TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 5 VÀ 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 TỈNH THÁI BÌNH

Thứ năm - 13/06/2024 22:08
Tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024
TÌNH HÌNH KINH TẾ
Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
Trong tháng 5/2024 các địa phương trong toàn tỉnh tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh công tác tuyền truyền, triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật để bảo vệ an toàn cho diện tích gieo trồng vụ Xuân. Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển tốt. Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản trong tháng đều tăng so với cùng kỳ. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được chú trọng triển khai thực hiện.
Nông nghiệp
Trồng trọt
Lúa Xuân
Tổng diện tích lúa Xuân là 74.271 ha, giảm 0,79% so với vụ Xuân năm 2023, hiện nay các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phát động chiến dịch phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm, rầy các loại, bệnh đạo ôn cổ bông cho diện tích trỗ bông.
Theo tiến độ của Sở NN&PTNT tính đến ngày 23/5/2024, diện tích lúa Xuân đã trỗ 73.472 ha đạt 98,7% diện tích lúa Xuân đã gieo cấy.
Cây màu vụ Đông xuân
Vụ đông xuân năm 2024 nhìn chung các cây trồng hàng năm đều phát triển thuận lợi nên năng suất ước đạt tương đương với năm trước.
Theo tiến độ của Sở NN&PTNT tính đến ngày 23/5/2024 tổng diện tích cây màu xuân đã thu hoạch 12.699 ha đạt 88,8% diện tích cây màu Xuân đã trồng.
Chăn nuôi
Chăn nuôi gia súc: Sản lượng thịt trâu, bò hơi xuất chuồng tháng 5/2024 ước đạt 860 tấn, tăng 2,3% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024 sản lượng thịt trâu, bò hơi xuất chuồng ước đạt 4.417 tấn, tăng 1,9% so với cùng kỳ.
Chăn nuôi lợn: Mặc dù tình hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát, số lượng đầu con trong những tháng gần đây đã có sự biến động tăng do các cơ sở nuôi bắt đầu thực hiện việc tái đàn, song trên thực tế số lượng lợn tái đàn tại các địa phương trong tỉnh vẫn còn chậm so với kỳ vọng. Giá thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao, giá lợn hơi liên tục giữ ở mức 60 đến 67 nghìn đồng/kg nên việc tái đàn cũng đang có chiều hướng tích cực.
Tổng đàn lợn tại thời điểm tháng 01.04.2024 ước đạt 707,5 nghìn con, tăng 0,9% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng tháng 5/2024 ước đạt 13,5 nghìn tấn, tăng 2,3% so cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024 sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt 68,5 nghìn tấn, tăng 2% so với cùng kỳ.
Chăn nuôi gia cầm: Ước tính tổng đàn gia cầm thời điểm 01.04.2024 đạt 13,6 triệu con, tăng 2,7% so với cùng kỳ; trong đó số lượng đàn gà đạt 10,3 triệu con, tăng 2,9%; số lượng đàn vịt đạt 2,5 triệu con, tăng 2,2% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng tháng 5/2024 ước đạt 4,6 nghìn tấn, tăng 1,2%; trong đó sản lượng thịt gà hơi xuất chuồng ước đạt 3 nghìn tấn, tăng 0,9% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024 sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng ước đạt 24 nghìn tấn, tăng 2,4% ; trong đó sản lượng thịt gà hơi xuất chuồng ước đạt 16,9 nghìn tấn, tăng 2,1% so với cùng kỳ.
 Sản lượng trứng gia cầm các loại tháng 5/2024 ước đạt 23,6 triệu quả, tăng 2,5% ; trong đó sản lượng trứng gà ước đạt 16,8 triệu quả, tăng 2,6% so với cùng kỳ. Sản lượng trứng gia cầm các loại 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 149,5 triệu quả, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước ; trong đó sản lượng trứng gà ước đạt 79 triệu quả, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.
Lâm nghiệp
Trong tháng chưa có diện tích rừng trồng mới được bổ sung. Trong thời gian tới tỉnh tiếp tục chỉ đạo các xã ven biển tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng ngập mặn ven biển, đồng thời chuẩn bị điều kiện để tiếp tục triển khai kế hoạch trồng mới, trồng bổ sung rừng. Sản lượng gỗ khai thác tháng 5/2024 ước đạt 198 m3, tăng 1%; sản lượng củi khai thác ước đạt 820 ste, tăng 0,2% ; số cây lâm nghiệp trồng phân tán ước đạt 203 nghìn cây, tăng 1% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024 sản lượng gỗ khai thác ước đạt 451 m3, giảm 37,1%; sản lượng củi khai thác ước đạt 2.021 ste, giảm 39,1% ; số cây lâm nghiệp trồng phân tán ước đạt 580 nghìn cây, giảm 38,6% so với cùng kỳ.
Thuỷ sản
Tình hình sản xuất thủy sản trong tháng phát triển ổn định. Tổng sản lượng thủy sản tháng 5/2024 ước đạt 22,4 nghìn tấn, tăng 2,8% so cùng kỳ. Tổng sản lượng thủy sản 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 112,7 nghìn tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ; trong đó cá đạt 45,3 nghìn tấn, tăng 2,9%; tôm đạt 1,5 nghìn tấn, tăng 2,8%; thủy sản khác đạt 65,9 nghìn tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ.
Khai thác
 Tình hình thời tiết trong tháng tương đối thuận lợi, ổn định cho các phương tiện khai thác biển. Sản lượng khai thác tháng 5/2024 ước đạt 9,7 nghìn tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ; trong đó cá đạt 5,9 nghìn tấn, tăng 2,9%; tôm đạt trên 0,1 nghìn tấn, tăng 1,9%; thủy sản khác đạt 3,6 nghìn tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024 sản lượng khai thác ước đạt 46,1 nghìn tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ; trong đó cá đạt 28,9 nghìn tấn, tăng 2,6%; tôm đạt 0,7 nghìn tấn, tăng 1,9%; thủy sản khác đạt 16,5 nghìn tấn, tăng 3,1% so cùng kỳ.
Nuôi trồng
Trong tháng tình hình thời tiết tương đối ổn định, dịch bệnh trên thủy sản không đáng kể thuận lợi cho việc phát triển nuôi trồng thủy sản. Sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 5/2024 ước đạt 12,7 nghìn tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ; trong đó cá đạt 3,6 nghìn tấn, tăng 2,9%; tôm đạt 0,3 nghìn tấn, tăng 3,2%; thủy sản khác đạt 8,8 nghìn tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024 sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 66,6 nghìn tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ; trong đó cá đạt 16,4 nghìn tấn, tăng 2,8%; tôm đạt 0,8 nghìn tấn, tăng 3,1%; thủy sản khác đạt 49,4 nghìn tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ.
Sản xuất công nghiệp
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 5/2024 ước tính tăng 5,2% so với tháng trước và tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành khai khoáng giảm 38,4% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến chế tạo giảm 0,6%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 91,7%; ngành cung cấp nước, hoạt động và xử lý rác thải, nước thải giảm 0,4%.
Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, IIP ước tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: ngành khai khoáng giảm 21,7%; ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 0,17%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 55,4%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,2%.
Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 5/2024 có tốc độ tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: bộ dây đánh lửa và bộ dây khác (+12,4%); cần gạt nước, sương tuyết (+82,6%); túi khí an toàn (+29,1%); điện sản xuất (+99,3%);... Tuy nhiên trong tháng 5/2024 một số sản phẩm giảm như: Khăn mặt, khăn tắm và khăn khác dùng trong phòng (-2,5%); Gạch xây bằng đất nung (-26,9%); bộ comple, quần áo đồng bộ (-9,9%); tai nghe khác (-30%); sản phẩm sứ vệ sinh           (-11,8%)...
Ước chung 5 tháng 2024 các sản phẩm có tốc độ tăng cao so với cùng kỳ như: Túi khí an toàn (+57,6%); Sắt thép không hợp kim cán phẳng không gia công (+13,1%); điện sản xuất (+59,9%)… Tuy nhiên trong 5/2024 một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ như : Khăn mặt, khăn tắm và khăn khác dùng trong phòng (-3,7%); Gạch xây bằng đất nung (-28,2%); Áo sơmi cho người lớn (-10,6%)...
Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 5/2024 tăng 1,91% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 2,86% so với cùng thời điểm năm trước
Đầu tư
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước tháng 5/2024 ước đạt 661,8 tỷ đồng, tăng 8,7% so với tháng trước và tăng 6,1% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: vốn Ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước đạt 244 tỷ đồng, giảm 6,2% so cùng kỳ; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt 286 tỷ đồng tăng 16,4% so cùng kỳ; vốn ngân sách nhà nước cấp xã ước đạt 131,5 tỷ đồng tăng 12% so với cùng kỳ.
Năm tháng đầu năm 2024 vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 2.781 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó: vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 1.070 tỷ đồng, giảm 1%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt 1.158 tỷ đồng, tăng 10,4%; vốn ngân sách cấp xã ước đạt 552,7 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ.
Một số dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách, dự kiến trong tháng 5/2024
Dự án xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại khu đất giáp khu Tái định cư khu Công nghiệp TBS Sông Trà, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, vốn đầu tư 149,1 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 1,4 tỷ đồng;
Dự án xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới Lạc Chính, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình, vốn đầu tư 54,7 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 1,2 tỷ đồng;
 Dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư tiếp giáp trường Nguyễn Thái Bình và xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình, vốn đầu tư 354,6 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 1,2 tỷ đồng;
Dự án xây dựng đường đến trung tâm xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình, vốn đầu tư 67 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 1 tỷ đồng;
Dự án xây dựng đường Nguyễn Tông Quai (từ đường Lý Bôn đến giáp khu đô thị Kiến Giang), thành phố Thái Bình, vốn đầu tư 43,6 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 900 triệu đồng;
Dư án xây dựng hạ tầng khu dân cư thôn Trung Nghĩa, xã Đông Hà, thành phố Thái Bình, vốn đầu tư 133 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 1 tỷ đồng;
Dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư giáp trường tiểu học Đông Mỹ, thành phố Thái Bình, vốn đầu tư 75 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 1 tỷ đồng;
Dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, vốn đầu tư 44,6 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 1,2 tỷ đồng;
Dự án cải tạo, nâng cấp đường từ cầu Kìm đến hết địa phận xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình, vốn đầu tư 166 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 1,4 tỷ đồng;
Dự án xây dựng mở rộng đường Lê Quý Đôn kéo dài (phía Nam) thành phố Thái Bình, vốn đầu tư 478,7 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 1,1 tỷ đồng;
Dự án xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Đông Mỹ, thành phố Thái Bình (tại khu đất nông nghiệp giáp với đường Long Hưng và đường Võ Nguyên Giáp), vốn đầu tư 247,8 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 1,3 tỷ đồng;
Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ 7 phường Phúc Khánh (giai đoạn 2), vốn đầu tư 85,3 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 7 tỷ đồng;
Dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư khu trung tâm thành phố Thái Bình tại phường Lê Hồng Phong và phường Bồ Xuyên, vốn đầu tư 341,4 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 10 tỷ đồng;
Cải tạo đường điện 110Kv đường Hưng Hà 2 - Phố cao huyện Hưng Hà, vốn đầu tư 180 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 2 tỷ đồng;
Dự án xây dựng đường từ xã Minh Tân đến Đền Trần, huyện Hưng Hà, vốn đầu tư 125 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 6 tỷ đồng;
Dự án xây dựng kè Nhâm Lang, huyện Hưng Hà, vốn đầu tư, 90 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 5 tỷ đồng;
Dự án xây dựng tuyến đường T40 nối từ đền thờ Lê Quý Đôn, xã Độc Lập đi Đền thờ cách mạng Vệ Sỹ, xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà, vốn đầu tư 85 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 5 tỷ đồng;
Dự án xây dựng đường 224 đoạn từ xã Dân Chủ đến nút giao đường Thái Bình - Hà Nam, huyện Hưng Hà, vốn đầu tư 150 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 8 tỷ đồng;
Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Công nghiệp Thị trấn Hưng Nhân mở rộng (giai đoạn 2), huyện Hưng Hà, vốn đầu tư 180 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 10 tỷ đồng;
Dự án xây dựng trường TH&THCS, xã Văn Cẩm, huyện Hưng Hà, vốn đầu tư 31 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 5 tỷ đồng;
Dự án xây dựng đường 66C đoạn từ Quốc Lộ 39 đến đường tỉnh 453 huyện Hưng Hà, vốn đầu tư 69 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 5 tỷ đồng;
Dự án xây dựng đường tỉnh 452 đoạn xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà đi xã Châu Sơn huyện Quỳnh Phụ, vốn đầu tư 172 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 8 tỷ đồng;
Dự án xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới Đãn Tràng 2, Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, vốn đầu tư 105 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 8 tỷ đồng;
Dự án xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới Thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, vốn đầu tư 315 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 15 tỷ đồng;
Dự án xây dựng đường huyện 61 đi đường huyện 67, vốn đầu tư 98 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 5 tỷ đồng;
Dự án xây dựng tuyến đường huyện ĐH.53 từ QL10 đến cầu Lan xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, vốn đầu tư 71 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 5,7 tỷ đồng;
Dự án xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn từ quốc lộ 39 đến đê Trà Lý xã Phú Châu, xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng, vốn đầu tư 93,2 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 5,5 tỷ đồng;
Dự án phát triển cơ sở hạ tầng, ứng phó biến đổi khí hậu ven biển huyện Thái Thụy, vốn đầu tư 261 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 5,3 tỷ đồng;
Dự án xây dựng trung tâm văn hóa thể thao Thái Thụy, huyện Thái Thụy, vốn đầu tư 59,8 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 6,5 tỷ đồng;
Dự án xây dựng tuyến đường quy hoạch số 5 từ đê sông Diêm Hộ đến đường quy hoạch số 2 huyện Thái Thụy, vốn đầu tư 231 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 3 tỷ đồng;
Dự án xây dựng tuyến đường quy hoạch số 2 (đoạn từ tuyến đường bộ ven biển đến đường tỉnh ĐT.461) huyện Thái Thụy, vốn đầu tư 195 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 2,6 tỷ đồng;
Dự án cải tạo đường ĐH.95 xã Thụy Phong đi Thụy Duyên huyện Thái Thụy, vốn đầu tư 105 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 3,7 tỷ đồng;
Dự án nâng cấp đường huyện ĐH.90 xã Thụy Việt - Thụy Hưng huyện Thái Thụy, vốn đầu tư 55 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 3,7 tỷ đồng; Dự án nâng cấp đường huyện ĐH.93 xã Thụy Trình - Hồng Dũng huyện Thái Thụy, vốn đầu tư 29,9 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 1,5 tỷ đồng;
Dự án nâng cấp đường huyện ĐH.93 vào UBND xã Thuần Thành huyện Thái Thụy, vốn đầu tư 43,3 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 1,3 tỷ đồng;
Dự án xây dựng trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Thái Thụy (Giai đoạn II) Hạng mục: Nhà thi đấu đa năng, bể bơi ngoài trời và các hạng mục phụ trợ, vốn đầu tư 59,7 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 2,7 tỷ đồng;
Dự án sửa chữa, nâng cấp đường huyện đoạn từ ngã ba Chợ Phố đến ngã tư Cầu Cau huyện Thái Thụy, vốn đầu tư 43,5 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 2 tỷ đồng;
Dự án tôn tạo di tích khu lưu niệm Hồ Chí Minh xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, vốn đầu tư 83 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 750 triệu đồng;
Dự án xây dựng cầu và đường số 4 kéo dài đến xã Tây Phong, huyện Tiền Hải, vốn đầu tư 117,2 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 1,7 tỷ đồng;
Dự án xây dựng đường Hùng Vương đoạn từ đường Tạ Xuân Thu đến đường huyện ĐH.33 huyện Tiền Hải, vốn đầu tư 150 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 1,4 tỷ đồng;
Dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư Đồng Muỗm Thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, vốn đầu tư 164,7 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 7 tỷ đồng;
Dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư Tây Ninh xã Tây Ninh, huyện Tiền Hải, vốn đầu tư 67 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 4 tỷ đồng;
Dự án nâng cấp hạ tầng đường xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, vốn đầu tư 80 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 4,5 tỷ đồng;
Dự án cải tạo, nâng cấp đường liên xã Bình Thanh - Bình Định - Hồng Tiến huyện Kiến Xương, vốn đầu tư 119,9 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 5,8 tỷ đồng;
Dự án cải tạo, nâng cấp đường 219 đoạn xã Thanh Tân - xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, vốn đầu tư 84,9 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 6,1 tỷ đồng;
Dự án xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Giang Nam, Thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, vốn đầu tư 158,2 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 6,9 tỷ đồng;
Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường huyện 17A đoạn từ Cầu Quán đến cống ông Vang thuộc địa phận xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, vốn đầu tư 42 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 5,2 tỷ đồng;
Dự án cải tạo, nâng cấp đường ven kênh Nguyệt Lâm từ xã Quang Minh đi xã Minh Tân, huyện Kiến Xương, vốn đầu tư 76 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 6 tỷ đồng;
Dự án hạ tầng khu dân cư thôn Thủ Chính, xã Nam Bình, huyện Kiến Xương, vốn đầu tư 85 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 4,2 tỷ đồng;
Dự án cải tạo nâng cấp đường huyện từ xã Trung An, huyện Vũ Thư đi thành phố Thái Bình, vốn đầu tư 45 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 2,5 tỷ đồng;
Dự án cải tạo nâng cấp đường số 2 (đoạn từ Quốc lộ 10 đến đường tránh S1) huyện Vũ Thư, vốn đầu tư 66 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 700 triệu đồng;
Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH.09 và tuyến nhánh, huyện Vũ Thư, vốn đầu tư 50 tỷ đồng, dự kiến tháng 5 đạt 2,3 tỷ đồng;
Tình hình đăng ký kinh doanh
Tính đến 22/5/2024 đã cấp 477 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpvới tổng số vốn đăng ký đạt 4.491,6 tỷ đồng. Xác nhận Doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 364 doanh nghiệp. Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 62 doanh nghiệp, trong đó thu hồi GCN ĐKKD do DN giải thể là 62 doanh nghiệp.
Trong tháng 5/2024 trên địa bàn tỉnh có 01 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký là 2.435 nghìn USD. Tính chung 5 tháng có 9 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới tổng số vốn đầu tư đăng ký là 87.815 nghìn USD.
Thương mại, dịch vụ và giá cả
Thị trường hàng hóa và giá cả tháng 5/2024 trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định; giá gạo tẻ các loại có xu hướng giảm do nguồn cung từ các địa phương phía Nam chuyển về, ngược lại nguồn cung thịt lợn hơi sụt giảm do dịch bệnh tạo tâm lý cho người chăn nuôi tái đàn cầm chừng đẩy giá lợn hơi tăng dẫn đến giá bán thịt thành phẩm tăng 5%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5/2024 tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 16% so với cùng kỳ.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 năm 2024 ước đạt 6.495 tỷ đồng, tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 16,4% so với cùng kỳ.
Theo ngành kinh tế, doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 5/2024 ước đạt 5.647 tỷ đồng, giảm 0,2% so với tháng trước và tăng 15,6% so với cùng kỳ. So với tháng trước, có 7/12 nhóm hàng có mức tăng nhẹ như: nhóm phương tiện đi lại tăng 5,7%; nhóm vật phẩm văn hóa giáo dục tăng 2,3%; nhóm sửa chữa xe có động cơ tăng 2,3%; nhóm hàng may mặc tăng 1,7%; nhóm đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng 1,3%; nhóm hàng hóa khác tăng 1,3%; nhóm gỗ và vật liệu xây dựng tăng 0,9%. So với cùng kỳ năm trước, chỉ có duy nhất nhóm vật phẩm, văn hóa giáo dục giảm 7,2%, các nhóm hàng còn lại đều tăng như: Đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 29,4%; hàng may mặc tăng 25,6%; phương tiện đi lại tăng 21,6%; nhiên liệu khác tăng 21%; lương thực, thực phẩm tăng 20,6%; sửa chữa xe có động cơ tăng 18,7%; xăng dầu các loại tăng 16,4%;…
Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành tháng 5 năm 2024 ước đạt 514 tỷ đồng, tăng 5,4% so với tháng trước và tăng 27,7% so với cùng kỳ. Trong đó: doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 491 tỷ đồng, tăng 5,5% và tăng 29,1%; doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 14 tỷ đồng, tăng 1,6% và tăng 0,9%; doanh thu dịch vụ lữ hành đạt 8 tỷ đồng, tăng 10,1% và tăng 7,1%.
Doanh thu dịch vụ khác tháng 5/2024 ước đạt 334 tỷ đồng, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 14,2% so với cùng kỳ, trong đó: Bất động sản tăng 0,3% và tăng 24,7%; dịch vụ hành chính và hỗ trợ tăng 0,04% và tăng 13,7%; dịch vụ giáo dục và đào tạo tăng 6,7% và tăng 58,9%; dịch vụ y tế tăng 0,7% và tăng 12,8%; dịch vụ nghệ thuật vui chơi và giải trí tăng 2,3% và tăng 13,3%; dịch vụ khác tăng 0,4% và tăng 6,3%.
Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 32.600 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, do tác động từ giá cả hàng hóa trong những tháng đầu năm tăng và xu hướng tiêu dùng tăng. Trong đó: doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 28.601 tỷ đồng (chiếm 87,7% tổng mức), tăng 16,1% (một số nhóm có tỷ trọng lớn đạt mức tăng cao như: lương thực, thực phẩm tăng 27,4%; xăng dầu các loại tăng 10,8%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 11,2%; phương tiện đi lại tăng 11,5%; hàng may mặc tăng 17,5%;…); doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt 2.335 tỷ đồng (chiếm 7,2% tổng mức), tăng 14,9%; doanh thu dịch vụ khác ước đạt 1.664 tỷ đồng (chiếm 5,1% tổng mức), tăng 15,2% so với cùng kỳ.
Giá tiêu dùng
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 năm 2024 giảm 0,55% so với tháng trước, tăng 5,92% so với cùng tháng năm trước, tăng 1,21% so với tháng 12 năm trước. Trong mức giảm 0,55% của CPI tháng 5/2024 so với tháng trước có: 03 nhóm hàng hóa và dịch vụ giảm giá (nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; nhóm giao thông); còn lại 08 nhóm hàng có giá ổn định.
Một số nguyên nhân tác động giảm chỉ số giá tháng 5/2024 so với tháng trước: Giá cả hàng hóa dịch vụ trong tháng 5/2024 tương đối ổn định, tuy nhiên một số mặt hàng có xu hướng giảm do tác động từ nhu cầu tiêu dùng. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,78% tác động CPI chung giảm 0,21 điểm phần trăm, ảnh hưởng từ các mặt hàng lương thực, thực phẩm giảm đặc biệt là giá gạo; nhóm giao thông giảm 2,17%, tác động CPI chung giảm 0,15 điểm phần trăm, do tác động của giá xăng dầu giảm trong tháng (xăng 95 giảm 1.810 đồng/lít; xăng E5 giảm 1.830 đồng/lít; dầu điezen giảm 840 đồng/lít; dầu hỏa giảm 780 đồng/lít), ảnh hưởng từ thay đổi giá xăng dầu trong nước điều chỉnh từ giá xăng dầu thế giới.
Bình quân 5 tháng đầu năm 2024, CPI tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước. Trong 11 nhóm hàng tiêu dùng chính, chỉ có nhóm bưu chính viễn thông ổn định, còn lại 10 nhóm hàng tăng giá: Nhóm giáo dục tăng cao nhất (+32,62%), do ảnh hưởng từ điểu chỉnh giá học phí; nhóm thuốc và dịch vụ y tế (+15,10%), do tác động từ giá dịch vụ y tế điều chỉnh tháng 11/2023; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác (+8,26%); nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống (+4,30%); nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng (+2,78%); nhóm đồ uống và thuốc lá (+1,26%); nhóm giao thông (+0,95%); nhóm văn hóa, giải trí và du lịch (+0,91%); nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình (+0,70%); nhóm may mặc, mũ nón và giày dép (+0,46%).
Xuất nhập khẩu hàng hoá
Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa năm tháng đầu năm 2024 tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2023. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 1.806 triệu USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu tăng 10,1%, nhập khẩu tăng 6,1%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 286 triệu USD.
Xuất khẩu
Kim ngạch xuất khẩu tháng 5/2024 ước đạt 212 triệu USD, giảm 5,6% so với tháng trước và tăng 1% so với cùng kỳ. Trong đó: Kinh tế tư nhân đạt 114 triệu USD, giảm 3,6% so với tháng trước và giảm 8,9% so với cùng kỳ; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 98 triệu USD, giảm 7,8% so với tháng trước và tăng 15,6% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu giảm so với tháng trước do đơn hàng xuất giảm chủ yếu tập trung vào các doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc. Một số mặt hàng giảm so với tháng trước như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (-26,5%); hàng hóa khác (-8,1%); giày dép các loại (-6,9%); sản phẩm mây, tre, cói và thảm (-5,3%); hàng dệt may (-3,9%); sản phẩm gỗ (-3,3%);… ngược lại một số sản phẩm tăng  như: xơ, sợi dệt các loại (+6,9%); hàng thủy sản (+6,4%); giấy và các sản phẩm từ giấy (+2,5%); sản phẩm gốm, sứ (+2,4%);…
Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.046 triệu USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ; trong đó: Kinh tế tư nhân đạt 577 triệu USD, tăng 8,1%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 469 triệu USD, tăng 12,6%. Các mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 4,1 triệu USD, tăng 3,4 lần; sản phẩm từ sắt thép đạt 14,6 triệu USD, tăng 57,4%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 44,9 triệu USD, tăng 55,4%; sản phẩm gốm, sứ đạt 12,5 triệu USD, tăng 36,5%; giày dép các loại đạt 141,4 triệu USD, tăng 34,9%; giấy và các sản phẩm từ giấy đạt 8,5 triệu USD, tăng 30,6%; sản phẩm gỗ đạt 5,0 triệu USD, tăng 25,8%;... Ngược lại một số sản phẩm giảm như: sản phẩm mây, tre, cói và thảm giảm 15,3%; hàng dệt may giảm 7,3%; hàng thủy sản giảm 0,6%;...
Theo thị trường xuất khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm 2024, Châu Á là thị trường xuất khẩu lớn nhất của tỉnh đạt 582 triệu USD (chiếm 55,6%), tăng 16,4% so với cùng kỳ; tiếp đến là Châu Mỹ đạt 260 triệu USD (chiếm 24,9%); Châu Âu đạt 110 triệu USD (chiếm 10,5%).
Nhập khẩu:
Kim ngạch nhập khẩu tháng 5/2024 ước đạt 162 triệu USD, giảm 0,7% so với tháng trước và tăng 5,9% so với cùng kỳ. Theo loại hình kinh tế: Kinh tế tư nhân ước đạt 77 triệu USD, tăng 4,1% so với tháng trước và tăng 6% so với cùng kỳ; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 85 triệu USD, giảm 4,7% so với tháng trước và tăng 5,7% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm có mức giảm sâu so với tháng trước như: sắt thép các loại (-51,2%); máy vi tính, sản phẩm điện tử  (-19,4%); hóa chất (-10,5%);… So với cùng kỳ năm trước một số sản phẩm có mức tăng mạnh như: hóa chất (+9 lần); sắt thép các loại (+2,1 lần); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (+1,4 lần); hàng hóa khác (+57,2%); bông các loại (+44,8%);…
Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 760 triệu USD, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: kinh tế tư nhân đạt 356 triệu USD, giảm 2,9%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 404 triệu USD, tăng 15,5%. Các mặt hàng có mức tăng cao so với cùng kỳ như: vải các loại đạt 248,5 triệu USD (chiếm 32,7%), tăng 16,2%; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày đạt 153,8 triệu USD (chiếm 20,2%), tăng 21,3%; hàng hóa khác đạt 106,8 triệu USD (chiếm 14%), tăng 46,7%; xơ, sợi dệt các loại đạt 42,5 triệu USD (chiếm 5,6%), tăng 22,3%; sắt thép các loại đạt 24,2 triệu USD, tăng 3 lần; máy vi tính, sản phẩm điện tử đạt 5,6 triệu USD, tăng 2,2 lần; bông các loại đạt 22,2 triệu USD, tăng 33,2%;… Ngược lại một số sản phẩm giảm như: máy móc, thiết bị, phụ tùng khác (-30,4%); chất dẻo nguyên liệu (-26,2%); phế liệu sắt thép (-8,2%); thức ăn gia súc và nguyên liệu (-8,1%);…
Hoạt động vận tải
Tổng doanh thu hoạt động vận tải tháng 5/2024 ước đạt 753 tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 9,4% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, tổng doanh thu hoạt động vận tải ước đạt 3.678 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ; trong đó vận tải hành khách tăng 17,5%, vận tải hàng hóa tăng 7,8% so với cùng kỳ.
Vận tải hành khách
Doanh thu vận tải hành khách tháng 5/2024 ước đạt 232 tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 19,5% so với cùng kỳ; khối lượng hành khách vận chuyển ước đạt 3,1 triệu lượt khách, tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 17,6% so với cùng kỳ; khối lượng hành khách luân chuyển ước đạt 351 triệu lượt khách.km, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 19,1% so với cùng kỳ.
Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 1.112 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ; khối lượng hành khách vận chuyển ước đạt 14,9 triệu lượt khách, tăng 16,9%; khối lượng hành khách luân chuyển ước đạt 1.687 triệu lượt khách.km, tăng 17,1% so với cùng kỳ.
Vận tải hàng hoá
Doanh thu vận tải hàng hóa tháng 5/2024 ước đạt 514 tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 5,4% so với cùng kỳ. Trong đó: vận tải hàng hóa đường bộ ước đạt 307 tỷ đồng, tăng 1% và tăng 7,3%; vận tải hàng hóa đường ven biển và viễn dương đạt 175 tỷ đồng, tăng 1,2% và tăng 1,1%; vận tải hàng hóa đường thủy nội địa đạt 32 tỷ đồng, tăng 2,4% và tăng 12,3%. Khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 3,2 triệu tấn, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 6,1% so với cùng kỳ. Khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 1.112 triệu tấn.km, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 3,1% so với cùng kỳ.
Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, doanh thu vận tải hàng hoá ước đạt 2.530 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 15,6 triệu tấn, tăng 8,1%; khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 5.437 triệu tấn.km, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.
Dịch vụ hỗ trợ vận tải, bưu chính chuyển phát
Doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 5/2024 ước đạt 6,9 tỷ đồng, tăng 4,8% so với tháng trước và tăng 4% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024 doanh thu ước đạt 33,3 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ.
Doanh thu bưu chính chuyển phát tháng 5/2024 ước đạt 0,7 tỷ đồng, tăng 5,7% so với tháng trước và tăng 17,6% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024 doanh thu ước đạt 3,3 tỷ đồng, tăng 26,6% so với cùng kỳ.
Thu, chi Ngân sách Nhà nước; hoạt động ngân hàng
Tổng thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 10.904 tỷ đồng, đạt 55,9% so với dự toán, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, thu nội địa ước đạt 3.382 tỷ đồng, tăng 17%; thu thuế xuất, nhập khẩu ước đạt 450 tỷ đồng, giảm 46%; trợ cấp ngân sách trung ương ước đạt 3.055 tỷ đồng, tăng 21,3%.
Tổng chi ngân sách địa phương 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 6.880,2 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ; trong đó, chi phát triển kinh tế ước đạt 3.243,6 tỷ đồng, giảm 9,6%; chi tiêu dùng thường xuyên ước đạt 3.530,6 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước.
Dự kiến đến 31/5/2024, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 126.430 tỷ đồng, tăng 2,7% so với 31/12/2023 và tăng 0,79% so với 30/4/2024; tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng ước đạt 95.850 tỷ đồng, tăng 1,8% so với 31/12/2023 và tăng 1,2% so với 30/4/2024; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức chiếm 0,9% tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.
TÌNH HÌNH VĂN HÓA XÃ HỘI
Lao động, việc làm
Trong tháng, Sở Lao động – thương binh và Xã hội phối hợp với sở, ngành liên quan tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024 với chủ đề “Tăng cường bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATVSLĐ như: treo băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến đường chính trên địa bàn tỉnh, viết tin bài, phóng sự về công tác ATVSLĐ; tham gia chương trình phát thanh 1h với Radio Thái Bình. Tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định về quản lý lao động, tiền lương và các chính sách có liên quan đến người lao động , đặc biệt trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp của người lao động. Duy trì triển khai các hoạt động tuyển chọn, đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo các hình thức dài hạn, ngắn hạn tại hàn Quốc và Nhật Bản, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của quận Hongcheon, tỉnh Gangwon (Hàn Quốc) về chương trình đưa người lao động sang làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp. Ký kết bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác thí điểm chương trình lao động thời vụ giữa UBND huyện Đông Hưng và quận Hongcheon. Trong tháng thực hiện cấp Visa cho 8 người đi lao động có thời hạn ở Hàn Quốc, dự kiến nâng tổng số lao động đi lao động có thời hạn ở Hàn Quốc 5 tháng đầu năm là 69 lao động.
Hướng dẫn 05 doanh nghiệp xây dựng nội quy lao động; tiếp nhận và chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của 31 đơn vị với 128 vị trí công việc. Cấp giấy phép lao động cho 138 lao động nước ngoài. Hướng dẫn 20 doanh nghiệp tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho 3.800 lao động; hướng dẫn 8 doanh nghiệp kiểm định, khai báo sử dụng 135 loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ. Số lao động có việc làm tăng thêm là 3.900 người, trong đó: việc làm tại địa phương 2.650 lao động, đi làm việc ở tỉnh ngoài 820 lao động, đi làm việc ở nước ngoài 430 lao động; Tư vấn giới thiệu việc làm cho 4.518 người; thực hiện chính sách trợ cấp thất nghiệp cho 710 trường hợp.
Năm tháng đầu năm 2024, Sở đã hướng dẫn, tiếp nhận và chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài là 86 đơn vị với 363 vị trí công việc, cấp giấy phép lao động cho 337 lao động nước ngoài; Hướng dẫn 14 doanh nghiệp xây dựng nội quy lao động tại doanh nghiệp; 71 doanh nghiệp tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho 11.600 lao động; 35 doanh nghiệp kiểm định, khai báo sử dụng 351 loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ. Số lao động có việc làm tăng thêm là 15.400 lao động (đạt kế hoạch), trong đó: việc làm tại địa phương 10.890 lao động, đi làm việc ở tỉnh ngoài 3.220 lao động, đi làm việc ở nước ngoài 1.290 lao động, Tư vấn giới thiệu việc làm cho 18.560 người; thực hiện chính sách trợ cấp thất nghiệp cho 3.521 trường hợp.
Trợ cấp xã hội
Xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thái Bình tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành. Kiểm tra việc thực hiện chính sách giảm nghèo và chính sách trợ giúp xã hội tại xã Đông Hoà và Phường Kỳ Bá Thành phố Thái Bình, kiểm tra thực tế:110 đối tượng (trong đó có người nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội). Thông qua đợt kiểm tra, giúp cho các địa phương thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo, chính sách trợ giúp xã hội và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Triển khai tới các sở, ngành thành viên Ban Công tác người cao tuổi; Ban Công tác người cao tuổi huyện, thành phố tăng cường thực hiện các hoạt động kỷ niệm ngày Truyền thống người cao tuổi Việt Nam (06/6).Thực hiện tốt việc chăm sóc nuôi dưỡng cho 821 đối tượng tại các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh, trong đó 415 đối tượng ở cơ sở công lập (gồm: Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội chăm sóc 179 đối tượng, Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần đang chăm sóc 236 đối tượng); 406 đối tượng ở cơ sở ngoài công lập. Duy trì việc hỗ trợ 84 trường hợp tham gia chương trình “Cặp lá yêu thương” để giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp sức đến trường, phấn đấu vươn lên, trở thành những công dân có ích cho xã hội.
Công tác đối với người có công
Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người và gia đình có công với cách mạng. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, các địa phương thực hiện tiếp công dân, đối thoại với công dân và giải thích chính sách. Hướng dẫn các địa phương thực hiện tự kiểm tra việc thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng, cựu chiến binh và người tham gia hoạt động kháng chiến trên địa bàn tỉnh. Trong tháng 05/2024, Sở đã tiếp nhận 917 lượt thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đã giải quyết 617 lượt thủ tục, còn lại đang trong thời hạn giải quyết, không có thủ tục quá hạn, cụ thể: Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công đối với 157TH; giải quyết chế độ  thờ cúng liệt sỹ 183 trường hợp; Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 93 trường hợp; giải quyết thêm chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh, thương binh đang hưởng trợ cấp mất sức lao động đối với 10 trường hợp; 278 lượt thủ tục đề nghị chế độ ưu đãi đối với thân nhân sau khi người có công từ trần; cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ đối với 33 trường hợp và một số thủ tục khác. Ngoài ra tiếp nhận khoảng 350 thủ tục khác tại bộ phận một cửa.
Năm tháng đầu năm 2024, tiếp nhận 4.154 lượt thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, đã giải quyết 3.646 lượt thủ tục, còn lại đang trong thời hạn giải quyết, không có thủ tục quá hạn; tiếp nhận 1.130 hồ sơ tại bộ phận một cửa. 100% các thủ tục được giải quyết kịp thời, đúng hạn.
Hoạt động giáo dục
Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo, hướng dẫn Phòng GDĐT huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục hoàn thành chương trình, tổng kết năm học 2023-2024 theo kế hoạch, bảo đảm kết thúc năm học vào ngày 31/5/2024. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức Kỳ thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12 năm học 2023-2024 (theo đề thi chung của Sở Giáo dục và Đào tạo).
 Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 07/5/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức chuyên đề: “Giảng dạy chiến dịch Điện Biên Phủ trong môn Lịch sử Chương trình GDPT 2018”.
Rà soát, đánh giá việc sáp nhập trường liên cấp sau 5 năm thực hiện theo Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh Thái Bình về việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Hoàn thiện việc thẩm định hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa lớp 12; rà soát hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 trình UBND tỉnh phê duyệt. Tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc tại Bắc Ninh từ ngày 10/5-16/5/2024; tại Thái Nguyên từ ngày 20/5 - 31/5/2024.
 Tổ chức họp Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT, phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo; chỉ đạo các cơ sở giáo dục tích cực ôn tập, hướng dẫn học sinh hoàn thiện thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, tổ chức tập huấn phần mềm tuyển sinh, tổ chức cho học sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025.
Văn hoá - Thể thao
 Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 10/5/2024 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các thôn văn hóa, tổ dân phố văn hóa có thành tích tiêu biểu, xuất sắc tỉnh Thái Bình giai đoạn 2019 - 2023. Sở ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng các quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng kỷ niệm 138 năm ngày Quốc tế lao động 01/5; 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024); 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024); 134 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2024); 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024); tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
 Chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với các ngành chức năng, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thái Thụy và Kiến Xương tổ chức thanh tra, kiểm tra 05 di tích lịch sử văn hóa; 05 lượt điểm quảng cáo bằng hình thức treo băng rôn tại huyện Hưng Hà và Vũ Thư; thực hiện kiểm kê và rà soát các cơ sở kinh doanh hoạt động bơi lặn trên địa bàn huyện, thành phố; kiểm tra tại các điểm du lịch như: Cồn Đen, huyện Thái Thụy; Cồn Vành, huyện Tiền Hải và Chùa Keo, huyện Vũ Thư; 02 cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn huyện Kiến Xương; ban hành Quyết định số 11/QĐ-TTr về việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đối với Giám đốc Thư viện tỉnh Thái Bình theo kế hoạch thanh tra đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tiếp nhận và chuyển 01 đơn phản ánh về huyện Hưng Hà giải quyết theo thẩm quyền, tiếp nhận và giải quyết 01 đơn kiến nghị của công dân theo thẩm quyền của Sở.
 Ban hành Kế hoạch và tổ chức tập huấn đội lặn khí tài phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; mở lớp dạy bơi và phương pháp dạy bơi cứu đuối năm 2024; điều lệ và tổ chức thi đấu giải Bóng Bàn, hoạt động đồng diễn Dân Vũ, Khiêu vũ, Yoga. Tham mưu tổ chức Chương trình chào mừng Ngày Quốc tế Yoga tại Thái Bình. Chỉ đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tổ chức tập huấn cho vận động viên tham gia thi đấu 05 giải đạt 11 HCV, 08 HCB, 12 HCĐ (Vô địch các câu lạc bộ JuJitsu quốc gia; Cầu lông câu lạc bộ các tỉnh, thành, ngành toàn quốc; Vô địch Boxing các đội mạnh quốc gia; Đua thuyền Canoeing các tay chèo Xuất sắc quốc gia). Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tập huấn, chuẩn bị lực lượng tham dự Hội khỏe phù đồng toàn quốc.
Thư viện tỉnh tham gia Hội thi liên hoan cán bộ tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và tuyên truyền giới thiệu sách toàn quốc kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đạt giải Nhất toàn đoàn; tiếp tục duy trì việc mở cửa thường xuyên và tối Thứ Bảy, ngày Chủ Nhật hàng tuần để đón tiếp phục vụ bạn đọc tại chỗ; phụ vụ xe thư viện lưu động tới cac điểm trường; tiếp nhận bài dự thi Đại sứ Văn hóa đọc; bổ sung, xử lý tài liệu kịp thời đưa ra phục vụ bạn đọc.
Bảo tàng tỉnh tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề "Từ chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đến đại thắng mùa Xuân năm 1975" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức triển lãm lưu động; tuần phim; tuyên truyền lưu động kỷ niệm 138 năm ngày Quốc tế lao động 01/5; 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024); 134 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2024).
Tình hình an toàn giao thông
Theo báo cáo của Công an tỉnh Thái Bình, từ ngày 15/4/2024 đến ngày 14/5/2024 trên địa bàn tỉnh xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm 14 người chết và 20 người bị thương. Tính chung 05 tháng đầu năm toàn tỉnh xảy ra 159 vụ tai nạn giao thông, làm 76 người chết và 103 người bị thương.
Tình hình cháy nổ
Theo Báo cáo từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, từ ngày 15/4/2024 đến ngày 15/5/2024, trên địa bàn tỉnh Thái Bình không xảy ra cháy, nổ./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây