Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2018

Thứ tư - 28/03/2018 19:57
Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2018
 Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)
Quý I năm 2018, GRDP trên địa bàn tỉnh Thái Bình (giá so sánh 2010) ước đạt trên 10.902 tỷ đồng, tăng 10,70% so với cùng kỳ năm 2017. Khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản ước đạt gần 2.845 tỷ đồng, tăng 3,22% so với cùng kỳ, đóng góp 0,9 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Khu vực công nghiệp và xây dựng ước đạt hơn 3.747 tỷ đồng, tăng 22,06% so với cùng kỳ, đóng góp 6,88 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng; trong đó: ngành công nghiệp tăng 27,53% (đóng góp 5,58 điểm phần trăm), ngành xây dựng tăng 11,86%. Khu vực dịch vụ ước đạt trên 3.615 tỷ đồng, tăng 7,55% so với cùng kỳ, đóng góp 2,58 điểm phần trăm. Thuế sản phẩm ước đạt gần 695 tỷ đồng, tăng 5,1%, đóng góp 0,34 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung.
Cơ cấu kinh tế tỉnh Thái Bình ước quý I năm 2018 (theo giá hiện hành) như sau: Ngành Nông lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 28,45%; ngành Công nghiệp - Xây dựng chiếm 35,66% ; ngành Dịch vụ chiếm 35,89%.
Giá trị sản xuất (GO)
Ước tính giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) toàn tỉnh quý I năm 2018 đạt trên 28.009 tỷ đồng, tăng 12,36% so với cùng kỳ năm 2017. Khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản ước đạt gần 6.256 tỷ đồng, tăng 3,29%; khu vực công nghiệp và xây dựng ước đạt hơn 16.319 tỷ đồng, tăng 18,09%; khu vực dịch vụ ước đạt 5.434 tỷ đồng, tăng 7,55% so với năm 2017. Kết quả sản xuất ở các ngành như sau:
 Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
Nông nghiệp
Trong tháng 3/2018 sản xuất nông nghiệp đã gieo cấy xong lúa vụ Xuân, tập trung gieo trồng cây màu vụ Xuân.
Trồng trọt
Sản xuất vụ Đông
Vụ Đông năm nay tỉnh đã chỉ đạo các địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Đông với phương châm lấy hiệu quả kinh tế để phát triển bền vững, mở rộng phát triển các cây trồng theo lợi thế của từng địa phương. Tỉnh đã có những giải pháp chỉ đạo sản xuất quyết liệt nhằm hỗ trợ khôi phục sản xuất vụ đông trên địa bàn các huyện, thành phố: hỗ trợ 100% giống cho diện tích tăng thêm, mua giống cây màu khác có liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mở rộng ở vụ Đông năm 2017 và vụ Xuân năm 2018.
Kết quả gieo trồng cây vụ Đông 2017 – 2018 toàn tỉnh đạt 36.351 ha, tăng 699 ha (+1,9%) so với năm trước. Trong đó: diện tích ngô đạt 6.551 ha (-16,4%), diện tích khoai lang đạt 2.213 ha (+3,6%), rau các loại đạt 24.287 ha (+11%), diện tích khoai tây đạt 5.059 ha (+78,7%)…
Sản xuất vụ Xuân 2018
Vụ Xuân năm nay nhìn chung thời tiết khá thuận lợi cho việc gieo cấy lúa theo đúng tiến độ và kế hoạch chung trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 15/3/2018, toàn bộ diện tích lúa Xuân đã được gieo cấy xong, theo tiến dộ sản xuất nông nghiệp đến ngày 15/3/2018 diện tích lúa Xuân đã gieo cấy đạt 79.319 ha, trong đó diện tích gieo thẳng 26.033ha,chiếm 32,9% tổng diện tích lúa xuân đã gieo cấy. Hiện các địa phương trong toàn tỉnh đã cơ bản thực hiện việc chăm sóc cho toàn bộ diện tích lúa đã gieo cấy, chủ động thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình sâu bệnh hại lúa để có những giải pháp ứng phó kịp thời, toàn bộ diện tích lúa đã gieo cấy hiện đang sinh trưởng và phát triển khá tốt.
Gieo trồng cây màu vụ xuân:
Diện tích cây màu vụ xuân đến ngày 15/3/2018 đã gieo trồng được 14.137ha vượt 2,6% kế hoạch đề ra; diện tích cây màu xuân đã thu hoạch 2.770 ha, chiếm 19,6% tổng diện tích cây màu xuân đã trồng, chủ yếu là thu hoạch rau màu các loại. Hiện nay các địa phương đang tích cực đẩy mạnh và hoàn thành diện tích gieo trồng cây màu vụ xuân đã đề ra, đồng thời tích cực chăm sóc diện tích cây màu vụ xuân đã trồng.
Chăn nuôi:
Tính đến quý I/2018 toàn tỉnh : Tổng đàn trâu ước đạt trên 6 nghìn con, tăng 0,7%; đàn bò ước đạt 45,6 nghìn con (+0,5%); tổng đàn lợn ước đạt 983 ngàn con, tăng 0,2% so với cùng kỳ, mặc dù giá thịt lợn hơi trong tháng đã tăng nhẹ nhưng chưa đảm bảo cho người chăn nuôi có lãi; tổng đàn gia cầm ước đạt 12,8 triệu con tăng 2,1% so với cùng kỳ ; trong đó gà đạt 9,6 triệu con (+3,5%), tập trung chủ yếu phát triển tại các trang trại, gia trại trong địa bàn tỉnh.
Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, động vật thủy sản tương đối ổn định. Các địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai kế hoạch tiêm phòng dịch đại trà vụ xuân hè năm 2018 cho đàn gia súc, gia cầm; đẩy mạnh công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, tăng cường công tác quản lý, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm trên dịa bàn tỉnh.
Lâm nghiệp
Hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Mậu Tuấn 2018, các địa phương trong toàn tỉnh đã ra quân phát động Tết trồng cây và đạt kết quả tốt. Trong quý I toàn tỉnh đã trồng được 865 nghìn cây phân tán và bóng mát.
Trong Quý I tỉnh tiếp tục chỉ đạo các huyện ven biển tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng ngập mặn ven biển ; Kết quả năm 2017 đã trồng được khoảng gần 200 ha rừng trồng mới như vậy toàn tỉnh hiện có khoảng 4.020 ha rừng.
Thuỷ sản         
Khai thác
Quý I/2018 trùng với thời điẻm nghỉ Tết Nguyên đán và biển động nhưg các phương tiện khai thác và bà con ngư dân vẫn tích cực bám biển để sản xuất phục vụ nhu cầu thị trường nên sản lượng khai thác 3 tháng quý I ước đạt 20.725 tấn, tăng gần 6,9 % so với cùng kỳ năm trước; trong đó khai thác cá đạt 13.498 tấn tăng hơn 8,8% so với cùng kỳ, khai thác tôm đạt 318 tấn, tăng hơn 3,5% so cùng kỳ; thủy sản khác đạt 6.909 tấn tăng 3,4% so với cùng kỳ.
Nuôi trồng         
Sản lượng thủy sản nuôi trồng quý I/2018 ước đạt 30.942 tấn, tăng gần 7,5% so với cùng kỳ. Trong đó: cá đạt 8.434 tấn, tăng 0,8%; tôm đạt 213 tấn, tăng gần 2%; thủy sản khác đạt 22.295 tấn, tăng 10,3% so với cùng kỳ.
 Tiến độ gieo trồng cây nông nghiệp đến ngày 15 tháng 03 năm 2018
 Sản xuất công nghiệp
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 03/2018 tăng hơn 36,6% so với tháng trước và tăng  gần 19,1% so với cùng kỳ năm trước.
Quý I năm 2018, IIP tăng 18,1%; trong đó: ngành khai khoáng tăng trên 2,1%; ngành chế biến, chế tạo tăng hơn 10,5%; sản xuất, truyền tải và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng hơn 4 lần; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải tăng gần 2,5%.
Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu trong quý I/2018 có mức tăng cao so với cùng kỳ như: tôm đông lạnh (+57%); sứ vệ sinh(+96,7%); bộ comple, áo giắc két (+12%); Amoni Nitorat tăng hơn 2 lần... Tuy nhiên cũng có một số sản phẩm có tốc độ giảm so với cùng kỳ như: bia đóng lon (-9,3%); thức ăn cho gia súc (-21,2%); thức ăn cho gia cầm (-14,1%)..
Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tỉnh Thái Bình tháng 3/2018 tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước.
Chỉ số tồn kho ngành chế biến, chế tạo tháng 3/2018 ước tính tăng hơn 44,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có một số ngành chỉ số tồn kho cao như: sản xuất đồ uống (+59%); sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất (+65,3%) sản xuất xe có động cơ tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm trước.
Chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/3/2018 tăng 17,7% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó: Lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 1,3%; doanh  nghiệp ngoài nhà nước tăng hơn 19,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 16%.
 Chỉ số sản xuất công nghiệp
 Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp
 Tình hình đăng ký doanh nghiệp
Trong 3 tháng năm 2018 đã cấp 120 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với số vốn đăng ký đạt trên 700 tỷ đồng. Doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động trong 3 tháng: 18 doanh nghiệp; doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 26 doanh nghiệp, trong đó  thu hồi GCN ĐKKD do DN  giải thể là 25 doanh nghiệp
 Đầu tư
       Tháng 3/2018, vốn đầu tư phát triển thuộc  nguồn vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý ước đạt gần 225 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Trong đó: vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước 120,2 tỷ đồng, giảm 1,1%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện thực hiện trên 48,3 tỷ đồng, tăng gần 16,5%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã thực hiện hơn 56,4 tỷ đồng, tăng trên 10,4% so với cùng kỳ năm trước.
Ước tính quý I năm 2018 vốn đầu tư phát triển thuộc  nguồn vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý đạt trên 614 tỷ đồng, tăng 7,2 % so với cùng kỳ.
       Quý I/2018, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 10.283 tỷ đồng, tăng trên 14,3% so với cùng kỳ, trong đó: vốn Nhà nước ước đạt 5.397 tỷ đồng (+5,6%), vốn ngoài nhà nước ước đạt 4.309 tỷ đồng(+28,8%), vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 577 tỷ đồng (+4%) so với cùng kỳ năm 2017.
Trong quý I, tình hình phân bổ nguồn vốn vẫn còn chậm, một số dự án đã khởi công nhưng vẫn chưa thực hiện thi công do thiếu vốn, giải phóng mặt bằng  chậm và có dự án chưa được thi công do năng lực tài chính của nhà đầu tư kém như:
Dự án củng cố đê Hồng Hà 1 (từ cầu Tân Đệ đến cầu Tịnh Xuyên, tổng mức đầu tư hơn 80 tỷ gồm cả vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đã khởi công trong tháng 3 nhưng chưa thực hiện thi công do chưa có vốn.
Dự án cải tạo và ngâng cấp quốc lộ 39 đoạn Vố Hối – Diêm Điền tiến độ thi công chậm, dự án này chính thức khởi công năm 2015 là 2 trong 5 gói thầu xây lắp thuộc hợp phần nâng cấp bao gồm nâng cấp các QL38, QL38B và QL 39 với tổng mức đầu tư 301 triệu USD tương ứng 6.305 tỷ đồng, trong đó vốn vay ngân hàng thế giới là 251 triệu USD, vốn đối ứng 50 triệu USD; cũng theo cam kết của dơn vị thi công, việc cải tạo, nâng cấp QL 39 sẽ hoàn thành sau 18 tháng. Sau khi hoàn thành, toàn bộ QL 39 từ điểm đầu giao QL 5 thuộc địa phận Phố Nối (Hưng Yên) đến điểm cuối thị trấn Diêm Điền (Thái Bình) sẽ trở thành trục giao thông quan trọng. Tuy nhiên đến nay dự án cải tạo QL 39 đoạn qua địa phận huyện Hưng Hà, quá trình nâng cấp, cải tạo còn chậm tiến độ làm ảnh hưởng đến cuộc sống dân cư trên địa bàn thi công. 
       Tình hình thực hiện một số dự án:
       Một số công trình thực hiện nguồn vốn ngân sách trong tháng 02 và tháng 3 năm 2018:
       Cầu qua sông 3/2 tuyến đường Kỳ Đồng kéo dài và nạo vét sông 3/2 (đoạn từ chợ Cầu Nề đến sông Kiến Giang – TP Thái Bình) với tổng vốn đầu tư gần 24 tỷ thực hiện tháng 02 đạt 700 triệu, ước tháng 3 đạt 1,1 tỷ đồng.
Dự án san lấp mặt bằng, đắp núi cảnh quan (giai đoạn I), tổng vốn đầu tư hơn 364 tỷ, thực hiện tháng 02 đạt 3,3 tỷ đồng, dự kiến tháng 3 đạt 3,7 tỷ đồng.
Dự án đền thời Bác Hồ - Quảng trường Thái Bình tổng vốn đầu tư 51 tỷ, thực hiện đến tháng 3 ước đạt 1 tỷ đồng.
Dự án tượng đài Bác Hồ với nông dân, mức đầu tư 20 tỷ đồng thực hiện đến tháng 3 ước đạt 32 tỷ đồng.
Dự án xây dựng hạ tầng - Quảng trường Thái Bình, kế hoạch vốn đầu tư 240 tỷ đồng, sơ bộ thực hiện tháng 3 ước đạt 1,1 tỷ đồng.
Dự án cầu vượt Trà Lý - đường vành đai, tổng vốn đầu tư thực hiện gần 506 tỷ đồng thực hiện tháng 3 ước đạt 3,6 tỷ đồng.
Dự án đường Kỳ Đồng, vốn đầu tư hơn 265 tỷ, thực hiện tháng 3 ước đạt 2,2 tỷ đồng.
Dự án xây dựng khu dân cư, tái định cư và công trình công cộng xã Phú Xuân, tổng vốn đầu tư hơn 267 tỷ đồng, ước thực hiện tháng 03 đạt 15 tỷ đồng.
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp phép từ 01/3- 20/3/2018
 Thu, chi ngân sách Nhà nước
Tổng thu ngân sách Nhà nước ước tính quý I năm 2018 đạt trên 3.994 tỷ đồng, bằng 28,8% so với dự toán và giảm 24,8% so với cùng kỳ. Trong đó: thu nội địa ước đạt trên 1.142 tỷ đồng, bằng 17,9% so với dự toán, giảm 14,8%; thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt trên 435 tỷ đồng; trợ cấp ngân sách trung ương ước đạt trên 1.997 tỷ, tăng 45,3% so với cùng kỳ năm trước và bằng 31,9% so với dự toán.
Tổng chi ngân sách địa phương ước tính quý I năm 2018 đạt gần 2.796 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ và bằng gần 24% so với dự toán; trong đó: chi phát triển kinh tế ước đạt 1.007 tỷ đồng, giảm 1,4% so với cùng kỳ và bằng 28,23% so với dự toán; chi tiêu dùng thường xuyên ước đạt trên 1.658 tỷ đồng, tăng 7,96% so với cùng kỳ năm trước và bằng 21,93% so với dự toán.
Thương mại, giá cả, vận tải và dịch vụ
Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
Tháng 3/2018 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt                                                                            trên 3.337 tỷ đồng, giảm 0,7% so với tháng trước và tăng trên 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Kinh tế Nhà nước có mức tăng tương ứng 1,7% và 10,2%; kinh tế Ngoài nhà nước tăng trưởng lần lượt là -0,7% và trên 10,4%.
Tháng 3/2018 tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt  2.885 tỷ đồng giảm 1,1% so với tháng trước và tăng hơn 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Kinh tế Nhà nước có mức tăng 10,6%; kinh tế Ngoài nhà nước tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước.
Ước tính tháng 3/2018, doanh thu hoạt động dịch vụ đạt trên 193 tỷ đồng, tăng hơn 15,7% so với cùng kỳ.
Tháng 3/2018 doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành ước đạt gần 259 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa quý I năm 2018 ước đạt 8.679 tỷ đồng, tăng trên 9,7% so với cùng kỳ năm trước. Chia theo loại hình kinh tế: kinh tế nhà nước ước đạt hơn 125 tỷ đồng, tăng 10%; kinh tế ngoài Nhà nước ước đạt 8.554 tỷ đồng, tăng 9,7%. Chia theo nhóm  ngành hàng: nhóm hàng lương thực, thực phẩm ước đạt hơn 2.732 tỷ đồng (+11,3%); nhóm đồ dùng trang thiết bị gia đình ước đạt hơn 1.123 tỷ đồng (+3,2%); nhóm gỗ và vật liệu xây dựng ước đạt 1.140 tỷ đồng (+11,6%); nhóm xăng dầu ước đạt trên 1.324 tỷ đồng (+12,7%)...
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch quý I năm 2018 ước đạt 10.023 tỷ đồng, tăng trên 9,7% so với cùng kỳ. Trong đó: Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 8.679 tỷ đồng, tăng hơn 9,7%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành đạt 962 tỷ đồng, tăng 9,7%; doanh thu dịch vụ khác đạt gần 582 tỷ đồng tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2017.
 Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
 Xuất, nhập khẩu hàng hóa
Xuất khẩu:
Xuất khẩu tháng 3/2018 ước đạt 94,7 triệu USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ; trong đó: ngành kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 47,7 triệu USD (+10,2%); kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 46,4 triệu USD (+13,2%). Mặt hàng xuất khẩu có tốc độ tăng cao so với cùng kỳ như: sản phẩm xơ, sợi dệt các loại (+44,4%); sản phẩm gốm sứ tăng (+53,4%), sản phẩm gỗ tăng hơn 14 lần, giấy và các sản phẩm từ giấy (+89%) ...Tuy nhiên mặt hàng dệt may ước đạt trên 52 triêuh USD, chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị xuất khẩu giảm 2,1% so với cùng kỳ do là mặt hàng gia công phụ thuộc vào nhu cầu của thế giới, thị trường xuất khẩu hàng may mặc theo xu hướng những tháng đầu năm đơn hàng thường chậm hơn những tháng cuối năm.
Quý I năm 2018 kim ngạch  xuất khẩu ước đạt gần 300 triệu USD tăng 10,8% so cùng kỳ: trong đó ngành kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 150,2 triệu USD tăng gần 10,6%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 148 triệu USD tăng gần 11,1% so với cùng kỳ năm 2017.
Nhập khẩu:
Trị giá nhập khẩu tháng 3/2018 ước đạt 88,5 triệu USD, tăng 8,7% so với tháng trước và giảm 4,3% so với cùng kỳ; trong đó: kinh tế tư nhân đạt trên 59 triệu USD có tốc độ tăng 12,9% so với tháng trước và giảm 24% so với cùng kỳ; kinh tế có vốn đầu nước ngoài ước trên 39 triệu USD tăng 3,1% so với tháng trước và tăng 6,5% so với cùng kỳ.
Giá trị nhập khẩu quý I/2018 ước đạt 290 triệu USD tăng trên 7,5% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó: thành thần kinh tế tư nhân tăng hơn 7,7%; thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng hơn 7,1% so với cùng kỳ.
 Hàng hóa xuất nhập khẩu
 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2018 tăng 0,16% so với tháng trước (khu vực thành thị tăng 0,1%; khu vực nông thôn tăng 0,17%); tăng 1,39% so với tháng 12 năm 2017 và tăng 4,74% so với cùng tháng năm trước. 11 nhóm hàng cấu thành CPI đều có chỉ số tăng và tương đương so với tháng trước như: nhóm “hàng ăn và dịch vụ ăn uống” tăng 0,27%; nhóm “Văn hóa giải trí và du lịch” tăng 2,32%... chỉ có nhóm “Giao thông” giảm trên 1,8% là do trong tháng giá xăng dầu giảm. Tháng 3 thị trường hàng hóa, dịch vụ ổn định, nguồn cung lương thực, thực phẩm dồi dào một số mặt hàng giảm nhẹ so với tháng trước như rau xanh…
 Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 3 tháng năm 2018 tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước. Các nhóm hàng có chỉ số tăng cao như: “nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng” tăng 10,09%; “giáo dục” tăng 4,3%; “thuốc và dịch vụ y tế” tăng 48,43%... tuy nhiên một số nhóm hàng chỉ số tiêu dùng lại giảm như: “bưu chính viễn thông” giảm 0,39%...
 Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 03 năm 2018
 Vận tải hành khách và hàng hóa
Vận tải hành khách
Tháng 3/2018, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 118,3 tỷ đồng giảm 3,4% so với tháng trước và tăng 17% so với cùng kỳ; số lượt hành khách vận chuyển ước đạt trên 1,7 triệu người giảm hơn 2,1% so với tháng trước và tăng 22,4% so với cùng kỳ; số lượt khách luân chuyển ước đạt 177 triệu người.km, giảm 2,1% so với tháng trước, tăng hơn 14,5% so với cùng kỳ.
Doanh thu vận tải hành khách quý I ước đạt gần 357 tỷ đồng tăng hơn  10,7%; số lượt khách vận chuyển ước đạt 5 triệu người tăng hơn 19,2%; số lượt khách luân chuyển ước đạt 529 triệu hk.km tăng trên 10% so với cùng kỳ.
Vận tải hàng hóa
Doanh thu vận tải hàng hóa tháng 3/2018 ước đạt trên 286 tỷ đồng, tăng hơn 7,6% so với tháng trước và tăng hơn 15,3% so với cùng kỳ. Khối lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 1.745 nghìn tấn tăng hơn 7,5% so với tháng trước và tăng hơn  9,2% so với so với cùng kỳ. Khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt gần 633 triệu tấn.km tăng hơn 26,1% so với tháng trước và tăng 11,2% so với cùng kỳ.
Quý I năm 2018 doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt trên 842 tỷ đồng tăng 12,5%; khối lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 5.195 triệu tấn, tăng 10,6%; khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 1.749 triệu tấn.km tăng hơn 5,8% so với cùng kỳ năm trước. 
Vận tải hành khách và hàng hoá
 Một số tình hình xã hội
Giải quyết việc làm
Quý I/2018, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho khoảng 6.400 người (đạt 19,5% kế hoạch, gần bằng so với cùng kỳ năm trước), trong đó: giải quyết việc làm tại địa phương cho 5.200 người, lao động đi làm việc ở tỉnh ngoài 850 người, lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 310 người.
Quý I năm 2018, tỉnh đã đào tạo nghề cho 1280 người trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng. Hướng dẫn hỗ trợ Đại học, Cao đẳng, trung cấp, sơ cấp cho người dân thuộc khu kinh tế huyện Thái Thụy thực hiện Đề án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án nâng bãi ổn định đê biển số 8 từ km 26+700 đến km 31+700 huyện Thái Thụy kết hợp tạo mặt bằng để phát triển công nghiệp - dịch vụ.
 Công tác giảm nghèo
Sở Lao động Thương binh Xã hội phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh trình UBND tỉnh quyết định cấp 45.569 thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người thuộc hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập (N1) và 49.374 thẻ cho người thuộc hộ cận nghèo (CN), hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho hộ gia đình có mức sống trung bình 345 người (huyện Vũ Thư, Kiến Xương, Tiền Hải).
Được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự vào cuộc, chung tay của toàn xã hội, công tác chăm lo, hỗ trợ người nghèo, người cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội…nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 các đơn vị đã tổ chức thăm tặng quà đối tượng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với 56.825 suất quà trị giá hơn 18 tỷ đồng.
 Bảo trợ xã hội
Sở Lao động thương binh xã hội đã hướng dẫn tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 39.272 người cao tuổi; hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội đang nuôi dưỡng, chăm sóc tại các trung tâm của tỉnh với kinh phí 578 triệu đồng (nguồn ngân sách tỉnh và vận động từ các tổ chức, cá nhân). Bên cạnh đó, Sở đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức cho các đối tượng bảo trợ xã hội đang được nuôi dưỡng, chăm sóc ăn Tết tại trung tâm chu đáo; chấn chỉnh không để người lang thang xin ăn ở các lễ hội; tổ chức tiếp nhận các đối tượng lang thang tại các huyện, thành phố đón Tết và nuôi dưỡng tại các trung tâm. Cũng trong dịp Tết, Sở đã tổ chức thăm và tặng 598 suất quà trị giá 346 triệu đồng (ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh) cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ được đảm bảo tốt.
 Thưc hiện chính sách với người có công
Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, cụ thể: giải quyết cho 20 trường hợp Thương binh đề nghị giám định do sót vết thương; giải quyết thêm trợ cấp thương binh đồng thời là bệnh binh cho 03 trường hợp; giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ đi lấy chồng hoặc vợ khác cho 07 trường hợp; chế độ thân nhân liệt sỹ cho 10 trường hợp; sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ NCC cho 24 trường hợp, tiếp nhận giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học cho 175 trường hợp, chế độ đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học cho 18 trường hợp; giải quyết cho 08 thân nhân người có công được hưởng chế độ tuất hàng tháng khi người có công từ trần; giải quyết chế độ trợ cấp một lần mai táng phí và trợ cấp một lần cho thân nhân người có công 420 trường hợp;  giải quyết di chuyển hồ sơ người có công đi tỉnh ngoài 65 trường hợp; sao 315 hồ sơ người có công để trả các huyện, thành phố, rút 460 hồ sơ người có công để giải quyết chế độ chính sách và phục vụ công tác thanh tra và công an, cấp 35 thẻ thương, bệnh binh; tra cứu và xác nhận thông tin liệt sỹ cho 52 thân nhân liệt sỹ, ghép 320 hồ sơ mai táng phí.
Nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu tỉnh, phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tổ chức thực hiện tốt công tác thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng chính sách người có công với tổng kinh phí 67,7 tỷ đồng (trong đó quà của Chủ tịch nước cho 84.534 đối tượng với kinh phí 17,460 tỷ đồng; quà của Tỉnh ủy - HĐND, UBND cho 93.464 đối tượng với kinh phí 37,4 tỷ đồng; các huyện, thành phố trích gần 12,9 tỷ đồng tặng quà cho 93.523 lượt đối tượng).          
 Tình hình dịch bệnh
Trong quý, trên địa bàn tỉnh không phát hiện các trường hợp mắc dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, không có trường hợp tử vong do bệnh truyền nhiễm; một số bệnh truyền nhiễm tản phát ghi nhận một số trường hợp mắc cụ thể:
- Ghi nhận 02 trường hợp mắc SXH lâm sàng, kết quả 01 trường hợp (+) test nhanh.
- 04 trường hợp mắc Viêm màng não mủ, giảm 01 trường hợp so với cùng kỳ năm 2017; 01 trường hợp viêm não virus đã được lấy mẫu làm xét nghiệm.
- Tay chân miệng: 01 trường hợp mắc độ I (Thụy Lương-Thái Thụy); các trường hợp bệnh rải rác ở các huyện.
- Không ghi nhận các trường hợp mắc Cúm A, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đường tiêu hóa như bệnh sởi, rubella, ho gà, viêm màng não do não mô cầu, các bệnh cúm gia cầm độc lực cao, cúm A(H7N9), A(H5N1), tiêu chảy do vi rút Rota…
Trung tâm Y tế dự phòng đã chỉ đạo giám sát, phát hiện sớm, cung cấp hóa chất hướng dẫn xử lý ngay từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên, chú trọng giám sát tại các trường học, nhà trẻ, mẫu giáo.
Công tác phòng chống dịch
Các địa phương tăng cường củng cố, chỉ đạo hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, điều phối thường xuyên các hoạt động phòng, chống dịch, tổ chức phun hóa chất xử lý triệt đổ ngay khi phát hiện các ổ dịch, không để dịch bùng phát, lan rộng, kéo dài; tập trung cho công tác vệ sinh môi trường, xử lý triệt để các vật phế thải, nơi ứ đọng nước, vật chứa nước trong từng hộ gia đình, công sở để cắt đứt nguồn phát sinh bọ gậy của muỗi vằn truyền bệnh Sốt xuất huyết Dengue.
Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Đài PTTH tỉnh và Báo Thái Bình tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo về các biện pháp phòng chống dịch bệnh chung và một số bệnh nguy hiểm có khả năng xâm nhập cao vào cộng đồng, các biện pháp phát hiện, phòng ngừa bệnh Sốt xuất huyết Dengue tại gia đình và cộng đồng.
Các đơn vị y tế trên địa bàn đảm bảo công tác tham mưu thường xuyên cho Ban chỉ đạo các hoạt động phòng chống dịch và luôn sẵn sàng về nhân lực, thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị phòng chống dịch.
An toàn vệ sinh thực phẩm
Sở Y tế tham mưu Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh ban hành Kế hoạch số 247/KH-BCĐ ngày 31/12/2017 về việc đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018. Phối hợp với Đài PT-TH Thái Bình xây dựng 01 chuyên mục phát thanh“Phòng tránh ngộ độc rượu” phát trên sóng phát thanh toàn tỉnh. Thực hiện tốt việc đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát các cơ sở tham gia kinh doanh thực phẩm, phục vụ ăn uống tại các lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán; cơ bản các cơ sở đã chấp hành khá nghiêm túc quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm.
Trong quý I, toàn tỉnh không xảy ra ngộ độc thực phẩm đông người.
Tình hình HIV/AIDS:
Sở Y tế phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội tỉnh và các phòng khám ngoại trú người nhiễm H triển khai cấp phát thẻ bảo hiểm y tế năm 2018 cho các bệnh nhân nhiễm HIV. Công tác tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS cho các đối tượng nguy cơ cao và người lao động xa nhà trở về địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 được các ngành, đoàn thể và địa phương tích cực triển khai thực hiện;
Trong quý I năm 2018, ghi nhận 16 ca nhiễm HIV mới; lũy tích đến 25/02/2018, tổng số nhiễm HIV/AIDS (mắc và chết) hiện quản lý được là 3.300 trong đó có 850 phụ nữ, số bệnh nhân AIDS hiện còn sống là 1.428, số xã, phường thị trấn phát hiện có người nhiễm HIV là 252/286.
Duy trì tổ chức tiếp nhận, điều trị Methadone cho 1.315 người nghiện ma túy tại tất cả các cơ sở điều trị (Trung tâm PC HIV/AIDS: 174; TTYT Thành phố: 260; Đông Hưng: 118; Vũ Thư: 93; Quỳnh Phụ: 173; Hưng Hà: 141; Tiền Hải: 161; Kiến Xương: 82; Thái Thụy: 113);
Tổ chức điều trị ARV cho 1.158 bệnh nhân và tư vấn cho 06 trường hợp phơi nhiễm HIV- cấp thuốc điều trị dự phòng phơi nhiễm cho 03 trường hợp, lũy tích số bệnh nhân được điều trị ARV đến nay là 1.164 người.   
Văn hóa – Thể dục thể thao:
Lĩnh vực văn hóa
Sở Văn hóa thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tích cực thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, giữ vững kỷ cương, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Trong quý I, các đơn vị trong toàn ngành đã kẻ vẽ được 1.815 khẩu hiệu, băng rôn, biển tường; 123 cụm tranh, 1.430 pa nô, ap phích; tổ chức 32 đợt xe thông tin lưu động; tổ chức các chương trình văn hoá, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, triển lãm tranh ảnh, sách báo, chiếu phim, trưng bày hiện vật bảo tàng, các hoạt động giao hữu, thi đấu thể thao quần chúng, sinh hoạt câu lạc bộ ở cơ sở... Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch xuất bản số Xuân Mậu Tuất với số lượng 600 cuốn và tham gia Hội báo Xuân năm 2018. Cổng thông tin điện tử của Sở tăng cường lượng tin bài phản ảnh các hoạt động của ngành với các chuyên mục chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.
Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Bộ, của tỉnh về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo, đốt và thả đèn trời; về tổ chức lễ hội, việc thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền công tác lãnh đạo chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự và tổ chức các hoạt động trong dịp tết.
Lĩnh vực thể dục, thể thao
Phong trào thể dục, thể thao quần chúng
Các hoạt động thể thao mừng Đảng, mừng Xuân diễn ra sôi nổi ở khắp các địa phương trong tỉnh. Sở Văn hóa thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi đấu giải Bóng đá Nhi đồng toàn tỉnh, kết quả: Nhất huyện Quỳnh Phụ, Nhì huyện Kiến Xương, Ba huyện Vũ Thư và Thái Thụy. Tổ chức thành công giải Cờ tướng tỉnh, kết quả: Nhất huyện Tiền Hải, Nhì thành phố, Ba Câu lạc bộ Hội Người Cao tuổi. Tổ chức triển khai kế hoạch Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; ban hành Điều lệ các giải: Vật tự do và giải Việt dã tranh Cup Báo Thái Bình lần thứ 23. Quý I các huyện, thành phố đã tổ chức được 17 giải thi đấu thể thao cấp huyện, 286 giải thi đấu thể thao cấp xã.
Công tác đào tạo, huấn luyện, tham gia thi đấu thể thao thành tích cao:
Trường Năng khiếu Thể dục thể thao tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018; thực hiện tốt công tác quản lý vận động viên, duy trì việc giảng dạy, huấn luyện đảm bảo theo kế hoạch; thực hiện luân chuyển sang Trung tâm Huấn luyện Thể dục thể thao 15 vận động viên; luân chuyển về địa phương 07 vận động viên và gọi bổ sung 10 vận động viên.
Trong quý I, Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao tổ chức tập huấn cho các vận động viên chuẩn bị tham gia thi đấu các giải: Việt giã Báo Tiền Phong, Cúp Vật cổ điển - tự do toàn quốc, Vô địch bơi lặn bể 25m quốc gia. Tổ chức huấn luyện và đưa vận động viên đi thi đấu tại giải Vô địch đồng đội Châu Á, tại Malaysia.
Tình hình cháy nổ
Trong  quý I năm 2018, trên địa bàn tỉnh Thái Bình xảy ra 6 vụ cháy làm 1 người chết, 3 người bị thương thiệt hại về tài sản ước tính 961 triệu đồng.
An toàn giao thông
Theo báo cáo của Ban an toàn giao thông từ ngày 16/02 đến ngày 15/3/2018 trên địa bàn  tỉnh xảy ra 05 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 04 người chết và 04 người bị thương. Ngoài ra trong tháng xảy ra 06 vụ va chạm giao thông làm 07 người bị thương nhẹ, thiệt hại ước tính trên 13 triệu đồng./.

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây