Tình hình Kinh tế - Xã hội Quý I năm 2018 huyện Thái Thụy

Thứ sáu - 16/03/2018 02:48
BÁO CÁO ƯỚC
Tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội Quý I;
Nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018
 
Phần thứ I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI QUÝ I/ 2018
  I.  PHÁT TRIỂN KINH TẾ.
Giá trị sản xuất Quý I/2016 ước đạt 4.294,14 tỷ đồng, tăng 23,29% so với cùng kỳ (giá cố định 2010), trong đó:
- Giá trị sản xuất Nông, Lâm, NN ước đạt  1.75,27 tỷ đồng, tăng 3,13% .
- Giá trị sản xuất CN, TTCN, XDCB ước đạt 2.232,11 tỷ đồng, tăng 45,17%.
- Giá trị Thương mại, Dịch vụ ước đạt 986,76 tỷ đồng, tăng 9,3% .
1. Sản xuất Nông- Lâm- Ngư nghiệp:
Tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt Đề án sản xuất nông nghiệp năm 2018. Đến ngày 28/02 cơ bản cấy xong toàn bộ diện tích, bảo đảm kế hoạch và khung thời vụ; tổng diện tích gieo cấy ước đạt 12.900 ha, trong đó diện tích lúa gieo thẳng đạt 3.500 ha; toàn huyện đang tập trung chỉ đạo chăm sóc, bảo vệ lúa xuân. Diện tích cây màu xuân đạt 2.000 ha, gồm: Ngô 200 ha, lạc 400 ha, thuốc lào 550 ha, khoai tây 90 ha, rau màu các loại 760 ha. Tập trung hướng dẫn các địa phương xây dựng cánh đồng lớn, mô hình chuyển đổi từ lúa sang chuyên màu theo hướng tích tụ ruộng đất. Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Lễ ra quân trồng cây đầu năm tại trụ sở mới Công an huyện; hưởng ứng tết trồng cây, đến nay toàn huyện trồng được khoảng 180.000 cây nhân dân, trong đó cây bóng mát 90.000 cây, cây ăn quả 50.000 cây, cây hoè 40.000 cây.
Chỉ đạo, kiểm tra các địa phương phòng, chống rét và dịch bệnh cho vật nuôi và động vật thủy sản, trên địa bàn huyện không có hiện tượng thủy sản, động vật nuôi bị chết rét; thực hiện tái đàn cho đàn gia súc, gia cầm; thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, cải tạo ao đầm, thả giống nuôi đúng lịch thời vụ. Hướng dẫn ngư dân hoàn thiện hồ sơ, thủ tục kiểm tra an toàn kỹ thuật, đăng ký lại phương tiện tàu thuyền và cấp giấy phép khai thác thuỷ sản đảm bảo theo quy định.
Thực hiện công tác thủy lợi đông xuân, với khối lượng đào đắp đạt 420.901 m3 (nạo vét sông dẫn 95.066 m3, đắp bờ vùng 43.727 m3, đắp bờ thửa 71.055 m3, thuỷ lợi mặt ruộng là 211.053 m3, khơi thông dòng chảy là 1.249.435 m2). Tổ chức thường trực phòng, chống thiên tai; kiểm tra, đánh giá thực trạng đê điều sau mùa lũ, bão theo quy định; kiểm tra, xử lý các vi phạm Luật Đê điều, công trình thủy lợi trên địa bàn. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn lựa chọn và thành lập Đội quản lý đê nhân dân theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các HTX tổ chức Đại hội thường kỳ theo quy định. Tổng hợp kết quả kiểm kê tài sản, báo cáo tài chính ở các HTX nông nghiệp, thủy sản và làm muối.
2. Xây dựng Nông thôn mới:
Đôn đốc các xã xây dựng các công trình nông thôn mới, hoàn thiện các tiêu chí theo kế hoạch và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Tập trung chỉ đạo 3 xã (Thái Thịnh, Thái Thuần, Thụy Quỳnh) hoàn thiện hồ sơ để tỉnh thẩm định về đích nông thôn mới. Tiến hành rà soát, lựa chọn, đăng ký các xã về đích nông thôn mới năm 2018.
Tập trung chỉ đạo các địa phương tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký, đấu nối sử dụng nước sạch. Chỉ đạo các doanh nghiệp đầu tư các dự án nước sạch trên địa bàn chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị, nhân lực phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn thực hiện đấu nối cấp nước sạch cho các hộ dân trong phạm vi dự án được phê duyệt kể cả những ngày giáp tết.
3. Công tác quản lý đất đai, môi trường, GPMB
Hoàn thành thống kê đất đai năm 2017, tổng diện tích đất là 26.844 ha (trong đó: Đất nông nghiệp: 18.461 ha; Đất phi nông nghiệp: 8.229,8 ha; Đất chưa sử dụng: 153,3 ha; Đất có mặt nước ven biển: 8.034,3 ha). Kiểm tra, xử lý vi phạm chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại xã Thụy Trường. Hướng dẫn các địa phương bàn giao mốc hạ tầng và các lô quy hoạch để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hướng dẫn trình tự, thủ tục, thẩm định, phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất cho các xã, thị trấn. Tổ chức cấp 218 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.
Công tác bảo vệ môi trường: Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 13/12/2016; Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh về việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhất là các địa phương ven đường ĐT 456, Quốc lộ 37B, các xã Thụy Hải, Thụy Trường, Thụy Xuân. Đăng ký nhu cầu kinh phí xử lý rác thải năm 2018 với Sở Tài nguyên - Môi trường và UBND tỉnh.
 Về GPMB các dự án: Tổ chức họp bàn yêu cầu các phòng, đơn vị chức năng có biện pháp cụ thể và triển khai khẩn trương để đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án, trong đó tập trung cao cho các dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 39 đoạn Vô hối - Diêm Điền; Quốc lộ 37; Đền thờ Liệt sỹ huyện; cải tạo, nâng cấp đường ĐT 456 (đường trục 1) từ Vô Hối đến thị trấn Diêm Điền, Đường Thái Thủy – Thái Thịnh, Bến xe khách phía nam huyện.
 
4. Sản xuất Công nghiệp-TTCN, Xây dựng cơ bản
Tập trung chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, xử lý việc kinh doanh các mặt hàng, vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết nguyên đán theo quy định. Tổ chức thăm, động viên và kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong dịp Tết Nguyên đán. Đôn đốc các nhà đầu tư và kinh doanh hạ tầng triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp Trà Linh, Thụy Sơn,… Hướng dẫn các xã Thụy Hải, Thụy Dũng, Thái Thọ điều chỉnh quy hoạch xây dựng Nông thôn mới. Tổ chức thẩm định và hướng dẫn các địa phương thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng công trình theo quy định.
Tổ chức ra quân đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện trong dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân 2018. Chỉ đạo Ban quản lý bến xe khách xây dựng kế hoạch phục vụ việc đi lại của nhân dân dịp Tết Nguyên đán; kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn vận chuyển khách tại các bến đò, đình chỉ hoạt động của 04 bến. Tiếp tục thực hiện duy tu, bảo dưỡng thường xuyên cắt cỏ, phát quang cây, kẻ, nạo vét thoát nước mặt đường. Chỉ đạo các địa phương tuyên truyền không tận dụng lòng đường, vỉa hè làm rạp phục vụ các đám hiếu, hỉ.
5. Tài chính- Dịch vụ-Thương mại.
Tập trung khoá sổ ngân sách năm 2017 và thực hiện chuyển nguồn sang năm 2018. Cấp kinh phí cấp bù thủy lợi phí Quý I năm 2018 cho các xã, thị trấn. Phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 và năm 2018 trên địa bàn huyện. Tập trung chỉ đạo, thực hiện các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Đôn đốc các đơn vị, các chủ đầu tư phê duyệt dự toán, quyết định đầu tư đối với công trình khởi công mới bố trí vốn năm 2018 theo Luật Đầu tư công. Thực hiện cấp giấy phép đăng ký kinh doanh cho các hộ cá thể và giải quyết thủ tục các dự án đăng ký đầu tư trên địa bàn đảm bảo theo quy định. Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng rà soát, đẩy mạnh thu các nguồn thu ngân sách trên địa bàn.
  II. VĂN HÓA – XÃ HỘI
  Chỉ đạo các Trường duy trì nền nếp, kỉ cương dạy và học sau Tết. Tập trung thực hiện luân chuyển kế toán trường học và các kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm học.
 Chỉ đạo ngành Y tế tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm và ngộ độc thực phẩm đông người, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân. Tổ chức khám sức khỏe cho các tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2018. Triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh dịch khi thời tiết giao mùa.
 Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng mừng Xuân Mậu Tuất 2018, kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng, 110 năm ngày sinh Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, Lễ hội bơi trải truyền thống...; tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra lễ hội trên địa bàn huyện.
 Công tác lao động, việc làm và thực hiện chính sách xã hội được chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời. Trong dịp Tết Mậu Tuất tổng số tiền chăm lo cho các đối tượng chính sách đạt trên 13.950 tỷ đồng (Quà trung ương: Tặng 13.604 đối tượng = 2.796.200.000đ; Quà Tỉnh tặng 15.023 đối tượng = 6.009.200.000đ; Quà Huyện = 1.816.760.000đ). Tiếp tục triển khai kế hoạch hỗ trợ về nhà ở cho gia đình người có công theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội, công tác giảm nghèo, công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em được quan tâm chỉ đạo thực hiện.
III. QUỐC PHÒNG, AN NINH
Duy trì thực hiện nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp tổ chức chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất; Tổ chức giao lưu gặp mặt và tổ chức lế giao quân cho 370 tân binh lên đường nhập ngũ; tổ chức ra quân huấn luyện đảm bảo chất lượng, đủ quân số và đúng thời gian quy định.
 Hai tháng đầu năm, trên địa bàn huyện xảy ra 37 vụ việc, làm chết 1 người, bị thương 4 người, thiệt hại tài sản 140,5 triệu đồng (tội phạm hình sự 23 vụ; Bắt 12 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy; trật tự an toàn giao thông 2 vụ). Thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông phục vụ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh và tổ chức Lễ hội bơi chải thị trấn Diêm Điền.
 Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo, thành lập Ban chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện Pháp lệnh 16, Nghị định 36 của Chính phủ, mở đợt cao điểm thực hiện trong dịp Tết Nguyên đán Mậu tuất; lực lượng Quân sự, Công an tham gia trên 251 cán bộ, chiến sĩ (gồm: 150 cán bộ, chiến sỹ công an huyện; 39 cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh; 50 cán bộ, chiến sỹ BCH quân sự huyện; 12 cán bộ trường quân sự tỉnh); trưng dụng 131 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các phòng ban, đơn vị, đoàn thể của huyện tăng cường xuống xã, thị trấn chỉ đạo. Đêm giao thừa đoàn công tác của lãnh đạo Tỉnh, huyện đã trực tiếp kiểm tra công tác chỉ đạo tai các địa phương. Huy động 110 CBCS Công an huyện và Công an tỉnh; 25 Bộ đội biên phòng; 60 cán bộ chiến sỹ BCHQS huyện; 6 xe ô tô Công an huyện đảm bảo ANTT phục vụ bắn pháo hoa đêm giao thừa tại Trung tâm Hội nghị huyện. Do sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, UBND huyện, các lực lượng chức năng của huyện, các lực lượng tham gia đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao, kết quả trong đêm giao thừa và các ngày nghỉ Tết, ANTT được đảm bảo, không có các vụ việc phức tạp xảy ra.
Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được duy trì nền nếp: Tăng cường tổ chức đối thoại với nhân dân về những nội dung kiến nghị, khiếu nại. Thường trực tiếp công dân theo quy định. Trong 02 tháng, UBND huyện đã tổ chức tiếp 38 cuộc liên quan đến 33 vụ việc với 216 công dân (Đất đai 13 cuộc, bồi thường GPMB 3 cuộc, VHXH 5 cuộc, chính sách xã hội 3 cuộc, các nội dung khác 10 cuộc); Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và quản lý văn bản được tăng cường. Hoạt động hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân.
IV. XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
         Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã nghe cho ý kiến về Chương trình công tác trọng tâm năm 2018, Kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp của các phòng, ban, đơn vị và thành lập các Đoàn kiểm tra việc thực hiện tại các xã, thị trấn. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ Chương trình cải cách hành chính, thực hiện đơn giản hóa, công khai các thủ tục hành chính. Đôn đốc, kiểm tra thực hiện điều hành trên Mạng Văn phòng điện tử liên thông tỉnh. Ban hành kế hoạch thi đua khen thưởng và đăng ký thi đua năm 2018. Chấn chỉnh lề nối tác phong làm việc của các phòng ban, đơn vị, các địa phương sau Tết Nguyên đán Mậu tuất. Thực hiện quyết liệt việc luân chuyển vị trí việc làm của công chức, viên chức theo kế hoạch UBND tỉnh đã phê duyệt.
Phần thứ II
NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CÔNG TÁC QUÝ II/2018       
          1. Tập trung chỉ đạo các biện pháp chăm sóc và chống rét cho cây trồng; theo dõi tình hình sinh trưởng của sâu, bệnh hại để xử lý kịp thời. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng cánh đồng lớn và mô hình chuyển đổi lúa sang trồng màu theo kế hoạch đã xây dựng. Tăng cường kiểm tra, thanh tra các cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện. Kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp theo chuỗi giá trị gia tăng và hướng tích tụ ruộng đất.
Tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh. Triển khai Kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật nuôi trên cạn, Kế hoạch tiêm vắc xin phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân - Hè năm 2018 và Kế hoạch thực hiện Đề án Tái cơ cấu giống gia súc trong chăn nuôi nông hộ tỉnh Thái Bình trên địa bàn huyện.
 Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các địa phương cải tạo ao đầm; kiểm tra công tác quản lý giống, thức ăn, thuốc cho thủy sản năm 2018. Phối hợp với Sở Nông nghiệp &PTNT tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch nuôi ngao trên địa  bàn huyện. Hướng dẫn ngư dân hoàn thiện hồ sơ, thủ tục kiểm tra an toàn kỹ thuật, đăng ký lại phương tiện và cấp giấy phép khai thác thuỷ sản đảm bảo theo quy định.
Chỉ đạo điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Xuân. Làm tốt công tác giải phóng dòng chảy, phục vụ công tác PCTT và sản xuất vụ Xuân 2018. Hướng dẫn các HTX xây dựng kế hoạch tu bổ công trình thủy lợi phí. Tổ chức thường trực phòng, chống thiên tai nghiêm túc theo quy định. Tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm Luật Đê điều, Luật PCTT, công trình thủy lợi, hoạt động bến bãi VLXD ven sông trên địa bàn huyện. Xây dựng, triển khai các phương án phòng, chống thiên tai năm 2018 theo phương châm 4 tại chỗ, giảm thiểu thiệt hại khi có thiên tai, bão lụt xảy ra. Tập trung chỉ đạo thực hiện các dự án, công trình ngành nông nghiệp theo kế hoạch.
2. Tập trung chỉ đạo 3 xã đã thẩm định hoàn thiện các tiêu chí, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trình UBND tỉnh công nhận về đích NTM. Tổ chức thẩm định, tổng hợp danh sách các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2018 báo cáo UBND tỉnh. Tổ chức xếp lịch, nghe các xã báo cáo kế hoạch về đích nông thôn mới giai đoạn 2018-2020. Xây dựng kế hoạch, lộ trình về đích nông thôn mới cấp huyện giai đoạn 2018-2020 báo cáo UBND tỉnh. Tiếp tục rà soát lượng xi măng các xã có nhu cầu đăng ký bổ sung với UBND tỉnh.
Tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp đầu tư các dự án nước sạch trên địa bàn huyện thực hiện đấu nối cấp nước sạch cho các hộ dân. Tổ chức giao ban và chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp chỉ đạo để vận động nhân dân đấu nối, sử dụng nước sạch. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, các tổ chức chính trị, đoàn thể  và chỉ đạo các địa phương tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký, đấu nối sử dụng nước sạch, Chỉ đạo quyết liệt đến 15/4/2018 tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn huyện đạt 100%.
3. Tập trung xử lý, giải quyết các tồn tại về đất đai trên địa bàn huyện, trong đó chú trọng xử lý sau kết luận thanh tra tại xã Thái Nguyên và xử lý sai phạm về đất  tại xã Thái thượng, Thụy Trường. Tổ chức giao ban với lãnh đạo, công chức địa chính các xã, thị trấn để chấn chỉnh công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Hoàn thành công tác Thống kê đất đai năm 2017 cấp huyện, cấp xã. Tiến hành rà soát, xử lý các tồn tại liên quan đến đất đai tại các bến bãi trên địa bàn huyện. Đôn đốc các địa phương xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất. Giải quyết các thủ tục về đất đai (thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, tách thửa đất, đấu giá quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà và tài sản gắn liền với đất ...) theo quy định. Tập trung giải quyết đơn, thư khiếu nại liên quan đến đất đai.
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu xử lý rác thải liên xã Thụy Dũng – Thụy Xuân – Thụy Hải. Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm chỉnh Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 13/12/2016; Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh về việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, trong đó, chú trọng hướng dẫn các xã, thị trấn xử lý lượng rác thải tồn đọng trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018. Tổ chức thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch BVMT đúng quy định; tăng cường công tác kiểm soát và phòng ngừa ô nhiễm môi trường; đề xuất xử lý kịp thời các điểm “nóng”, bức xúc về môi trường ở địa phương; thực hiện thông báo thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp năm 2018.
Đối với công tác GPMB: Thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền về cơ chế chính sách của nhà nước, lợi ích của dự án; tổ chức đối thoại để giải quyết dứt điểm những tồn tại vướng mắc liên quan đến công tác GPMB các dự án, đặc biệt đối với các dự án trọng điểm như: Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 39 đoạn Vô hối - Diêm Điền; Quốc lộ 37; Đền thờ Liệt sỹ huyện; cải tạo, nâng cấp đường ĐT 456 (đường trục 1) từ Vô Hối đến thị trấn Diêm Điền, Đường Thái Thủy – Thái Thịnh, Bến xe khách phía nam huyện.
4. Tập trung rà soát, tổ chức các buổi tọa đàm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn; trong đó chú trọng các doanh nghiệp có quy mô, nhóm sản phẩm có giá trị lớn, khả năng tăng trưởng cao, đóng góp nhiều cho ngân sách và giải quyết tốt việc làm cho người lao động. Tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện để các dự án đầu tư lớn, trọng điểm triển khai đảm bảo tiến độ. Hỗ trợ đào tạo lao động, phát triển thị trường, du nhập nghề mới tăng thu nhập cho người lao động nghề và làng nghề. Đôn đốc các địa phương hoàn thiện thủ tục bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện quản lý.
Hoàn thiện Đề án "Đề nghị công nhận khu vực thị trấn Diêm Điền mở rộng, đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV" trình Bộ Xây dựng phê duyệt. Đôn đốc tiến độ các quy hoạch cụm, điểm công nghiệp của huyện. Phối hợp với Nhà đầu tư và các sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện dự án phát triển nhà ở thương mại tại khu dân cư Nguyễn Đức Cảnh  và dự án đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao huyện Thái Thụy; dự án khu dân cư ven hai bờ sông Sinh trên địa bàn thị trấn Diêm Điền và xã Thụy Lương. Đôn đốc triển khai thực hiện các dự án: Dự án Tu bổ, tôn tạo khu lưu niệm Nguyễn Đức Cảnh; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.456 (đường trục 1) từ Vô Hối đến Diêm Điền, huyện Thái Thụy; Dự án Đường ĐH.95B xã Thụy Sơn – Thụy Phúc, Đường ĐH.93 xã Thụy Trình – Thụy Dũng, Đường ĐH.98A vào UBND xã Thái Thuần, Đường phòng chống lụt bão từ xã Thái Đô ra đê biển số 7 (Giai đoạn 1 từ Cầu Đen xã Thái Hòa – xã Thái Đô); Dự án Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Thái Thụy; Dự án Đền thờ Liệt sỹ huyện Thái Thụy; Dự án Bến xe khách phía Nam huyện Thái Thụy đảm bảo tiến độ theo quy định.
Thực hiện tốt Kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông. Tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh theo quy định hoạt động của các đơn vị vận tải, các bến đò ngang sông. Tập trung chỉ đạo các địa phương tuyên truyền không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm rạp phục vụ các đám hiếu, hỉ. Tiếp tục chỉ đạo giải tỏa hành lang ATGT, phát quang cây cối, tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo; cắm bổ sung các tiêu, biển báo theo quy định. Thực hiện quản lý tốt các phương tiện thuỷ nội địa, người điều khiển phương tiện. Tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm an toàn giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn.
5. Tổ chức quản lý điều hành chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả theo dự toán được giao. Tăng cường kiểm soát đánh giá đầu tư, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với các dự án hoành thành. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa nguồn lực và đa dạng hóa các hình thức đầu tư để tăng cường thu hút các nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước; triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách. Tổ chức thu Quỹ Phòng, chống thiên tai và quản lý chặt chẽ các khoản thu phí, lệ phí và các khoản đóng góp của nhân dân đúng theo quy định.
  6. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng phổ cập đào tạo. Tập trung chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ năm học 2017- 2018; xây dựng Kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện phục vụ các kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Tiếp tục chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm thu chi trong nhà trường không đúng quy định.
  7. Duy trì triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống bệnh dịch truyền nhiễm, nhất là các bệnh dịch có nguy cơ bùng phát trong mùa Đông-Xuân và mùa lễ hội; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm. Quan tâm chỉ đạo, khám chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân; Quản lý tốt các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, thị trường thuốc chữa bệnh.
  8. Triển khai tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ kỷ niệm trọng đại; tập trung tuyên truyền kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, 128 năm ngày Quốc tế lao động 01/5, 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, lễ hội, dịch vụ văn hóa trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xây cất mồ mả, tổ chức lễ hội...
  9. Tiếp tục thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách xã hội cho người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và tổ chức thực chứng con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Tăng cường công tác quản lý lao động, phòng, chống cháy nổ đảm bảo an toàn lao động tại các nhà máy, cơ sở sản xuất trên địa bàn.
 10. Tích cực tuyên truyền chủ quyền biển đảo, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức tốt công tác huấn luyện quân sự. Thực hiện tốt công tác hậu cần quân sự và phối hợp tốt với các đơn vị chức năng giải quyết chế độ chính sách trong quân đội.
  Duy trì trật tự kỷ cương, giữ vững ổn định chính trị, xã hội. Tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phòng chống các vi phạm Pháp lệnh 16 và Nghị định 36/CP. Thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5, 02/9, Tết. Kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp khi có dấu hiệu, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn. Phát động phong trào quần chúng tham gia bảo vệ ANTQ nhất là các địa bàn trọng điểm.
Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; rà soát, đôn đốc, phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng thuộc thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định pháp; xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc ngay tại cơ sở; không để xảy ra tụ tập đông người, hạn chế tối đa khiếu kiện vượt cấp.
          11. Tiếp tục thực hiện đồng bộ nội dung chương trình cải cách hành chính, trọng tâm là xây dựng, công khai các thủ tục hành chính, thực hiện tốt Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện; đổi mới lề lối tác phong làm việc và mối quan hệ giải quyết công việc của các phòng ban, đơn vị; Chỉ đạo khai thác tốt Mạng văn phòng điện tử liên thông. Thực hiện tốt công tác cán bộ, công tác thi đua khen thưởng theo quy định.
         Trên đây là báo cáo ước giá trị sản xuất quý I năm 2018;  nhiệm vụ chủ yếu công tác quý 2 năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới./.
Chi cục Thống kê huyện Thái Thụy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây