SỰ CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH THỐNG KÊ CỦA CỤC THỐNG KÊ THÁI BÌNH NĂM 2018

Thứ năm - 13/09/2018 04:59
Đoàn Thanh tra Cục Thống kê Thanh tra phương án điều tra năng suất lúa tại huyện Đông Hưng
Đoàn Thanh tra Cục Thống kê Thanh tra phương án điều tra năng suất lúa tại huyện Đông Hưng
Chủ trương đổi mới công tác thanh tra của Lãnh đạo ngành Thống kê Thái Bình đã góp phần quan trọng trong  thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cục Thống kê Thái Bình.Từ quý IV năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018 tiếp tục đạt được nhiều thành tích quan trọng. Cục thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm, phổ biến số liệu thống kê kinh tế, xã hội trên địa bàn và nhiều nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Các mặt công tác của Cục luôn được Tổng cục Thống kê, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời; trong đó có công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
Nhằm nâng cao chất lượng đầu vào của thông tin Thống kê ngay từ đầu  năm 2018 Lãnh đạo cục đã coi trọng, quan tâm tới công tác thanh tra, kiểm tra đặc biệt là Thanh tra độc lập chuyên ngành thống kê đồng thời chỉ đạo sát sao, dành sự  chủ động tham mưu của Phòng Thanh tra thống kê, sự phối kết hợp của Phòng nghiệp vụ như: Phòng Thống kê Tổng hợp, Phòng Thống kê công nghiệp, Phòng thống kê Nông nghiệp, Phòng Thống kê dân số…
- Căn cứ Hướng dẫn số 745/ TCTK- PCTT ngày 9/10/2017 về việc hướng dẫn chương trình thanh tra và xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2018; Cục Thống kê Thái Bình đã tập trung vào việc tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch đã được Tổng cục Thống kê phê duyệt (theo Quyết định số 1956/QĐ-TCTK ngày 24/11/2017). Cục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin tại các cuộc điều tra mẫu tháng, quý như: Điều tra công nghiệp, điều tra hoạt động thương mại, vận tải, kho bãi, điều tra lao động việc làm, v.v...
Công tác Thanh tra Cục Thống kê tỉnh Thái Bình từ quý 4/ 2017 đến 10/9 năm 2018 đã đạt được những kết quả tích cực rất đáng ghi nhận như sau:
- Tổng số cuộc thanh tra, thực hiện 13 cuộc tăng  gần gấp 2 số cuộc so với năm 2017, chia ra:
+ Số cuộc thanh tra thành lập đoàn 08 cuộc. Trong đó đã xong và gửi hồ sơ về Vụ Pháp chế Thanh tra thống kê 07 cuộc Gồm:
Thanh tra về thực hiện chế độ báo cáo thống kê tại Công ty TNHH HANUL 01cuộc.
Thanh tra việc thực hiện Phương án điều tra 07 cuộc trong đó,
Thanh tra thực hiện Phương án điều tra năng xuất, sản lượng lúa vũ Đông xuân năm 2017 tại Chi cục thống kê huyện Quỳnh Phụ 01 cuộc;
Thanh tra thực hiện Phương án điều tra diện tích gieo cấy lúa vụ mùa năm 2017tại Chi cục thống kê huyện Quỳnh Phụ 01 cuộc;
Thanh tra thực hiện phương án điều tra doanh nghiệp năm 2018 tại Chi cục thống kê huyện Hưng Hà 01 cuộc;
Thanh tra việc thực hiện Phương án điều tra biến động dân số tại Chi cục thống kê huyện Thái Thụy  01 cuộc;
Thanh tra việc thực hiện Phương án điều tra thủy sản tại Chi cục Thống kê huyện Tiền Hải 01 cuộc;
Thanh tra việc thực hiện Phương án điều tra năng xuất, sản lượng lúa tại Chi cục thống kê huyện Đông Hưng 01 cuộc;
Thanh tra việc thực hiện Phương án điều tra vốn đầu tư thực hiện năm 2018 tại Chi Cục Thống kê huyện Kiến xương và Thành phố đang thực hiện tổng hợp báo cáo kết quả và dự thảo kết luận 01 cuộc;
+Số cuộc thanh tra độc lập: thực hiện 05 cuộc, cụ thể:
Thanh tra độc lập về thực hiện Phương án điều tra vốn đầu tư năm 2018tại huyện Tiền Hải, huyện Kiến xương;
Thanh tra độc lập về thực hiện Phương án điều tra Giá tiêu dùng năm 2018 tại huyện Thái Thụy;
Thanh tra độc lập về thực hiện Phương án điều tra mức sống dân cư năm 2018 tại huyện Đông Hưng;
Thanh tra độc lập về thực hiện Phương án điều tra Năng xuất vụ Xuân năm 2018 tại huyện Hưng hà;
 Hồ sơ thanh tra đã gửi đầy đủ về Vụ Pháp chế và Thanh tra-Tổng cục Thống kê bảo đảm thời gian theoquy định.
 
hung ha
 
                   Thanh tra về chế độ thực hiện báo cáo thống kê tại DN Hưng Hà

 
kien xuong

        Đoàn Thanh tra Cục Thống kê thanh tra thực phương án điều tra vốn đầu tư năm 2018 tại huyện Kiến Xương
  
+ Số đối tượng được thanh tra ( là cá nhân 30, tổ chức 7 Chi cục, 01 doanh nghiệp)
- Lĩnh vực thanh tra chủ yếu là thanh trathực hiện phương án điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê.
- Về các cuộc thanh tra theo đoàn của Cục thống kê đều được triển khai thực hiện đúng quy trình do Vụ Pháp chế và Thanh tra-Tổng cụcThống kêhướng dẫn bảo đảm thời gian theo quy định. Đối tượng thanh tra đã chấp hành nghiêm các Quyết định và kế hoạch thanh tra,
- Về các cuộc Thanh tra độc lập do Công chức được giao Thanh tra chuyên ngành Thống kê thực hiện đã được tập huấn kỹ càng do giảng viên của Vụ Pháp chế và Thanh tra-Tổng cục Thống kê truyền đạt sự hỗ trợ,phối hợp của Phòng thanh tra thống kê đã được thực hiện nề nếp và phát huy tính chủ động trách nhiệm của công chức được giao nhiệm vụ.
Qua thanh tra đã chỉ ra những bất cập, sai phạm của từng đơn vị, tổ chức, điều tra viên cụ thể, đồng thời kiến nghị với cấp trên về  bất cập chưa hợp lý để thay đổi cho phù hợp, yêu cầu các phòng nghiệp vụ,Chi cục Thống kê huyện, thành phố, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan bổ sung, khắc phục kịp thời những sai sót trong thực hiện phương án điều tra thống kê nhằm đảm bảo chất lượng đầu vào của số liệu thống kê.
- Số cá nhân, tổ chức vi phạm: 14 trong đó  02 tổ chức trong đó 01 doanh nghiêp, 01 Ủy ban nhân dân xã, 12 cá nhân là Điều tra viên thống kê có vi phạm,
Nội dung Chủ yếu là điều tra viên trong khâu phỏng vấn ghi phiếu điều tra còn để sót thông tin hoặc có chênh lệch số liệu thực tế với phiếu điều tra, chậm báo cáo.
Các lỗi vi phạm chủ yếu là vi phạm lần đầu không cố ý và đã kịp thời khắc phục vì vậy Cục Thống kê chỉ nhắc nhở bằng văn bản.
Qua công tác thanh tra năm 2018 Phòng thanh tra Thống kê mong muốn gửi tới các đơn vị tổ chức, cá nhân nói chung, Điều tra viên nói riêng cùng chung tay góp sức nhằm nângcao chất lượng thông tin Thống kê tích cực hưởng ứng tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến pháp luật về thống kê, mỗi người là một tuyên truyền viên tuyên truyền:Luật thống kê 2015 và các Nghị định số 94/2016/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Thống kê 2015, Nghị định 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê,Nghị định 97/2016/NĐ-CP quy định về nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Luật Thanh tra số 56/2010/QH/12 của Quốc hội, Quyết định số 1562/QĐ-BKHĐT ngày 20/11/2012 của Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra của Đoàn Thanh tra chuyên ngành Thống kê, Nghị định số 07/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Thông tư số: 06/2014/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Chính Phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư./.
Phòng Thanh tra Thống kê

Tổng số điểm của bài viết là: 16 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây