HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024

Thứ tư - 20/12/2023 03:43
        Chiều ngày 21/12/2023, Cục Thống kê tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2024. Đây là hội nghị theo kế hoạch hàng năm triển khai công việc năm 2024 và phát động các chương trình thi đua của năm công tác mới. Ông Tăng Bá Phúc Cục trưởng nhấn mạnh những điểm nổi bậc của công tác năm 2023. toàn Ngành Thống kê Thái Bình quyết tâm phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, vượt qua thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác với nội dung trọng tâm là “Chủ động đổi mới và thích ứng, tạo động lực đột phá cho hoạt động thống kê” trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm là:
         +Tiếp tục tuyên truyền pháp luật hoạt động thống kê, trọng tâm là văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn mới, triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia (năm 2021) và Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
        +Triển khai công tác tổ chức theo Nghị định số 101/2020/NĐ-CP của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg; tiếp tục công tác luân chuyển, điều động công chức; xây dựng và thực hiện đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của Ngành giai đoạn 2022-2027.
         + 
Triển khai Kế hoạch thực hiện và khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
         + 
Nâng cao chất lượng công tác thu thập thông tin thống kê. Phấn đấu các báo cáo nhanh phải nâng cao độ chính xác, tính kịp thời hơn nữa để nâng cao vị thế của ngành Thống kê trong thời gian tới.
         + Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước nhằm xây dựng hệ thống thông tin thống kê quốc gia tập trung, thống nhất phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy và chính quyền các cấp.
        
+ Nâng cao chất lượng thông tin thống kê, phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của Đảng và Nhà nước.
         + Tích cực phối kết hợp các đơn vị trong ngành và các đơn vị Cục thống kê tỉnh bạn; tranh thủ sự hỗ trợ của các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê trong hoạt động thống kê.
         + Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý sử dụng tài chính, tài sản công trong công tác thống kê.
         + Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Tổng cục Thống kê; được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
        Trên cơ sở các kết quả đạt được trong năm 2023, ngành Thống kê tiếp tục thực hiện công tác, nhiệm vụ với chủ đề năm 2024: Nâng cao năng lực nội tại, hoàn thiện thể chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ trong đó tập trung thực hiện tốt:
         
+ Nâng cao chất lượng sản xuất, cung cấp và phổ biến thông tin thống kê, kịp thời phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước và nhu cầu của người dùng tin;
         
+ Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động thống kê;
         
+Ổn định tổ chức, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; xây dựng vị trí việc làm và kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả;
         
+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động thống kê;
         
+ Đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường kết nối, khai thác dữ liệu hành chính phục vụ cho hoạt động thống kê;
         
+ Tổ chức thực hiện thành công Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ.
        
+ Tiếp tục tuyên truyền pháp luật hoạt động thống kê, trọng tâm là văn bản pháp luật hướng dẫn mới, triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
       
+ Triển khai mô hình tổ chức mới khi trung ương chỉ đạo, hướng dẫn; tiếp tục công tác luân chuyển, điều động  công chức; thực hiện đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của ngành giai đoạn 2022-2027.
        + Triển khai Kế hoạch thực hiện và khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
         + Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước nhằm xây dựng hệ thống thông tin thống kê quốc gia tập trung, thống nhất phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy và chính quyền các cấp.
        + Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Tổng cục Thống kê; được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
         + Triển khai thực hiện bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030 theo Thông tư 22/2022/TT-BKHĐT ngày 09/12/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030.
 
        Tại hội nghị, có các ý kiến tham luận của đơn vị nhằm nêu lên những điểm sáng đạt được trong năm công tác và các tồn tại và đưa ra các giải pháp, phương hướng cụ thể để khắc phục.
 
         Hội nghị tuyên dương khen thưởng động viên kịp thời các đóng góp của cá nhân, tập thể cho công tác chung của ngành.

       Các đơn vị thuộc Cục ký giao ước thi đua năm 2023
 
                                                                                                                      Phòng Tổ chức hành chính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây