Văn bản theo người ký: Họ tên Cục Trưởng

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số: 1426/QD-TCTK 04/08/2020 QĐ ban hành quy định vị trí chức năng nhiệm vụ các phòng thuộc Cục Thống kê
2 Số 02:BC/GSTĐT 11/05/2019 BC kết quả giám sát tập huấn nghiệp vụ và CNTT TĐTDS và nhà ở 2019
3 Số 02: BCGS/CN Tháng 2 28/02/2019 Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát công nghiệp tháng 2 năm 2019
4 Số: 09/QĐ-CTK về Quy chế chi tiêu 12/02/2019 Quy chế chi tiêu nội bộ , quản lý tài sản công năm 2019
5 Số: 76/QĐ-TCTK về mô tả công việc 09/02/2019 Số: 76/QĐ-TCTK về việc Quyết định bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm nghiệp vụ Cục Thống kê tỉnh
6 Số 03: QĐ-CTK 13/01/2019 QĐ về việc ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát công tác thống kê năm 2019
7 Số:01/KH-CTK Kế hoạch hành động năm 20 04/01/2019 Chương trình hành động phong chống tham nhũng Cục Thống Kê Thái Bình
8 Số :02\Báo cáo kiểm tra giám sát điều 03/01/2019 Báo cáo kiểm tra giám sát điều tra năng suất, sản lượng cây lâu năm 2018
9 Số:02 Báo cáo kiểm tra giám sát điều tra LĐVL 03/01/2019 Báo cáo kiểm tra giám sát điều tra LĐVL quý 4 năm 2018
10 Số: 02 Kết quả kiểm tra giám sát thương mại g 02/01/2019 Kết quả kiểm tra giám sát thương mại giá tháng 12 năm 2018
11 Số:02 Kết quả kiểm tra giám sát khảo sát mức 02/01/2019 Kết quả kiểm tra giám sát khảo sát mức sống kỳ 4 năm 2018
12 Số: 02 Kết quả kiểm tra giám sát Công nghiệp 06/12/2018 Kết quả kiểm tra giám sát Công nghiệp tháng 12
13 Số 02:1282/QĐ-TCTK 16/12/2018 Kế hoạch thanh tra chuyên ngành Thống kê năm 2019
14 Số 03: Kết quả kiểm tra, giám sát Năng suất l 15/11/2018 Kết quả kiểm tra, giám sát Năng suất lúa tháng 11
15 Số 02: Kết quả kiểm tra, giám sát Thủy sản th 05/11/2018 Kết quả kiểm tra, giám sát Thủy sản tháng 11
16 Số 02: Kết quả kiểm tra, giám sát Công nghiệp 20/11/2018 Kết quả kiểm tra, giám sát Công nghiệp tháng 11
17 Số 02: Kết quả kiểm tra, giám sát thương mại 10/11/2018 Kết quả kiểm tra, giám sát thương mại vận tải, giá tháng 11
18 Mẫu số: 02/GSTS 14/10/2018 Kết quả công tác điều tra giám sát thuỷ sản
19 Mẫu số: 02/GSTM 14/10/2018 Kết quả công tác điều tra giám sát thương mại, giá tháng 10/2018
20 Mẫu số: 02/GSCNG 14/10/2018 Kết quả công tác điều tra giám sát công nghiệp tháng 10/2018
21 Mẫu số: 02/GSCN 14/10/2018 Kết quả công tác điều tra giám sát chăn nuôi 1/10/2018
22 Công văn số: 06/CV-CTK 24/10/2018 ► Công văn số :06/CV-CTK về việc tuyển chọn người lập danh sách hộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
23 Số : 148/QĐ-CTK 21/10/2018 Quy chế giao kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua
24 Số 02_KSMS 18/09/2018 Kết quả kiểm tra, giám sát khảo sát mức sống kỳ 3 năm 2018
25 Số 02_LDVL 14/09/2018 Kết quả kiểm tra, giám sát điều tra lao động việc làm tháng (7+8+9)
26 Số 02_CN 25/09/2018 Kết quả kiểm tra, giám sát điều tra công nghiệp tháng 9
27 Số 02_TMG 19/09/2018 Kết quả kiểm tra, giám sát điều tra thương mại giá tháng 9
28 Số:03/HD-BCĐ 03/09/2018 Hướng dẫn vẽ sơ đồ nền, lập địa bàn điều tra; cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
29 Số 02 31/07/2018 Báo Cáo kết quả kiểm tra giám sát điều tra công nghiệp tháng 8 năm 2018
30 Số 02 31/07/2018 Báo Cáo kết quả kiểm tra giám sát điều tra thương mại giá tháng 8 năm 2018
31 Số: 18/BC-Ttra 21/08/2018 Kết quả thanh tra khảo sát mức sống kỳ 2 năm 2018
32 Số 01:/ QĐ-BCĐTW 14/08/2018 Số 01:/QĐ-BCĐTW : Quyết định về việc ban hành phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
33 Số: 596/QĐ-CTTK 29/07/2018 Quyết định về việc điều tra thử nghiệm giá tiền lương
34 Số: 126/QĐ-CTK 07/08/2018 Quyết định về việc ban hành phương án điều tra thu nhập bình quân chia theo huyện, thành phố tỉnh Thái Bình
35 Số: 1905/QD-UBND 02/08/2018 Quyết định về việc điều tra thu nhập bình quân đầu người chia theo huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình
36 Báo cáo giám sát thương mại 15/07/2018 Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát điều tra thương mại, giá tháng 7 năm 2018
37 Báo cáo giám sát nông nghiệp tháng 7 08/07/2018 Báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát chăn nuôi 1/7/2018
38 Giám sát công nghiệp tháng 7 08/07/2018 Kết quả giám sát công nghiệp
39 Số: 01/BC-TTra 24/05/2018 Báo cáo kết quả Thanh tra chuyên ngành Thống kê tiến hành Thanh tra độc lập việc thực hiện phương án điều tra giá tiêu dùng năm 2018 tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
40 Số:01/BC-TTra 17/05/2018 Kết quả Thanh tra chuyên ngành thống kê việc thực hiện phương án điều tra Vốn đầu tư thực hiện năm 2018, đối với điều tra viên, giám sát viên tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
41 Số:01/BC-TTra 15/05/2018 Kết quả Thanh tra chuyên ngành thống kê việc thực hiện phương án điều tra Vốn đầu tư thực hiện năm 2018, đối với điều tra viên, giám sát viên tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
42 Số: 66/BC-Ttra 21/03/2018 Báo cáo kết quả Thanh tra độc lập việc thực hiện phương án điều tra giá tiêu dùng năm 2018 tại huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình
43 Số: 01/BC-TTra 21/02/2018 Báo cáo kết quả thanh tra độc lập việc thực hiện phương án điều tra lao động việc làm năm 2018 tại huyện Tiền Hải
44 Số: 02/BC-TTra 21/02/2018 Báo cáo kết quả thanh tra độc lập việc thực hiện phương án điều tra lao động việc làm năm 2018 tại huyện Hưng Hà
45 Số: 184/QĐ-CTK 17/12/2017 Bổ sung Phụ lục của Quy chế giao kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua đối với các đơn vị thuộc Cục Thống kê Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 53/QĐ-CTK ngày 24/5/2017 của Cục trưởng Cục Thống kê Thái Bình
46 Số: 245/CV-CTK 19/12/2017 V/v thực hiện kế hoạch công tác năm 2018
47 Quyết định 837/QĐ-TCTK 07/12/2016 Quyết định về việc thanh tra chuyên ngành thống kê năm 2017 của Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
48 Quyết định số 1428/QĐ-TCTK 24/12/2014 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê giai đoạn 2015-2020
49 Quyết định số 1433/QĐ-TCTK 26/12/2014 Quyết định về việc sửa đổi Quy chế Quản lý, sử dung Hệ thống thư điện tử Tổng cục Thống kê
50 Quyết định số 715/QĐ-TTg 21/05/2015 Quyết định phê duyệt Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
51 Quyết định số 763/QĐ - TCTK 29/06/2015 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Tổng cục Thống kê
52 Luật số 89/2015/QH13 22/11/2015 Luật Thống kê 2015
53 Thông tư 02/2012/TT-BKHĐT 03/04/2012 Thông tư Quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh
54 Nghị định 34/2013/NĐ - CP 03/06/2013 Quyết định ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước
55 Nghị định 95/2016/NĐ-CP 30/06/2016 Quy định về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây