TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI NĂM 2019 Thành phố Thái Bình

Thứ ba - 24/12/2019 04:12
1
1
Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
Nông nghiệp
Năm 2019, mặc dù tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch tả lợn châu Phi song được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, phối hợp của các cấp các ngành, các cấp ủy chính quyền từ Thành phố tới cơ sở tập trung chỉ đạo sát sao, quyết liệt tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn thành phố đã phát triển tương đối ổn định,
Giá trị sản xuất (giá so sánh) ước đạt gần 773,5 tỷ đồng, bằng 97,5% so với năm 2018, trong đó: Giá trị sản xuất ngành trồng trọt ước đạt 397,8 tỷ đồng, tăng 0,03% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất ngành chăn nuôi ước đạt trên 282 tỷ đồng, bằng 93,4%; giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp ước đạt 0,18 tỷ đồng, bằng 100%; giá trị sản xuất ngành thủy sản ước đạt trên 57,2 tỷ đồng, bằng 99,7% so với cùng kỳ năm 2018.
Tổng diện tích gieo trồng là 6.844 ha bằng 97,83% so với năm 2018 (-151ha), trong đó: Diện tích lúa cả năm đạt 4.525 ha, bằng 96,49% so cùng kỳ (-165ha do đô thị hoá); Tổng diện tích cây trồng hàng năm khác là 2.319 ha, tăng 14 ha bằng 0,48% so với cùng kỳ. Năng suất lúa xuân đạt 68,65 tạ/ha, lúa mùa đạt 58,5 tạ/ha. Một số cây trồng cho năng suất và giá trị kinh tế cao trong năm như cây khoai lang diện tích 118 ha, năng suất ước đạt 121,9 tạ/ha, tăng 5,6%; khoai tây năng suất ước đạt 150 tạ/ha, tăng 3,3%; đậu tương diện tích 79 ha năng suất ước đạt 23,28 tạ/ha, tăng 6,85%; lạc năng suất ước đạt 31,33 tạ/ha, tăng 6,46%; rau các loại diện tích gieo trồng 1.472 ha, năng suất ước đạt 245,17 tạ/ha, tăng 6,28% so cùng kỳ. Diện tích cây hoa, đào quất có diện tích 174 ha, trong đó cây hoa các loại diện tích trồng 55 ha, tăng 8,74% so cùng kỳ. Tổng trị giá sản phẩm hoa cây cảnh thu trong năm ước đạt 165 tỷ đồng, đóng góp 30% vào GTSX thực tế ngành trồng trọt của thành phố. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, an toàn và liên kết theo chuỗi được triển khai thực hiện đem lại hiệu quả như: Sản xuất ớt, cà chua của Công ty Toan Vân; sản xuất khoai tây, bí xanh, cây dược liệu có hợp đồng bao tiêu diện tích 35 ha tại xã Vũ Phúc, sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính tại xã Đông thọ quy mô 5,2 ha…
Diện tích trồng cây lâu năm trên địa bàn thành phố năm 2019 ước khoảng 329 ha bằng 99,7% so với cùng kỳ, trong đó: diện tích cây ăn quả ước khoảng 177 ha bằng 97,9% so với cùng kỳ, diện tích cây lâu năm khác ước trên 140 ha (trong đó diện tích cây đào, quất trên 119 ha, bằng 102.2% so với năm 2018).
 
*Tình hình chăn nuôi:
Chăn nuôi trâu bò trong kỳ nhìn chung ổn định. Tổng đàn trâu bò ước khoảng trên 1.084 con, tăng 3,2% so với  năm 2018. Tổng đàn lợn ước 25.780 giảm 17,8% so cùng kỳ năm ngoái.Tình hình chăn nuôi lợn chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch tả lợn Châu Phi, dịch bệnh phát sinh từ cuối tháng 3/2019 đến đầu tháng 8/2019 đã xảy ra ở 14/19 xã, phường. Thành phố đã tiêu hủy trên13 nghìn con, tương đương hơn 780 tấn lợn hơi. Chăn nuôi gia cầm tiếp tục đạt khá với số lượng hiện có 500 nghìn con, trong đó gà 374 nghìn con, tăng 10,5% so cùng kỳ; vit, ngan, ngỗng 140 nghìn con tăng trên 6,1% so cùng kỳ. Công tác tiêm vắc xin cho đàn  gia cầm đạt hiệu quả cao, từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố không có dịch bệnh trên gia cầm.
Lâm nghiệp
 Sản xuất lâm nghiệp  tập trung chủ yếu chăm sóc, bảo vệ, trồng mới, thay thế cây phân tán trên 1 số tuyến đường mới, khu tái định cư Phú Xuân, khu 379, khu Dam san.... Số cây phân tán uớc đạt khoảng 42.500 cây tăng khoảng 1,6% so với cùng kỳ năm 2018.
Thuỷ sản
 Diện tích nuôi trồng thuỷ sản ước đạt 359 ha giảm 01 ha so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 01 hộ nuôi lồng bè với số lượng10 lồng thể tích là 1080 m3, chủ yếu là cá chép, lăng, trắm cỏ...Về sản lượng: Sản lượng nuôi trồng khai thác thuỷ sản cả năm ước đạt trên 2 nghìn tấn, (trong đó sản lượng khai thác ước trên 80 tấn, sản lượng nuôi trồng gần 2 nghìn tấn)  bằng 99,7% so cùng kỳ.
Sản xuất công nghiệp - xây dựng
Sản xuất công nghiệp
Tính đến thời điểm hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Bình có 1.907 doanh nghiệp, trong đó có 383 doanh nghiệp hoạt động sản xuất công nghiệp bằng 33.8% số doanh nghiệp công nghiệp toàn tỉnh: Có 6 doanh nghiệp nhà nước, 345 doanh nghiệp ngoài nhà nước, 32 doanh nghiệp có đầu tư nước ngoài. Năm 2019 số doanh nghiệp công nghiệp tăng 3.5% so với năm 2018. Có 94 doanh nghiệp hoạt động ở 4 khu công nghiệp và 78 doanh nghiệp hoạt động ở 2 Cụm công nghiệp Phong Phú và Trần Lãm như vậy số lượng doanh nghiệp có ở khu cụm công nghiệp tương đối lớn chiếm tỷ lệ 44.9% doanh nghiệp công nghiệp toàn thành phố. Có 7 doanh nghiệp có doanh thu cao trên 1.000 tỷ đồng một năm. Số cơ sở sản suất công nghiệp cá thể là 2.018 cơ sở.
 Năm 2019 giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 trên địa bàn thành phố ước đạt 23.432 tỷ đồng tăng 17,1 % so với kế hoạch năm, tăng so với cùng kỳ là 4.002 tỷ đồng hay tăng về số tương đối là 20,6%. Doanh nghiệp nhà nước ước đạt 982 tỷ đồng tăng 15,2%; doanh nghiệp ngoài nhà nước ước đạt 12.315,3 tỷ đồng tăng 17,89%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 9.502,7 tỷ đồng tăng 25,46%; kinh tế cá thể ước đạt 631,2 tỷ đồng tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước. Chia theo ngành kinh tế thì ngành Ngành công nghiệp khai thác mỏ đạt 36 tỷ; ngành công nghiệp chế biến ước đạt 22.791,6 tỷ đồng, tăng 20,72%; ngành phân phối điện ước đạt 305,4 tỷ đồng tăng 17,7%; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải ước đạt 298,7 ỷ đồng tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng số lao động tham gia vào sản xuất công nghiệp của thành phố ước tính 65.846 người, số lao động trong khu cụm công nghiệp là 52.426 người, chiếm tỷ lệ 82.2%. Có 61.736 lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp, 4.110 lao động tham gia ở các cơ sở sản xuất cá thể. Số lao động SX công nghiệp chiếm tỷ lệ 41.5% tổng số lao động toàn thành phố và chiếm tỷ lệ 30 % số lao động sản xuất công nghiệp trên toàn tỉnh. Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế: Lao động trong khu vực ngoài nhà nước là 35.840 người, chiếm 60,5%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có số lao động là 21.230 người, chiếm 35,8%; doanh nghiệp có vốn nhà nước là 2.110 người chiếm 3,7%.
Về sản phẩm sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố cũng rất đa dạng, các sản phẩm thường xuyên thay đổi mẫu mã, hình thức và xuất hiện nhiều sản phẩm mới đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, cơ cấu ngành công nghiệp chuyển dịch hướng tới sản xuất hàng tiêu dùng cao cấp, công nghiệp thiết bị điện, điện tử, công nghiệp phụ trợ để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Trong năm một số sản phẩm có sản lượng tăng cao như: Sản phẩm bia hơi tăng 17,5%; ngành dệt da may nhuộm GTSX ước đạt 12.170 tỷ đồng tăng 19,2%; sản phẩm sản xuất xe đạp, xe máy điện tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do các công ty ký được hợp đồng xuất khẩu và mở rộng sản xuất, tăng cường mặt hàng mới…
Một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, thu hút số lượng lao động lớn và có doanh thu cao trong năm 2019 như: Công ty Cổ phần Sản xuất hàng Thể thao- Chi nhánh Thái Bình hiện có 14.850 lao động và doanh thu đạt hơn 2.000 tỷ/năm;  Công ty  TNHH TAV có số lao động là 5.800 người, doanh thu ước đạt 975 tỷ; Công ty TNHH may NienhSing Việt Nam có số lao động  là 4.900 người, doanh thu ước đạt 767 tỷ đồng; Công Ty TNHH Yazaki Hải phòng Việt Nam tại Thái Bình  có số lao động là 6.320 người doanh thu ước tính năm là 2.200 tỷ. Trong năm cũng có một số doanh nghiệp mở rộng sản xuất làm tăng doanh thu và thu hút thêm lao động như Công ty TNHH Thái Hiệp Hưng xây thêm một xưởng và đang mở rộng sản xuất tuyển thêm lao động để đáp ứng được đơn đặt hàng của đối tác nên mỗi tháng doanh thu tăng thêm 3.9 tỷ; Công ty TNHH Đức Hạnh sản xuất bộ phận phụ tùng xe  hàng tháng cũng tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2018, mỗi tháng tăng thêm 1,2 tỷ đồng;  Đồng thời công ty TNHH TM Tấn thành lắp ráp xe máy điện cũng ký được nhiều hợp đồng nên hàng tháng doanh thu tăng thêm 3,2 tỷ đồng.
Hoạt động xây dựng
Hiện nay thành phố Thái Bình có 235 doanh nghiệp hoạt động Xây dựng với tổng số lao động là 11.640 người, trong đó có 2 doanh nghiệp nhà nước với số lao động là 645 người, 233 doanh nghiệp ngoài nhà nước với số lao động là 9.102 người. So với cùng kỳ năm trước số doanh nghiệp xây dựng tăng 0,8%. Số cơ sở cá thể xây dựng là 306 cơ sở với số lao động là 1.893 người.
Năm 2019 giá trị sản xuất ngành xây dựng theo giá so sánh là 5.312,8 tỷ, tăng tăng 14,3% so với năm 2018. Trong đó so với cùng kỳ doanh nghiệp nhà nước ước đạt 1.120 tỷ đồng tăng 13,9%; doanh nghiệp ngoài nhà nước ước đạt 2.725,8 tỷ đồng tăng 14.5%; cơ sở cá thể xây dựng ước đạt 1.467 tỷ đồng, tăng 14,2%. Chia theo cơ cấu ngành hoạt động thì xây dựng nhà các loại chiếm 41,8%; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng chiếm 55,4%, hoạt động xây dựng chuyên dụng chiếm 2,8% trong tổng giá trị xây dựng toàn thành phố. Giá trị ngành xây dựng chiếm 15,9% tổng giá trị các ngành kinh tế trên địa bàn thành phố và chiếm 26,8% trong tổng giá trị sản xuất  ngành công nghiệp-xây dựng.
Về quy mô lao động thì Doanh nghiệp xây dựng thành phố Thái Bình chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ. Năm 2019 doanh nghiệp xây dựng từ 5-9 lao động là 93 doanh nghiệp chiếm 39,5% trong tổng số doanh nghiệp xây dựng với số lao động là 476 người chiếm 4,9% tổng số lao động trong doanh nghiệp xây dựng; lao động từ 10-49 lao động là 101 doanh nghiệp chiếm 42,9% số doanh nghiệp xây dựng và chiếm 24.2% tổng số lao động trong doanh nghiệp xây dựng; trong khi đó doanh nghiệp từ  300-400 lao động chỉ có 4 doanh nghiệp chiếm 1,7% với số lao động là 1.674 chiếm 17,7%, chỉ có 1 doanh nghiệp xây dựng có 1.770 lao động. Trong năm có một số công trình xây dựng lớn như xây chợ vĩnh trà của công ty cổ phần thương mại Thành đạt do công ty xây lắp Quang Minh xây dựng với giá trị xây lắp là 42 tỷ, công ty xây dựng Hà Thịnh xây dựng công trình của công ty TNHH Hương Liên ViNa với giá trị xây dựng là 12 tỷ, Công ty Bắc Hà dự án xây dựng nhà làm việc với giá trị công trình là 8 tỷ, Công ty cổ phần xây lắp và kinh doanh điện Thái Bình xây các công trình điện trên các tuyến đường điện ở các huyện với trị giá lên đến 4 tỷ.
Lĩnh vực thương mại, dịch vụ
Hoạt động thương mại
Hiện có 1.222 doanh nghiệp thương mai dịch vụ (tỷ lệ 64%) và chiếm 50,2% số doanh nghiệp TMDV toàn tỉnh. Chia theo ngành hoạt động thì có 719 DN bán buôn, bán lẻ, sửa chữa mô tô xe máy; 84 DN vận tải; 65 DN dịch vụ lưu trú, ăn uống; 119 DN hoạt động kiến trúc và quảng cáo và 235 DN kinh doanh dịch vụ khác. Năm 2019 tổng số doanh nghiệp TMDV tăng 9,2%; số cơ sở cá thể kinh doanh thương mại, dịch vụ là 17.565 cơ sở, tăng 11,02% so với cùng kỳ. Tổng số lao động tham gia vào lĩnh vực thương mại dịch vụ là 49.289 người, tăng 8,72% so với năm 2018, chiếm tỷ lệ 35.83% tổng số lao động toàn thành phố, trong đó lao động làm việc ở các DN là 23.365 người và lao động cơ sở KD cá thể là 25.924 người.
Năm 2019 giá trị sản xuất khu vực thương mại, dịch vụ thành phố Thái Bình ước đạt 8.084 tỷ đồng, tăng 8.0% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu ước đạt 1.1150,8 triệu USD, tăng 0,03%; Giá trị nhập khẩu ước đạt 735 triệu USD, tăng 8,56% so với năm 2018; Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt 13.732 tỷ đồng, tăng 10,81% so với cùng kỳ. Chia theo ngành kinh tế: Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 10.398 tỷ đồng, chiếm 75.2% tổng doanh thu và tăng 10,86% so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số ngành hàng tăng khá: Lương thực, thực phẩm tăng 11,2%; đồ dùng, dụng cụ; may mặc tăng 7,4%; trang thiết bị gia đình tăng 8,3%; phương tiện đi lại tăng 7,1%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 2,3%, đá quý, kim loại tăng 15%. Doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 1.478 tỷ đồng, tăng 11,24%. Doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 73 tỷ đồng, tăng 16.2%. Doanh thu vận tải ước đạt 1.138.4 tỷ đồng, tăng 11,8% . Doanh thu dịch vụ khác ước đạt 709 tỷ đồng tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước.
 Tính đến thời điểm này thành phố có 18 chợ đang hoạt động, trong đó có 7 chợ xây dựng theo hình thức  BOT, năm 2019 chợ Kỳ Bá xây dựng xong với cơ sở vật chất tốt, có trên 300 quầy hàng đã  đi vào hoạt động. Dự ước số lượng cơ sở hoạt động khu vực chợ là trên 3.200 cơ sở với doanh thu bán lẻ ước tính khoảng 1.550 tỷ đồng năm 2019. Có 12 siêu thị lớn, 5 trung tâm thương mại hoạt động có hiệu quả như Vincom với hơn 19 chuỗi cửa hàng tiện ích Vinmax, TTTM Thiên Trường, Trần Anh, HC…Ước tính doanh thu bán lẻ năm 2019 của hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại này vào khoảng 1.642 tỷ đồng. Có 80 khách sạn. nhà nghỉ hoạt động trên địa bàn, doanh thu năm 2019 dự ước 375 tỷ đồng. Một số dự án năm 2019 đã đi vào hoạt động tăng thêm doanh thu trong năm như: Dự án khách sạn DREAM Thái Bình xây dựng 11 tầng hoàn thành đã đưa vào sử dụng với 87 phòng nghỉ mới và diện tích cho thuê 2.630m2; Trung tâm tổ chức sự kiện- Hội nghị tiệc cưới Thuý Cải..
 Hoạt động vận tải
Vận tải hành khách và hàng hóa năm 2019 ước đạt 1 138,4 tỷ đồng tăng 11,77% so với năm 2018. Vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn thành phố Thái Bình chủ yếu là các tuyến xe buýt và xe khách nội tỉnh, liên tỉnh của các công ty lớn như: Công ty CP xe khách Thái Bình, Công ty Cổ phần xe khách Hoàng Hà, công ty TNHH TM và dịch vụ vận tải Phiệt Học… và một số công ty ký hợp đồng vận chuyển khách đường dài và phát sinh nhiều cơ sở xe đưa đón khách tận nơi đi tuyến Thái Bình – Hà Nội. Các đơn vị vận tải đã triển khai thực hiện tốt nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách trong dịp lễ, tết, đảm bảo không để khách tồn đọng ở các bến xe. Bên cạnh việc phát triển của vận tải hành khách vận tải hàng hóa bằng ô tô cũng phát triển. Nhiều công ty vận tải hàng hoá lớn như công ty TNHH Hà Cường, công ty TNHH Thành Quang, công ty TNHH Hoàng Tuấn Đạt,… cũng phát triển không ngừng bổ xung thêm đầu xe để phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa của nền kinh tế nói chung.
Đầu tư
Năm 2019 tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn thành phố ước đạt 12.036 tỷ đồng tăng hơn 15,26% so với cùng kỳ năm 2018.
Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do thành phố quản lý  năm 2019 ước đạt 245 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách tỉnh 95 tỷ đồng, vốn ngân sách thành phố 150 tỷ đồng..). Một số dự án mới đầu tư trên địa bàn thành phố như: Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới Lạc Chính xã Vũ Chính với tổng mức đầu tư trên 117,7 tỷ đồng, dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tiếp giáp khu tái định cư Đồng lôi vốn đầu tư trên 87 tỷ đồng, xây dựng cải tạo vỉa hè đường Trần Thái Tông và một số tuyến phố, thành phố Thái Bình có tổng mức đầu tư trên 66 tỷ đồng ... Một số công trình đã hoàn thành chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng như: Công trình tượng đài Bác Hồ với nông dân vốn thực hiện 15 tỷ, trường mầm non khu B Hoàng Diệu vốn thực hiện 13 tỷ đồng, trường Trung học cơ sở Trần Phú, hạ tầng kỹ thuật dân cư tổ 3 phườngTrần Hưng Đạo, bệnh viện đa khoa thành phố …
Tiến độ xây dựng khu vực dân cư trên địa bàn thành phố phát triển mạnh mẽ. Ước năm 2019 tổng mức đầu tư khu vực này đạt 1.467 tỷ đồng. Thành phố cấp giấy phép xây dựng cho gần 1000 căn nhà ở với diện tích gần 200 ngàn m2, số tiền đầu tư xây dựng vào khoảng 1.250 tỷ đồng. Đời sống nhân dân ngày càng cao, xu hướng đầu tư về nhu cầu ở và kinh doanh kết hợp. Một số khu dự án nhà ở đang xây dựng mạnh  như: Khu đô thị Phú Xuân, khu đô thị 379, khu đô thị Kỳ Đồng, Khu dự án nhà ở của công ty Đam San, khu tái định cư Vũ Đông, Kỳ bá, Hoàng Diệu, Đông Mỹ, Quang Trung, Trần Lãm…ước tính khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng ở những khu đô thị mới này trong năm vào khoảng gần 900 tỷ đồng. Một số tuyến đường thương mại dịch vụ phát triển, các cơ sở SX kinh doanh cá thể đang đầu tư xây dựng khá mạnh như Đường Ngô Quyền, đường Lê Quý Đôn kéo dài, đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Hoàng diệu, đường Đinh Tiên Hoàng phường Kỳ Bá... chủ yếu phát triển tăng nhanh hệ thống khách sạn nhà hàng, quán Karaoke.
Về đầu tư xây dựng khu vực doanh nghiệp năm 2019 ước đạt 4.052  tỷ đồng tăng 16.3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu, cụm công nghiệp trên địa bàn  ước thực hiện 450 tỷ đồng. Thành phố đã tạo môi trường ổn định khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế. tập trung các giải pháp tái cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; Năm 2019 có 05 dự án đề xuất chủ trương đầu tư với số vốn đăng ký trên 172 tỷ đồng, 08 dự án được phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư với số vốn đăng ký trên 838 tỷ đồng về lĩnh vực công nghiệp. Tổ chức thẩm định đề xuất 21 dự án đầu tư với số vốn đăng ký đạt trên 1.767 tỷ đồng; 20 dự án được phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư với số vốn đăng ký 5.195 tỷ đồng về lĩnh vực thương mại dịch vụ. Một số dự án đang  đầu tư xây dựng tương đối lớn về các lĩnh vực như:  Dự án xây dựng văn phòng làm việc và dịch vụ thương mại tổng hợp của công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Seed với mức đầu tư 203 tỷ đồng; Dự án  đầu tư khách sạn thông minh và văn phòng của công ty cổ phần  bất động sản Hano-Vid với mức đầu tư là 202 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng Wellblake2 của công ty cổ phần Lam Sơn với mức đầu tư  68 tỷ đồng; Dự án xây nhà xưởng của công ty Bông Thái Bình với mức đầu tư 137 tỷ đồng; Dự án xây nhà làm việc của công ty Minh Long của công ty cổ phần đầu tư Thương mại quốc tê Minh Long với vốn Đầu tư là 153 tỷ đồng và đặc biệt là dự án bệnh viện đa khoa quốc tê chất lượng cao của công ty cổ phần tập đoàn FLC với tổng mức đàu tư là 3.772 tỷ. Dự tính khối lượng thực hiện năm 2019 của các dự án mới vào khoảng 1.520 tỷ đồng.
Thu, chi ngân sách nhà nước
Thu ngân sách
Thành phố thực hiện điều hành ngân sách đảm bảo quy định, kịp thời, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội. Công tác thu ngân sách được chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát kê khai thuế, xử lý nợ đọng thuế và các hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi người nộp thuế; tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 2.057 tỷ đồng, tăng 15,9% dự toán và tăng 4,6% so với cùng kỳ; trong đó thu ngân sách trên địa bàn thực hiện 1.833 tỷ, tăng 8.6% dự toán và tăng 10% so với cùng kỳ.
Chi ngân sách
Luôn luôn Chủ động điều hành ngân sách linh hoạt, quản lý chi trong phạm vi dự toán được giao, đúng tiêu chuẩn, định mức. Tổng chi cân đối ngân sách thành phố 901 tỷ đồng, tăng 26,4% dự toán, bằng 90,8% so cùng kỳ; trong đó chi đầu tư phát triển đạt 430 tỷ đồng, tăng 32,6% so với dự toán và tăng 3,5% so với cùng kỳ; chi tiêu dùng thường xuyên ước thực hiện 421 tỷ đồng , tăng 9,6% dự toán và bằng 99,8% so với cùng kỳ. Thực hiện quản lý,  điều hành ngân sách theo quy định của nhà nước.
Một số vấn đề xã hội
Tình hình dân số, lao động, việc làm, đời sống dân cư
Năm 2019 ngành Thống kê đã triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số thời điểm 1/4/2019. Đây là cuộc Tổng điều tra trên phạm vi toàn quốc và 10 năm thực hiện 1 lần. Theo kết quả của cuộc Tổng điều tra: Dân số thành phố Thái Bình tại thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 là 206.037 người, trong đó nam là 98.771 người, chiếm 47,93%; nữ là 107.266 người, chiếm 52,07%. Dân số sống ở khu vực thành thị là 124.332 người, chiếm 60,34%; khu vực nông thôn là 81.705 người, chiếm 39,66%. Sau 10 năm kể từ cuộc Tổng điều tra dân số năm 2009, tổng số dân số thành phố Thái Bình tăng cao, tăng 23.055 người, tỷ lệ tăng dân số bình quân 1 năm là 1,19%, là địa phương có dân số tăng cao nhất so với 8 huyện, TP và tăng cao so với tỷ lệ tăng bình quân của tỉnh (toàn tỉnh tăng 0.34%). .
 Công tác lao động, việc làm và thực hiện chính sách xã hội được quan tâm thực hiện tốt các chính sách người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Trong năm đã chi trả trợ cấp thường xuyên, trợ cấp một lần cho hơn 14.000 đối tượng số tiền gần 200 tỷ đồng; đã trao 46.145 suất quà của các cấp cho các đối tượng chính sách số tiền trên 12 tỷ đồng; hỗ trợ 1.292 suất quà cho 100% hộ nghèo số tiền 387,6 triệu đồng; cấp 1,237 tỷ đồng chúc thọ, mừng thọ cho 3.842 người cao tuổi; phát động các doanh nghiệp trao trên 1.600 xuất quà Tết mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn; đề nghị hỗ trợ cho 83 người có công có khó khăn về nhà ở với số tiền 2,5 tỷ đồng. Công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện tốt. Năm 2019 đã huy động các doanh nghiệp trao trên 1.230 suất quà trị giá gần 400 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Trung thu; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,68%; hộ cận nghèo còn 1,76% thấp nhất tỉnh. Công  tác phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn vệ sinh lao động và giải quyết các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được chú trọng và đạt kết quả tốt .
Giáo dục và đào tạo
Công tác giáo dục và đào tạo giữ vững thành tích dẫn đầu toàn diện trong phong trào giáo dục của tỉnh; chất lượng giáo dục đại trà được giữ vững, giáo dục mũi nhọn đạt vị trí dẫn đầu trong các cuộc thi chủ chốt. Năm 2019 thành phố đạt 13 HCV cấp quốc gia, 03 học sinh thủ khoa toàn quốc, 35 HCB cuộc thi tìm kiếm tài năng toán học trẻ, toán tuổi thơ; đạt giải nhất toàn đoàn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, thi Trạng nguyên Tiếng Anh lớp 5. Tỷ lệ trẻ vào mẫu giáo đạt 100% dân số độ tuổi, 100% học sinh hoàn thành chương trình TH, số học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%. Tỷ lệ học sinh thành phố thi đỗ vào Trường THPT Chuyên cao nhất tỉnh: có 272/475 em, chiếm tỷ lệ 57,3%, có 5/8 môn chuyên đỗ thủ khoa. Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 94,3%, 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó 60,4% đạt chuẩn mức độ II.
Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội
Trong năm không để xảy ra dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm đông người; đã kiểm tra ATTP 40 cơ sở, xử phạt 14 cơ sở với số tiền 30,25 triệu đồng, chấn chỉnh 12 cơ sở. Tổng số lượt khám chữa bệnh tại các Trạm y tế đạt 123.410 lượt, khám chữa bệnh BHYT đạt 7.664 lượt. Tỷ lệ suy dinh dưỡng giảm còn 9,2%, duy trì 100% số mũi tiêm chủng trẻ được giám sát, đảm bảo an toàn. Hoạt động truyền thông về phòng chống HIV/AIDS được tăng cường; công tác tiếp nhận, điều trị Methadone được duy trì đạt hiệu quả về sức khỏe, giảm lây nhiễm HIV. Phối hợp tổ chức kiểm tra chấp hành quy định hành nghề; tập huấn quản lý cơ sở cung ứng thuốc cho các cơ sở hành nghề YDTN. Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình và các hoạt động từ thiện, nhân đạo được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực.
Văn hóa - thể thao
Năm 2019 thành phố có 97,9% số gia đình, 100% thôn, tổ dân phố, 100% phường, xã, 43% DN thành phố; 72,7% cơ quan, đơn vị, 13% DN của tỉnh và Trung ương đăng ký DHVD; triển khai hiệu quả Kế hoạch tuyên truyền ngày Quốc tế hạnh phúc, các hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình; Tổ chức tốt ngày chạy Olimpic năm 2019 với gần 5.000 người tham gia, 50 lượt thi đấu cầu lông, cờ tướng, bóng đá; rà soát hiện trạng các di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, quốc gia; kiểm tra 23 lượt hoạt động lễ hội. Công tác thông tin truyền thông được đẩy mạnh; đã ban hành và triển khai Kế hoạch về xây dựng chính quyền điện tử, quy trình điện tử giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước. Công tác quản lý các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, quảng cáo từng bước đi vào nề nếp, đã kiểm tra 228 cơ sở kinh doanh, lập biên bản nhắc nhở 45 TH, yêu cầu tháo dỡ 35 quảng cáo; phối hợp kiểm tra 12 doanh nghiệp dịch vụ lữ hành. Công tác truyền thanh, truyền hình được thực hiện tốt, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thông tin nhân dân.
Thiệt hại cháy nổ, thiên tai
Trong 12 tháng  công tác phòng tránh cháy nổ và thiên tai vẫn được trú trọng, tăng cường tuyên truyền qua thông tin đại chúng tới người dân đảm bảo an toàn, thành phố gửi công văn tới các khu cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố yêu cầu các công ty thực hiện nghiêm các quy định trong việc phòng cháy chữa cháy đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất kinh doanh, sinh hoạt giảm thiểu thiệt hại về người và của; trong 12 tháng xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 14 người; trong năm cũng xảy ra 5 vụ cháy.
6.6. Các vấn đề xã hội khác
Công tác an ninh trật tự tiếp tục được tăng cường chỉ đạo, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Thực hiện có hiệu quả các phương án phòng ngừa, ngăn chặn làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ an toàn tuyệt đối các Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế về thăm, làm việc và các hoạt động chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn. Chủ động nắm chắc tình hình, xử lý có hiệu quả các vụ việc liên quan đất đai, môi trường, tôn giáo. Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng hình sự, tệ nạn xã hội, ma túy, tội phạm liên quan “tín dụng đen”. Triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, đợt cao điểm về đấu tranh ngăn chặn vi phạm sử dụng vũ khí vật liệu nổ, sông cụ hỗ trợ và pháo; nhất là trong dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn không xảy ra đốt pháo nổ và thả đèn trời trái phép. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy được tăng cường; công tác đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị tiếp tục được tập trung các giải pháp tuyên truyền, xử lý nghiêm các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, vi phạm an toàn giao thông./.
CHI CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây