Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2020 tỉnh Thái Bình

Thứ tư - 29/07/2020 12:05
1
1
 2
 
3

4

5
Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Trong tháng, sản xuất nông nghiệp tập trung đẩy nhanh gieo cấy lúa vụ mùa, gieo trồng và thu hoạch các loại rau màu trồng trong vụ hè, vụ mùa. Tình hình dịch bệnh trên đàn lợn vẫn còn nhiều nguy cơ phức tạp, hiện trong tháng đã có 2 xã tái phát dịch tả lợn Châu Phi; tình hình khai thác và nuôi trồng thủy sản cơ bản thuận lợi.
Nông nghiệp
Trồng trọt
- Gieo cấy lúa vụ mùa: Tính đến ngày 16/7/2020 toàn tỉnh đã gieo cấy được 73.928 ha lúa mùa, đạt 95,1% kế hoạch đề ra. Hiện trà lúa đã gieo cấy phát triển tương đối tốt, tuy nhiên trong tháng thời tiết nắng nóng kéo dài và diễn biến phức tạp, vì vậy các địa phương cần chủ động thường xuyên theo dõi đồng ruộng, tích cực chăm sóc, bảo vệ lúa mùa, phòng chống sâu bệnh và các nhân tố khác ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây lúa.
- Gieo trồng rau màu: Tổng diện tích cây màu hè đã trồng đạt 11.020 ha, đến nay diện tích cây màu hè đã cơ bản thu hoạch xong đạt trên 93% diện tích đã gieo trồng (chủ yếu là cây ngô, đậu tương,…). Hiện tại bà con nông dân đang tiếp tục gieo trồng cây màu vụ mùa, tính đến 16/7/2020 toàn tỉnh đã gieo trồng được 6.480 ha (bao gồm ngô, đậu đỗ và rau các loại), vượt 8% kế hoạch đề ra, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2019.
Chăn nuôi
Trong tháng, chăn nuôi trâu bò và gia cầm nhìn chung ổn định. Chăn nuôi lợn phục hồi chậm, tuy nhiên vẫn còn gặp nhiều khó khăn do nguồn lợn giống khan hiếm, giá bán biến động bất thường. Dịch bệnh mặc dù đã được kiểm soát chặt chẽ, song trong tháng dịch tả lợn Châu Phi đã phát sinh tại 02 hộ chăn nuôi thuộc 02 xã Quỳnh Minh và An Hiệp của huyện Quỳnh Phụ, với tổng số lợn phải tiêu hủy là 163 con. Do vậy, người chăn nuôi cần có các biện pháp vệ sinh chuồng trại, tăng sức đề kháng cho đàn gia súc, gia cầm để tránh phát sinh dịch bệnh.
Chăn nuôi trâu bò: Tổng đàn trâu, bò tại thời điểm tháng 7/2020 duy trì ở mức ổn định, ước đạt 55,7 nghìn con, tăng 2,4% so với cùng kỳ; trong đó, đàn trâu ước đạt 6,1 nghìn con, giảm nhẹ 0,1%; đàn bò ước đạt 49,6 nghìn con, tăng 2,7% so với cùng kỳ.
  Sản lượng thịt trâu, bò hơi xuất chuồng tháng 7/2020 ước đạt 887 tấn, tăng 1,7% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt trâu, bò hơi xuất chuồng 7 tháng đầu năm 2020 ước đạt 5.819 tấn, tăng 1,7% so với cùng kỳ.
 Chăn nuôi lợn: Trong tháng, giá cả thị trường con giống và thịt lợn hơi xuất chuồng trong tỉnh chưa có xu hướng giảm. Giá thịt lợn hơi trung bình giao động từ 89.000 – 90.000 đồng/kg tùy loại lợn, giá lợn giống vẫn ở mức cao từ 3,0 – 3,4 triệu đồng/con; tình hình dịch bệnh cũng diễn biến phức tạp, vì vậy việc tái đàn tại các địa phương trong tỉnh vẫn còn chậm.
Tổng đàn lợn tại thời điểm tháng 7/2020 ước đạt 660,4 nghìn con, tăng 20,1% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng tháng 7/2020 ước đạt 12,3 nghìn tấn, giảm 18,9% so với cùng kỳ do số lượng đàn lợn đưa vào nuôi chưa đủ thời gian xuất bán. Tính chung 7 tháng đầu năm 2020 sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt 86,0 nghìn tấn, giảm 13,1% so với cùng kỳ.
Chăn nuôi gia cầm: Thời tiết nắng nóng nên các hộ chăn nuôi cũng phần nào hạn chế tăng đàn. Tổng đàn gia cầm tại thời điểm tháng 7/2020 ước đạt 13,8 triệu con, giảm 1,9%; trong đó, đàn gà ước đạt 10,1 triệu con, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm 2019.
Sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng tháng 7/2020 ước đạt 3,0 nghìn tấn, tăng 1,0% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng đầu năm 2020 sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng ước đạt 28,8 nghìn tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ; trong đó, sản lượng thịt gà hơi xuất chuồng đạt 21,6 nghìn tấn, tăng 4,6%. Sản lượng trứng gia cầm các loại 7 tháng đầu năm 2020 ước đạt 181,3 triệu quả, tăng 2,5% so với cùng kỳ.
 Lâm nghiệp
Trong 7 tháng đầu năm 2020 đã trồng mới được 20,7 ha rừng phòng hộ, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2019. Trong tháng sản lượng gỗ khai ước đạt 145 m3­ , giảm 3,3%; sản lượng củi khai thác ước đạt 595 ste, giảm 1,7% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng đầu năm 2020 sản lượng gỗ khai thác ước đạt 1.324 m3, giảm 2,2%; sản lượng củi khai thác ước đạt 4.710 ste, giảm 2,4% so với cùng kỳ.
 Thuỷ sản
Tình hình khai thác và nuôi trồng thủy sản trong tháng ổn định, khai thác thủy sản tiếp tục phát triển theo hướng tăng cường khai thác xa bờ. Nuôi cá duy trì ổn định, nuôi tôm nước lợ sinh trưởng và phát triển tốt, mô hình nuôi tôm công nghệ cao đang được phát triển và mở rộng quy mô.
 Tổng sản lượng thủy sản tháng 7/2020 ước đạt 22,6 nghìn tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ; trong đó, cá đạt 8,6 nghìn tấn, tăng 4,4%; tôm đạt trên 0,9 nghìn tấn, tăng 8,7%; thủy sản khác đạt 13,1 nghìn tấn, tăng 6,8%. Tính chung 7 tháng đầu năm 2020 tổng sản lượng thủy sản ước đạt 141,8 nghìn tấn, tăng 5,4% so với cùng kỳ.
Khai thác
Trong tháng thời tiết cơ bản thuận lợi, ngư dân vẫn tích cực vươn khơi bám biển đánh bắt xa bờ. Sản lượng thủy sản khai thác tháng 7/2020 ước đạt 6,6 nghìn tấn, tăng 5,3% so với cùng kỳ; trong đó cá đạt 4,6 nghìn tấn, tăng 4,9%; tôm đạt trên 0,2 nghìn tấn, tăng 4,2%; thủy sản khác đạt 1,8 nghìn tấn, tăng 6,8% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng đầu năm 2020 sản lượng khai thác ước đạt 55,8 nghìn tấn, tăng 5,7% so với cùng kỳ; trong đó cá đạt 35,2 nghìn tấn, tăng 6,1%; tôm đạt 1,0 nghìn tấn, tăng 3,7%; thủy sản khác đạt 19,6 nghìn tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ.
Nuôi trồng         
Sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 7/2020 ước đạt 16,0 nghìn tấn, tăng 6,2% so với cùng kỳ; trong đó cá đạt gần 4,0 nghìn tấn, tăng 3,9%; tôm đạt 0,7 nghìn tấn, tăng 10,4%; thủy sản khác đạt 11,3 nghìn tấn, tăng 6,8% so với cùng kỳ. (riêng sản lượng ngao ước đạt 10,7 nghìn tấn, chiếm 95% sản lượng thủy sản khác, tăng 6,8% so với cùng kỳ). Tôm sú vẫn là đối tượng nuôi chính trong nuôi nước lợ theo hình thức nuôi sinh thái hoặc xen ghép với các đối tượng nuôi nuôi có giá trị kinh tế khác như cua, cá nước lợ các loại. Tuy diện tích tôm sú giảm 1,1% so với cùng kỳ, song sản lượng tôm sú tháng 7/2020 ước đạt 0,2 nghìn tấn, tăng 2,5% do thời tiết thuận lợi, dịch bệnh không phát sinh nhiều, diện tích nuôi thâm canh tăng. Tôm thẻ chân trắng phát triển khá ở hình thức nuôi thâm canh, công nghệ cao. Sản lượng tôm thẻ chân trắng tháng 7/2020 ước đạt gần 0,4 nghìn tấn, tăng 7,0% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng đầu năm 2020 sản lượng nuôi trồng ước đạt 86,0 nghìn tấn, tăng 5,3% so với cùng kỳ; trong đó cá đạt 22,0 nghìn tấn, tăng 4,0%; tôm đạt 1,6 nghìn tấn, tăng 11,0%; thủy sản khác đạt 62,4 nghìn tấn, tăng 5,6% so với cùng kỳ.
 
 Sản xuất công nghiệp
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 7/2020 ước tăng 3,8% so với tháng trước và giảm 4,4% so với cùng kỳ năm trước.
Ngành có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng như:
- Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 4% so với tháng trước và tăng 35% so với cùng kỳ năm 2019.
So với tháng trước, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến chế tạo đã có mức tăng trưởng khá, gần 3,9%; trong đó các ngành có chỉ số tăng cao như sản xuất kim loại (+20,4%), sản xuất chế biến thực phẩm (+11,8%), dệt (+5,5%)… Tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến chế tạo vẫn có mức giảm gần 12%; một số ngành có chỉ số sản xuất giảm sâu như dệt (-29,2%), sản xuất trang phục (-24,3%), sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính (-82,2%)… do tình hình dịch bệnh Covid19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới làm ảnh hưởng đến nguyên vật liệu đầu vào của các doanh nghiệp.
Tính chung 7 tháng dầu năm 2020, IIP tăng 0,74% so với cùng kỳ năm 2019 trong đó:
- Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng hơn 24,1%.
- Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý rác thải, nước thải tăng hơn 2,5% so  với cùng kỳ năm trước;
Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 7 năm 2020, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có mức tăng mạnh so với cùng kỳ như: phụ tùng khác của xe có động cơ ước đạt 68 nghìn cái, tăng hơn 2 lần; túi khí an toàn ước đạt 73 nghìn cái, tăng 90,3%; tàu đánh bắt thủy hải sản, các loại tàu chuyên dụng ước đạt 2.707 triệu đồng, tăng 89,6%; thức ăn gia cầm ước đạt 6.250 tấn, tăng 79,7%; sản phẩm Nitơrat Amoni  ước đạt 19 nghìn tấn, tăng 63,7%; điện sản xuất ước đạt 410 Triệu kwh, tăng 41,4%; bia hơi ước đạt 3.110 nghìn lít, tăng 34,6%. Bên cạnh đó cũng còn một số sản phẩm giảm trong tháng như: loa đã và chưa lắp đặt vào hộp loa ước đạt 150 nghìn cái, giảm 91,7%; tai nghe khác ước đạt 1.045nghìn cái, giảm 83,6% so với cùng kỳ...
Bảy tháng năm 2020, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có mức tăng mạnh so với cùng kỳ như: phụ tùng xe xó động cơ ước đạt 356 nghìn cái, tăng hơn 6 lần; túi khí an toàn ước đạt 476 nghìn cái, tăng 4,5 lần; dịch vụ tráng phủ kim loại bằng cách nhùng vào kim loại chảy ước đạt 34.587 triệu đồng, tăng gần 43%; thức ăn cho gia súc ước đạt 54.215 tấn, tăng 34,7%; điện sản xuất ước đạt 2.509 Triệu kwh, tăng 27,6%; thức ăn cho gia cầm ước đạt 40.70 tấn, tăng 20,5%... Bên cạnh đó cũng có một số sản phẩm giảm trong 7 tháng đầu năm như: tàu đánh bắt thủy hải sản, các loại tàu chuyên dụng ước đạt 18,3 tỷ đồng, giảm 37,8%; bộ com – lê, quần áo đồng bộ, áo Jacket ước đạt 7.785 nghìn cái, giảm 37,7% so với cùng kỳ, nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp từ dịch covid-19 kéo dài, khiến việc mở cửa để nhập nguyên phụ liệu cho sản xuất vẫn là một nút thắt chưa được tháo gỡ.
Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 7 năm 2020 giảm 2,8% so với tháng trước và giảm hơn 19,5 % so với cùng kỳ năm trước.
Chỉ số tồn kho ngành chế biến, chế tạo tính đến tháng 7 năm 2020 tăng hơn 8,6% so với tháng trước và tăng hơn 25% so với  cùng kỳ năm trước.
Chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/7/2020 giảm 8% so với cùng thời điểm năm trước. Lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng hơn 1,1%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước giảm 5,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 3,7% so với cùng kỳ năm 2019.
 
 Đầu tư
Tháng 7/2020 vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 452,7 tỷ đồng, tăng 13,8% so với tháng trước, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt trên 155 tỷ đồng, tăng 7,8 so với tháng trước và tăng 1,2% so với cùng kỳ; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt trên 87 tỷ đồng, có tốc độ tăng lần lượt là 7% và 2,1%; vốn ngân sách cấp xã ước đạt trên 92,4 tỷ đồng, tăng 2,2 so với tháng trước và tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2019.
Bảy tháng năm 2020 vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 2.327 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 1.265,4 tỷ đồng, tăng 6,1%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt trên 488,2 tỷ đồng, tăng 5,6%; vốn ngân sách cấp xã ước đạt gần 573,3 tỷ đồng, tăng 6,8%.
Một số dự án đầu tư, xây dựng bằng nguồn ngân sách tỉnh, dự kiến trong tháng 7:
Dự án Đền Thờ Bác Hồ- Quảng Trường Thái Bình, vốn đầu tư gần 202 tỷ đồng, dự kiến đạt 4 tỷ đồng;
Dự án cải tạo nâng cấp đường huyện 13 Vũ Hội đi Vũ Vinh huyện Vũ Thư, vốn đầu tư gần 25 tỷ đồng, dự kiến đạt 5 tỷ đồng;
Dự án khu dịch vụ và dân cư đô thị Bình An huyện Vũ Thư, vốn đầu tư 142 tỷ đồng, dự kiến đạt 4 tỷ đồng;
Dự án nâng cấp, sửa chữa đường 10B đường Nguyễn Trãi huyện Vũ Thư, vốn đầu tư 20 tỷ đồng, dự kiến đạt hơn 3 tỷ đồng;
Dự án xây dựng đường huyện 74 giai đoạn 2 huyện Quỳnh Phụ, vốn đầu tư gần 45 tỷ đồng, dự kiến đạt gần 2 tỷ đồng;
Dự án cầu Duyên Phúc qua sông 223 Thị trấn Hưng Hà, vốn đầu tư 16 tỷ đồng, dự kiến đạt 6 tỷ đồng;
Dự án Xây cầu xã Đông Giang huyện Đông Hưng, vốn đầu tư 7 tỷ đồng, dự kiến đạt 2 tỷ đồng;
Dự án đường huyện 92 xã Thụy Xuân, Thụy Trường huyện Thái Thụy, vốn đầu tư gần 29 tỷ đồng, dự kiến đạt hơn 2 tỷ đồng;
Dự án Xử lý khẩn cấp đê Sông Hóa đoạn Km2+900-Km7 huyện Thái Thụy, vốn đầu tư 17 tỷ đồng, dự kiến đạt gần 3 tỷ đồng;
Dự án cải tạo nâng cấp đường từ Cầu Trà Giang đi Bình Minh, vốn đầu tư hơn 182 tỷ đồng, dự kiến đạt gần 3 tỷ đồng.
*Tính đến đầu tháng 7 năm 2020 đã cấp 349 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giảm 22,4% so với cùng kỳ năm trước; số vốn đăng ký đạt 3.514. 939 tỷ đồng, giảm 23,3%. Xác nhận Doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động: 163doanh nghiệp, tăng 49,5%; doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 33doanh nghiệp. Trong đó thu hồi GCN ĐKKD do DN giải thể là 33 doanh nghiệp, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2019. Điều này cho thấy sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 tác động không nhỏ đến các tiềm lực phát triển của các doanh nghiệp trong giai đoạn này.
* Tính đến thời điểm tháng 7 năm 2020 có 5 dự án, tăng 3 dự án so với năm trước, với tổng vốn đầu tư là 48.821 nghìn USD với mục đích đầu tư là ngành công nghiệp chế biến chế tạo. Hình thức đầu tư là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tới từ các nước Hồng Kông, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thailand.
 
 
    Hoạt động dịch vụ
Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
Tháng 7/2020 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 3.871 tỷ đồng, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước. Theo ngành kinh tế: Doanh thu thương nghiệp ước đạt 3.355 tỷ đồng, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú ước đạt 10,3 tỷ đồng, giảm 2,4% so với tháng trước và giảm 20% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 253 tỷ đồng, tăng 0,3% so với tháng trước và giảm 8,1% so với cùng kỳ; do vẫn ảnh hưởng của dịch  Covid-19 doanh thu du lịch lữ ước đạt 1,8 tỷ đồng, tăng 12% so với tháng trước và so với cùng kỳ giảm 34%; doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt 251 tỷ đồng, giảm 8,7% so với tháng trước và tăng 7,1% so với cùng kỳ.
Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 3.355 tỷ đồng, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 7 các nhóm hàng đều tăng so với tháng trước như: Nhóm đồ dùng trang thiết bị gia đình ước đạt 469 tỷ đồng, tăng 4,8%; nhóm đá quý, kim loại quý ước đạt 80 tỷ đồng, tăng 4,7%; nhóm lương thực, thực phẩm ước đạt 1.127 tỷ đồng, tăng 1,7%; ...  Bên cạnh đó còn có mặt hàng giảm so với tháng trước như: Nhóm xăng dầu các loại ước đạt 551 tỷ đồng, giảm 1,4%; nhóm nhiên liệu khác ước đạt 31 tỷ đồng, giảm 0,6%.
   Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước 7 tháng đầu năm 2020 đạt 26.522 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Theo ngành kinh tế: Doanh thu thương nghiệp ước đạt 23.223 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ; còn lại các dịch vụ khác đều giảm: doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt 1.662 tỷ đồng, giảm 0,7% so với cùng kỳ; doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú ước đạt 70 tỷ đồng giảm 24,1%; doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 1.561 tỷ đồng, giảm 18,4%; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 6,2 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ.
Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 23.223 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Các nhóm hàng tăng so với cùng kỳ năm trước như: Nhóm đá quý, kim loại quý ước đạt 519 tỷ đồng, tăng 29,2%; nhóm hàng lương thực, thực phẩm ước đạt 7.676 tỷ đồng, tăng 14%; nhóm xăng dầu các loại ước đạt 3.943 tỷ đồng, tăng 7,6%; … Bên cạnh đó còn có nhóm hàng giảm so với cùng kỳ năm trước như: Nhóm ô tô con ước đạt 258 tỷ đồng, giảm 20%; nhóm vật phẩm văn hóa, giáo dục ước đạt 158 tỷ đồng, giảm 15,5%; nhóm hàng may mặc ước đạt 861 tỷ đồng, giảm 9,3%; ….

      Vận tải
Tình hình hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Thái Bình, các doanh nghiệp vận tải  đã đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của người dân phù hợp với thực tế hiện nay; đồng thời để tháo gỡ khó khăn, sớm khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mình và vẫn đảm bảo hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid- 19 cho người điều khiển, nhân viên phục vụ, hành khách khi tham gia giao thông trên phương tiện vận tải hành khách.
.
Vận tải hành khách
Tháng 7/2020, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 132 tỷ đồng, tăng 3,2% so với tháng trước và giảm 1,6% so với cùng kỳ; Doanh thu vận tải hành khách 7 tháng đầu năm 2020 ước đạt 840 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước; số lượt hành khách vận chuyển ước đạt 11,5 triệu người, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm trước; số lượt hành khách luân chuyển ước đạt 1.275 triệu người.km so với cùng kỳ năm trước giảm 10%.
Vận tải hàng hoá
Doanh thu vận tải hàng hóa tháng 7/2020 ước đạt 338 tỷ đồng, tăng 4,5% so với tháng trước và tăng 2,5% so với cùng kỳ.Doanh thu vận tải hàng hóa 7 tháng đầu năm 2020 ước đạt 2.259 tỷ đồng, tăng 0,05% so với cùng kỳ. Khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 14 triệu tấn,  giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 5.194 triệu tấn.km, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải
Doanh thu kho bãi dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 7/2020 ước đạt 4,7 tỷ đồng, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu kho bãi dịch vụ hỗ trợ vận tải 7 tháng đầu năm 2020 ước đạt 31 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu bưu chính chuyển phát tháng 7/2020 ước đạt 0,4 tỷ đồng, tăng 6,6% so với tháng trước và tăng 50,3% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bưu chính chuyển phát 7 tháng đầu năm 2020 ước đạt 2,6 tỷ đồng, tăng 75,8% so với cùng kỳ năm trước.

 Xuất, nhập khẩu hàng hóa
Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 7 năm 2020 ước đạt 233 triệu USD, tăng 7,9% so với tháng trước và bằng 79,4% so cùng kỳ.
Xuất khẩu:
Tháng 7/2020, trị giá xuất khẩu ước đạt 129 triệu USD, tăng 5,4% so với tháng trước và giảm 17,6% so với cùng kỳ năm trước. Trị giá xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2020 ước đạt 793 triệu USD, giảm 12,6% so với cùng kỳ năm trước. Phân theo loại hình kinh tế: Kinh tế nhà nước ước đạt 0,067 triệu USD, giảm 53% so với cùng kỳ năm trước. Kinh tế tư nhân ước đạt 434 triệu USD, giảm 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 359 triệu USD, giảm 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước như: Sản phẩm gỗ (+76,3%); sản phẩm gốm, sứ (+40%); xăng dầu các loại (+16,1%);...  Còn lại là các mặt hàng giảm so với cùng kỳ như: Sắt thép (-76,2%); xơ sợi dệt (-43,2%); hàng dệt may (-17,6%)....
Nhập khẩu:
Trị giá nhập khẩu tháng 7/2020 ước đạt 104 triệu USD, tăng 11,2% so với tháng trước và giảm 24,1 % so với cùng kỳ năm trước. Trị giá nhập khẩu 7 tháng đầu năm 2020 ước đạt 698 triệu USD, giảm 23,7% so với cùng kỳ năm trước. Phân theo loại hình kinh tế: kinh tế tư nhân ước đạt 399 triệu USD, giảm 21,3% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 299 triệu USD, giảm 26,7% so với cùng kỳ năm trước. 7 tháng đầu năm chỉ  có 2 mặt hàng tăng so với cùng kỳ: Hàng thủy sản(+25,7%);  xăng dầu các loại (+11,9%) còn lại là các mặt hàng giảm so với cùng kỳ năm trước như: Bông các loại (-55,4%); vải các loại (-49,8%); phế liệu sắt thép (-14,8%)...
 
  Chỉ số giá tiêu dùng
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 năm 2020 tăng 0,41% so với tháng trước; tăng 4,3% so với cùng tháng năm trước; so tháng 12 năm trước tăng 0,03%. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 4 nhóm hàng có chỉ số giá tăng và 3 nhóm có chỉ số giá giảm so tháng trước; thời tiết nắng nóng kéo dài đã ảnh hưởng lớn tới gieo trồng, giá xăng dầu được điều chỉnh vào ngày 01/7/2020 (giá xăng E5 tăng 880 đồng/lít, giá dầu 0,05 tăng 600 đồng/lít, giá dầu hỏa tăng 420 đồng/lít) đã làm chỉ số giá nhóm “Giao thông” tăng 3,98% so với tháng trước.
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 7 tháng năm 2020 tăng gần 5,05% so với cùng kỳ năm trước. Các nhóm hàng có chỉ số tăng cao như: “hàng ăn và dịch vụ ăn uống” tăng 15,48%; “thuốc và dịch vụ y tế” tăng 4,51%; “giáo dục” tăng gần 7,65%... Bên cạnh đó còn các nhóm hàng có chỉ số giảm so với cùng kỳ: nhóm “giao thông” giảm 9,68%; nhóm “may mặc, mũ nón, giày dép” giảm 2,05%.
 
 Thu, chi Ngân sách Nhà nước
Tổng thu ngân sách Nhà nước ước tính 7 tháng năm 2020 đạt trên 11.853 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, thu nội địa ước đạt 3.623 tỷ đồng, giảm 5,3%; thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt gần 617 tỷ đồng, giảm 8,1%; trợ cấp ngân sách trung ương ước đạt 7.732 tỷ đồng tăng 17,5%...
Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 7 tháng năm 2020 ước đạt trên 7.598 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ; trong đó: chi phát triển kinh tế ước đạt 7.582 tỷ đồng, tăng 14%; chi tiêu dùng thường xuyên ước đạt 4.007 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước...
MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI
       Lao động và việc làm
Tiếp tục tham mưu thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Các địa phương đã hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương cho 186 lao động của 03 doanh nghiệp với tổng kinh phí 381,6 triệu đồng. Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo cơ quan thuế cấp huyện, Hội đồng tư vấn thuế cấp xã rà soát 14.863 hộ kinh doanh do cơ quan thuế quản lý trên địa bàn toàn tỉnh. Đến nay, Cục Thuế tỉnh đã trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách 413 hộ đủ điều kiện với số tiền hỗ trợ là 413 triệu đồng.
Trong tháng, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho khoảng 3.820 lao động, trong đó: việc làm tại địa phương khoảng 2.590 lao động, đi làm việc tại tỉnh ngoài khoảng 850 lao động và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài khoảng 380 lao động. Thực hiện chính sách trợ cấp thất nghiệp cho 1.136 trường hợp lao động thất nghiệp. Cấp giấy phép lao động cho 06 lao động (04 trường hợp cấp mới, 02 trường hợp cấp lại) là người nước ngoài đến làm việc tại các doanh nghiệp ở tỉnh.
Trợ cấp xã hội
Sở Lao động thương binh và xã hội phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố tổ chức truyền thông trực tiếp tại 20 xã cho gần 2.600 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân. Thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung danh sách và hỗ trợ kinh phí cho 139 người là người nghèo, người cận nghèo gặp khó  khăn do đại dịch Covid-19 trong đó: 59 người thuộc hộ nghèo, 80 người thuộc hộ cận nghèo, với tổng kinh phí 101 triệu đồng, nâng tổng số người nghèo, người cận nghèo toàn tỉnh được hỗ trợ lên 53.959 người, với tổng kinh phí  hơn 40,2 tỷ đồng.
Thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung danh sách và hỗ trợ kinh phí cho 66 người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội hằng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 của huyện Vũ Thư, với tổng kinh phí 42,5 triệu đồng, nâng tổng số đối tượng bảo trợ xã hội toàn tỉnh được hỗ trợ lên 95.480 người, với tổng kinh phí hỗ trợ gần 143,6 tỷ đồng.
Lĩnh vực người có công
Triển khai trợ người có công và thân nhân của người có công với cách mạng gặp khó khăn đo dại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ, đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ cho 52.292 người có công và thân nhân của người có công với cách mạng, kinh phí hỗ trợ  gần 78,3tỷ đồng.
Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), Sở đã tham mưu tặng quà cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, trong đó: Quà của Chủ tịch nước 83.002 suất, kinh phí trên 17 tỷ đồng; quà của tỉnh 90.826 suất, kinh phí 40,871 tỷ đồng. Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, giới thiệu những nội dung cơ bản về chế độ chính sách đối với người có công, tuyên truyền, biểu dương gương người có công tiêu biểu trong các mặt của đời sống kinh tế xã hội. Tham mưu tổ chức Đoàn đại biểu của tỉnh dâng hương, viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Đường 9, Nghĩa trang Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị, thực hiện nghi lễ thả hoa đăng tại bờ Nam sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị; tổ chức Đoàn đại biểu của tỉnh đi thăm, tặng quà cho thương binh, bệnh binh là người Thái Bình đang được nuôi dưỡng tại 05 trung tâm thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộ và 08 Đoàn đại biểu của tỉnh đi thăm hỏi, tặng quà người có công tiêu biểu tại 08 huyện, thành phố. Tổ chức đoàn Đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng dự gặp mặt các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ tại Hà Nội và Lễ trao bằng “Tổ Quốc ghi công”. Tổ chức các hoạt động dâng hương, lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ Liệt sỹ tỉnh.
Tình hình dịch bệnh, HIV/AIDS và ngộ độc thực phẩm
 Tình hình dịch bệnh
Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Phát động phong trào vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, sốt xuất huyết ở 8/8 huyện, thành phố; tăng cường các hoạt động giám sát sốt xuất huyết tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng, đặc biệt là tại 03 huyện có ca sốt xuất huyết nội sinh trên địa bàn; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về sốt xuyết huyết, sốt rét. Bảy tháng đầu năm, toàn tỉnh không ghi nhận ca bệnh sốt rét
 Các đơn vị chức năng tiếp tục triển khai quyết liệt các hoạt động về giám sát, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có nguy cơ lây nhiễm cao như sốt xuất huyết, cúm A (H5N1), viêm não,... trên người, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19; xây dựng bổ sung kế hoạch phòng chống thảm họa, thiên tai chuẩn bị vật tư, hóa chất, phương tiện, nhân lực, đảm bảo đảm bảo sẵn sàng, đáp ứng, chi viện kịp thời với mọi tình huống có thể xảy ra.
Về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19
 Ngành  Y tế chú trọng các hoạt động quản lý, theo dõi tình trạng sức khỏe, giám sát phát hiện sớm, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có triệu chứng của COVID-19 tại các địa phương, nhất là các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào địa bàn tỉnh, người đi làm ăn xa tại vùng có dịch; tập trung nguồn nhân lực cho khu cách ly tập trung; giám sát, hỗ trợ các đơn vị y tế, doanh nghiệp trong việc thu dung, cách ly các đối tượng có nguy cơ
Tình hình HIV/AIDS
 Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát các hoạt động phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn toàn tỉnh. Tiếp tục phối hợp cùng BHXH tỉnh, các phòng khám ngoại trú người nhiễm HIV triển khai hoạt động cấp phát thẻ BHYT. Tổ chức sự kiện “Những bệnh nhân đầu tiên nhận thuốc ARV từ nguồn BHYT”;
Duy trì hiệu quả hoạt động của các cơ sở điều trị thay thế nghiện chất bằng thuốc Methadone, đảm bảo đủ nhân lực, thuốc cho người nghiện. Tính đến 17/6/2020, toàn tỉnh có 2.162 người nhiễm HIV/AIDS (hiện còn sống), lũy tích 1.462 bệnh nhân AIDS; Trong tháng phát hiện 04 ca nhiễm HIV mới (02 ca là người ngoại tỉnh), không có trường hợp chuyển sang AIDS, 01 trường hợp chết do AIDS được báo cáo.
Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm
Sở Y tế phối hợp, tăng cường các hoạt động trong giám sát, đảm bảo ATVSTP ngộ độc thực phẩm  và bệnh truyền qua đường tiêu hóa
Trong  tháng, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm.
Văn hoá - Thể thao
Thanh tra Sở Văn hóa thể thao và du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố kiểm tra điều kiện hoạt động lưu trú du lịch; cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn huyện Vũ Thư, huyện Đông Hưng.
Ban hành Điều lệ và Kế hoạch tổ chức giải Khiêu vũ Thể thao Thái Bình mở rộng lần thứ III. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh tổ chức tập huấn và tham gia thi đấu các giải: Việt dã báo Tiền Phòng; Vô địch Bơi lội quốc gia; Đua thuyền câu lạc bộ; Vô địch Wushu quốc gia; Cúp Boxing đạt 04 HCV, 07 HCB, 08 HCĐ.
Tình hình an toàn giao thông
Theo báo cáo của Ban an toàn giao thông từ ngày 15/6/2020 đến ngày 14/7/2020 trên địa bàn  tỉnh xảy ra 5 vụ  tai nạn giao thông (giảm 1 vụ so với cùng tháng năm trước và tăng 3 vụ so với tháng trước), làm 1 người chết và 2 người người bị thương. Tính chung 7 tháng toàn tỉnh xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, giảm 11,1% làm 31 người chết, tăng 6,8% và 14 người bị thương, giảm 12,5% so với cùng kỳ 2019.
Tình hình cháy nổ
Trong tháng 7/2020, trên địa bàn tỉnh Thái Bình không xảy ra vụ cháy, nổ nào. Bảy tháng năm 2020 xảy ra 5 vụ cháy trên toàn tỉnh (giảm 5 vụ so với cùng kỳ), không có người chết và bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính trên 5,46 tỷ đồng./.  
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây