, giảm 15,2% so với tháng trước và giảm 9,5% so với cùng kỳ. Mặt hàng có giá trị xuất khẩu tháng 01/2021 tăng so với tháng trước như: Xăng dầu các loại tăng hơn 2 lần; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 18,2%; hàng thuỷ sản tăng 16%; Xơ, sợi dệt các loại tăng 8%;... Bên cạnh đó một số mặt hàng xuất khẩu giảm như: Sản phẩm từ sắt thép giảm 75,1%; hàng dệt may giảm 25,5%; sản phẩm gốm sứ giảm 16,9%; sắt thép giảm 6,8%;...
Nhập khẩu:
Trị giá nhập khẩu tháng 01/2021 ước đạt 121 triệu USD, tăng 12,8% so với tháng trước và tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do việc nhập khẩu xăng dầu của công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà tăng gấp 6 lần so với tháng trước và tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước, chiếm 40% tỷ trọng nhập khẩu toàn tỉnh.  Phân theo loại hình kinh tế: Kinh tế tư nhân ước đạt 82 triệu USD, tăng 61,6% so với tháng trước và tăng 54,2% so với cùng kỳ; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 39 triệu USD, giảm 31,4% so với tháng trước và giảm 19,4% so với cùng kỳ. Các mặt hàng có giá trị nhập khẩu tháng 01/2021 tăng so với tháng trước như: Xăng dầu các loại tăng gấp hơn 6 lần; hóa chất tăng gần 2 lần; máy vi tính, sản phẩm điện tử tăng 6%. Các mặt hàng còn lại đều giảm so với tháng trước như: Máy móc, thiết bị, phụ tùng khác giảm 70,4%; sắt thép các loại giảm 47,4%; phế liệu sắt thép giảm 41,4%; vải các loại giảm 22,1%; xơ, sợi dệt các loại giảm 38%; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày giảm 28,9%;...
Giá tiêu dùng
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 01 năm 2021 giảm 0,60% so với tháng 12 năm 2020 và giảm 2,33% so với tháng 01 năm 2020. Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến chỉ số giá tháng 01/2021: Nhóm hàng lương thực, thực phẩm có xu hướng tăng, ảnh hưởng từ tăng giá gạo, thịt lợn hơi, sức tiêu dùng người dân có xu hướng tăng lên theo từng ngày cũng là nguyên nhân tăng giá lương thực, thực phẩm. Trước ảnh hưởng của dịch bệnh, thực hiện công văn 6762/EVNNPC, ngành điện lực giảm giá cộng dồn giá điện sinh hoạt cho người tiêu dùng đóng góp 2,28% vào giảm chỉ số giá chung. 
CPI bình quân cùng kỳ giảm 2,33% so với cùng kỳ năm trước, đây là năm đầu tiên chỉ số giá bình quân có xu hướng giảm trong 4 năm gần đây. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có 3 nhóm hàng có chỉ số tăng: chỉ số giá nhóm giáo dục tăng 7,02%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,43%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,10%; Còn lại 8 nhóm có chỉ số giảm: nhóm giao thông giảm 10,08% do tác động từ điều chỉnh xăng dầu giảm trong năm; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD giảm 6,90%; nhóm văn hóa, giải trí du lịch giảm 4,65%; nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép giảm 0,87%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,86%; nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,41%; nhóm thiết bị đồ dùng gia đình giảm 0,29%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác giảm 0,04%.
Thu, chi Ngân sách Nhà nước
Tổng thu ngân sách Nhà nước ước tính tháng 01/2021 đạt 1.940 tỷ  đồng, đạt 13,3% so với dự toán, giảm 25,17% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, thu nội địa ước đạt 575 tỷ đồng, giảm 2,47%; thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt 200 tỷ đồng, trợ cấp ngân sách trung ương ước đạt hơn 1.160 tỷ đồng, giảm 37,7%.
Tổng chi ngân sách địa phương tháng 01/2021 ước đạt 751 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ; trong đó: chi phát triển kinh tế ước đạt 164 tỷ đồng, giảm 68,6%; chi tiêu dùng thường xuyên ước đạt 581 tỷ đồng, giảm 3,58% so với cùng kỳ năm trước...
TÌNH HÌNH VĂN HÓA XÃ HỘI
Lao động, việc làm
Trong tháng 01/2021, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 1.800 người, trong đó giải quyết việc làm tại địa phương cho 1.600 người, lao động đi làm việc ở tỉnh ngoài 160 người, lao động đi xuất khẩu nước ngoài 40 người. Tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp cho 575 người, trong đó trình độ trung cấp nghề 100 người, sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng là 475 người.
Trợ cấp xã hội
Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Sở Lao động thương binh và xã hội đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định bổ sung kinh phí tặng quà cho người thuộc hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, ban hành hướng dẫn của Sở hướng dẫn về việc tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi, hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng tại các cơ sở bảo trợ xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán. Theo đó, nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho mỗi huyện, thành phố tặng quà cho hộ nghèo là 35 hộ/xã, mức quà 300.000 đồng/suất, tổng 9.100 suất, kinh phí hỗ trợ 2,73 tỷ đồng. Đối với quà xã hội hóa cho người nghèo và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đến nay Sở đã tiếp nhận 6.000 suất quà hỗ trợ của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và 800 suất quà của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, kinh phí hỗ trợ 3,4 tỷ đồng.
   Phối hợp với Ban đại diện người cao tuổi và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, Thành phố tổng hợp danh sách người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Dự kiến toàn tỉnh có 36.632 người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ, kinh phí khoảng 12,718 tỷ đồng. Chỉ đạo các cơ sở bảo trợ xã hội chuẩn bị điều kiện, cơ sở vật chất, sẵn sàng tiếp nhận, quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội lang thang, cơ nhỡ theo đúng quy định.
Công tác đối với người có công
Năm 2020, tổng số hộ nghèo toàn tỉnh là 15.279 hộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,35%, (giảm 0,31% so với năm 2019); số hộ cận nghèo là 16.611 hộ, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 2,56%, (giảm 0,33% so với năm 2019).
Sở Lao động thương binh và xã hội phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3648/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc cấp thẻ BHYTcho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021, trong đó, thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập: 24.555 thẻ; thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo đa chiều thiếu hụt về tiêu chí bảo hiểm y tế 100 thẻ; thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo 34.879 thẻ. Tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá công tác giảm nghèo, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" và biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo tỉnh Thái Bình.
Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các huyện, thành phố; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Làng chài thuộc xã Vũ Vân - Vũ Thư và Làng chài xã Hồng Tiến - Kiến Xương. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh và trẻ em đang được nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Thái Bình nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2021.
Tình hình dịch bệnh, HIV/AIDS và ngộ độc thực phẩm
Tình hình dịch bệnh: Trong tháng 01/2021, không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm; không có bệnh dịch truyền nhiễm nguy hiểm.       
Tình hình HIV-AIDS: Năm 2020, toàn tỉnh hiện có 2.190 người nhiễm HIV/AIDS còn sống (được báo cáo) tại 240/260 xã, phường, thị trấn (trong đó có 744 phụ nữ chiếm 34,03% và 36 trẻ em chiếm 1,64%); phát hiện mới 71 người nhiễm HIV.
Ngành y tế tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát các hoạt động phòng chống HIV/AIDS; hướng dẫn các cơ sở điều trị thực hiện dự trù tiếp nhận báo cáo sử dụng thuốc điều trị lao tiềm ẩn cho người nhiễm HIV theo sự chỉ đạo của Cục phòng chống HIV/AIDS; thực hiện mua và đóng nối thẻ BHYT cho người nhiễm HIV.
Tiếp nhận và điều trị bằng thuốc Methadone cho 1.370 người nghiện tại tất cả các cơ sở điều trị (tăng gần 20% so với năm 2019) và duy trì việc thực hiện các xét nghiệm định kỳ và test nhanh heroin, điều trị ARV cho 1.309 bệnh nhân, trong đó 985/1.309 bệnh nhân (75,25%) nhận thuốc ARV từ nguồn BHYT tại các phòng khám điều trị ngoại trú HIV, 155 trường hợp được tư vấn và xét nghiệm sàng lọc HIV
Văn hoá - Thể thao
Sở Văn hóa thể thao và du lịch đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021), mừng xuân Tân Sửu. Chỉ đạo Nhà hát Chèo Thái Bình xây dựng kịch bản và tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt đêm giao thừa chào Xuân Tân Sửu tại Quảng Trường 14/10, thành phố Thái Bình.
Ban hành các văn bản chỉ đạp về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn toàn tỉnh trong dịp Tết nguyên đán.
Chỉ đạo Bảo tàng tỉnh tổ chức hội chợ quê và phố ông Đồ tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh, phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí và tuyên truyền giáo dục văn hóa truyền thống của quê hương tới toàn thể nhân dân.
Tình hình an toàn giao thông
Theo báo cáo của Ban an toàn giao thông từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/01/2021 trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 05 người chết và 03 người bị thương.
Tình hình cháy nổ.
Trong tháng 01/2021, trên địa bàn tỉnh Thái Bình xảy ra 01 vụ cháy, nguyên nhân cháy đang được điều tra làm rõ, không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước tính 03 triệu đồng.
Tóm lại, tình hình kinh tế tháng 1 năm 2021 kinh tế có mức tăng trưởng so với tháng trước và đặc biệt tăng cao so với cùng kỳ năm trước (nguyên nhân chính do tháng 1/2020 có khoảng 10 ngày trùng với dịp nghỉ lễ Tết nguyên đán); tình hình dịch bệnh được kìm chế, các hoạt động kinh tế, dịch vụ phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2021 có xu hướng tăng cao; các hoạt động xã hội, đền ơn, đáp nghĩa được tăng cường; tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh được giữ vững./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây