Tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2021 tỉnh Thái Bình

Chủ nhật - 29/08/2021 19:43
Tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2021 tỉnh Thái Bình
TÌNH HÌNH KINH TẾ
Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.
 Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu vào chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa và các loại rau màu. Công tác phòng trừ sâu bệnh hại lúa như sâu đục thân 2 chấm, sâu cuốn là nhỏ, và các đối tượng sâu, bệnh hại khác đang phát triển với mật độ cao, diện phân bố rộng trên diện tích lúa mùa đang được chủ động triển khai tại các địa phương trong tỉnh nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi sản xuất vụ mùa. Chăn nuôi gia cầm phát triển tốt; Chăn nuôi lợn đang dần được khôi phục nhưng công tác tái đàn còn chậm do giá con giống vẫn ở mức cao và nguồn cung con giống thiếu hụt. Sản xuất thủy sản tiếp tục duy trì ổn định.
 Nông nghiệp
 Trồng trọt
Tổng diện tích gieo cấy lúa vụ mùa năm 2020 sơ bộ đạt 76.905 ha giảm 0,7% so với vụ mùa năm 2020. Thời gian gieo trồng vụ mùa năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, lượng mưa thấp, tuy nhiên ngành thủy lợi đã chủ động phối hợp với các địa phương điều tiết nước, hạn chế tình trạng hạn cục bộ ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Toàn tỉnh đang tập trung điều tiết nước hợp lý, thường xuyên theo dõi đồng ruộng, tổ chức phun phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa.
Chăn nuôi
Chăn nuôi trâu bò: Tổng đàn trâu, bò trong tháng duy trì ở mức ổn định, ước đạt 55,7 nghìn con, tăng 0,2% so với cùng kỳ; trong đó đàn trâu ước đạt 6,0 nghìn con, tăng 0,1%; đàn bò ước đạt 49,7 nghìn con, tăng 0,2% so với cùng kỳ. Phương thức chăn nuôi chăn nuôi chủ yếu vẫn là nhỏ lẻ, nuôi bán chăn thả, phát triển tại các nông hộ, song hiện xu hướng chăn nuôi trâu, bò hàng hóa cũng đã xuất hiện tại một số địa phương nhưng chưa nhiều.
Sản lượng thịt trâu, bò hơi xuất chuồng tháng 8/2021 ước đạt 0,9 nghìn tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng năm 2021, sản lượng thịt trâu, bò hơi xuất chuồng ước đạt 6,9 nghìn tấn, tăng 4,8% so với cùng kỳ.
Chăn nuôi lợn: Việc phát triển đàn lợn trong thời gian qua đã có tín hiệu tốt, hiện nay một phần các hộ chăn nuôi lợn quy mô nhỏ và vừa đã quay trở lại nuôi, tuy nhiên quy mô tái đàn vẫn còn cầm chừng do giá thị trường con giống và thịt lợn hơi xuất chuồng trong tỉnh vẫn biến động.
Tổng đàn lợn tại thời điểm tháng 8/2021 ước đạt 683,5 nghìn con, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng tháng 8/2020 ước đạt 12,6 nghìn tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng năm 2021 sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt 99,9 nghìn tấn, tăng 0,8% so cùng kỳ.
Chăn nuôi gia cầm: Trong tháng đàn gia cầm không phát sinh dịch bệnh lớn xảy ra, người chăn nuôi yên tâm đầu tư, mở rộng quy mô đàn. Ước tính tổng đàn gia cầm tại thời điểm tháng 8/2021 đạt 13,8 triệu con, tăng 0,3% so với cùng kỳ; trong đó đàn gà đạt 10,2 triệu con, tăng 0,9%. Sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng trong tháng ước đạt 3,2 nghìn tấn, tăng 4,9% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng năm 2021 sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng ước đạt 35,8 nghìn tấn, tăng 2,8% so cùng kỳ; trong đó sản lượng thịt gà hơi xuất chuồng đạt 25,4 nghìn tấn, tăng 2,3%. Sản lượng trứng gia cầm các loại 8 tháng  năm 2021 ước đạt 218,1 triệu quả, tăng 3,9% so với cùng kỳ.
Thuỷ sản
Trong tháng, khai thác và nuôi trồng thủy sản ổn định, không phát sinh dịch bệnh. Tổng sản lượng thủy sản tháng 8/2021 ước đạt 23,7 nghìn tấn, tăng 2,1% so với cùng kỳ; trong đó, cá đạt 9,1 nghìn tấn, giảm 0,4%; tôm đạt 0,9 nghìn tấn, tăng 5,1%; thủy sản khác đạt 13,7 nghìn tấn, tăng 3,6%. Tính chung 8 tháng năm 2021 tổng sản lượng thủy sản ước đạt 170,6 nghìn tấn, tăng 3,2% so cùng kỳ; trong đó cá đạt 69,3 nghìn tấn, tăng 4,5%; tôm đạt 3,6 nghìn tấn, giảm 2,7%; thủy sản khác đạt 97,7 nghìn tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ.
Sản xuất công nghiệp
Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, mọi hoạt động sản xuất công nghiệp được duy trì. Ngành công nghiệp may mặc có lợi thế do một số công ty nhận đơn hàng từ các doanh nghiệp ở vùng dịch phía nam chuyển ra.
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP)
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8/2021 bằng 95,4% so với tháng 7/2021; Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,1%; sản xuất và phân phối điện sản xuất đạt 70%,; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 1,9%. Tính chung 8 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước; Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 14,7%; sản xuất và phân phối điện tăng 2,7%; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 11,3%; khai khoáng tăng 4%.
Sản phẩm ngành dệt, ngành may, ngành điện đều có tốc độ tăng so với cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 8/2021 có tốc độ tăng cao so với cùng kỳ như: Cần gạt nước ước đạt 2.924 nghìn cái, tăng 413%; sản phẩm bia lon ước đạt 3.450 nghìn lít tăng 105,4%; sản phẩm bia hơi ước đạt 2.187 nghìn lít, tăng 32,3%; thức ăn cho gia cầm đạt 12.100 tấn, tăng 111,5 %; khăn mặt, khăn tắm  đạt 3,7 nghìn tấn, tăng 57,5%; … Tuy nhiên còn có một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ như: tai nghe khác ước đạt 194 nghìn cái, bằng 16,1%; thức ăn cho gia súc đạt 2.355 tấn, bằng 29,6 %; sản phẩm sứ vệ sinh ước đạt 243 nghìn cái, giảm 8,5%; sản phẩm sắt thép đạt 60,6 nghìn tấn, giảm 3,1% so cùng kỳ. Tám tháng, một số sản phẩm tăng cao so cùng kỳ như: phụ tùng khác của xe có động cơ đạt 125 nghìn cái, tăng 435%; Cần gạt nước ước đạt 19,9 triệu cái, tăng 324,2%; thức ăn cho gia cầm đạt 76 nghìn tấn, tăng 65,6 %; sản phẩm khí tự nhiên dạng khí ước đạt 23 triệu M3 khí tăng 30,1%;… Bên cạnh đó một số sản phẩm giảm so cùng kỳ như: tai nghe khác, bia các loại và thức ăn cho gia súc …
Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tính đến tháng 8/2021 đạt 93,2% so tháng 7/2021; chỉ số 8 tháng tăng 16,8%. so cùng kỳ.
Chỉ số tồn kho ngành chế biến chế tạo tính đến tháng 8/2021 tăng 2,9% so với tháng trước; chỉ số 8 tháng bằng 92,9% so với cùng kỳ.
Chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm tháng 8/2021 tăng 1,3% so tháng trước; chỉ số 8 tháng tăng 3,5% so cùng kỳ.
 Đầu tư
Tình hình vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 8/2021 ước đạt 508 tỷ đồng, tăng 9% so với tháng trước và tăng 15,7 % so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 311 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2020; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt 129 tỷ đồng, tăng 11,4% so cùng kỳ; vốn ngân sách nhà nước cấp xã ước đạt 69 tỷ đồng, giảm 14,9% so cùng kỳ.
Tám tháng năm 2021 vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 2.989 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ. Trong đó: vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 1.655 tỷ đồng, tăng 11%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt 879 tỷ đồng, tăng 42,2%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã ước đạt 454 tỷ đồng, giảm 29,3% so cùng kỳ.
Một số dự án đầu tư, xây dựng bằng nguồn ngân sách tỉnh dự kiến trong tháng 8 năm 2021:
Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Thái Thụy- Tiền Hải, tổng vốn đầu tư 3.872 tỷ đồng (bố trí đến thời điểm này 1.240,6 tỷ đồng), tháng dự kiến đạt 40 tỷ đồng;
Dự án cải tạo nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế biển và đảm bảo an ninh quốc phòng ven biển phía nam tỉnh Thái Bình (Đường 221A), tổng vốn đầu tư 734 tỷ, dự kiến tháng 8 đạt 17 tỷ;
Dự án nâng cấp đền thờ Bác Hồ xã Nam Cường huyện Tiền Hải, vốn đầu tư gần 22 tỷ, ước thực hiện tháng 8 đạt 5 tỷ đồng;
Dự án phát triển cơ sở hạ tầng hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu ven biển huyện Thái Thụy, vốn đầu tư 261 tỷ, dự kiến tháng 8 đạt 10 tỷ;
Dự án xây dựng trung tâm văn hóa huyện Thái Thụy, vốn đầu tư gần 60 tỷ, dự kiến tháng 8 đạt 6 tỷ;
Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH.61 đoạn từ ngã ba Giếng Đầu và đường huyện 59 đoạn từ đường Thái Bình- Hà Nam đi di tích lịch sử đền Tiên La huyện Hưng Hà, vốn đầu tư gần 80 tỷ, dự kiến tháng 8 đạt 8 tỷ;
Dự án Xây dựng công trình đường vào đền Tiên La, huyện Hưng Hà đoạn nối từ đường ĐH.59 (Km4+850) với đường ĐH.70B (tại Km3+300), vốn đầu tư 45 tỷ, dự kiến tháng 8 đạt gần 8 tỷ;
Dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐH.70 đoạn từ đường tỉnh ĐT.452 đi di tích Quốc gia đền Tiên La, huyện Hưng Hà, vốn đầu tư 40 tỷ, dự kiến tháng 8 đạt 7 tỷ;
Dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn từ QL 39 đi đê sông Hồng (Đoạn qua khu Đặng Xá), thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, vốn đầu tư 47 tỷ, dự kiến tháng 8 đạt 8 tỷ;
Dự án đền thờ Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm, xã Văn Cẩm, huyện Hưng Hà vốn đầu tư 35 tỷ, dự kiến tháng 8 đạt 5 tỷ;
Dự án xây dựng nhà mái che bảo tồn quần thể di tích kiến trúc thời Trần dưới lòng đất tại khu Lăng Sa Trong, thuộc Khu di tích lịch sử Hành cung Lỗ Giang xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, vốn đầu tư 50 tỷ, dự kiến tháng 8 đạt 7 tỷ;
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐH.64A, đoạn từ cống Hò xã Thống Nhất đi UBND xã Hòa Bình, vốn đầu tư 30 tỷ, dự kiến tháng 8 đạt 5 tỷ;
Dự án xử lý cấp bách đê tả Trà Lý đoạn từ K2+900 đến K6+600 và kè lát mái thượng lưu cầu Tịnh Xuyên đoạn từ K2+165 đến  đến K2+650 huyện Hưng Hà, vốn đầu tư 92 tỷ, dự kiến tháng 8 đạt 6 tỷ;
Dự án xây dựng khẩn cấp tuyến đường từ đường ĐT.452 (Đường 224 cũ) qua xã Dân Chủ, huyện Hưng Hà đi xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Phụ, vốn đầu tư 35 tỷ, dự kiến tháng 8 đạt 6 tỷ;
Dự án đường 454 đoạn từ ngã ba Tịnh Xuyên đi xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, vốn đầu tư 150 tỷ, dự kiến tháng 8 đạt 6 tỷ;
Dự án đường từ tân tiến lên dốc Phan huyện Hưng Hà, vốn đầu tư 12 tỷ, dự kiến tháng 8 đạt 4 tỷ;
Dự án tuyến đường nối từ thành phố Thái Bình đến cầu Nghìn (BOT), vốn đầu tư 2.586 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt 60 tỷ đồng;
Dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư Đồng Rộc thị trấn Tiền Hải, vốn đầu tư 103 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt 4 tỷ đồng;
Dự án xây dựng đường từ KCN Tiền Hải đi cầu Trà Lý, huyện Tiền Hải, vốn đầu tư 285 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt 4 tỷ đồng;
Dự án quy hoạch và xây dựng CSKT khu dân cư Bắc Đồng Đầm thị trấn Tiền Hải, vốn đầu tư gần 123 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt 7 tỷ đồng;
Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Trái Diêm III (GĐ2), huyện Tiền Hải, vốn đầu tư 106 tỷ, dự kiến tháng 8 đạt 6 tỷ…
*Tính đến đầu tháng 8 năm 2021 đã cấp 515 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; số vốn đăng ký đạt 4.739 tỷ đồng. Xác nhận Doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 236 doanh nghiệp. Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 51 doanh nghiệp, trong đó thu hồi GCN ĐKKD do DN giải thể là 50 doanh nghiệp, doanh nghiệp tổ chức lại là 01 doanh nghiệp.
*Tính đến tháng 8/2021 trên địa bàn tỉnh có 01 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài do nhà đầu tư Trung Quốc đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 17.198 nghìn USD. Trong tháng 8/2021 trên địa bàn tỉnh có 01 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài bổ sung vốn là 6.000 nghìn USD. Tính chung 8 tháng có 02 dự án bổ sung vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm là 21.100 nghìn USD.
Thương mại, dịch vụ và giá cả
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
Tháng 8/2021, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát nên mọi hoạt động kinh tế diễn ra bình thường. Ngành công nghiệp nhất là công nghiệp may đang có lợi thế do một số công ty nhận đơn hàng từ các doanh nghiệp ở vùng dịch phía nam chuyển về, đem lại thu nhập cho người lao động là nguồn thúc đẩy chi tiêu dùng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 năm 2021 ước đạt 4.034 tỷ đồng, tăng 2,1% so với tháng trước và tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước.
Tính chung 8 tháng năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 32.394 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ; trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 28.810 tỷ đồng, chiếm 88,9% tổng mức, tăng 8,4% (nhóm gỗ và vật liệu xây dựng tăng 20%; hàng may mặc tăng 16,6%; lương thực, thực phẩm tăng 12,3%; nhiên liệu khác tăng 10,1%; xăng dầu các loại tăng 5,7%); doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt 1.844 tỷ đồng, chiếm 5,7% tổng mức, giảm 1,5% (dịch vụ lưu trú giảm 1,7%; dịch vụ ăn uống giảm 1,2%; dịch vụ lữ hành giảm 86,6%); doanh thu dịch vụ khác ước đạt 1.740 tỷ đồng, chiếm 5,4% tổng mức, giảm 7,6% so với cùng kỳ.
4.2. Giá tiêu dùng
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 năm 2021 giảm 0,02% so với tháng trước; tăng 0,41% so với cùng tháng năm trước; tăng 1,50% so với tháng 12 năm trước. Nhóm giao thông tăng 0,34%, ảnh hưởng tăng giá xăng dầu từ tháng trước, cụ thể: xăng dầu điều chỉnh giảm vào ngày 12/8/2021 giá xăng 95 không thay đổi (lệch so vùng 1 là 210 đồng/lít); giá xăng E5 giảm 20 đồng/lít (lệch so vùng 1 là 130 đồng/lít); giá dầu diezen 0,05 giảm 200 đồng/lít; giá dầu hỏa giảm 220 đồng/ lít. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 3 nhóm hàng có chỉ số giá tăng, 2 nhóm có chỉ số giá giảm, 6 nhóm ổn định so tháng 7/2021.
CPI bình quân 8 tháng giảm 0,05% so với cùng kỳ năm trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có 7 nhóm hàng có chỉ số giá giảm: chỉ số nhóm văn hóa, giải trí du lịch giảm 4,04%; chỉ số nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 2,06%; chỉ số nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 1,66%; chỉ số giá nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,36%; chỉ số giá nhóm thiết bị đồ dùng gia đình giảm 0,31%; chỉ số giá nhóm hàng hóa và dịch vụ khác giảm 0,19%; chỉ số giá nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép giảm 0,11%. Còn lại 4 nhóm có chỉ số tăng: chỉ số giá nhóm giao thông tăng 9,06% do ảnh hưởng của giá xăng dầu tăng; chỉ số giá nhóm giáo dục tăng 7,03%; chỉ số giá nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 2,33%; chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,02%.
Xuất nhập khẩu hàng hoá
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 8 năm 2021 ước đạt 359 triệu USD, giảm 5,9% so với tháng trước và tăng 70% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 2.452 triệu USD, tăng 42,9% so với cùng kỳ; trong đó xuất khẩu đạt 1.293 triệu USD, tăng 43,4%; nhập khẩu đạt 1.159 triệu USD, tăng 42,4%.
Xuất khẩu:
Kim ngạch xuất khẩu tháng 8/2021 ước đạt 201 triệu USD, giảm 12,3% so với tháng trước và tăng 86,1% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ do diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại một số tỉnh phía nam nên nhiều đơn hàng được chuyển về cho doanh nghiệp tại Thái Bình sản xuất, giá sắt thép biến động tăng nên doanh nghiệp không bán nội địa mà chuyển xuất khẩu.
Theo loại hình kinh tế: Kinh tế tư nhân ước đạt 108 triệu USD, giảm 1,6% so với tháng trước và tăng 88% so với cùng kỳ; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 93 triệu USD, giảm 22,2% so với tháng trước và tăng 83,9% so với cùng kỳ. Hầu hết các mặt hàng đều tăng cao so với cùng kỳ như: Sản phẩm sắt thép tăng 11,2 lần; sản phẩm gỗ tăng 5,3 lần; sản phẩm mây, tre, cói và thảm tăng 4,3 lần; xăng dầu các loại tăng 2,3 lần; giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 1,5 lần; xơ, sợi dệt các loại tăng 1,4 lần; hàng thủy sản tăng 77,7%; hàng dệt may tăng 37%;...
Về thị trường xuất khẩu hàng hóa tháng 8/2021, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của tỉnh với kim ngạch đạt 33,1 triệu USD, chiếm tỷ trọng 16,5%; tiếp đến là Trung Quốc đạt 28 triệu USD, chiếm 14%; Hàn Quốc đạt 20,8 triệu USD, chiếm 10,1%; Nhật Bản đạt 13,4 triệu USD, chiếm 6,7%.
 Tính chung 8 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.293 triệu USD, tăng 43,4% so với cùng kỳ. Theo loại hình kinh tế: Kinh tế tư nhân ước đạt 658 triệu USD, tăng 32,5%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 635 triệu USD, tăng 56,9% so với cùng kỳ. Các mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: Sắt thép đạt 166,6 triệu USD, tăng 26,9 lần; sản phẩm mây, tre, cói và thảm đạt 5,3 triệu USD tăng 1,7 lần; sản phẩm từ sắt thép đạt 13 triệu USD, tăng 99,5%; xơ, sợi dệt các loại đạt 100 triệu USD, tăng 79%; giấy và các sản phẩm từ giấy đạt 7,1 triệu USD, tăng 60,2%;... Bên cạnh đó một số mặt hàng giảm so với cùng kỳ như: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1 triệu USD, giảm 56,6%; xăng dầu các loại đạt 0,8 triệu USD, giảm 48%;  sản phẩm gốm, sứ đạt 12,2 triệu USD, giảm 6,1%.
 Nhập khẩu:
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 8/2021 ước đạt 158 triệu USD, tăng 3,8% so với tháng trước và tăng 53,2% so với cùng kỳ. Theo loại hình kinh tế: Kinh tế tư nhân ước đạt 101 triệu USD, tăng 8,4% so với tháng trước và tăng 1,01 lần so với cùng kỳ; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 57 triệu USD, giảm 3,4% so với tháng trước và tăng 8,1% so với cùng kỳ. Về thị trường nhập khẩu, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của tỉnh với tỷ trọng chiếm 19,8%, tiếp theo là Hàn Quốc chiếm 8,9%; Hồng Kông chiếm 7%; Sing-ga-po chiếm 2,4%; Đài Loan chiếm 1,6%. Một số mặt hàng tăng so với tháng trước như: Chất dẻo nguyên liệu tăng 1,5 lần; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 17,2%; xăng dầu các loại tăng 8,2%; vải các loại tăng 4,3%;…Bên cạnh đó một số mặt hàng giảm so với tháng trước: Sắt thép các loại giảm 17,9%; hóa chất giảm 16%; máy móc, thiết bị, phụ tùng khác giảm 13,2%; hàng hóa khác giảm 11,5%;…
Tinh chung 8 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1.159 triệu USD, tăng 42,4% so với cùng kỳ. Trong đó: Kinh tế tư nhân ước đạt 651 triệu USD, tăng 45,3%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 508 triệu USD, tăng 38,8% so với cùng kỳ. Các mặt hàng có giá trị lớn đều tăng so với cùng kỳ năm trước như: Vải các loại đạt 296,1 triệu USD, tăng 43,8%; nguyên phụ liệu dệt, may, da giày đạt 181,5 triệu USD, tăng 63%; xăng dầu các loại đạt 286,4 triệu USD, tăng 32,8%; phế liệu sắt thép đạt 165 triệu USD, tăng 67,2%; xơ, sợi dệt các loại đạt 25,7 triệu USD, tăng 63,1%; hàng hóa khác đạt 95,5 triệu USD, tăng 24,9%;...
Hoạt động vận tải
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại một số địa phương trong cả nước; thực hiện công tác phòng chống dịch, để đảm bảo địa bàn an toàn với dịch bệnh, các phương tiện vận tải đi và đến tỉnh Thái Bình được kiểm soát chặt chẽ. Hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh trong tình trạng tối giảm công suất, nhiều tuyến vận tải hành khách liên tỉnh phải tạm ngừng hoạt động, hoạt động vận tải hành khách chủ yếu trong nội tỉnh, do vậy hoạt động vận tải hành khách trong tháng có xu hướng giảm mạnh.
Vận tải hành khách
Doanh thu vận tải hành khách tháng 8/2021 ước đạt 81 tỷ đồng, giảm 15,6% so với tháng trước và giảm 38,4% so với cùng kỳ; số lượt hành khách vận chuyển ước đạt 1,1 triệu người, giảm 19,4% so với tháng trước và giảm 37,8% so với cùng kỳ; số lượt khách luân chuyển ước đạt 127,2 triệu người.km, giảm 16,9% so với tháng trước và giảm 37,7% so với cùng kỳ.
Tính chung 8 tháng năm 2021, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 974 tỷ đồng, tăng 0,3% so với cùng kỳ; số lượt hành khách vận chuyển ước đạt 13,3 triệu người, tăng 0,2%; số lượt khách luân chuyển ước đạt 1.484,4 triệu người.km, tăng 0,3% so với cùng kỳ.
Vận tải hàng hoá
Doanh thu vận tải hàng hóa tháng 8/2021 ước đạt 327 tỷ đồng, tăng 0,2% so với tháng trước và giảm 6,2% so với cùng kỳ. Trong đó: vận tải hàng hóa đường bộ ước đạt 178 tỷ đồng, tương đương tháng trước và giảm 6% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa đường ven biển và viễn dương đạt 127 tỷ đồng, tăng 0,4% so với tháng trước và giảm 6,5% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa đường thủy nội địa đạt 22 tỷ đồng, tăng 0,4% so với tháng trước và giảm 6% so với cùng kỳ. Khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 1,9 triệu tấn, tăng 1,5 so với tháng trước và giảm 5,7% so với cùng kỳ. Khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 769 triệu tấn.km, tăng 0,8% so với tháng trước và giảm 6,3% so với cùng kỳ.
Tính chung 8 tháng năm 2021, doanh thu vận tải hàng hoá ước đạt 2.770 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ. Khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 16,8 triệu tấn, tăng 6,5%; khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 6.305 triệu tấn.km, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước.
 Dịch vụ hỗ trợ vận tải, bưu chính chuyển phát
Doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 8/2021 ước đạt 5 tỷ đồng, giảm 2,4% so với tháng trước và giảm 1,9% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng năm 2021 ước đạt 40,1 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ.
Doanh thu bưu chính chuyển phát tháng 8/2021 ước đạt 0,4 tỷ đồng, giảm  10,1% so với tháng trước và tăng 5% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng năm 2021 ước đạt 3,6 tỷ đồng, tăng 21,9% so với cùng kỳ.
Thu, chi Ngân sách Nhà nước
Tổng thu ngân sách Nhà nước ước tính 8 tháng năm 2021 đạt 13.870,6 tỷ đồng, đạt 94,7% so với dự toán, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, thu nội địa ước đạt 5.750,5 tỷ đồng, tăng 43,3%; thu thuế xuất, nhập khẩu ước đạt 1.112,7 tỷ đồng, tăng 52,9%; trợ cấp ngân sách trung ương ước đạt 4.843,3 tỷ đồng, giảm 7,7%.
Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 8 tháng năm 2021 ước đạt 8.664 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ; trong đó, chi phát triển kinh tế ước đạt 3.580,1 tỷ đồng, giảm 10%; chi tiêu dùng thường xuyên ước đạt 4.588,6 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ.
TÌNH HÌNH VĂN HÓA XÃ HỘI
Lao động và việc làm
Trong tháng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định. Kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về việc làm, ATVSLĐ (trọng tâm là việc sử dụng lao động nước ngoài, an toàn phòng, chống dịch Covid-19) tại các cơ sở, doanh nghiệp.
Trợ cấp xã hội
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021-2025 theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổng hợp cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo quý III năm 2021.
Lĩnh vực người có công
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tham gia góp ý dự thảo tờ trình và quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ có mức sống trung bình theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; góp ý dự thảo tờ trình và Nghị quyết của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững đến năm 2030; góp ý các văn bản dự thảo của Ban Bí thư về công tác giảm nghèo đến năm 2030.
Tiếp tục thực hiện kiểm tra hoạt động của Ban công tác Người cao tuổi các huyện, thành phố. Tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ tại các cơ sở trợ giúp xã hội công lập. Tổ chức tập huấn kỹ năng, phương pháp chăm sóc, phục hồi chức năng cho người khuyết tật thân nhân của người khuyết tật tại các huyện Vũ Thư và Kiến Xương. Tổng hợp số đối tượng bảo trợ xã hội được điều chỉnh trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 Tình hình dịch bệnh, HIV/AIDS và ngộ độc thực phẩm
Tình hình dịch bệnh tại tỉnh Thái Bình
 Tình hình dịch bệnh Covid-19
Theo báo cáo của Sở Y tế Thái Bình, số bệnh nhân Covid-19 tính từ ngày 01/01/2021 đến 18 giờ 00 phút, ngày 22/8/2021 tổng số 83 bệnh nhân, trong đó điều trị khỏi 47 bệnh nhân, chuyển viện 03 bệnh nhân. (Từ ngày 28/4/2021 là 77 bệnh nhân mới trong đó 07 ca nhập cảnh cách ly tại Trung đoàn 568 và 71 ca bệnh trong cộng đồng, từ 01/8/2021 đến nay 40 ca liên quan đến khu vực Hồ Chí Minh, Long An về).
Tổng số mẫu xét nghiệm từ 01/01/2021 đến ngày 22/8/2021: 135.515 mẫu (trong đó ÂM TÍNH 135.432, DƯƠNG TÍNH 83), số thực hiện từ 29/4/2021 đến nay 125.256 mẫu.
Số mẫu xét nghiệm trong ngày 22/8/2021: 743 mẫu, ghi nhận 01 trường hợp bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 mới.
 Tổng số mẫu XN người từ các vùng dịch  phía Nam về từ 08/7/2021 đến nay: 5.737 mẫu.
Tổng số mẫu XN của người từ Hà Nội (từ 24/7/2021 đến nay): 9.873  mẫu.
 Tình hình dịch bệnh khác tại tỉnh: Tính đến thời điểm ngày 16/8/2021, trên địa bàn tỉnh không phát hiện các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như Cúm A/H5N1, H7N9, bệnh tả.
Tình hình HIV/AIDS
Theo báo cáo của Sở Y tế Thái Bình, tính đến ngày 16/8/2021, toàn tỉnh hiện có 2.223 người nhiễm HIV/AIDS còn sống tại 240/260 xã, phường, thị trấn, trong đó có 751 phụ nữ chiếm tỷ lệ 33,78% và 34 trẻ em chiếm tỷ lệ 1,52%. Đảm bảo công tác điều trị ARV cho 1.319 beennhj nhân với 270/1.319 bệnh nhân ( đạt tỷ lệ 20,47%) được nhận thuốc từ BHYT; tiếp nhận và điều trị bằng thuốc Methadone cho 1.393 người nghiện tại các cơ sở điều trị.
Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm
- Tăng cường hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo ATTP, chú trọng công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
 - Trong tháng Chi cục ATVSTP tiếp tục thực hiện kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể và kiểm tra chuyên ngành các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước khoáng và nước đá theo Kế hoạch số 47/KH-SYT ngày 04/6/2021 của Sở Y tế;
- Tiếp nhận, thẩm định điều kiện ATTP cho 03 cơ sở và cấp 04 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, tiếp nhận 09 hồ sơ tự công bố sản phẩm.
- Trong tháng trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm.
 Hoạt động giáo dục
UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 1988/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Bình. Theo đó các bậc học tựu trường vào ngày 23/8/2021, riêng giáo dục mầm non tựu trường vào ngày 01/9/2021. Kế hoạch tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2021.
Văn hoá - Thể thao
Sở đã ban hành Ban hành 162 văn bản các loại trong công tác chỉ đạo các hoạt động ở các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch theo chức năng nhiệm vụ của Sở; 37 văn bản tham gia ý kiến vào các đề án, dự án và các văn bản dự thảo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh; 11 văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo; 01 văn bản trả lời doanh nghiệp về việc đầu tư xây dựng bảng tuyên truyền chính trị kết hợp quảng cáo thương mại trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra và ra 05 văn bản thông báo kết quả kiểm tra điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ của cơ sở lưu trú du lịch.
Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Quyết định số: 1906/QĐUBND ngày 06/8/2021 về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 1); 1947/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động là hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 2).
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động, tuyên truyền chào mừng kỷ niệm: 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021); 60 năm Thảm họa da cam/Dioxin Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2021); 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước, Tổ chức nhà nước, Văn hóa - Thông tin, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tư pháp; 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần - lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp... Tiếp tục tập trung tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của ngành chức năng; các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội 6 tháng cuối năm 2021.
Tình hình an toàn giao thông
Theo báo cáo của Ban an toàn giao thông từ ngày 15/7/2021 đến ngày 14/8/2021 trên địa bàn tỉnh xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 4 người chết và 10 người bị thương. Tính chung 8 tháng toàn tỉnh xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông, tăng 4 vụ so với cùng kỳ (+10,5%), làm 35 người chết, tăng 03 người (+9,3%), làm 10 người bị thương.
Tình hình cháy nổ
Trong tháng, trên địa bàn tỉnh Thái Bình không xảy ra vụ cháy, nổ./.

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây