Tình hình Kinh tế - Xã hội Quý I năm 2018 huyện Đông Hưng

Thứ sáu - 16/03/2018 02:36
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội Quý I
những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu Quý II năm 2018.
 
PHẦN THỨ NHẤT
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội Quý I năm 2018
 
I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) ước thực hiện 2.477,4 tỷ đồng, đạt 21,4% kế hoạch năm, tăng 9,3% so với cùng kỳ[1], trong đó: sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản: 697,7 tỷ đồng, đạt 21,6% kế hoạch năm, tăng 3,4% so với cùng kỳ; Công nghiệp, TTCN, XDCB: 1.221,6 tỷ đồng, đạt 14% kế hoạch năm, tăng 21,0% so với cùng kỳ; thương mại dịch vụ 558,1 tỷ đồng, đạt 22,2% kế hoạch năm, tăng 7,5% so với cùng kỳ.
1. Về sản xuất nông nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới.
1.1. Sản xuất nông nghiệp, thủy sản: UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Đề án sản xuất vụ xuân năm 2018, bảo đảm cơ cấu giống và thời vụ. Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 11.626,52 ha (trong đó diện tích lúa gieo thẳng đạt 2.000 ha, diện tích cấy bằng máy đạt 600 ha), diện tích lúa chất lượng cao chiếm 40% diện tích[2]. Giá trị sản xuất ngành trồng trọt quý I năm 2018 ước đạt 340,2 tỷ đồng, đạt 21,6% kế hoạch năm, tăng 2,2% so với cùng kỳ. Tiếp tục duy trì 31 cánh đồng mẫu với tổng diện tích: 1.409,37 ha và mô hình cánh đồng 4 vụ/năm ở 5 xã đã thực hiện[3]. Đồng thời đề nghị tỉnh hỗ trợ hạ tầng cánh đồng mẫu cho 5 xã Đông Phương, Đông Xá, Liên Giang, Thăng Long, Lô Giang
Tình hình chăn nuôi ổn định, không xuất hiện dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Đến nay, tổng đàn gia súc, gia cầm ước đạt 2.030.010 con[4]. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi ước thực hiện 326,7 tỷ đồng, đạt 23,4% kế hoạch năm, tăng 4,7% so với cùng kỳ.
Các hộ nuôi trồng thủy sản thu hoạch sản phẩm, tích cực cải tạo ao, hồ, đầm hiện có. Sản lượng thuỷ sản thu hoạch ước đạt 2.120 tấn. Giá trị sản xuất đạt 18,6 tỷ đồng, đạt 15,8% kế hoạch năm, tăng 3,9% so với cùng kỳ. Công tác thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai được quan tâm chỉ đạo thực hiện; 100% diện tích gieo trồng được điều tiết đủ nước, đúng thời gian.
Đã tập trung chỉ đạo triển khai cơ chế, chính sách, thực hiện công tác khảo sát, tuyên truyền, vận động nông dân tích tụ ruộng đất nhằm thu hút các doanh nghiệp thuê đất phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng  công nghệ cao; đến nay có 9 xã đăng ký triển khai với diện tích 788,6ha[5].
1.2. Xây dựng nông thôn mới:  Đăng ký thẩm định 3 xã đủ các tiêu về đích  chí nông thôn mới năm 2016[6]; Phấn đấu năm 2018 có 02 xã Đô Lương, Đông Hoàng về đích nông thôn mới. Đôn đốc các xã điều chỉnh và đăng ký bổ sung danh mục công trình đề nghị tỉnh hỗ trợ 7.500 tấn xi măng.
2. Sản xuất công nghiệp - TTCN,  giao thông, XD cơ bản
Tình hình sản xuất công nghiệp - TTCN ổn định, giá trị sản xuất ước thực hiện 824,1 tỷ đồng, đạt 24,5% kế hoạch năm, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Một số ngành hàng tiếp tục đạt khá như: Dệt may, gia công cơ khí, sản xuất hàng điện tử, sản xuất nước sạch. Hoạt động của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp tiếp tục phát triển, một số doanh nghiệp cơ bản hoàn thành đầu tư đi vào hoạt động sản xuất như: Công ty TNHH Nam Anh Việt Nam, Công ty TNHH May Tùng Lộc... Một số cơ sở sản xuất kinh doanh mở rộng quy mô, lĩnh vực sản xuất. Nghề và làng nghề tiếp tục ổn định, một số ngành nghề truyền thống như: Mây tre đan, móc sợi xuất khẩu tiếp tục phát triển khá.
Công tác cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cầu đường và các công trình giao thông được thực hiện đảm bảo tiến độ[7]. Một số dự án tiếp tục được triển khai đảm bảo tiến độ: Dự án khu đô thị phía Tây QL 10, dự án nhà ở thương mại xã Đông La, trường học, trạm xã, trụ sở UBND các xã, thị trấn trong huyện. Giá trị đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 397,5 tỷ đồng, đạt 16,3% kế hoạch, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Đã hoàn thành Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Đông Các; Lâp quy hoạch khu dân cư Đông Các với quy mô 5,7 ha. Lựa chọn quy hoạch các điểm sử dụng rác thải rắn ở xã Đông Cương, Đông Vinh. Hoàn thiện bàn giao lưới điện hạ ápcủa 12/12 xã cho ngành điện quản lý.
Trong 3 tháng, đã có 05 dự án xin đăng ký đầu tư đang đề nghị UBND tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư.[8]
3. Ngành thương mại, dịch vụ, tài chính, ngân hàng
Các hoạt động thương mại - dịch vụ được duy trì ổn định, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng khá, một số dịch  vụ thiết yếu như điện, điện tử, xăng dầu, khám chữa bệnh, vận tải hành khách tiếp tục tăng so với năm 2018. Lĩnh vực thương mại tăng do nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết Nguyên đán tăng cao. Công tác kiểm tra VSATTP tại các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm, chống buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng và hành vi gian lận thương mại được thực hiện hiệu quả, nhất là dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất; qua 98 lượt kiểm tra, đã phát hiện và xử lý 65 vụ vi phạm; thu, nộp ngân sách nhà nước 120.300.000 đồng. Giá trị thương mại dịch vụ trong quý ước đạt 558,1 tỷ đồng, đạt 22,2% so với kế hoạch, tăng 7,5% so với cùng kỳ.
Tập trung chỉ đạo quyết liệt thu ngân sách; tăng cường kiểm tra việc thực hiện dự toán, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chỉ đạo xử lý, giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản ở các địa phương. Tổng thu ngân sách ước thực hiện 280.725 triệu đồng, đạt 28,4% dự toán năm. Trong đó thu trên địa bàn 79.855 triệu đồng, đạt 31,5% dự toán năm. Tổng chi ngân sách thực hiện 191.214 triệu đồng, đạt 19.4% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 38.534 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 20,2 tổng chi. Tổng thu các loại thuế, phí và lệ phí 3 tháng chi cục thuế thực hiện 63.360,6 triệu đồng, đạt 27,8% dự toán huyện giao, tăng 50,2% so với cùng kỳ.
 Nguồn vốn huy động và cho vay tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng tiếp tục tăng hơn so với cùng kỳ. Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện có doanh số cho vay ước thực hiện      tỷ đồng, tăng     tỷ đồng so với cùng kỳ, dư nợ là    tỷ đồng, tăng    tỷ đồng so với cùng kỳ; tỷ lệ nợ xấu chiếm khoảng 0,27%. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện có tổng dư nợ 344.028 triệu đồng; nợ quá hạn: 432 triệu đồng, chiếm 0,125%.
       4. Công tác tài nguyên môi trường, phát triển quỹ đất:
Đã hoàn thiện việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2018[9]; tiếp tục thực hiện điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020; Tiếp tục hoàn thiện công tác thống kê đất đai năm 2017.
Thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất ở 07 xã, với 201 lô đất với tổng diện tích là: 20.130,8 m2  thu về 58,21 tỷ (đã trừ tiền giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng); hoàn thiện hồ sơ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu được 159  hồ sơ, với diện tích 61.660 m2. Đã tổ chức giao đất cho dự án Ban chỉ huy Quân sự huyện; Công ty TNHH thương mại Tùng Lộc; Công ty TNHH Hoa Việt theo Quyết định của UBND tỉnh và cơ sở SXKD Bùi Văn Hoạch theo Quyết định của UBND huyện.
Hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án: tuyến tránh QL 10 đoạn thị trấn, cải tạo nâng cấp đường 217, nâng cấp cải tạo quốc lộ 39, Dự án cải tạo đường ĐH 50, trụ sở Ban chỉ huy Quân sự huyện, nhà máy sản xuất đèn LED và vợt muỗi tại cụm công nghiệp Nguyên Xá, cụm công nghiệp Đô Lương.
Công tác vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải ở các địa phương trong huyện được quan tâm chỉ đạo thực hiện, là một trong những huyện đi đầu trong thực hiện các Công điện của UBND tỉnh về công tác vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải. Đã tổ chức ký cam kết đảm bảo công tác vệ sinh môi trường với 44/44 xã, thị trấn ven Quốc lộ 10, Quốc lộ 39 và một số tuyến trọng điểm của huyện. Tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng nước sạch; đến nay, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 81,77%. Phấn đấu đẩy nhanh tiến độ đấu nối sử dụng nước sạch trong toàn huyện 30/4/2018 đạt tỷ lệ 100%.  
II. VĂN HÓA - XÃ HỘI
Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất 2018 diễn ra sôi nổi, rộng khắp[10]; công tác thông tin tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh của huyện góp phần nâng cao nhận thức của người dân[11].Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa, lễ hội, thông tin truyền thông được đảm bảo. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã có sức lan toả sâu rộng, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân. Đã được cấp có thẩm quyền công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia với Múa rối nước Nguyên Xá, Đông Các.
Ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục chỉ đạo thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết trung ương 8 khóa XI và Chương trình thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Chỉ đạo sơ kết học kỳ I, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2017-2018; tổ chức các cuộc thi cấp huyện và tham gia các cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia đảm bảo chất lượng[12]. Công tác xã hội hoá giáo dục, phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được duy trì và đẩy mạnh.
Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, được đảm bảo, không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm và ngộ độc thực phẩm đông người; ngành y tế tổ chức triển khai thực hiện tốt các hoạt động phòng chống dịch bệnh; thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm Tết nguyên đán và mùa lễ hội xuân 2018. Số trẻ sinh 2 tháng đầu năm là 514 cháu, tăng 47 cháu so với cùng kỳ, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 14,69%, tăng 2,6% so với cùng kỳ[13]; tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh là: 95 nam/100 nữ.
Công tác lao động, việc làm và thực hiện chính sách xã hội được chỉ đạo, thực hiện đúng, đủ, kịp thời. Đã tổ chức tốt việc tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất đối với người và gia đình người có công, người cao tuổi, hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền hơn 15 tỷ đồng[14]. Tổ chức kiểm tra những nhà đã làm trong số 154 nhà mà danh sách đã được UBND tỉnh phê duyệt, để tiến hành giải ngân cho những nhà đã làm theo quyết định 1666 của UBND Tỉnh.
Hoạt  động nhân đạo từ thiện được thực hiện tốt. Hội chữ thập đỏ đã vận động và tổ chức trao 5.160 suất quà trong dịp Tết cho các gia đình đặc biệt khó khăn, tàn tật trị giá gần1,3 tỷ đồng.
III. CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị rà soát chương trình công tác giai đoạn 2015-2020; đăng ký, điều chỉnh, bổ sung chương trình công tác năm 2018, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục thực hiện việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan theo Chỉ thị 21/CT-UBND ngày 04/10/2016 của UBND tỉnh. Xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính huyện Đông Hưng năm 2018; ra Quyết định chuyển đổi vị trí công tác đối với 18 viên chức sự nghiệp giáo dục đào tạo theo quyết định số 3186/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh Thái Bình. Tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017, ban hành kế hoạch công tác thi đua năm 2018; Thẩm định và hoàn thiện hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trình Sở Nội vụ. Xây dựng Kế hoạch và thông báo tuyển dụng Viên chức ngành Giáo dục- đào tạo, triển khai kế hoạch và hướng dẫn bầu cử Trưởng thôn, phó trưởng thôn, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố các xã, thị trấn. Thực hiện xây dựng Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2018. Chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Trung tâm hành chính công của huyện hoạt động nghiêm túc, hiệu quả[15].
Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật: đã tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị của địa phương; Công tác theo dõi thi hành pháp luật, công tác kiểm soát thủ tục hành chính được duy trì và thực hiện nghiêm túc[16];
Công tác tiếp dân, giải quyết KNTC tiếp tục được duy trì tốt. Toàn huyện đã tiếp 293 lượt người, với 122 vụ việc (tính đến ngày 07/3/2017), giảm 39 lượt người và 05 vụ việc so với cùng kỳ. Trong đó: UBND các xã, thị trấn đã tiếp 195 lượt người với 82 vụ việc; Trụ sở tiếp dân của UBND huyện đã tiếp 98 lượt người với 40 vụ việc; Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp nhận là 08 đơn[17] (trong đó: tiếp nhận trong kỳ 05 đơn, kỳ trước chuyển sang: 03 đơn). Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo kéo dài[18]. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động và tài sản, xây dựng và thực hiện các chế độ định mức, tiêu chuẩn; minh bạch về tài sản, thu nhập; thực hiện nghiêm việc công khai dự toán ngân sách theo quy định.
 
IV. QUỐC PHÒNG, AN NINH
Công tác quốc phòng quân sự địa phương duy trì nghiêm các chế độ theo quy định. Đã tổ chức lễ giao quân, bàn giao 355 tân binh nhập ngũ năm 2018 đảm bảo an toàn, đúng luật[19]. Đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện, phát động phong trào thi đua năm 2018 Triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch huấn luyện, kiểm tra, hội thao cho lực lượng dân quân tự vệ.
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được đảm bảo; trong dịp tết không để xảy ra tình trạng sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo, đốt và thả đèn trời. Chủ động trong nắm bắt tình hình, quản lý các đối tượng chính trị trọng điểm, không để xảy ra các hoạt động tuyên truyền, chống phá Đảng và nhà nước trên địa bàn; an ninh tôn giáo được đảm bảo.
Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh về giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng lề đường, hành lang ATGT, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ; Triển khai thực hiện Chỉ thị số 11 của UBND tỉnh về giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang bảo vệ công trình cầu cống, đường thủy nội địa, công trình thủy lợi và đê điều trên địa bàn huyện.
Đánh giá chung:
Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương: tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh của huyện tiếp tục ổn định và phát triển vững chắc; Kinh tế tăng trưởng khá, công nghiệp, TTCN, thương mại dịch vụ tiếp tục duy trì ổn định và có bước phát triển; Văn hóa xã hội tiếp tục được duy trì, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện.
Tuy nhiên, trong quý I, vẫn còn những khó khăn và tồn tại như sau:
- Một số xã chấp hành cơ cấu giống, thời vụ theo đề án sản xuất vụ xuân 2018 chưa nghiêm; tiến độ xây dựng nông thôn mới chưa đáp ứng được yêu cầu.
- Nợ đọng trong XDCB ở các xã vẫn còn khá lớn.
- Vẫn còn vi phạm về vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải sinh hoạt.
- Tiến độ thực hiện giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông ở một số địa phương chưa đạt yêu cầu.
- Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, tỷ lệ chênh lệch giới tính của trẻ khi sinh con thứ 3 ở  một số xã tiếp tục tăng cao.
Nguyên nhân của tồn tại hạn chế
- Một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất do thiếu vốn, thời gian nghỉ tết nguyên đán kéo dài, nên ảnh hưởng đến giá trị sản xuất. Các dự án đầu tư chủ yếu là quy mô nhỏ, vốn đầu tư ít, máy móc lạc hậu, ngành nghề luôn thay đổi nên tổng giá trị sản xuất không cao.
- Công tác vận động nhân dân tự thu, dỡ, giải tỏa vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông ở một số địa phương chưa quyết liệt, chưa huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ xã, thôn. Nhiều hộ gia đình còn tư tưởng nghe ngóng, trông chờ nên chưa chủ động thu, dỡ.
- Việc thực hiện Quyết định 372 còn chậm và gặp nhiều khó khăn, dẫn đến thiếu vốn xây dựng cơ bản. Việc giải phóng mặt bằng thu hồi đất phục vụ các dự án vào đầu tư tại các cụm công nghiệp còn khó khăn do người dân yêu cầu giá bồi thường cao hơn so với quy định.
- Công tác triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở một số ngành, địa phương còn hạn chế, hình thức, thiếu quyết liệt, thiếu giải pháp và còn tư tưởng đùn đẩy lên cấp trên; việc phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể trong giải quyết công việc ở một số địa phương chưa hiệu quả.
- Ý thức trách nhiệm, chấp hành kỷ luật, kỷ cương ở một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao, thi hành nhiệm vụ còn chiếu lệ, chưa chủ động, chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt.
PHẦN THỨ  HAI
Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội quý II năm 2018
Trên cơ sở kết quả đạt được trong quý I, và chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, trong quý II, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
1. Sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và phòng chống thiên tai
1.1 Phát triển sản xuất nông, lâm, thuỷ sản
- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; khuyến khích các tập thể, cá nhân tích tụ ruộng đất để sản xuất theo hướng hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm,  chuẩn bị tham gia có hiệu quả và tận dụng triệt để các cơ hội thu hút đầu tư từ Hội nghị xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh.
- Tập trung chăm sóc, bảo vệ, phát hiện phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân năm 2018; hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương gieo trồng cây màu hè, hè thu; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích; chỉ đạo xây dựng và thực hiện các đề án sản xuất; tổ chức tập huấn kỹ thuật thâm canh vụ mùa, vụ đông năm 2018.
- Tiếp tục đẩy mạnh tái đàn gia súc, gia cầm; phát triển chăn nuôi gia trại, trang trại; thực hiện tốt công tác tiêm phòng, kiểm soát dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè. Mở rộng diện tích và nâng cao năng suất nuôi cá truyền thống, phát triển các vùng nuôi trồng thủy sản.
- Tăng cường kiểm tra đê, kè, cống đảm bảo an toàn cho các công trình đê, kè cầu trên sông; chủ động thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, bão lụt và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.
1.2. Về xây dựng nông thôn mới và phòng chống thiên tai
- Tập trung tháo gỡ khó khăn cho 7 xã đăng ký về đích năm 2017 về nợ xây dựng cơ bản, phấn đấu đủ điều kiện, được tỉnh công nhận về đích nông thôn mới đợt 15/6. Hướng dẫn, đôn đốc 5 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2018 đánh giá mức độ, kết quả đạt được của từng tiêu chí, đề ra lộ trình, giải pháp cụ thể, huy động nguồn lực đầu tư để phấn đấu hoàn thành trong năm 2018. Chỉ đạo và hướng dẫn các xã đẩy nhanh việc tiếp nhận xi măng hỗ trợ của tỉnh và tổ chức thi công các công trình đảm bảo chất lượng.
- Đối với các xã còn lại, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, huy động nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng; ưu tiên chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí văn hóa, an ninh trật tự, môi trường và xây dựng hệ thống chính trị.
2. Công nghiệp, TTCN,  xây dựng cơ bản
- Kêu gọi thu hút các dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp hiện có; đẩy nhanh tiến độ triển khai và thực hiện các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn; ổn định, phát triển sản xuất trong các làng nghề và các cơ sở sản xuất. Triển khai các dự án hỗ trợ đào tạo dạy nghề cho người lao động.
 - Hoàn thành triển khai dự án cải tạo, sửa chữa đường ĐH 50 đoạn xã Đông Động; đường Nguyễn Đình Chính đoạn quốc lộ 39 đi sông Thống Nhất; Đường ĐH 58D đoạn quốc lộ 39 đến UBND xã Đông Lĩnh; đường trục xã từ xã Chương Dương vào trường bắn; tiếp tục tổ chức duy tu bảo dưỡng thường xuyên 108,6 km đường huyện đảm bảo an toàn giao thông.
- Hoàn thành việc cải tạo sửa chữa trung tâm hội nghị huyện; lát vỉa hè.  Tiếp tục đôn đốc thực hiện các dự án: Khu đô thị phía tây quốc lộ 10, dự án xây dựng sân vận động huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, các dự án xây dựng trạm y tế, trụ sở UBND xã, trường học và các công trình nông thôn ở xã.
- Hoàn thành quy hoạch khu dân cư xã Đông Các; điều chỉnh quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Nguyên Xá, Đông Phong
3.  Hoạt động thương mại dịch vụ
- Tích cực xã hội hóa, khuyến khích các hộ tư nhân, doanh nghiệp mở rộng, phát triển kinh doanh thương mại, dịch vụ, tìm kiếm thị trường, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm làng nghề, hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân nhanh chóng hoàn thiện thủ tục hồ sơ cấp phép hoạt động kinh doanh, dịch vụ.
- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động thương mại dịch vụ, xử lý nghiêm minh đối với các hành vi gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng.
- Tổ chức hội chợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia hội chợ, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại tại các địa phương trong cả nước.
4. Công tác Tài nguyên - Môi trường, phát triển quỹ đất
- Tiếp tục thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Thực hiện nghiêm túc quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường, thực hiện các dự án cấp nước sạch, xử lý rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường.
- Tăng cường công tác quản lý đất đai theo quy hoạch và kế hoạch đã được phê duyệt. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đón đoàn thanh tra về công tác quản lý đất đai - tài nguyên môi trường của thanh tra Chính phủ; tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về đất đai, xử lý dứt điểm các khiếu nại, tranh chấp đất đai còn tồn đọng.
- Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất phục vụ kịp thời các dự án phát triển kinh tế xã hội.
- Tiếp tục thực hiện Quyết định 372 của UBND tỉnh để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, phấn đấu thu tiền từ đấu giá quyền sử dụng đất đạt và vượt so với cùng kỳ năm ngoái.
- Tập trung chỉ đạo, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, không vứt, xả rác bừa bãi; xử lý các điểm nóng gây ô nhiễm môi trường; tăng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị sản xuất kinh doanh, các địa phương thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, duy trì nền nếp tổng vệ sinh vào ngày 24 hàng tháng; thẩm tra và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho các tổ chức, cá nhân.
- Tiếp tục rà soát, xử lý các vấn đề tồn đọng ở các dự án nước sạch nông thôn, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh.
5. Công tác tài chính, thuế, kho bạc, ngân hàng:
 Tập trung cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, trách nhiệm của các ngành có liên quan từ huyện đến cơ sở trong việc quản lý, điều hành thu chi ngân sách. Thực hiện thu triệt để các nguồn thu; tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế. Thực hiện nghiêm túc việc điều tra diện hộ, doanh thu để tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh. Thực hiện quyết liệt các biện pháp chống thất thu, thu hồi nợ đọng, thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế và xử lý hành vi trốn thuế chấp hành nghiêm túc các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước.
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tập trung nguồn lực tài chính ưu tiên cho đầu tư phát triển. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các khoản chi từ ngân sách nhà nước; thực hiện công khai, minh bạch tài chính ngân sách.
- Kiểm soát chặt chẽ và chỉ đạo các xã, thị trấn thanh toán nợ đọng XDCB theo đúng danh mục đã được thẩm định, hạn chế việc phát sinh nợ mới. Mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tín dụng, dịch vụ ngân hàng; chú trọng củng cố các quỹ tín dụng nhân dân đảm bảo nguồn vốn để cho vay đầu tư phát triển sản xuất.
6. Công tác giáo dục- đào tạo
- Tiếp tục thực hiện tốt đề án đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, Chương trình thực hiện đổi mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục; chú trọng giáo dục tư tưởng chính trị, giáo dục ý thức pháp luật; nâng cao giáo dục toàn diện; xây dựng Kế hoạch và tham gia chỉ đạo thực hiện hiệu quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017; đẩy mạnh xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, phong trào khuyến học, khuyến tài, tiến tới xây dựng xã hội học tập.
7. Công tác văn hóa, thông tin:
- Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khoá XI) về  xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá". Tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý chặt chẽ các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng; quản lý các hoạt động lễ hội, không để xảy ra lợi dụng hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng để hoạt động mê tín, dị đoan, chống phá đảng và nhà nước; xử lý nghiêm các biểu hiện vi phạm.
8. Công tác Y tế, dân số
 
- Làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân; tăng cường quản lý Nhà nước về y tế, dịch vụ y dược tư nhân; tiếp tục chỉ đạo phấn đấu 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế cơ sở. Thực hiện tốt công tác dân số, giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh; nâng cao chất lượng dân số.
9. Công tác lao động việc làm và thực hiện chính sách xã hội
- Thực hiện đúng, đủ các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công và chính sách bảo trợ xã hội; huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công theo 7 nhóm đối tượng; đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa. Giải quyết dứt điểm việc xét, đề nghị tỉnh xét duyệt hồ sơ đề nghị xác nhận người có công còn tồn đọng. Triển khai kế hoạch kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sỹ. Phối hợp chặt chẽ với các ngành của tỉnh rà soát những hồ sơ đang hưởng chế độ chất độc hóa học được xác lập theo Quyết định 26 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định 54 của Chính phủ và Thông tư 07 của bộ Lao động- thương binh xã hội. Quan tâm dạy nghề và giải quyết việc làm cho người lao động và đẩy mạnh xuất khẩu lao động. Chú trọng công tác an toàn lao động và chấp hành nghiêm pháp luật, các chế độ chính sách đối với người lao động trong doanh nghiệp và cơ sở sản xuất. Thực hiện tốt công tác lập hồ sơ, đưa người nghiện vào giáo dục tại xã, thị trấn, vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, trung tâm cai nghiện bắt buộc.
10. Công tác cải cách hành chính và xây dựng chính quyền.
- Thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động của chính quyền các cấp; Tổ chức thực hiện các văn bản của UBND tỉnh về tinh giản biên chế, quản lý đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; rà soát, kiểm tra, củng cố và hoàn thiện hồ sơ công chức cấp huyện, cấp xã. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công của huyện. Làm tốt công tác văn thư, lưu trữ, quản lý nhà nước về tôn giáo theo quy định của Nhà nước.
- Chủ động làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là khiếu nại tố cáo về tranh chấp đất đai và giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách bảo đảm kịp thời, đúng pháp luật. Tăng cường pháp chế, quán triệt, chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm, chấn chỉnh và xử lý kịp thời những hành vi tham nhũng, lãng phí. Tiến hành thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn về giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng.
- Tổ chức trợ giúp Pháp lý lưu động và tiến hành kiểm tra việc thực hiện công tác tư pháp ở một số xã, thị trấn; Tổ chức tập huấn hoà giải cho tổ trưởng tổ hoà giải các xã, thị trấn và thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực bản sao, chứng thực chữ ký theo đúng quy định.
11. Công tác quốc phòng, an ninh
- Chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng địa phương; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện vào đầu quý 3/2018; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Thái Bình; làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên. Tiếp tục tiến hành thẩm định, xét duyệt hồ sơ theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với lực lượng dân công hỏa tuyến; tiếp tục thực hiện Quyết định 1237 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách với quân nhân nhập ngũ, xuất ngũ, chính sách hậu phương quân đội.
- Chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng các phương án giải quyết những vấn đề còn tiềm ẩn phức tạp ở cơ sở. Xây dựng kế hoạch, phối hợp đảm bảo ANTT cho các sự kiện lớn của tỉnh, huyện, đặc biệt là Hội nghị xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh, dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5 và một số sự kiện lớn khác. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa và tập trung đấu tranh quyết liệt, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; nhất là hoạt động theo băng, ổ nhóm, phòng ngừa tốt tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội.
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị để thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 03 của UBND huyện về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ đảm bảo hiệu quả, thiết thực.
- Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tập trung củng cố, kiện toàn nâng cao hiệu quả, vai trò hoạt động của các mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự./.
 
[1] Tổng giá trị sản xuất quý I/2017 đạt 2.287,8 tỷ đồng; trong đó sản xuất nông lâm thủy sản: 674,8 tỷ đồng; Công nghiệp, TTCN: 1.094,0 tỷ đồng; Thương mại dịch vụ: 519 tỷ đồng.
[2] Giống lúa chất lượng  cao gồm các giống: T10, bắc thơm 7, hương thơm 1, TBR-225, N97, thiên ưu 8.
[3] Minh Tân: 38ha;An Châu: 6,52; Đông Phương: 5ha; Nguyên Xá: 7 ha; Đồng Phú: 11,8ha
[4] Trong đó: trâu 610 con, bò 3.480 con, lợn 149.420 con, gia cầm 1.876.500 con.
[5] Nguyên Xá (100ha), Phong Châu (92ha), Phú Châu (103ha), Mê Linh (150ha), Đông Phương (100 ha), Đông Cường (100ha), Đông Xá (93,6ha), Đông Quang và Đông Dương (50ha).
[6] Xã Hoa Lư, Hợp Tiến, Đông Kinh.
[7] Tiếp tục tham gia GPMB tuyến  tránh Quốc lộ 10; hoàn thành nâng cấp cầu Nạp xã Thăng Long; Hoàn thành và bàn giao đường trục xã Chương Dương đoạn UBND xã đi trường bắn; hoàn thành cải tạo sửa chữa đường ĐH 54;
[8] Dự án XD cơ sở dịch vụ tổng hợp cửa hàng xăng dầu tại cụm công ngiệp Đông Các của công ty TNHH An Thái; Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu tại xã Bạch Đằng của công ty TNHH Toàn Thắng; Dự án đầu tư xây dựng bến bãi trung chuyển cát và kinh doanh vật liệu xây dựng tại xã Đông Dương của công ty TNHH Thanh Tùng; Dự án đầu tư kinh doanh thương mại tổng hợp tại xã Đông Xuân của Công ty Phú Hưng Đường; Dự án xin nghiên cứu lập dự án đầu tư và giới thiệu địa điểm cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại xã Đông Sơn, Đông Các.
[9] Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tại quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 05/02/2018.
[10]Phối hợp UBND xã Phú Châu tổ chức làm điểm tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vỡ sức khỏe toàn dân khối xã, thị trấn; Tổ chức Ngày chạy Olympic và khai mạc giải việt dã năm 2018 đảm bảo an toàn, đạt chất lượng chuyên môn cao.
[11] [11] Chỉ thị 11/CT-UBND tỉnh Thái Bình về  giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ công trình cầu, cống, đường thủy nội địa, công trình thủy lợi và đê điều  trên địa bàn huyện; tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; tuyên truyền đợt cao điểm thực hiện PL16/UBTVQH, NĐ36/CP, QĐ95/TTg trong dịp tết Mậu Tuất 2018; tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; tuyên truyền 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, lễ hội trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, vệ sinh môi trường, chính sách dân số KHHGĐ.
[12] Tổ chức tham dự thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia năm học 2017- 2018; Các cuộc thi chọn nguồn học sinh giỏi cấp THCS năm học 2017-2018.
[13] Đây là số liệu chưa chính thức.
[14] Quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, của huyện cho trên 41.149 lượt người có công và thân nhân người có công với số tiền gần 10 tỷ đồng; Tặng 5.201 suất quà tết cho người cao tuổi với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng; 4.135 suất quà huy động cho các hộ nghèo với tổng số tiền trên: 2,4 tỷ đồng. Qùa cho các đối tượng bảo trợ trên 1,5 tỷ đồng
[15]  Trung tâm hành chính công huyện đã giao dịch với trên 11.000 lượt người, số hồ sơ đã tiếp nhận và chuyển tới các cơ quan giải quyết theo thẩm quyền là 11.112 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết là 10.929 hồ sơ đạt 98,35%.
[16] Việc niêm yết công khai thủ tục hành chính, nội dung, địa điểm tiếp nhận, việc chấp hành quy định thủ tục hành chính đảm bảo đúng theo quy định; UBND các xã, thị trấn đã công khai mức phí, lệ phí phải thu và những trường hợp không thu phí, lệ phí trong lĩnh vực thu phí chứng thực và đăng ký hộ tịch.
[17] Tiếp nhận tại UBND huyện là 07 đơn (03 đơn KN, 04 đơn TC), UBND xã : 01 đơn KN; UBND huyện đã giải quyết 01/03 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 33%;  0 đơn tố cáo.  
[18] 02 vụ việc: Vụ  việc tranh chấp đất đai của ông Phạm Đức Toàn và ông Vũ Văn Thái tại cụm công nghiệp Đồng Cao xã Đông Động; vụ việc của ông Nguyễn Trọng Nhiệm và 21 hộ dân xã Phú Lương đòi lại đất nhà nước thu hồi làm bãi rác năm 2006.
[19] Lễ giao nhận tân binh có 355 đồng chí, trong đó có 19 đồng chí  thuộc ngành công an.
 
Chi cục Thống kê huyện Đông Hưng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây