Văn bản theo chủ đề: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 161/CTK-TCCB 04/09/2020 Về việc trình cử cán bộ đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị
2 Số: 1426/QD-TCTK 05/08/2020 QĐ ban hành quy định vị trí chức năng nhiệm vụ các phòng thuộc Cục Thống kê
3 62/QĐ-CTK 20/07/2020 Quyết Định và KH TTRa thực hiện PA ĐT NTNNGK năm 2020
4 Số: 09/QĐ-CTK về Quy chế chi tiêu 13/02/2019 Quy chế chi tiêu nội bộ , quản lý tài sản công năm 2019
5 Số: 76/QĐ-TCTK về mô tả công việc 10/02/2019 Số: 76/QĐ-TCTK về việc Quyết định bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm nghiệp vụ Cục Thống kê tỉnh
6 Số 03: QĐ-CTK 14/01/2019 QĐ về việc ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát công tác thống kê năm 2019
7 Số 02:1282/QĐ-TCTK 17/12/2018 Kế hoạch thanh tra chuyên ngành Thống kê năm 2019
8 Số : 148/QĐ-CTK 22/10/2018 Quy chế giao kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua
9 Số: 596/QĐ-CTTK 30/07/2018 Quyết định về việc điều tra thử nghiệm giá tiền lương
10 Số: 126/QĐ-CTK 08/08/2018 Quyết định về việc ban hành phương án điều tra thu nhập bình quân chia theo huyện, thành phố tỉnh Thái Bình
11 Số: 62/QĐ-CTK 16/03/2018 Quyết định về việc thành lập Tổ thường trực chỉ đạo điều tra doanh nghiệp năm 2018
12 Số: 14/QĐ-CTK-TTr 06/02/2018 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác thống kê năm 2018
13 Sô: 192/QĐ-CTK 30/12/2017 Quyết định về việc ban hành kế hoạch Thanh tra độc lập và kiểm tra công vụ năm 2018
14 Số: 184/QĐ-CTK 18/12/2017 Bổ sung Phụ lục của Quy chế giao kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua đối với các đơn vị thuộc Cục Thống kê Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 53/QĐ-CTK ngày 24/5/2017 của Cục trưởng Cục Thống kê Thái Bình
15 Số: 183/QĐ-CTK 18/12/2017 Về việc giao Kế hoạch công tác và điểm thi đua bô sung đối với các phòng, Chi cục Thống kê cấp huyện năm 2018
16 Số: 182/QĐ-CTK 18/12/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thi đua Khen thưởng Cục Thống kê Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 52/QĐ-CTK ngày 18/5/2017 của Cục trưởng Cục Thống kê Thái Bình
17 Số: 2820/QĐ-UBND 30/10/2017 Quyết định về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh
18 Số: 140/QĐ-HĐSK 22/09/2017 Quyết định của Chủ tịch hội đồng sáng kiến Cục Thống kê Thái Bình về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2017
19 Số: 117/QĐ-CTK 27/07/2017 Quyết định của Cục trưởng Cục Thống kê Thái Bình về việc Thành lập Hội đồng Sáng kiến Khoa học
20 Số:116/QĐ-TĐKT 27/07/2017 Quyết định của Cục trưởng Cục Thống kê Thái Bình về việc thành lập hội đồng thi đua khen thưởng
21 Quyết định số: 77/2010/QĐ-TTg 30/11/2010 QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
22 Quyết đinh số: 686/QĐ-UBND 24/03/2017 Quyết định của UBND tỉnh Thái Bình về việc điều tra xuất, nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
23 Quyết đinh số: 687/QĐ-UBND 24/03/2017 Quyết định của UBND tỉnh Thái Bình về việc tiến hành thu thập thông tin, khảo sát dân số trên địa bàn thành phố
24 Quyết định số: 54/2016/QĐ-TTg 19/12/2016 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã
25 Quyết định 837/QĐ-TCTK 08/12/2016 Quyết định về việc thanh tra chuyên ngành thống kê năm 2017 của Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
26 Quyết định số 1428/QĐ-TCTK 25/12/2014 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê giai đoạn 2015-2020
27 Quyết định số 1433/QĐ-TCTK 27/12/2014 Quyết định về việc sửa đổi Quy chế Quản lý, sử dung Hệ thống thư điện tử Tổng cục Thống kê
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây