Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2017

Thứ ba - 28/11/2017 18:58
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2017
 1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
a. Nông nghiệp
Trồng trọt
*Đối với sản xuất cây vụ đông:
Tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và thực  hiện sản xuất cây vụ đông, với phương châm lấy hiệu quả kinh tế để phát triển cây vụ Đông bền vững, mở rộng quy mô phát triển các cây trồng theo lợi thế của từng địa phương, từ đó tập trung vào các cây trồng có hợp đồng bao tiêu sản phẩm và có thị trường tiêu thụ ổn định. Bên cạnh đó Tỉnh cũng có những chính sách hỗ trợ kịp thời đối với những hộ có diện tích cây trồng vụ đông bị ảnh hưởng trực tiếp trên địa bàn tỉnh do thời tiết bị mưa kéo dài, ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng vụ đông, nhất là diện tích vụ đông trồng trên đất hai lúa. Đối với những diện tích bị thiệt hại nặng được tỉnh đề xuất các chính sách hỗ trợ: tăng diện tích cây khoai tây, một số cây còn thời vụ có khả năng trồng lại được hỗ trợ bằng giống cây trồng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng giúp bà con khôi phục sản xuất ở mức cao nhất.
Theo tiến độ sản xuất nông nghiệp, tính đến ngày 9/11/2017 diện tích cây vụ đông đã trồng đạt 31.117 ha (89% kế hoạch đề ra), tương đương so với cùng kỳ năm  trước. Trong đó diện tích ngô đã trồng 5.845 ha, dưa bí 5.401 ha, khoai tây 3.302 ha, cây rau màu khác 16.569 ha. Trong thời gian tiếp theo nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, ủng hộ các địa phương có thể tiếp tục chỉ đạo trồng cây vụ đông ưa lạnh phấn đấu đạt kế hoạch diện tích đã đề ra.
Chăn nuôi:
Tính đến tháng 11/2017 tổng đàn trâu, bò ước đạt trên 52,7 nghìn con tăng trên 8,7% so với cùng kỳ.
Tổng đàn lợn hiện có 980,6 nghìn con giảm 6,4%, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt trên 179 nghìn tấn giảm 0,5% so với cùng kỳ (chủ yếu giảm ít là do số lượng lợn thịt còn tồn ở kỳ đầu năm chờ xuất bán)
Tổng số gia cầm là 12.653 nghìn con, tăng 446 nghìn con (+3,6%). Trong đó gà tăng 310 nghìn con (+3,5%), vịt, ngan, ngỗng tăng tăng 135 ngàn con. Tình hình chăn nuôi gia cầm phát triển khá về số con xuất chuồng và trọng lượng xuất chuồng.
Theo thông báo của Chi cục thú y tỉnh, trong tháng tình hính dịch bệnh chưa có dấu hiệu xuất hiện bệnh dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng gia súc, bệnh tai xanh trên đàn lợn. Các bệnh thông thường trên đàn gia súc gia cầm cũng cảy ra rải rác tại một số địa phương trong tỉnh. Trong thời gian tới các địa phương cần tiếp tục tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm nuôi mới, tái đàn hàng tháng; tăng cường giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và động vật thủy sản, đảm bảo không dể phát sinh và lây lan dịch bệnh trên diện rộng.
b. Thủy sản
Khai thác
Sản lượng khai thác thủy sản tháng 11 ước đạt hơn 5,3 nghìn tấn tăng trên 8% so với cùng kỳ ; trong đó: sản lượng cá đạt 3,4 nghìn tấn tăng gần 1,5%,sản lượng tôm đạt 363 tân, giảm 22,3%; thủy sản khác đạt trên 1,5 nghìn tân, tăng 41,1%. Tổng sản lượng khai thác 11 tháng năm 2017 ước đạt 70,6 nghìn tấn, tăng gần 8,8 % so với cùng kỳ năm 2016. 
Nuôi trồng
Sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 11 ước đạt 13 nghìn tấn, tăng trên 11,8% so với cùng kỳ; trong đó cá đạt 3,7 nghìn tấn tăng gần 3,5%, tôm đạt 205 tấn, tăng gần 90%; thủy sản khác nuôi trồng khác đạt 9,1 nghìn tấn, tăng 14,6%. Tổng sản lượng nuôi trồng 11 tháng ước đạt gần 114 nghìn tấn, tăng gần 8% so với cùng kỳ.
Tính đến thời điểm hiện tại trong  năm 2017 đã có 47 hộ và 2 doanh nghiệp thuộc huyện Thái Thụy đã áp dụng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng công nghiệp, công nghệ cao vào sản xuất. Thế mạnh của mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao là có thể nuôi từ 1-4 vụ/năm, năng suất trung bình đạt từ 6-8 tấn/ha/vụ. Tổng diện tích nuôi công nghệ cao tính đến thời điểm này đạt 74 ha và dự kiến sẽ mở rộng thêm đạt 104ha góp phần tăng năng suất và sản lượng nuôi trồng trong năm.
Mô hình  nuôi cá lồng tiếp tục phát triển tăng cả về quy mô và sản lượng, số lồng nuôi hiện có 530 lồng với diện tích đạt gần 57.000m3, năng suất ước đạt 3,5 tấn/lồng. 
Sản xuất nông nghiệp đến ngày 09 tháng 11 năm 2017
 2. Sản xuất công nghiệp
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 11/2017 tăng hơn 8,6% so với tháng trước và tăng gần 38,% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng đầu năm, IIP tăng 17,% so với cùng kỳ; trong đó: ngành khai khoáng tăng gần 5%; ngành chế biến, chế tạo tăng hơn 29,8%; sản xuất, truyền tải và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng hơn 1 lần; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải tăng hơn  6,6%.
Trong 11 tháng  năm 2017, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có mức tăng cao so với cùng kỳ như: bộ comple, áo jacket (+13,7%); sản phẩm Amon nitorat (+17,5%); tấm lát đường và vật liệu ốp lát (23,7%); sứ vệ sinh (+25,6%) điện thương phẩm (+12,2%) do công ty Điện lực Thái Bình...  Bên cạnh đó, một số sản phẩm có tốc độ giảm như: thức ăn gia cầm (-23,1%), tôm đông lạnh (-4,6%), gạch xây bằng đất nung (-15,7%)...
Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tỉnh Thái Bình tháng 11 năm 2017 giảm 3,8% so với tháng trước và tăng hơn 43% so với cùng kỳ năm trước.
Chỉ số tồn kho ngành chế biến, chế tạo tính đến tháng 11 năm 2017 tăng 19,2% so với tháng trước. Trong đó có một số ngành chỉ số tồn kho cao như: sản xuất các sản phẩm từ tre nứa, sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy; sản xuất thuốc hóa dược liệu...
Chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/11/2017 tăng 3% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó: Lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước tương đối ổn định; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 4,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng gần 1%.
         Các dự án mới đưa vào hoạt động trong 11 tháng
Trong tháng tình hình công nghiệp tỉnh Thái Bình có nhiều năng lực mới tăng góp phần vào tốc độ tăng của tỉnh như: Công ty TNHH sứ Hảo Cảnh dây chuyền 5 đi vào hoạt động chính thức đạt 539.000 sản phẩm với giá trị đạt 5,5 tỷ đồng. Công ty TNHH U-LI (VN) cũng bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất cần gạt nước ô tô với công suất ước đạt 500.000 sản phẩm. 
 
Chỉ số sản xuất công nghiệp
Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp
 3. Tình hình đăng ký doanh nghiệp
Trong 10 tháng năm 2017 đã cấp 684 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với số vốn đăng ký đạt trên 3.507 tỷ đồng. Doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động trong 10 tháng: 93 doanh nghiệp; doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 44 doanh nghiệp. Trong đó  thu hồi GCN ĐKKD do DN  giải thể là 43.
4. Đầu tư
Tháng 11/2017 nguồn vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý ước đạt 323 tỷ đồng, giảm 21,8 % so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó: vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước gần 167 tỷ đồng (-24,1%), vốn ngân sách huyện ước trên 75,4 tỷ đồng, vốn ngân sách cấp xã ước đạt 80,4 tỷ đồng (-21,9%).
Ước tính 11 tháng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý đạt trên  2.876 tỷ đồng, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm trước.
Tình hình thực hiện một số dự án:
         Trong tháng 11, công ty kinh doanh bất động sản Viglacera và tập đoàn Toyoda Gosei của Nhật Bản ký kết hợp đồng thuê 13,3 ha đất tại Khu công nghiệp Tiền Hải do công ty Viglacera là chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 24,6 triệu USD
         Một số công trình thực hiện nguồn vốn ngân sách trong tháng 10,11 năm 2017:
         Dự án nâng sửa chữa sở chỉ huy quân sự tỉnh, vốn đầu tư 6,5 tỷ sơ bộ hoàn thành;
         Dự án xây dựng mở rộng, nâng cấp tuyến đường từ Thái Thủy đến Thái Thịnh, vốn đầu tư 38 tỷ thực hiện sơ bộ 36 tỷ.
         Dự án cứu hộ, cứu nạn Quang Bình – Quang Minh – Minh Tân huyện Kiến Xương, vốn đầu tư 20 tỷ, thực hiện tháng 10 đạt gần 1 tỷ đồng;
         Dự án tuyến đường QL39 đi phà Cồn Nhất (Đoạn đến trà Giang) tổng vốn đầu tư 40 tỷ đồng, thực hiện đến tháng 10 đạt 20 tỷ đồng..
         Dự án cải tạo, nâng cấp đường 453, mức đầu tư 45 tỷ đồng thực hiến đến tháng 10 đạt hơn 43 tỷ đồng.
         Dự án San lấp mặt bằng, đắp núi cảnh quan giai đoạn I, tổng vốn đầu tư gần 367 tỷ thực hiện đến hết tháng 10 đạt gần 72 tỷ đồng (tháng 11 ước đạt 05 tỷ đồng).
         Dự án đền thời Bác Hồ, vốn đầu tư thực hiện gần 51 tỷ đồng thực hiện tháng 10 đạt 1 tỷ đồng.
         Dự án tượng đài Bác Hồ với nông dân, vốn đầu tư gần 203 tỷ đồng, thực hiện đến tháng 10 đạt gẩn 3 tỷ đồng (tháng 11 ước đạt 1 tỷ đồng).
         Dự án xây dựng hạ tầng Quàng trường Thái Bình, vốn đầu tư hơn 236 tỷ đồng, thực hiện đến tháng 10 đạt gần 120 tỷ đồng, ước tính tháng 11 đạt 8,5 tỷ đồng.
         Dự án đường Bác Hải – Nam Cường huyện Tiền Hải, vốn đầu tư gần 30 tỷ, thực hiện đến tháng 10 đạt gần 7 tỷ đồng.
         Dự án cải tạo mở rộng tuyến đường Hưng Hà huyện Tiền Hải, vốn đầu tư hơn 9 tỷ đồng, thực hiện tháng 10 đạt 3 tỷ đồng.
Số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã được cấp phép mới đến ngày 20/11/2017 là 05 dự án, với tổng số vốn đầu tư đăng ký gần 40 triệu USD.
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp phép từ 01/1 - 20/11/2017
 5. Thu, chi ngân sách Nhà nước
Tổng thu ngân sách Nhà nước ước tính 11 tháng 2017 đạt 14.218,6 tỷ đồng, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: thu nội địa ước đạt trên 5.659 tỷ đồng, giảm 21,1%; thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt 912 tỷ đồng, giảm 58,6%; trợ cấp ngân sách trung ương ước đạt 4.869 tỷ, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 11 tháng năm 2017 ước đạt trên 10.005 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ; trong đó: chi phát triển kinh tế ước đạt trên 2.829 tỷ đồng giảm 1,7%; chi tiêu dùng thường xuyên ước đạt 6.657 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước.
6. Thương mại, giá cả, vận tải và du lịch
a. Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
Tháng  11/2017 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt trên 3.116 tỷ đồng tăng 1,2% so với tháng trước và tăng gần 14,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Kinh tế Nhà nước có mức tăng tương ứng 1,4% và 5,2%; kinh tế Ngoài nhà nước tăng trưởng lần lượt là 1,2% và 14,8%.
Trong tháng 11 tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt gần 2.684 tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước (tháng 10) v à tăng gần 15% so với c ùng kỳ chủ yếu tăng ở các mặt hàng tiêu dùng, đây là kết quả rõ rệt của việc thực hiện tốt bình ổn thị trường, trong tháng nhiều đơn vị đã tham gia hoạt động (Hội Chợ) trên địa bàn thành phố, áp dụng hình thức khuyến mãi để kích cầu tieu dùng.
Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 11 tháng năm 2017 đạt  33.105 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Theo thành phần kinh tê: Kinh tê nhà nước tăng 4,1%; kinh tế ngoài nhà nước tăng trên 12,8%.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa 11 tháng đầu năm ước đạt 28.763 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước. Chia theo loại hình kinh tế: kinh tế nhà nước ước đạt trên 428 tỷ đồng, tăng 1,1%; kinh tế ngoài Nhà nước ước đạt 28.335 tỷ đồng, tăng gần 13,2%. Chia theo nhóm  ngành hàng: nhóm hàng lương thực, thực phẩm ước đạt hơn 8.842 tỷ đồng (+12,3%); nhóm đồ dùng trang thiết bị gia đình ước đạt hơn  4.091 tỷ đồng (+8%); nhóm gỗ và vật liệu xây dựng ước đạt 3.785 tỷ đồng (+23,3%); nhóm xăng dầu ước đạt 4.027tỷ đồng (+21,1%)...
Doanh thu hoạt động dịch vụ (trừ dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành) 11 tháng ước đạt 1.832 tỷ đồng tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành 11 tháng ước đạt 2.508 tỷ đồng tăng 12% so với cùng kỳ. 
Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
 b. Xuất, nhập khẩu hàng hóa
Xuất khẩu:
Trị giá xuất khẩu tháng 11 năm 2017 ước đạt 150,5 triệu USD tăng gần  1,9% so với tháng trước và tăng gần 16% so với cùng kỳ. Theo loại hình kinh tế: Kinh tế nhà nước tăng 73,4% so với tháng trước và tăng  hơn  68,4% so với cùng kỳ năm trước ; kinh tế ngoài nhà nước có mức tăng tương ứng 7,6% và 44,8%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài lần lượt giảm 4% và giảm 3,8% so với cùng kỳ. Hiện đang là thời điểm cuối năm nên các doanh nghiệp sản xuất mặt hàng may mặc đang trong giai đoạn hoàn thành gấp rút các đơn hàng cũ và chuẩn bị cho những đơn hàng mới nên giá trị xuất khẩu các đơn hàng ngành dệt may có tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2016 cụ thể: Xơ sợi dệt các loại (+98%); hàng dệt may (+22,8%)
Xuất khẩu 11 tháng năm 2017 ước đạt 1.245,5 tỷ đồng tăng 5% so cùng kỳ năm 2016. Giá trị xuất khẩu tăng do các doanh nghiệp tư nhân xuất khẩu mặt hàng xơ, sợi dệt tăng hơn 36,5%; hàng giày dép các loại giá trị xuất khẩu tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm 2016.
 Nhập khẩu:
Trị giá nhập khẩu tháng 11 năm 2017 ước đạt 118,7 triệu USD, tăng 9,5% so với tháng trước và tăng gần 46% so với cùng kỳ; trong đó: kinh tế tư nhân đạt gần 66 triệu USD tăng tương ứng là 10% và hơn 2 lần; kinh tế có vốn đầu nước ngoài ước đạt 52,8 triệu USD tăng  8,8% so với tháng trước  và tương  đương cùng kỳ năm 2016. Nhập khẩu tháng 11 tăng cao so với cùng kỳ do ngành dệt may nhập khẩu nguyên liệu chuẩn bị  phục vụ cho đơn hàng mới. Trong đó: Mặt hàng vải các loại nhập khẩu tháng 11 có giá trị ước đạt 42,5 triệu USD (+56,8%); Phụ liệu ngành dệt may đạt giá trị 14,2 triệu USD (+32,8%)
Giá trị nhập khẩu 11 tháng năm 2017 ước đạt 1.058,6 triệu USD tăng gần 1,5% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó: thành phần kinh tế nhà nước giảm mạnh giảm tới 64%, thành thần kinh tế tư nhân giảm hơn 1,5%; thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng hơn 6,5% so với cùng kỳ năm 2016.  
Hàng hóa xuất nhập khẩu
c. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2017 giảm 0,05% so với tháng trước, trong đó Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,42%, trong đó lương thực giảm 0,67%; thực phẩm giảm 0,49%; nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,11%; Các nhóm hàng hóa và dịch vụ còn lại có chỉ số giá tăng: giao thông tăng 1,26% do ảnh hưởng từ đợt điều chỉnh tăng giá xăng, dầu vào thời điểm 05/11/2017 và 221/11/2017, hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,31%, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,12%.
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 11 tháng năm 2017 tăng 3,38% so với bình quân cùng kỳ năm 2016; CPI tháng 11/2017 tăng 3,84% so với tháng 12/2016 và tăng 3,82% so với cùng kỳ năm 2016.
Chỉ số giá vàng tháng 11/2017 tăng 0,04% so với tháng trước; tăng 5,58% so với tháng 12/2016; tăng 1,82% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 11/2017 tăng 0,1% so với tháng trước; tăng 0,44% so với tháng 12/2016 và tăng 1,96% so với cùng kỳ năm 2016. 
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 11 năm 2017
 d. Vận tải hành khách và hàng hóa
Vận tải hành khách
Tháng 11/2017, doanh thu vận tải hành khách ước đạt trên 107,2 tỷ đồng tăng 3,1% so với tháng trước và tăng 12,4% so với cùng kỳ; số lượt hành khách vận chuyển ước đạt trên 1,3 triệu người tăng 2,1% so với tháng trước và tăng 8,6% so với cùng kỳ; số lượt khách luân chuyển ước đạt trªn 147 triệu người.km, tăng  2,6% so với tháng trước, tăng 10,6% so với cùng kỳ.
Doanh thu vận tải hành khách 11 tháng năm 2017 ước đạt trên 1.166 tỷ đồng tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước; số lượt khách vận chuyển ước đạt trên 15 triệu người tăng  9,2% so với cùng kỳ; số lượt khách luân chuyển ước đạt 1.721 triệu hk.km tăng 11,6% so với cùng kỳ.
Vận tải hàng hóa
Doanh thu vận tải hàng hóa tháng 11/2017 ước đạt trên 300 tỷ đồng, tăng  1,6% so với tháng trước và tăng  hơn 14% so với cùng kỳ năm 2016. Khối lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 1.719 ngìn tấn tăng hơn1,4% so với tháng trước và tăng gần 4% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt trên 694 triệu tấn.km, tăng hơn 1,6% so với tháng trước và tăng gần 13,7% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu vận tải hàng hóa 10 tháng năm 2017 ước đạt 2.982 tỷ đồng tăng 10,2% so với cùng kỳ; khối lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt gần 18 triệu tấn, tăng hơn 7,3%; khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 7.031 triệu tấn.km tăng hơn 15,6% so với cùng kỳ năm trước. 
Vận tải hành khách và hàng hoá
 7. Một số tình hình xã hội
Lao động và việc làm:
Trong tháng, trên địa bàn toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho khoảng 940 người (trong đó: việc làm tại địa phương 530 người, cung ứng đi làm việc ở tỉnh ngoài 360 người, xuất khẩu lao động 50 người) nâng tổng số giải quyết việc làm hiện tại là 32.140 người (đạt 97,4% kế hoạch năm)..
Tháng 11/2017, có 3.928 lao động tham gia học nghề, trong đó; trình độ Cao đẳng: 450 người, trình độ Trung cấp: 558 người, trình độ Sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng: 2.920 người.
 Lĩnh vực người có công:
Sở Lao động Tthương binh Xã hội tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, người có công, gia đình và xã hội cụ thể: tiến hành sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công cho 09 trường hợp; thương binh đề nghị giám định do sót vết thương 13 trường hợp; giải quyết trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ đi lấy chồng hoặc lấy vợ khác đối với 04 trường hợp; tiếp nhận giải quyết chế độ đối với con đẻ của người Hoạt động kháng chiến bị nhiễm Chất độc hóa học cho 07 trường hợp; tiếp nhận giải quyết chế độ đối với người Hoạt động kháng chiến bị nhiễm Chất độc hóa học cho 96 trường hợp; thẩm duyệt hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 02 lượt thủ tục.
Sở  đã giải quyết chế độ trợ cấp một lần tiền mai táng phí và trợ cấp 1 lần cho thân nhân Người có công  đối với 11 trường hợp; di chuyển hồ sơ người có công đi tỉnh ngoài đối với 29 trường hợp; sao 105 hồ sơ người có công để trả các huyện, thành phố, rút 120 hồ sơ Người có công  để giải quyết chế độ chính sách và phục vụ công tác thanh tra và công an, cấp 05 thẻ thương, bệnh binh; tra cứu và xác nhận thông tin liệt sỹ cho 15 thân nhân liệt sỹ, ghép 90 hồ sơ mai táng phí.
Lĩnh vực xã hội:
Hiện có 02 Trung tâm đang quản lý 317 người nghiện ma túy trong đó: Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục – Lao động Xã hội thành phố hiện đang quản lý 103 người nghiện trong đó 101 bắt buộc, 02 tự nguyện; trung tâm Cai nghiện ma túy và Chăm sóc đối tượng xã hội hiện đang quản lý 214 người nghiện ma túy bắt buộc.Tiếp tục triển khai công tác lập hồ sơ đưa người vào cai nghiện bắt buộc. Tính từ đầu năm tới nay đã lập 200 hồ sơ trong toàn tỉnh.
Tiếp tục vận động Qũy Bảo Trợ Trẻ em năm 2017, theo dõi giám sát hoạt động Trung tâm phục  hồi chức năng  cho trẻ em khuyết tật, theo dõi số liệu trẻ em dưới 6 tuổi trên toàn tỉnh được cấp thẻ BHYT miễn phí.
Tổ chức trao xe lăn cho 100 trẻ em bị khuyết tật vận động của tỉnh Thái Bình do Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting tài trợ, triển khai hướng dẫn khảo sát, thống kê số liệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2017.
Phối hợp với các huyện, thành phố tổng hợp, rà soát sơ bộ tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh, giám sát công tác giảm nghèo các một số xã, phường của 8 huyện, thành phố.
Tổ chức truyền thông chính sách giảm nghèo cho hơn 300 người dân của huyện Thái Thụy, Đông Hưng, Hưng Hà.
Tình hình dịch bệnh, HIV/AIDS và ngộ độc thực phẩm
Tình hình dịch bệnh:Trong tháng, ghi nhận tình hình mắc một số bệnh truyền nhiễm:
 34 trường hợp sốt xuất huyết lâm sàng, trong đó có 11 ca nội sinh và còn lại đều đi từ Hà Nội về; các ca bệnh đều được lấy mẫu xét nghiệm, điềutra côn trùng, xử lý môi trường, phun hóa chất diệt muỗi đối với các ổ dịch nội sinh;
01ca liên cầu lợn tại Kiến Xương; 40 ca tay chân miệng độ 1 và 2a, rải rác các địa bàn, không có ổ dịch; 07 ca nghi viêm não vi rút, đã được lấy mẫu gửi xét nghiệm. Không phát hiện trường hợp mắc cúm gia cầm A/H5N1, H5N6, H7N9 trên địa bàn. Không có trường hợp tử vong.
Công tác phòng chống dịch
Tại các địa phương vẫn  duy trì triển khai có hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch mùa Thu-Đông, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh và sự lưu hành các loại vi rút gây bệnh; bao vây, xử lý triệt để các ổ dịch theo đúng quy định đảm bảo không để dịch lan rộng.
Thường xuyên đảm bảo chế độ thường trực phòng chống dịch 24/24 giờ; chế độ báo cáo bệnh truyền nhiễm và giám sát bệnh truyền nhiễm theo quy định; tăng cường phối hợp thực hiện các hoạt động phòng chống cúm gia cầm lây sang người trên toàn địa bàn.
    Phối hợp với TTYT huyện, thành phố; Bệnh viện đa khoa tỉnh, huyện; Bệnh viện Nhi và các đơn vị liên quan củng cố hệ thống giám sát, phát hiện, lấy mẫu sớm các ca bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, các bệnh có xu hướng gia tăng theo mùa để xử lý kịp thời theo quy định.
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn số 1266/DP-DT ngày 13/10/2017 của Cục Y tế dự phòng về tăng cường phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ.
Tình hình HIV/AIDS:
 Tính đến 25/10/2017, lũy tích toàn tỉnh hiện quản lý được 3.284 người nhiễm HIV/AIDS đang sống; trong đó, số bệnh nhân AIDS còn sống là 1.405 người; 252/286 xã, phường, thị trấn đã phát hiện người nhiễm HIV/AIDS. Trong tháng 10 đã giám sát phát hiện 17 ca nhiễm HIV mới, trong đó: qua giám sát phát hiện 14 ca (ghi danh), qua hệ thống VCT 03 ca (vô danh); 09 người chuyển AIDS và 01 người tử vong do AIDS được báo cáo.
Toàn tỉnh đã tiếp nhận và điều trị Methadone cho 1.331 người nghiện ma túy tại 09 cơ sở điều trị (Trung tâm PC HIV/AIDS: 189; TTYT Thành phố: 256; Đông Hưng: 118; Vũ Thư: 100; Quỳnh Phụ: 173; Hưng Hà: 141; Tiền Hải: 163; Kiến Xương: 77 và Thái Thụy: 114). Khai trương 03 điểm cấp phát Methadone tại trạm y tế xã Vũ Tiến (Vũ Thư), Thị trấn Hưng Nhân (Hưng Hà) và An Lễ (Quỳnh Phụ), nâng tổng số lên 07 điểm (04 điểm đã khai trương tháng 8/2017).
Hiện tại các  trung  tâm y tế  đang điều trị ARV cho 1.154 bệnh nhân, lũy tích đến hết tháng 10 đã có 1.629 người được điều trị; tư vấn phơi nhiễm cho 06 trường hợp phơi nhiễm HIV và cấp thuốc miễn phí điều trị cho 02 trường hợp.
Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm:
Sở Y tế phối hợp với Đài PT-TH tỉnh xây dựng và phát trên sóng phát thanh toàn tỉnh 02 chuyên mục với chủ đề “Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng bánh trung thu” và “Đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học”.
Kết quả kiểm tra của Chi cục ATVSTP theo phân cấp quản lý trên địa bàn tỉnh: kiểm tra 11 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống có 07/11 số cơ sở đạt yêu cầu (63,6%).
Đã cấp 07 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP; 35 sản phẩm được công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định ATVSTP; cấp 28 giấy xác nhận kiến thức VSATTP cho người sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Tối 27/10, tại gia đình trú tại thôn Tràng Quang (Trọng Quan-Đông Hưng) tổ chức liên hoan nhân dịp có nhà mới, có 07 người bị ngộ độc được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai; đến chiều ngày 30/10, 06 người đã được ra viện, một bệnh nhân được chuyển về BVĐK tỉnh điều trị trong tình trạng tiêu cơ vân nhẹ; nguyên nhân do ngộ độc alcaloid có trong cà gai ngâm rượu.
 Văn hoá - Thể thao
Triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ kỷ niệm, tổ chức Ngày hội Văn hoá - Thể thao truyền thống 14/10 tỉnh Thái Bình.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có nhiều chuyển biến tích cực, việc đăng ký các danh hiệu văn hóa được triển khai kịp thời đúng quy định.
Các hoạt động thể thao diễn ra sôi nổi ở khắp cá địa phương, góp phần nâng cáo đời nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Sở đã tổ chức các giải thi đấu  như: vật tự do, Vật cổ truyền. Taekwondo, Quần vợt, Bóng đá, Bóng bàn, Bóng đá nhi đồng toàn tỉnh... và tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở  các giải Cầu lông và Cờ tướng trung cao tuổi toàn quốc tại Thái nguyên đạt 08 huy chương (giải cầu lông : 01HCV, 01HCĐ; giải cờ tướng: 03HCB,03 HCĐ).
 Tình hình an toàn giao thông:
Theo báo cáo của Ban an toàn giao thông từ ngày 16/10 đến ngày 15/11/2017 trên địa bàn  tỉnh xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 8 người chết và 09 người bị thương. Ngoài ra trong tháng xảy ra 06 vụ va chạm giao thông làm 09 người bị thương nhẹ, thiệt hại ước tính 70 triệu đồng.
Tình hình cháy nổ:
Trong tháng 11 năm 2017, trên địa bàn tỉnh Thái Bình xảy ra 4 vụ cháy thiệt hại về tài sản ước tính 180 triệu đồng. Không có thiệt hại về người. Vào 14h30 ngày 31/10 đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại Công ty Cổ phẩn Thiết bị điện Tiền Hải (xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), đã thiêu rụi toàn bộ khu nhà xưởng của công ty./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây