Tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng 2021 tỉnh Thái Bình

Thứ tư - 28/07/2021 18:27
ktxh 1
ktxh 1
TÌNH HÌNH KINH TẾ
    Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
Nông nghiệp
Trồng trọt
Gieo cấy lúa vụ mùa: Tính đến ngày 15/7/2021 toàn tỉnh đã gieo cấy được 66.858 ha lúa mùa, đạt 88% kế hoạch đề ra. Hiện trà lúa đã gieo cấy phát triển tương đối tốt, tuy nhiên trong tháng thời tiết nắng nóng kéo dài và diễn biến phức tạp, vì vậy các địa phương cần chủ động thường xuyên theo dõi đồng ruộng, tích cực chăm sóc, bảo vệ lúa mùa, phòng chống sâu bệnh và các nhân tố khác ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây lúa.
Gieo trồng rau màu: Tổng diện tích cây màu hè đã trồng đạt 10.550 ha, đến nay diện tích cây màu hè đã cơ bản thu hoạch xong đạt trên 95,45% diện tích đã gieo trồng (chủ yếu là cây ngô, đậu tương,…). Hiện tại bà con nông dân đang tiếp tục gieo trồng cây màu vụ mùa, tính đến 15/7/2021 toàn tỉnh đã gieo trồng được 5.210 ha (bao gồm ngô, đậu đỗ và rau các loại), đạt 87% kế hoạch.
Chăn nuôi
Trong tháng, chăn nuôi trâu bò và gia cầm nhìn chung ổn định. Chăn nuôi lợn phục hồi chậm, tuy nhiên vẫn còn gặp nhiều khó khăn do nguồn lợn giống khan hiếm, giá bán biến động bất thường. Dịch bệnh mặc dù đã được kiểm soát chặt chẽ, song vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ do vậy người chăn nuôi cần có các biện pháp vệ sinh chuồng trại, tăng sức đề kháng cho đàn gia súc, gia cầm để tránh phát sinh dịch bệnh.
Chăn nuôi trâu bò: Tổng đàn trâu, bò tại thời điểm tháng 7/2021 duy trì ở mức ổn định, ước đạt 56 nghìn con, tăng 0,5% so với cùng kỳ; trong đó, đàn trâu ước đạt 6,3 nghìn con, tăng 1,9%; đàn bò ước đạt 49,7 nghìn con, tăng 0,3% so với cùng kỳ.
Chăn nuôi lợn: Trong tháng, giá cả thị trường con giống và thịt lợn hơi xuất chuồng trong tỉnh có xu hướng giảm. Giá thịt lợn hơi trung bình giao động từ 60.000 - 65.000 đồng/kg tùy loại lợn, nhiều hộ nông dân có nhu cầu tái đàn song giá thức ăn tăng quá cao, tình hình dịch bệnh cũng diễn biến phức tạp vì vậy việc tái đàn tại các địa phương trong tỉnh vẫn còn chậm.Tổng đàn lợn tại thời điểm tháng 7/2021 ước đạt 683,7 nghìn con, tăng 3,5% so với cùng kỳ.
Chăn nuôi gia cầm: Tổng đàn gia cầm tại thời điểm tháng 7/2021 ước đạt 14,1 triệu con, tăng 2,2%; trong đó, đàn gà ước đạt 10,3 triệu con, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2020.
Thuỷ sản
Tình hình khai thác và nuôi trồng thủy sản trong tháng ổn định, khai thác thủy sản tiếp tục phát triển theo hướng tăng cường khai thác xa bờ. Nuôi cá duy trì ổn định, nuôi tôm nước lợ sinh trưởng và phát triển tốt, mô hình nuôi tôm công nghệ cao đang được phát triển và mở rộng quy mô.
Tổng sản lượng thủy sản tháng 7/2021 ước đạt 23,3 nghìn tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ; trong đó, cá đạt 8,9 nghìn tấn, tăng 3,6%; tôm đạt 0,1 nghìn tấn, tăng 3,8%; thủy sản khác đạt 13,5 nghìn tấn, tăng 2,7%. Tính chung 7 tháng tổng sản lượng thủy sản ước đạt 147 nghìn tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ.
Sản xuất công nghiệp      
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 năm 2021 ước tính tăng 5,1% so với tháng trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,8%; sản xuất và phân phối điện tăng 2,1%; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 3,3%. Tính chung 7 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn có dấu hiệu hồi phục, tăng 11,96% so với cùng kỳ năm trước tuy bị tác động của dịch COVID-19. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 14,4%; sản xuất và phân phối điện tăng 2,5%; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 12,3%.
Đối với ngành công nghiệp cấp II, 7 tháng năm 2021 có 21/29 ngành có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành có mức tăng cao trên 15% như: sản xuất thiết bị điện tăng 98,8%; công nghiệp chế biến, chế tạo khác tăng 82,3%; Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế) tăng 18,7%; sản xuất trang phục tăng 20,2%; sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu tăng 808,3%. Một số ngành có chỉ số sản xuất giảm mạnh so với cùng kỳ như: in, sao chép bản ghi các loại giảm 65,5%; sản xuất kim loại giảm 1,4%;; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 48,4%.
Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 7 năm 2021 có tốc độ tăng cao so với cùng kỳ như: khí tự nhiên dạng khí tăng 37,9%; khăn mặt, khăn tắm tăng 43,5%; cần gạt nước, sương, tuyết ước đạt 2.537 nghìn cái, tăng 6 lần; túi khí an toàn ước đạt 197 nghìn cái, tăng 1,5 lần; loa đã hoặc chưa lắp vào hộp loa ước đạt 3 triệu cái, tăng 85,1%; sắt thép không hợp kim dạng thỏi đúc ước đạt 80.838 tấn, tăng 59,6%; điện sản xuất ước đạt 378 Triệukwh, tăng 11,8%... Tuy nhiên còn có một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ như: bia hơi ước đạt 2.501 nghìn lít, giảm 9,6%; bia dạng lon ước đạt 4.251 nghìn lít, giảm 13,7%; Nitorat Amoni ước đạt 16.500 tấn, giảm 5,9%; tai nghe khác ước đạt 282 nghìn cái, giảm 97,5%...
Bảy tháng 2021, một số sản phẩm tăng cao so cùng kỳ như: khí tự nhiên dạng khí ước đạt 20 triệu m3, tăng 35,5%; cần gạt nước, sương tuyết ước đạt 16.695 nghìn cái, tăng 3 lần; túi khí an toàn ước đạt 1.095 nghìn cái tăng 1,3 lần; polyaxetal ước đạt 22.522 tấn, tăng 58,7%; sắt thép không hợp kim dạng thỏi đúc ước đạt 407 nghìn tấn, tăng 26,9%... bên cạnh đó còn có những sản phẩm có tốc độ giảm như: tai nghe khác ước đạt 14.483 nghìn cái, giảm 66,6%; bia hơi ước đạt 5.317 nghìn lít, giảm 33,6%; Nitorat Amoni ước đạt 92.904 tấn, giảm 33%...
Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tính đến thời điểm 01/7/2021 tăng 4,8% so tháng 6/2021 và tăng 21,2% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất 7 tháng tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước.
Chỉ số tồn kho ngành chế biến chế tạo tính đến thời điểm 01/7/2021 tăng 3,9% so với tháng 6/2021; chỉ số tồn kho 7 tháng giảm 0,3% so cùng kỳ.
Chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/7/2021 tăng 6,2% so tháng 6/2021. Chỉ số sử dụng lao động 7 tháng  so với 7 tháng 2020 tăng 3,3%.
Đầu tư
Tình hình vốn đầu tư thực hiện tháng 7/2021 thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý dự tính 7 tháng đạt 468 tỷ đồng, tăng 12,7% so với tháng trước và tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý thực hiện ước đạt gần 280 tỷ đồng, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2020; vốn ngân sách huyện thực hiện 123 tỷ đồng, tăng 21,5% so cùng kỳ; vốn ngân sách cấp xã thực hiện 65 tỷ đồng, giảm 19,1% so cùng kỳ;
Bảy tháng năm 2021 vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 2.481 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 1.345 tỷ đồng, tăng 10,7%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt 750 tỷ đồng, tăng 49,4%; vốn ngân sách cấp xã ước đạt 385 tỷ đồng, giảm 31,3%.
Một số dự án đầu tư, xây dựng bằng nguồn ngân sách tỉnh, dự kiến trong tháng 7
Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Thái Thụy- Tiền Hải, tổng vốn đầu tư 3.872 tỷ đồng, tháng 7 dự kiến đạt 20 tỷ đồng;
Dự án cải tạo nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế biển và đảm bảo an ninh quốc phòng ven biển phía nam Tỉnh Thái Bình (Đường 221A), tổng vốn đầu tư 734 tỷ, dự kiến tháng 7 đạt 7 tỷ;
 Dự án nâng cấp đền thờ Bác Hồ xã nam Cường huyện Tiền Hải, vốn đầu tư gần 22 tỷ, ước thực hiện tháng 7 hơn 4 tỷ đồng;
Dự án phát triển CSHT hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu ven biển huyện Thái Thụy, vốn đầu tư 261 tỷ, dự kiến tháng 7 đạt gần 9 tỷ;
Dự án xây dựng trung tâm văn hóa huyện Thái Thụy, vốn đầu tư gần 60 tỷ, dự kiến tháng 7 đạt 5 tỷ;
Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH,61 đoạn từ ngã ba Giếng Đầu và đường huyện 59 đoạn từ đường Thái Bình- Hà Nam đi di tích lịch sử đền Tiên La huyện Hưng Hà, vốn đầu tư gần 80 tỷ, dự kiến tháng 7 đạt 7 tỷ;
Dự án Xây dựng công trình đường vào đền Tiên La, huyện Hưng Hà ; đoạn nối từ đường ĐH.59 (Km4+850) với đường ĐH.70B (tại Km3+300), vốn đầu tư 45 tỷ,dự kiến tháng 7 đạt gần 7 tỷ;
Dự án xử lý cấp bách đê tả Trà Lý đoạn từ K2+900 đến K6+600 và kè lát mái thượng lưu cầu Tịnh Xuyên đoạn từ K2+165 đến đến K2+650 huyện Hưng Hà, vốn đầu tư 92 tỷ, dự kiến tháng 7 đạt 5 tỷ;
Dự án tuyến đường nối từ thành phố Thái Bình đến cầu Nghìn (BOT), vốn đầu tư 2.586 tỷ đồng, dự kiến tháng 7 đạt 50 tỷ đồng;
Tính đến đầu tháng 7/2021 đã cấp 437 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; số vốn đăng ký đạt 4.084 tỷ đồng. Xác nhận Doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động: 210 doanh nghiệp, doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 45 doanh nghiệp. Trong đó thu hồi GCN ĐKKD do DN giải thể là 45 doanh nghiệp. Trên địa bàn tỉnh có 01 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài do nhà đầu tư Trung Quốc đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 17.198 nghìn USD.
Thương mại, dịch vụ
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19 ở một số địa phương trong cả nước với số ca nhiễm tăng cao hàng ngày đã ảnh hưởng đến đến hoạt động thương mại, dịch vụ trong tháng.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7/2021 giảm 1,5% so với tháng trước và tăng 0,5% so với cùng kỳ; Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành tháng 7/2021 ước đạt 226 tỷ đồng, tăng 3,4% so với tháng trước và giảm 14,8% so với cùng kỳ; trong đó: Doanh thu dich vụ lưu trú ước đạt 9 tỷ đồng, giảm 6,1% so với tháng trước và giảm 12,9% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 217 tỷ đồng, tăng 3,9% so với tháng trước và giảm 14,8% so với cùng kỳ; hoạt động lữ hành trong tháng phải tạm ngừng do ảnh hưởng từ dịch. Doanh thu dịch vụ khác tháng 7/2021 ước đạt 207 tỷ đồng, giảm 0,9% so với tháng trước và giảm 16,7% so với cùng kỳ. Do ảnh hưởng từ dịch bệnh nên doanh thu nhiều nhóm dịch vụ giảm như: Dịch vụ y tế và hoạt động trợ giúp xã hội giảm 0,6% so với tháng trước và giảm 1,1% so với cùng kỳ; dịch vụ nghệ thuật, vui chơi và giải trí giảm 9,5% và giảm 49,9%; dịch vụ sửa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình giảm 3,6% và giảm 18,3%; hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác giảm 6,1% và giảm 23,6%.
Tính chung 7 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 28.297 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ; trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 25.161 tỷ đồng, chiếm 88,9% tổng mức, tăng 8,1% (nhóm gỗ và vật liệu xây dựng tăng 19,7%; hàng may mặc tăng 15,7%; lương thực, thực phẩm tăng 13,3%; nhiên liệu khác tăng 10,1%; hàng hóa khác tăng 5,4%); doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt 1.596 tỷ đồng, chiếm 5,6% tổng mức, giảm 2,6% (dịch vụ lưu trú giảm 2,1%; dịch vụ ăn uống giảm 2,3%; dịch vụ lữ hành giảm 86,6%); doanh thu dịch vụ khác ước đạt 1.540 tỷ đồng, chiếm 5,5% tổng mức, giảm 7,2% so với cùng kỳ.
Giá tiêu dùng
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 năm 2021 tăng 0,27% so với tháng trước; tăng 0,49% so với cùng tháng năm trước; tăng 1,52% so với tháng 12 năm trước. Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến biến động giá tiêu dùng trong tháng 7 như: Thời tiết nắng nóng kéo dài, mức tiêu thụ điện tăng dẫn đến chỉ số giá điện tăng. Nhóm giao thông tăng 2,98% ảnh hưởng từ giá xăng dầu tăng trong tháng cụ thể: xăng dầu điều chỉnh vào ngày 13/7/2021 giá xăng 95 tăng 870 đồng/lít (lệch so vùng 1 là 230 đồng/lít); giá xăng E5 tăng 850 đồng/lít (lệch so vùng 1 là 130 đồng/lít); giá dầu diezen 0,05 tăng 420 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 450 đồng/ lít. Giá thịt lợn hơi, giá thóc tiếp tục có xu hướng giảm trong tháng, tác động trực tiếp đến giá gạo, thịt lợn thành phẩm giảm. Giá sắt thép giảm nhẹ từ 300-500 đồng/kg. Mức tiêu dùng trong tháng không cao.
CPI bình quân 7 tháng giảm 0,11% so với cùng kỳ năm trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có 7 nhóm hàng có chỉ số giá giảm: chỉ số nhóm văn hóa, giải trí du lịch giảm 4,39%; chỉ số nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 1,95%; chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 1,78%; chỉ số giá nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,41%; chỉ số giá nhóm thiết bị đồ dùng gia đình giảm 0,37%; chỉ số giá nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép giảm 0,16%; chỉ số giá nhóm hàng hóa và dịch vụ khác giảm 0,18%. Còn lại 4 nhóm có chỉ số tăng: chỉ số giá nhóm giao thông tăng 8,00%; chỉ số giá nhóm giáo dục tăng 7,03%; chỉ số giá nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 2,29%; chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,02%.
Xuất nhập khẩu hàng hoá
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 7/2021 ước đạt 280 triệu USD, giảm 20,2% so với tháng trước và tăng 24,6% so với cùng kỳ.
Tính chung 7 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 1.992 triệu USD, tăng 32,4% so với cùng kỳ; trong đó xuất khẩu đạt 1.024 triệu USD, tăng 29,1%; nhập khẩu đạt 968 triệu USD, tăng 36,2%.
Hoạt động vận tải
Thực hiện công tác phòng chống dịch, để đảm bảo địa bàn an toàn với dịch Covid-19, các phương tiện vận tải đi và đến tỉnh Thái Bình được kiểm soát chặt chẽ. Hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh trong tình trạng tối giảm công suất, nhiều tuyến vận tải hành khách liên tỉnh phải tạm ngừng hoạt động, do vậy hoạt động vận tải hành khách trong tháng có xu hướng giảm mạnh.
Vận tải hành khách
Doanh thu vận tải hành khách tháng 7/2021 ước đạt 98 tỷ đồng, giảm 14% so với tháng trước và giảm 25,9% so với cùng kỳ; số lượt hành khách vận chuyển ước đạt 1,4 triệu người, giảm 9,4% so với tháng trước và giảm 22,5% so với cùng kỳ; số lượt khách luân chuyển ước đạt 139,3 triệu người.km, giảm 24,8% so với tháng trước và giảm 31,8% so với cùng kỳ.
Tính chung 7 tháng, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 895 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ; số lượt hành khách vận chuyển ước đạt 12,2 triệu người, tăng 6,2%; số lượt khách luân chuyển ước đạt 1.343,6 triệu người.km, tăng 5,3% so với cùng kỳ.
Vận tải hàng hoá
Doanh thu vận tải hàng hóa tháng 7/2021 ước đạt 326 tỷ đồng, giảm 0,6% so với tháng trước và giảm 4% so với cùng kỳ. Trong đó: vận tải hàng hóa đường bộ ước đạt 179 tỷ đồng, giảm 1,1% so với tháng trước và giảm 3,4% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa đường ven biển và viễn dương đạt 124 tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước và giảm 5,3% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa đường thủy nội địa đạt 23 tỷ đồng, giảm 4,7% so với tháng trước và giảm 1,7% so với cùng kỳ. Khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 1,9 triệu tấn, giảm 1,2% so với tháng trước và giảm 3,1% so với cùng kỳ. Khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 776,5 triệu tấn.km, tăng 0,7% so với tháng trước và giảm 3,3% so với cùng kỳ.
Tính chung 7 tháng, doanh thu vận tải hàng hoá ước đạt 2.442 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ. Khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 14,8 triệu tấn, tăng 8,4%; khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 5.549,6 triệu tấn.km, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước.
Thu, chi Ngân sách Nhà nước
Tổng thu ngân sách Nhà nước ước tính 7 tháng năm 2021 đạt 12.712,2 tỷ đồng, đạt 86,8% so với dự toán, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, thu nội địa ước đạt 5.217,5 tỷ đồng, tăng 43,2%; thu thuế xuất, nhập khẩu ước đạt 930 tỷ đồng, tăng 50%; trợ cấp ngân sách trung ương ước đạt 4.409,1 tỷ đồng, giảm 6,8%.
Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 7 tháng năm 2021 ước đạt 7.330,4 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ; trong đó, chi phát triển kinh tế ước đạt 3.249,4 tỷ đồng, giảm 11%; chi tiêu dùng thường xuyên ước đạt 3.988,4 tỷ đồng, đạt 100% so với cùng kỳ.
TÌNH HÌNH VĂN HÓA XÃ HỘI
Lao động và việc làm
Tháng 7/2021, có 1.250 lao động được tạo việc làm mới (trong đó tạo việc làm tại địa phương cho 1.000 người, lao động đi làm việc ở tỉnh ngoài 200 người, lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 50 người). Thực hiện chính sách trợ cấp thất nghiệp cho 452 người. Cấp giấy phép lao động cho 84 lao động nước ngoài (trong đó cấp mới 68 trường hợp; cấp lại 02 trường hợp; gia hạn 14 trường hợp). Tiếp nhận thông báo của 01 doanh nghiệp đăng ký tuyển lao động của tỉnh đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
Trợ cấp xã hội
 Công tác giảm nghèo và bảo trợ xã hội
Sở Lao động thương binh và Xã hội xây dựng dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030” xin ý kiến các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định.
Duy trì thực hiện chính sách trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP cho 113.232 đối tượng bảo trợ xã hội. Phối hợp với Ban đại diện hội người cao tuổi tỉnh, các huyện, thành phố tổng hợp số liệu người cao tuổi đủ điều kiện được chúc thọ, mừng thọ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở trợ giúp xã hội thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho đối tượng quản lý.
Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới
Tiếp tục thực hiện các hoạt động truyền thông về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em như: Tổ chức in 2.580 quyển sách mỏng “Những điều cần biết về quyền tham gia của trẻ em”; 1.500 quyển sổ theo dõi trẻ em trong gia đình để cấp phát cho các địa phương thống kê, theo dõi cập nhật số liệu liên quan vào “Sổ theo dõi trẻ em trong gia đình”. Tiếp tục đôn đốc thu thập, cập nhật thông tin trẻ em vào sổ quản lý trẻ em và thông tin và cập nhật cơ sở dữ liệu về trẻ em vào phần mềm quản lý trẻ em cho cán bộ làm công tác trẻ em các huyện, xã, phường, thị trấn.
Công tác đối với người có công
Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021), trong tháng 7/2021, Sở đã hướng dẫn các địa phương triển khai tặng quà của Chủ tịch nước (khoảng 81.000 suất quà, kinh phí gần 25 tỷ đồng); tặng quà của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho hơn 89.000 người có công và thân nhân người có công với cách mạng (định mức 500.00 đồng/suất, kinh phí trên 44,5 tỷ đồng). Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2021. Tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà cho người có công và thân nhân tiêu biểu; thăm, tặng quà cho thương binh, bệnh binh đang điều trị tại các trung tâm trong và ngoài tỉnh; tham mưu tổ chức các hoạt động lễ dâng hương, lễ cầu siêu, lễ thắp nến tri ân tại Đền thờ liệt sỹ tỉnh đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, phù hợp với tình hình, diễn biến của dịch bệnh Covid -19.
Tình hình dịch bệnh, HIV/AIDS và ngộ độc thực phẩm
Tình hình dịch bệnh tại tỉnh Thái Bình
Theo báo cáo của Sở Y tế Thái Bình, số bệnh nhân Covid-19 tính từ ngày 01/01/2021 đến 17 giờ 30 phút, ngày 20/7/2021: Tổng số 43 bệnh nhân; trong đó số khỏi, chuyển viện 32 bệnh nhân (từ ngày 28/4/2021 là 38 bệnh nhân mới trong đó 07 ca nhập cảnh cách ly tại Trung đoàn 568 và 31 ca bệnh trong cộng đồng)
Tình hình tại các ổ dịch cộng đồng: Không có diễn biến mới.
 Số trường hợp nguy cơ từ các ổ dịch Covid-19, vùng dịch về Thái Bình đang được quản lý, theo dõi, cách ly.
Số nghi mắc Covid-19 được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế toàn tỉnh: Tổng số cách ly từ ngày 01/01/2021 đến 17 giờ 30 phút, ngày 20/7/2021 là 785 người (trong đó đang theo dõi, cách ly: 32 người; hết cách ly, chuyển viện: 753 người).
Hoạt động tiêm chủng vắc xin Covid-19: Hoàn thành 02 đợt tiêm chủng Covid-19: 25.284 mũi tiêm. Dự thảo Kế hoạch tiêm chủng vaccine Covid-19 giai đoạn 2021-2022 tỉnh Thái Bình theo Kế hoạch số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế. Xây dựng dự thảo Kế hoạch tiêm chủng Covid-19 cho các công dân Trung Quốc sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh trình Sở Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh phê duyệt. Thực hiện các hoạt động theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo tỉnh và Bộ Y tế.
Hoạt động xét nghiệm: Tổng số mẫu xét nghiệm từ 01/01/2021 đến ngày 20/7/2021: 99.578 mẫu (trong đó Âm tính là 99.535 mẫu, Dương tính là 43 mẫu), số thực hiện từ 29/4/2021 đến nay 89.319 mẫu. (riêng BVĐK tỉnh từ ngày 07/5/2021 đến nay 12.320 mẫu).
Chương trình phòng chống HIV/AIDS
Theo báo cáo của Sở Y tế Thái Bình, tính đến ngày 30/6/2021, toàn tỉnh hiện có 2.218 người nhiễm HIV/AIDS còn sống tại 240/260 xã phường, thị trấn; 06 tháng đầu năm phát hiện 27 người nhiễm HIV, 02 người chết do HIV/AIDS và 16 trường hợp phơi nhiễm.
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát các hoạt động phòng chống HIV/AIDS; hướng dẫn các cơ sở điều trị thực hiện dự trù tiếp nhận báo cáo sử dụng thuốc điều trị lao tiềm ẩn cho người nhiễm HIV, thực hiện mua và đóng nối thẻ BHYT cho người nhiểm HIV.
Ngộ độc thực phẩm
Theo báo cáo của Sở Y tế Thái Bình, trong sáu tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm.
Hoạt động giáo dục
Ngành Giáo dục và Đào tạo Thái Bình đã chỉ đạo, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 an toàn đúng quy chế thi và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lấy kết quả của kỳ thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, các cơ sở đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thể lấy kết quả để tuyển sinh. Đồng thời cung cấp thêm thông tin để đánh giá kết quả dạy và học của trường phổ thông, đánh giá công tác chỉ đạo của Sở giáo dục và Đào tạo.
Văn hoá - Thể thao
Lĩnh vực văn hóa
Tổ chức các hoạt động, tuyên truyền chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống ngành Du lịch Việt Nam 09/7; kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 và tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị. Tổ chức họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ sỹ ưu tú” lần thứ 10.
Chỉ đạo Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, các phòng nghiệp vụ thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố kiểm tra 59 lượt điểm di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh; 08 cơ sở kinh doanh karaoke; 15 lượt điểm treo băng rôn; 05 cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao; 12 cơ sở kinh doanh lưu trú. Quan kiểm tra, các cơ sở đã thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Lĩnh vực thể thao
Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thực hiện tốt công tác quản lý vận động viên, duy trì việc giảng dạy, huấn luyện đảm bảo theo kế hoạch.
Tình hình an toàn giao thông
Theo báo cáo của Ban an toàn giao thông từ ngày 15/6/2021 đến ngày 14/7/2021 trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 5người chết. Tính chung 7 tháng toàn tỉnh xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông, tăng 3 vụ so với cùng kỳ (+9,6%), làm 35 người chết, tăng 05 người (+16%), làm 10 người bị thương.
Tình hình cháy nổ
Theo số liệu Báo cáo từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, trên địa bàn tỉnh Thái Bình xảy ra 01 vụ cháy, nổ. Vụ cháy xảy ra vào hồi 09 giờ 34 phút, ngày 18/6/2021, xảy ra vụ cháy tại bãi tập kết thu hồi phế liệu cáp cũ của trung tâm viễn thông Tiền Hải. Nguyên nhân do sơ xuất trong quá trình sử dụng nguồn lửa, không gây thiệt hại về người và tài sản./.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây