Tình hình Kinh tế - Xã hội Quý I năm 2018 huyện Hưng Hà

Thứ sáu - 16/03/2018 04:47
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội huyện Hưng Hà quý I năm 2018
Năm 2018 là năm năm thứ ba thực hiện kế hoạch nhà nước (2016-2020), năm đang thực hiện tiếp việc chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng và con vật nuôi. Bước sang năm 2018 trong hoàn cảnh còn rất nhiều khó khăn, thử thách. Song với sự cố gắng vươn lên khắc phục mọi khó khăn để giành được những thắng lợi mới, nên trong quý 1 năm 2018 cán bộ và nhân dân huyện Hưng Hà đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đặc biệt là trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp , xây dựng cơ bản đó là:
Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
 TRỒNG TRỌT
- Vụ đông năm 2017, thời tiết đầu vụ có mưa kéo dài kết hợp với việc xả lũ của các hồ thủy điện làm cho việc gieo trồng cây màu vụ đông gặp nhiều khó khăn. Tổng diện tích vụ đông năm 2017 - 2018 là 6.100,14 ha/6.200ha (đạt 98,39% so với kế hoạch và tăng 18,14 ha so với vụ đông năm 2016 – 2017), trong đó cây ngô 2.039,85 ha; đậu tương 452,74ha; dưa, bí 1.085,5 ha; khoai lang 620,97ha; khoai tây 434,21 ha; rau màu 1.466,86ha.
Vụ đông 2017 - 2018 có nhiều cây màu giá trị kinh tế cao được đưa vào gieo trồng, mở rộng diện tích và ký kết được hợp đồng bao tiêu sản phẩm như ngô ngọt, dưa chuột xuất khẩu, bí củ lạc, bắp cải tím ... cuối vụ thời tiết thuận lợi cho cây màu sinh trưởng phát triển, giá bán các loại nông sản khá cao nên vụ đông thắng lợi về năng suất và giá trị.
- Vụ lúa xuân 2018, theo đánh giá ban đầu là tương đối thuận lợi: hầu hết diện tích đất gieo cấy lúa xuân được để ải nên thuận lợi cho quá trình làm đất, hạn chế phát sinh gây hại của sâu bệnh, cỏ dại, ốc bươu vàng; việc lấy nước làm đất gieo cấy vụ xuân được điều hành linh hoạt và hiệu quả. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường, vụ xuân 2018 lượng mưa thấp sẽ làm ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng, phát triển của lúa.
Lịch thời vụ của huyện chỉ đạo bắt đầu gieo mạ dược khum xung quanh trục 24/01/2018, gieo mạ nền cứng từ 01- 04/02 và cấy tập trung từ ngày 11/02. Đến ngày 25/2, toàn bộ diện tích lúa xuân cơ bản được gieo cấy xong, Tổng diện tích cấy: 10.914 ha, với diện tích lúa áp dụng phương pháp gieo sạ 2.973 ha, chiếm 27,24% với tổng diện tích cấy lúa xuân, một số địa phương có nhiều diện tích áp dụng phương pháp gieo sạ gồm: Hồng Minh, Minh Hòa, Chí Hòa, Thị trấn Hưng Hà, Thị trấn Hưng Nhân, Hồng An, Liên Hiệp
- Sinh trưởng phát triển của lúa: Thời tiết từ đầu vụ đến nay trời ấm, ẩm độ cao, các trà lúa bén rễ hồi xanh rất nhanh, trà lúa sớm đang trong giai đoạn bắt đầu đẻ nhánh
- Chăm sóc: đến nay các hộ nông dân đang tiến hành chăm sóc, bón phân, làm cỏ sục bùn, tỉa dặm cho đảm bảo mật độ thích hợp.
Tình hình sâu bệnh :
- Ốc bươu vàng:  Do công tác vệ sinh đồng ruộng, làm đất, cày ải tốt nên mật độ ốc bươu vàng được hạn chế.
- Các xã, thị trấn đã tiếp nhận thuốc diệt chuột được UBND tỉnh hỗ trợ và tổ chức đánh chuột tập trung theo kế hoạch của huyện, một số HTX DVNN ký hợp đồng diệt chuột với công ty Môi trường xanh, công ty An Nam nên đã giảm đáng kể lượng chuột hại trên đồng ruộng.
 Diện tích màu xuân: đến nay đã trồng 2.265 ha/2450 ha (đạt 92,45% so với kế hoạch), trong đó: Ngô: 863,45 ha, Lạc: 187,31 ha, Đậu tương: 109,14 ha, Dưa chuột 141,69; rau màu, dưa các loại và cây khác: 1.309,62 ha.
- Đến thời điểm này các cây màu xuân sinh trưởng phát triển tốt.
- Tình hình chăm sóc, sâu bệnh: Trên ngô xuân xuất hiện sâu xám, sâu cuốn lá, các cây rau màu xuất hiện sâu tơ, sâu xanh, rệp muội; cây cà chua, dưa, bí xuất hiện bệnh mốc sương.
Cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất vụ xuân năm 2018
Cơ chế hỗ trợ của Trung ương: Vụ xuân năm 2018, Trung ương hỗ trợ 32.500kg thóc giống từ nguồn dự trữ Quốc gia (17.500 kg lúa Thiên ưu 8, 15.000 kg lúa Hương thơm số 1).
Cơ chế hỗ trợ của Tỉnh: Ngày 14/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định cấp 1.341,6 kg thuốc chuột để diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ xuân, hè năm 2018.
Cơ chế hỗ trợ của huyện: Thực hiện Kết luận số 44-KL/HU, ngày 24/11/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp năm 2018, UBND huyện hỗ trợ 50% đơn giá 02 loại giống Kim cương 111, Nam hương 4 cho các hộ nông dân, với lượng giống là: 16.500 kg giống lúa Kim cương 111; 13.000kg giống lúa Nam hương 4.
Trồng cây nhân dân: Ngày 21/02/2018 (tức ngày 06 tháng Giêng năm Mậu Tuất UBND huyện tổ chức thành công "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" đã cổ vũ, động viên mạnh mẽ tinh thần trồng cây đầu xuân trong nhân dân. Đến hết tháng 02/2018, tổng số cây các loại đã trồng được khoảng 65.000 cây.
TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI:
Ch¨n nu«i vÉn ®­îc duy tr× vµ ph¸t triÓn m¹nh theo h­íng s¶n xuÊt hµng ho¸, c¬ cÊu chñng lo¹i gia sóc gia cÇm còng ®­îc thay ®æi theo h­íng tÝch cùc, ®· xuÊt hiÖn nhiÒu gia tr¹i ch¨n nu«i tËp trung, do ®ã ®µn lîn t¨ng nhanh.
- Tổng đàn lợn: 157.454 con;
Trong đó: Lợn nái 29.415 con, đực giống 180 con.
- Tổng đàn trâu bò: 13.180 con
Trong đó: bò 12.525 con, trâu 655 con.
- Tổng đàn gia cầm: 2.133.265 con.
- Hình thức chăn nuôi:
Huyện nhà có 176 trang trại, trong đó có 81 trang trại đã được UBND huyện thẩm định và cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại theo  tiêu chí của Thông tư 27/2011/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp & PTNT.
Tổng số gia trại là: 1.744, trong đó gia trại chăn nuôi lợn là 1.616 (nuôi từ 20 con đến dưới 100 con), gia trại gia cầm 128 (nuôi từ 1000 con đến dưới 2000 con)
Chăn nuôi nhỏ lẻ, nông hộ vẫn chiếm tỷ lệ cao khoảng 5000 hộ (nuôi dưới 20 con lợn hoặc dưới 1000 gia cầm, hoặc dưới 5 con trâu bò, đại gia súc).
 Kết quả phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, động vật thủy sản:
* Kết quả thự hiện tiêu độc khử trùng:
UBND huyện đã phát động chiến dịch tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bênh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn huyện:
Thực hiện trong tháng 01/2018, UBND huyện hỗ trợ 788 kg hóa chất, các xã chủ động về hóa chất, vôi bột: Với tổng lượng hóa chất là 1222  kg, vôi bột là 14462 kg, tổng diện tích đã thực hiện khoảng 2311045 m2.
UBND huyện ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND về thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2018 từ ngày 25/02/2018 đến ngày 25/3/2018.
Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vẫn ổn định, không phát hiện gia súc, gia cầm ốm, chết do dịch bệnh nguy hiểm.
* Kết quả cải tạo ao đầm trong nuôi trồng thủy sản:
Nuôi trồng thủy sản của huyện nhà chủ yếu theo hình thức quảng canh, tự phát chưa chú trọng đàu tư kỹ thuật, do vậy việc cải tạo ao đầm cũng chưa được ngươi nuôi quan tâm, ao đầm tù đọng qua nhiều năm chưa được cải tạo, bổ sung dinh dưỡng nên rất dễ phát sinh dịch bệnh trên động vật thủy sản. Theo ước tính chỉ có khoảng 45% tổng diện tích ao, đầm nuôi được cải tạo và bổ sung dinh dưỡng đúng kỹ thuật.
 NƯỚC SẠCH
Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh Thái Bình về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch nông thôn. Thực hiện Thông báo số 382/TB-HU, ngày 27/2/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà về thực hiện Chương trình nước sạch nông thôn ở 17 xã thuộc dự án của Công ty Cổ phần nước sạch Hưng Hà, kết quả và tiến độ thực hiện như sau:
Như vậy đến thời điểm 03/3/2018, 18 xã thị trấn phía Nam và Tây Nam huyện, tỷ lệ nhân dân đấu nối sử dụng nước sạch đạt 82,1%; 17 xã thuộc khu vực phía Bắc và Đông Bắc đạt 13,7%, toàn huyện Hưng Hà đã có 39.041/79.144 hộ đấu nối và sử dụng nước sạch = 49,3%.
 Sản xuất công nghiệp
Hoạt động sản xuất công nghiệp – TTCN đạt mức tăng trưởng khá, giá trị sản xuất công nghiệp toàn huyện ước đạt 1.513,05 tỷ đồng, tăng 12,08% so với cùng kỳ. Trong đó một số ngành có mức tăng trưởng cao như: Khai thác cát tăng 16,18%; chế biến lương thực, thực phẩm 11,45%; dệt tăng 13,31%; sản xuất trang phục tăng 16,37%; nước sạch đạt 18,16% so với cùng kỳ.
 Tình hình hoạt động các doanh nghiệp
Tổng số doanh nghiệp trong huyện Hưng Hà là 354 doanh nghiệp;
Nhóm doanh nghiệp dệt may, khai thác khoáng sản, nước sạch hoạt động ổn định đạt mức tăng trưởng khá.
          Nhóm doanh nghiệp đồ gỗ phát triển tương đối tốt (sản phẩm tiêu thụ mạnh trong dịp tết). Các doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ từng bước ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất, thay thế cho sản xuất bằng thủ công, năng suất thấp.
  Nhóm doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng hoạt động ổn định, sản phẩm tiêu thụ chậm.
Các doanh nghiệp khác hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. Tuy nhiên vẫn còn khoảng 30 doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, gặp khó khăn.
 Kết quả đầu tư của các dự án vào huyện
Trong quý I có 02 dự án đi vào hoạt động và 05 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng.
Công tác quản lý cụm công nghiệp :
Đến nay đã quy hoạch chi tiết được 5 cụm công nghiệp, với tổng diện tích quy hoạch là 157 ha.
- Đã hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết điều chỉnh quy hoạch cụm công nghiệp Đồng Tu, với diện tích mở rộng khoảng 50 ha đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Hoàn thiện hồ sơ thành lập cụm công nghiệp Văn Lang, xã Văn Lang  và kêu gọi nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Văn Lang làm cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt thành lập cụm.
- Về đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp: Đã hoàn thành việc xây dựng cầu và đường cụm công nghiệp Tiền Phong thị trấn Hưng Nhân; Đối với cụm công nghiệp Thống Nhất đã có nhà đầu tư là Công ty Hoa Việt đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Thống Nhất với tổng vốn đầu tư 191 tỷ đồng, hiện nay Công ty TNHH Hoa Việt đã tiến hành giải phóng mặt bằng được 38 ha. Đối với cụm công nghiệp Đồng Tu đã có 01 nhà đầu tư là Công ty TNHH dệt nhuộm xuất khẩu Thăng Long đăng ký đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp.
 Công tác phát triển nghề và làng nghề.
- Các làng nghề dệt may, đồ gỗ phát triển ổn định.
- Các nghề dệt chiếu cói, chế biến thực phẩm hoạt động kém.
Số máy dệt khăn, may khăn, dệt chiếu, khung dệt chiếu thủ công trên địa bàn huyện tính đến 10/3/2017:
+ Số máy dệt khăn thủ công:  4.719 máy, giảm 244 máy so với cùng kỳ năm 2016.
+ Số máy dệt khăn công nghiệp : 536 máy, tăng 178 máy so với cùng kỳ năm 2016.
+ Số máy dệt chiếu công nghiệp: 336 máy.
           Thương mại và dịch vụ
  - Giá tiêu dùng quý I/2017 diễn biến ổn định, lư­u thông thông suốt, không xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng, sốt giá; gian lận trong thư­ơng mại đ­ược hạn chế; hàng hoá phong phú đa dạng, mẫu mã đẹp đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng , tuy nhiên hàng hóa tiêu thụ chậm so với cùng kỳ.
 Đã tiến hành kiểm tra và ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm với các cửa hàng kinh doanh ăn uống phục vụ lề hội Đền Trần tại xã Tiến Đức.
Kết quả: lập biên bản xử phạt trực tiếp bằng tiền 05 hộ kinh doanh, với tổng số tiền là: 3.250.000đ; tịch thu 11 kg mì chính giả. Qua đợt kiểm tra đã nâng cao ý thức của người tiêu dùng về chất lượng hàng hóa, cảnh giác với hàng giả, hàng kém phẩm chất; hạn chế được việc sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm…
  + Về mạng lưới chợ: Hiện tại toàn huyện còn 23 chợ hoạt động ổn định; trong đó có 20 chợ nông thôn; và 03 chợ thị trấn ( Chợ thị trấn Hưng Hà, chợ thị trấn Hưng Nhân, chợ Tây Xuyên).
+ Hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu: Có 28 cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoạt động thường xuyên, đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt là dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017.
Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh; khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trong dịp Tết
- Trên địa bàn huyện không có vụ ngộ độc thực phẩm. Tình hình phòng, chống dịch bệnh ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Tổng số bệnh nhân được khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, cấp cứu tại 2 bệnh viện của huyện tính đến ngày : 149 người, trong đó bệnh nhân nặng : 33 người.
Tình hình cấp, tặng quà Tết cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đối tượng chính sách xã hội, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương
- Ngày 10/02/2018 tổ chức cấp quà (bằng tiền mặt và hiện vật) của Chủ tịch nước, quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho người cao tuổi.
- Ngày 10 đến 12/02/2018 cấp quà (bằng tiền mặt và hiện vật) của Chủ tịch nước, quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, quà của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cho người và thân nhân người có công với cách mạng.
- Từ ngày 06/01/2018 các đ/c Lãnh đạo tỉnh, huyện đi thăm, tặng quà tới người cao tuổi, hộ nghèo, trẻ em khó khăn vượt khó và đối tượng người và thân nhân người có công, các cơ sở nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng, làng trẻ SOS trên địa bàn tỉnh.
a) Quà của chủ tịch nước : 10.689 suất, với tổng tiền 2.208.800.000 đồng
b) Quà của Tỉnh ủy - UBND tỉnh : 24.611 suất, với tổng tiền 8.265.950.000 đồng
c) Quà của Huyện ủy – HĐND - UBND huyện : 11.985 suất, với tổng tiền 1.866.350.000 đồng
d) Quà của các tập thể, đơn vị, cá nhân (nguồn xã hội hóa): 6.986 suất, với tổng tiền 2.020.100 đồng
Hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, du lịch
- Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh các xã, thị trấn 03 buổi/ngày, số tin bài được phát sóng : 1.500. Số băng rôn, khẩu hiệu 1.050 chiếc, pa nô, áp phích 875 chiếc; số khẩu hiệu biển tường 2.500; số hộ treo cờ Tổ quốc đạt 67%. Chỉ đạo, hướng dẫn 266 thôn làng, khu, tổ dân phố tổ chức Lễ đón giao thừa tại các thôn làng, khu, tổ dân phố và các Ban quản lý điểm chiêng, trống, tổ chức dâng hương tại các di tích vào thời khắc giao thừa. Đặc biệt đêm giao thừa huyện đã tổ chức giao lưu văn nghệ và bắn pháo hoa chào mừng năm mới tại Đền thờ liệt sỹ huyện tạo không khí vui tươi, phấn khởi, với trên 30.000 người tham dự.
 Tình tình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện Pháp lệnh 16, Nghị định 36 :
- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định
- Về thực hiện Pháp lệnh 16, Nghị định 36 : Tổ chức ký cam kết thực hiện Pháp lệnh 16, Nghị định 36 đối với các tổ chức, cá nhân, cán bộ, công nhân viên chức, học sinh, chủ phương tiện vận tải bộ, chủ bến đò ngang, chủ tàu thuyền… trên địa bàn huyện. Tăng cường 34 cán bộ Công an huyện xuống cơ sở phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Tổ công tác 16, 36 của huyện thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Đến nay, cơ quan chức năng trên địa bàn huyện đã xử phạt vi phạm hành chính (phạt tiền 7,5 triệu đồng) đối với Trần Thị Lệ, sinh năm 1974 trú tại thôn Hà Xá 2, xã Tân Lễ về hành vi tàng trữ pháo trái phép; vận động thu hồi 11 súng các loại (4 súng thể thao, 7 súng tự chế bắn đạn bằng hơi cồn), 01 đầu đạn cối, 50 viên đạn các loại, 07 kiếm, 01 dùi cui điện, 02 kíp nổ, 6,15 kg pháo và 0,5 kg hương sáng, 01 lựu đạn.
Tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông
- Huyện chỉ đạo các đơn vị tổ chức quét vôi, phát quang hai bên đường trục huyện phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ Hội xuân 2018; sửa chữa các tuyến đường : ĐH 71, ĐH 64. Tổ chức rà soát xác định các điểm đen về TNGT, chỉ đạo Ban ATGT các xã , thị trấn tập trung giải tỏa đảm bảo TTATGT. Từ ngày 30/01/2018 - 15/02/2018, đã tổ chức đảm bảo trật tự giao thông tĩnh, phát quang cành cây, tháo dỡ, dịch chuyển biển quảng cáo, ô che bán hàng, mái che, mái vẩy.
- Xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 01 người chết, 06 người bị thương./.
Chi cục Thống kê huyện Hưng Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây