Văn bản theo chủ đề: Thông báo

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 172/CV-CTK 22/09/2020 V/v Thông báo địa bàn điều tra
2 27/KH-CTK 16/09/2020 Kế hoạch điều tra các đơn vị sự nghiệp trong khu vực dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình
3 23/TB-CTK 06/09/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Cục trưởng CTK Thái Bình tháng 9 năm 2020
4 Số: 21 /TB-CTK 06/08/2020 Kết luận của đồng chí Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Bình Tháng 8 năm 2020
5 Số: 141 /CV - CTK 06/08/2020 Về việc cử công chức tham gia Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021
6 Số: 17 /TB-CTK 09/07/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Cục trưởng Cục Thống kê Thái Bình tháng 7 năm 2020
7 Số:18/KL-CTK 12/07/2020 Kết luận thanh tra về việc THPA điều tra diện tích gieo trồng tại Chi Cục Thống kê huyện Quỳnh Phụ
8 Số: 22/KH –CTK 19/07/2020 Kế hoạch biên soạn và xuất bản kỷ yếu ngành Thống kê Thái Bình
9 Số 02:BC/GSTĐT 11/05/2019 BC kết quả giám sát tập huấn nghiệp vụ và CNTT TĐTDS và nhà ở 2019
10 Số 02: BCGS/CN Tháng 2 28/02/2019 Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát công nghiệp tháng 2 năm 2019
11 Số 02: BC-KTGS TDT dân số 2019 13/01/2019 Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát công tác lập bảng kê TDT Dân số 2019
12 Số :02\Báo cáo kiểm tra giám sát điều 03/01/2019 Báo cáo kiểm tra giám sát điều tra năng suất, sản lượng cây lâu năm 2018
13 Số:02 Báo cáo kiểm tra giám sát điều tra LĐVL 03/01/2019 Báo cáo kiểm tra giám sát điều tra LĐVL quý 4 năm 2018
14 Số: 02 Kết quả kiểm tra giám sát thương mại g 02/01/2019 Kết quả kiểm tra giám sát thương mại giá tháng 12 năm 2018
15 Số:02 Kết quả kiểm tra giám sát khảo sát mức 02/01/2019 Kết quả kiểm tra giám sát khảo sát mức sống kỳ 4 năm 2018
16 Số: 02 Kết quả kiểm tra giám sát Công nghiệp 06/12/2018 Kết quả kiểm tra giám sát Công nghiệp tháng 12
17 Số 03: Kết quả kiểm tra, giám sát Năng suất l 15/11/2018 Kết quả kiểm tra, giám sát Năng suất lúa tháng 11
18 Số 02: Kết quả kiểm tra, giám sát Thủy sản th 05/11/2018 Kết quả kiểm tra, giám sát Thủy sản tháng 11
19 Số 02: Kết quả kiểm tra, giám sát Công nghiệp 20/11/2018 Kết quả kiểm tra, giám sát Công nghiệp tháng 11
20 Số 02: Kết quả kiểm tra, giám sát thương mại 10/11/2018 Kết quả kiểm tra, giám sát thương mại vận tải, giá tháng 11
21 Mẫu số: 02/GSTS 14/10/2018 Kết quả công tác điều tra giám sát thuỷ sản
22 Mẫu số: 02/GSTM 14/10/2018 Kết quả công tác điều tra giám sát thương mại, giá tháng 10/2018
23 Mẫu số: 02/GSCNG 14/10/2018 Kết quả công tác điều tra giám sát công nghiệp tháng 10/2018
24 Mẫu số: 02/GSCN 14/10/2018 Kết quả công tác điều tra giám sát chăn nuôi 1/10/2018
25 Số 02_KSMS 18/09/2018 Kết quả kiểm tra, giám sát khảo sát mức sống kỳ 3 năm 2018
26 Số 02_LDVL 14/09/2018 Kết quả kiểm tra, giám sát điều tra lao động việc làm tháng (7+8+9)
27 Số 02_CN 25/09/2018 Kết quả kiểm tra, giám sát điều tra công nghiệp tháng 9
28 Số 02_TMG 19/09/2018 Kết quả kiểm tra, giám sát điều tra thương mại giá tháng 9
29 Số 02 31/07/2018 Báo Cáo kết quả kiểm tra giám sát điều tra công nghiệp tháng 8 năm 2018
30 Số 02 31/07/2018 Báo Cáo kết quả kiểm tra giám sát điều tra thương mại giá tháng 8 năm 2018
31 Số: 18/BC-Ttra 21/08/2018 Kết quả thanh tra khảo sát mức sống kỳ 2 năm 2018
32 Số 01:/ QĐ-BCĐTW 14/08/2018 Số 01:/QĐ-BCĐTW : Quyết định về việc ban hành phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
33 Báo cáo giám sát thương mại 15/07/2018 Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát điều tra thương mại, giá tháng 7 năm 2018
34 Báo cáo giám sát nông nghiệp tháng 7 08/07/2018 Báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát chăn nuôi 1/7/2018
35 Giám sát công nghiệp tháng 7 08/07/2018 Kết quả giám sát công nghiệp
36 Số: 01/BC-TTra 24/05/2018 Báo cáo kết quả Thanh tra chuyên ngành Thống kê tiến hành Thanh tra độc lập việc thực hiện phương án điều tra giá tiêu dùng năm 2018 tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
37 Số:01/BC-TTra 17/05/2018 Kết quả Thanh tra chuyên ngành thống kê việc thực hiện phương án điều tra Vốn đầu tư thực hiện năm 2018, đối với điều tra viên, giám sát viên tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
38 Số:01/BC-TTra 15/05/2018 Kết quả Thanh tra chuyên ngành thống kê việc thực hiện phương án điều tra Vốn đầu tư thực hiện năm 2018, đối với điều tra viên, giám sát viên tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
39 Số: 66/BC-Ttra 21/03/2018 Báo cáo kết quả Thanh tra độc lập việc thực hiện phương án điều tra giá tiêu dùng năm 2018 tại huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình
40 Số: 01/BC-TTra 21/02/2018 Báo cáo kết quả thanh tra độc lập việc thực hiện phương án điều tra lao động việc làm năm 2018 tại huyện Tiền Hải
41 Số: 02/BC-TTra 21/02/2018 Báo cáo kết quả thanh tra độc lập việc thực hiện phương án điều tra lao động việc làm năm 2018 tại huyện Hưng Hà
42 Quyết định số 715/QĐ-TTg 21/05/2015 Quyết định phê duyệt Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
43 Quyết định số 763/QĐ - TCTK 29/06/2015 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Tổng cục Thống kê
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây