Văn bản theo người ký: Tăng Bá Phúc

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 180/GM-CTK 28/09/2020 Giấy mời đánh giá năng suất Vụ Mùa 2020 huyện Vũ Thư, Thái Thụy
2 179/GM-CTK 25/09/2020 Giấy mời hội nghị thăm đồng đánh giá tình hình SX lúa vụ Mùa 2020
3 175/CV-CTK 24/09/2020 Công văn điều tra đơn vị sự nghiệp khu vực dịch vụ
4 174/CV-CTK 22/09/2020 Công văn về việc đề nghị công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2020
5 172/CV-CTK 22/09/2020 V/v Thông báo địa bàn điều tra
6 172/CV-CTK 21/09/2020 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRA ĐIỀU TRA CÁ THỂ 01/10/2020
7 27/KH-CTK 16/09/2020 Kế hoạch điều tra các đơn vị sự nghiệp trong khu vực dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình
8 168/CV-CTK 14/09/2020 về việc triệu tập Hội nghị toàn quốc lấy ý kiến tín nhiệm Lãnh đạo cấp phòng và tương đương
9 164/CV-CTK 09/09/2020 Công văn về việc điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động SXKD của doanh nghiệp
10 162/CV-CTK 07/09/2020 Công văn về việc tổ chức Hội nghị tập huấn Điều tra doanh nghiệp ảnh hưởng sản xuất kinh doanh do dịch bệnh Covid-19( lần 2)
11 23/TB-CTK 06/09/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Cục trưởng CTK Thái Bình tháng 9 năm 2020
12 161/CTK-TCCB 03/09/2020 Về việc trình cử cán bộ đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị
13 Số: 21 /TB-CTK 06/08/2020 Kết luận của đồng chí Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Bình Tháng 8 năm 2020
14 Số: 141 /CV - CTK 06/08/2020 Về việc cử công chức tham gia Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021
15 Số:135 /CTK-NN 27/07/2020 V/v thực hiện kiểm tra, xác minh
số liệu ĐT NTNNGK 2020
giai đoạn 3
16 Số: 17 /TB-CTK 09/07/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Cục trưởng Cục Thống kê Thái Bình tháng 7 năm 2020
17 Số:18/KL-CTK 12/07/2020 Kết luận thanh tra về việc THPA điều tra diện tích gieo trồng tại Chi Cục Thống kê huyện Quỳnh Phụ
18 Số: 22/KH –CTK 19/07/2020 Kế hoạch biên soạn và xuất bản kỷ yếu ngành Thống kê Thái Bình
19 62/QĐ-CTK 19/07/2020 Quyết Định và KH TTRa thực hiện PA ĐT NTNNGK năm 2020
20 130/CV-CTK 20/07/2020 CV thực hiện kiểm tra, nghiệm thu ĐT NTNNGK2020 cấp huyện, cấp tỉnh
21 Số 02: BC-KTGS TDT dân số 2019 13/01/2019 Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát công tác lập bảng kê TDT Dân số 2019
22 Kế hoạch số: 02/KH-CTK 04/09/2018 Kế hoạch điều tra thu nhập Bình quân đầu người chia theo huyện, Thành phố trên địa bàn Tỉnh Thái Bình
23 Số: 62/QĐ-CTK 15/03/2018 Quyết định về việc thành lập Tổ thường trực chỉ đạo điều tra doanh nghiệp năm 2018
24 Số: 14/QĐ-CTK-TTr 05/02/2018 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác thống kê năm 2018
25 Sô: 192/QĐ-CTK 29/12/2017 Quyết định về việc ban hành kế hoạch Thanh tra độc lập và kiểm tra công vụ năm 2018
26 Số: 183/QĐ-CTK 17/12/2017 Về việc giao Kế hoạch công tác và điểm thi đua bô sung đối với các phòng, Chi cục Thống kê cấp huyện năm 2018
27 Số: 182/QĐ-CTK 17/12/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thi đua Khen thưởng Cục Thống kê Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 52/QĐ-CTK ngày 18/5/2017 của Cục trưởng Cục Thống kê Thái Bình
28 Sô: 196/CV-CTK 14/11/2017 Về việc đính chính kết quả chấm điểm thực hiện Kế hoạch công tác và xếp loại thi đua năm 2017
29 Số: 140/QĐ-HĐSK 21/09/2017 Quyết định của Chủ tịch hội đồng sáng kiến Cục Thống kê Thái Bình về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2017
30 Số: 117/QĐ-CTK 26/07/2017 Quyết định của Cục trưởng Cục Thống kê Thái Bình về việc Thành lập Hội đồng Sáng kiến Khoa học
31 Số:116/QĐ-TĐKT 26/07/2017 Quyết định của Cục trưởng Cục Thống kê Thái Bình về việc thành lập hội đồng thi đua khen thưởng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây