Tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2018

Thứ ba - 28/08/2018 19:43
 
 
Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
Nông nghiệp
Trồng trọt
Tình hình sản xuất vụ mùa năm 2018:
Tính đến thời điểm này, toàn bộ diện tích lúa mùa toàn tỉnh đã hoàn thành việc gieo cấy, trên 2.000 ha lúa bị thiệt hại do ngập úng tại các huyện Tiền Hải, Kiến Xương, Thái Thụy...đã được cấy lại và tỉa dặm xong. Tình hình sâu bệnh trên lúa đã xuất hiện, đặc biệt là xuất hiện bệnh lùn sọc đen nguy cơ gây hại cao và đến nay đã xuất hiện tại 131 xã trong toàn tỉnh với mật độ rải rác. Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cơ quan chức năng, các địa phương đã tập trung phòng trừ rầy từ cuối tháng 7 đầu tháng 8 đồng thời kiểm tra, phát hiện và nhổ bỏ tiêu hủy những khóm lúa có biểu hiện lùn, xoắn lá.
 Theo số liệu tổng hợp sơ bộ từ các địa phương báo cáo, tổng diện tích gieo cấy lúa vụ mùa năm 2018 là khoảng 78.837 ha, đạt 98,9% so với vụ mùa năm 2017. Trong đó diện tích gieo thẳng đạt 11.982 ha, chiếm 15,1% tổng diện tích lúa mùa đã gieo cấy. Cơ cấu giống chất lượng cao chiếm khoảng 29,6% diện tích; giống lúa có năng suất cao chiếm trên 70% diện tích.
      Tình hình sản xuất cây màu vụ mùa và tích tụ ruộng đất:
Tổng diện tích gieo trồng cây hoa màu vụ mùa ước tính tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng thời tiết mưa bão và ngập úng. Tính đến ngày 15/8/2017,tổng diện tích gieo trồng cây màu vụ mùa đạt khoảng 15.988 ha tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2017.
Vù mùa năm 2018, toàn tỉnh có 173 cánh đồng tại 112 xã, thị trấn sản xuất theo cánh đồng lớn, cánh đồng có liên kết với diện tích trên 7.162 ha. Trong đó có 158 cánh đồng lúa đạt 6.899,6 ha; 15 cánh đồng màu,diện tích 262,7ha. Diện tích có bao tiêu sản phẩm là 4.003,3 ha trong đó diện tích lúa là 3880,6ha, diện tích màu là 122,7ha.
Việc tích tụ ruộng đất tiếp tục được triển khai tích cực, vụ mùa năm 2018 toàn tỉnh tích tụ được 300,6 ha với các hình thức mua, thuê mượn để trồng cây hàng năm, câu dược liệu, trồng ớt, các loại cây màu khác.
Chăn nuôi
Đàn gia súc:
Tổng đàn trâu, bò vẫn ổn định, đạt trên 51 nghìn con tăng 0,6% so cùng kỳ ; trong đó trâu tăng 0,5%, bò tăng khoảng 0,6%. Trị trường giá bán ổn định là yếu tố tác động tích cực đến sản lượng thịt trâu, bò hơi xuất chuồng, trong 8 tháng sản lượng thịt trâu, bò hơi xuất chuồng ước đạt 6 nghìn tấn tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2017.
Tổng đàn lợn thời điểm tháng 8/2018 ước tính đạt 984,5 nghìn con, tăng 1,8% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước tính đạt 127,5 nghìn tấn, tăng hơn 1% so với cùng kỳ. Trong hơn 3 tháng trở lại đây giá bán thịt lợn hơi đang có chiều hướng phục hồi và tương đối ổn định, hiện tại giá thịt lợn hơi xuất chuồng đang dao động trung bình ở mức 49.00 đồng - 54.000 đồng/kg, đây là mức giá người chăn nuôi đã có lãi. Với mức giá này, việc tái đàn có khởi sắc hơn, các trang trại, gia trại, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cũng đang có dấu hiệu tăng dần quy mô đàn ở mỗi loại hình.
 Đàn gia cầm :
Tổng đàn gia cầm toàn tỉnh thời điểm tháng 8/2018 đạt trên 12,8 triệu con, tăng hơn 2,2% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó gà đạt 9,4 triệu con, tăng hơn 2,7% so cùng kỳ. 8 tháng sản lượng thịt gia cần xuất chuồng ước đạt 28,8 nghìn tấn, tăng hơn 4,4% so với cùng kỳ. Trong những tháng tới số lượng gia cần tiếp tục gia tăng, nhất là số lượng gà do các hộ chăn nuôi đang chuẩn bị gà nuôi phục vụ nhu cầu thực phẩm vào dịp cuối năm. Hiện tại thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh bùng phát; vì vậy người chăn nuôi cũng cần áp dụng các biện pháp đề phòng dịch bệnh bằng cách vệ sinh chuồng trại và tăng sức để kháng cho đàn gia cầm, tránh để dịch bệnh bùng phát.
Trong tháng theo tổng hợp từ ngành chăn nuôi thú y, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tương đối ổn định, các bệnh thông thường khác vẫn xảy ra rải rác trên đàn gia súc, gia cầm nhưng ở quy mô nhỏ lẻ, phân tán.
Lâm nghiệp
Tính đến thời điểm tháng 8/2018, diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 28,9 ha thuốc các xã ven biển huyện Tiền Hải, đạt 26,2% so với cùng kỳ năm 2017; dự kiến đến hết năm dương lịch 2018 sẽ đạt 400 ha trồng mới tăng hơn 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng ngành lâm nghiệp tỉnh tăng cường công tác kiểm tra tình hình trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng hiện có trên địa bàn, tổng diện tích rừng được bảo vệ là 4.032 ha tăng hơn 0,8% so với cùng kỳ.
Thủy sản
Khai thác
Trong những ngày đầu tháng 8/2018 tình hình thời tiết tương đối thuận lợi cho hoạt động khai thác thủy hải sản, bà con ngư dân tích cực vươn khơi bám biển đánh bắt xa bờ. Trong tháng 8, sản lượng thủy sản khai thác ước đạt trên 6 nghìn tấn, tăng 5,7% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng cá khai thác ước đạt 4,4 nghìn tấn (+6,4%)
8 tháng năm 2018 sản lượng thủy sản khai thác ước đạt trên 54 nghìn tấn (+7,5%); trong đó: sản lượng cá khai thác ước đạt gần 36 nghìn tấn (+8,3%), sản lượng tôm khai thác ước đạt 1 nghìn  tấn (+4%).
Nuôi trồng         
Sản lượng cá tính đến tháng 8/2018 ước đạt gần 25.440 tấn (+1,6%); tôm ước đạt trên 1.376 tấn (+7%); thủy sản khác đạt 64.719 tấn (+10,3%). Tôm nuôi nước lợ đang sinh trưởng và phát triển tốt, tỉnh đang tích cực chỉ đạo các giải pháp phát triển nuôi tôm nước lợ như nuôi thâm canh công nghệ cao, công nghệ cao tuần hoàn có kiểm soát môi trường… Đây đã và đang là hướng đi mới cho phát triển của ngành thủy sản trong tỉnh.
Tiến độ gieo trồng cây nông nghiệp đến ngày 16 tháng 8 năm 2018
   Sản xuất công nghiệp
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 8/2018 ước tăng hơn 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng đầu năm, IIP tăng hơn 21,7%; trong đó: ngành khai khoáng giảm 8,2%; ngành chế biến, chế tạo tăng 7,2%; sản xuất, truyền tải và phân phối điện, khí đốt,  nước nóng, hơi nước tăng hơn 5 lần; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải tăng gần 5%.
Trong 8 tháng năm 2018, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có mức tăng khá so với cùng kỳ như: Tôm đông lạnh  (+31,6%); bộ comple, áo jacket (+26,6%); điện thương phẩm (+17%); polyexter (+84%).... Tăng mạnh nhất là sản phẩm sứ vệ sinh gắn cố định bằng gốm sứ tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2017 do (Công ty Hảo Cảnh sản xuất với 5 nhà với công nghệ hiện đại thu hút gần 2.000 lao động với mức thu nhập bình quân từ 8 - 10 triệu đồng/người/tháng). Một số sản phẩm tăng thấp hoặc giảm như: khí tự nhiên dạng khí (-3,9%); gạch xây bằng đất nung (-17,4%)...
Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tỉnh Thái Bình tháng 8 tăng hơn 2,9% so với tháng trước và tăng hơn 10,4% so với cùng kỳ.
Chỉ số tồn kho ngành chế biến, chế tạo tính đến tháng 8 tăng 6% so với tháng trước và tăng hơn 21,5% so cùng kỳ.
Chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/8/2018 tăng gần 20,5% so với cùng thời điểm năm trước. Lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 0,8%%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 30,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng11,7%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp

Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp 
 
Tình hình đăng ký doanh nghiệp
Trong 7 tháng năm 2018 đã cấp 507 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với số vốn đăng ký đạt trên 2.233 tỷ đồng. Doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động trong 7 tháng: 85 doanh nghiệp; doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 56 doanh nghiệp. Trong đó  thu hồi GCN ĐKKD do DN  giải thể là 55..
 Đầu tư
Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý tháng 8/2018 ước tính đạt trên 366 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Trong đó: vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước gần 200 tỷ đồng (+15%), vốn ngân sách huyện ước trên 81 tỷ đồng (+34%), vốn ngân sách cấp xã ước đạt hơn 84 tỷ đồng (+20%) so với cùng kỳ năm 2017.
Ước tính 8 tháng, nguồn vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý đạt trên 2.152 tỷ đồng, tăng 11,9 %, so với cùng kỳ năm trước.
Tình hình thực hiện một số dự án:
Trong tháng 8/2018  một số công trình dự án thực hiện vốn ngân sách sau:
Dự án thảm nhựa bê tông đường ĐH. 76 đến khu di tích đền Trần A Sào huyện Quỳnh Phụ, với số vốn đầu tư gần 53 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt hơn 12 tỷ đồng.
Dự án đường trục chính đến trung tâm huyện Quỳnh phụ nối từ đường ĐT396B đến ĐH.72, vốn đầu tư hơn 255 tỷ,dự kiến tháng 8 đạt hơn 11 tỷ đồng;
Dự án vỉa hè, thoát nước, điện chiếu sáng đường Hoàng Văn Thái, vốn đầu tư gần 36 tỷ, dự kiến tháng 8 đạt 9 tỷ đồng.
Dự án vỉa hè, thoát nước, điện chiếu sáng đường Long Hưng, vốn đầu tư hơn 35 tỷ đồng, dự kiến tháng 8 đạt 7,3 tỷ đồng.
Dự án HTKT khu dân cư tiếp giáp khu ĐC Đồng Lôi, vốn đầu tư gần 36 tỷ, dự kiến tháng 8 đạt 3,5 tỷ đồng.
Dự án nâng cấp đê, kẻ và đường cứu hộ, cứu nạn đê Sông Trà Lý, tổng vốn đầu tư hơn 114 tỷ, dự kiến tháng 8 đạt 1,8 tỷ đồng.
Dự án ấy dựng Chi Cục thống kê huyện Kiến Xương đạt khoảng 75% tổng mức đầu tư đạt 2,8 tỷ đồng,thực hiện tháng 8 dự kiến đạt 1,3 tỷ đồng.
Dự án khu QH dân cư, tái định cư Vũ Đông, vốn đầu tư gần 65 tỷ, dự kiến tháng 8 đạt 1 tỷ đồng;
 Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước  
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp phép từ 01/8- 20/8/2018      
Thu, chi ngân sách Nhà nước
Tổng thu ngân sách Nhà nước tỉnh Thái Bình ước tính 8 tháng 2018 đạt trên 11.807 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: thu nội địa ước đạt trên 3.559 tỷ đồng, giảm 8,6%; thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt gần 1.0015 tỷ đồng, tăng 34,7%; trợ cấp ngân sách trung ương ước đạt hơn 4.591 tỷ, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 8 tháng năm 2018 ước đạt trên 7.917 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ; trong đó: chi phát triển kinh tế ước đạt trên 3.407 tỷ đồng tăng 25,2%; chi tiêu dùng thường xuyên ước đạt hơn 4.176 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.
 
Thương mại, giá cả, vận tải và dịch vụ
Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
Tháng 8/2018 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 3.301 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Kinh tế Nhà nước tăng 12,7%; kinh tế Ngoài nhà nước tăng 8,9%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng hơn 1,7%.
Tháng 8/2018 tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 2.866 tỷ đồng tăng gần 8,9% so với cùng kỳ. Trong đó: kinh tế Ngoài nhà nước tăng trên 8,7% so với cùng kỳ.
Tháng 8/2018 doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành ước đạt 256 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa 8 tháng năm 2018 ước đạt 22.874 tỷ đồng, tăng                              9,7% so với cùng kỳ năm trước. Chia theo loại hình kinh tế: kinh tế nhà nước ước đạt hơn 359 tỷ đồng, tăng 15,3%; kinh tế ngoài Nhà nước ước đạt  22.515 tỷ đồng, tăng 9,6%. Chia theo nhóm ngành hàng: nhóm hàng lương thực, thực phẩm ước đạt 7.225 tỷ đồng (+9,6%); nhóm đồ dùng trang thiết bị gia đình ước đạt hơn 2.954 tỷ đồng (+1,4%); nhóm gỗ và vật liệu xây dựng ước đạt 3.205 tỷ đồng (+13,5%); nhóm xăng dầu ước đạt trên 3.355 tỷ đồng (+20,7%)...
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 8 tháng năm 2018 ước đạt                        26.369 tỷ đồng, tăng hơn 9,8% so với cùng kỳ. Trong đó: Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 22.874 tỷ đồng, tăng 9,7 %; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành đạt 2.044 tỷ đồng, tăng 11,1%; doanh thu dịch vụ khác đạt trên 1.450 tỷ đồng tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2017.
Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 
Xuất, nhập khẩu hàng hóa
Xuất khẩu:
Tháng 8/2018, trị giá xuất khẩu ước đạt 149,2 triệu USD, tăng gần 6% so với tháng trước và tăng gần 7,5% so với cùng kỳ. Phân theo thành phần kinh tế: Kinh tế nhà nước ước đạt 0,5 triệu USD tăng 1,3% so với tháng trước, so với cùng kỳ năm trước tăng gần 12%; kinh tế tư nhân trị giá xuất khẩu ước đạt 88,1 triệu USD, tăng 7,4%  so với tháng trước và tăng 15,3% so với cùng kỳ; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 60,6 triệu USD, tăng gần 3,7 so với tháng trước, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm trước.
Trị giá xuất khẩu 8 tháng  năm 2018 ước đạt 926 triệu USD tăng trên 9,7% so với cùng kỳ. Theo loại hình kinh tế: kinh tế nhà nước ước đạt 5 triệu USD giảm  20,6%, kinh tế tư nhân ước đạt 457,5 triệu USD tăng hơn13,6%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 380,4 triệu USD tăng hơn 3,7%. Xuất khẩu 8 tháng tăng chủ các mặt hàng như: hàng thủy sản (+37,2%); xơ sợi tăng (40,8%); mặt hàng sứ vệ sinh và sản phẩm gốm sứ của một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tiền Hải và địa bàn thành phố tăng hơn 70,5%; mặt hàng phôi thép của công ty Shengly (+13,3%) so với cùng kỳ năm 2017.
 
Nhập khẩu:
Kim ngạch nhập khẩu tháng 8/2018 ước đạt 121 triệu USD; tăng trên 3,2% so với tháng trước và tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm trước. Phân theo thành phần kinh tế: Kinh tế nhà nước ước đạt 0,1 triệu USD tăng 10% so với tháng trước  và giảm 84,75% so với cùng kỳ. Kinh tế tư nhân trị giá nhập khẩu ước đạt 64,4 triệu USD tăng hơn 4,8 so với tháng trước và tăng hơn 25,7 so với cùng kỳ; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 56,5 triệu USD tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước.
Trị giá nhập khẩu 8 tháng năm 2018 ước đạt hơn 929,7 triệu USD tăng 27% so với cùng kỳ. Trong đó: thành phần kinh tế nhà nước đạt 1,9 triệu USD, giảm 41,7%; kinh tế tư nhân đạt 519 triệu USD, tăng 41,7%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 408,7 triệu USD, tăng hơn 12,8%. Một số mặt hàng có giá trị nhập khẩu tăng so với cùng kỳ như: nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc (+12,5%), bông (+9,8%); xơ, sợi các loại (+15,7%); phế liệu sắt thép tăng hơn hai lần; Hàng thủy sản (+74,1%)… Bên cạnh đó các mặt hàng nhập khẩu giảm mạnh như: hàng gỗ và sản phẩm từ gỗ (- 25,7%), hóa chất (- 63,9%)…

Hàng hóa xuất nhập, khẩu
 
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2018 tăng 0,54% so với tháng trước (khu vực thành thị tăng 0,57%; khu vực nông thôn tăng 0,54%); tăng 2,97% so với tháng 12 năm 2017 và tăng 4,39% so với cùng tháng năm trước. 11 nhóm hàng cấu thành CPI đều có chỉ số tăng và tương đương so với tháng trước như: nhóm “hàng ăn và dịch vụ ăn uống” tăng 1,29%; nhóm “Giao thông” tăng 0,19%; nhóm “Nhà ở, điện nước” tăng 0,51%.... Một số nguyên nhân tác động đến chỉ số giá tháng 8 tăng so với tháng trước như: giá rau xanh tăng cao do mưa kéo dài khiến nhiều diện tích rau bị hư hỏng, sản lượng rau giảm; trong tháng 8 có 2 đợt điều chỉnh giá xăng vào ngày 08/8 và 23/8 (giá xăng 95 giảm 50 đồng/lít, dầu 0.05 tăng 440 đồng/lít) đã tác động đến chỉ số giá nhóm “Giao thông”.
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 8 tháng năm 2018 tăng 4,46% so với cùng kỳ năm trước. Các nhóm hàng có chỉ số tăng cao như: “nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng” tăng 10,13%; “giáo dục” tăng 4,3%; “thuốc và dịch vụ y tế” tăng 14%... tuy nhiên một số nhóm hàng chỉ số tiêu dùng lại giảm như: “Bưu chính viễn thông” giảm 0,33%...

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 8 năm 2018
 

 Vận tải hành khách và hàng hóa
Vận tải hành khách
Tháng 8/2018, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 120 tỷ đồng giảm 0,5% so với tháng 7 và tăng trên 21,2% so với cùng kỳ; số lượt hành khách vận chuyển ước đạt trên 1,6 triệu người giảm 0,2% so với tháng trước và tăng hơn 24,3% so với  cùng kỳ; số lượt khách luân chuyển ước đạt 185,1 triệu người.km, giảm 0,4% so với tháng trước tuy nhiên so với cùng kỳ năm  trước luân chuyển hành khách vẫn tăng hơn 31%.
Doanh thu vận tải hành khách 8 tháng năm 2018 ước đạt hơn  958,6 tỷ đồng tăng hơn 12,4 so với cùng kỳ năm trước; số lượt khách vận chuyển ước đạt trên 13,1 triệu người tăng trên 16,2% so với cùng kỳ; số lượt khách luân chuyển ước đạt trên 1.518,6 triệu lượt.km tăng hơn 20,2% so với cùng kỳ.
Vận tải hàng hoá
Doanh thu vận tải hàng hóa tháng 8/2018 ước đạt gần 314,4 tỷ đồng, tăng 2,2% so với tháng 7 và tăng hơn 15,5% so với cùng kỳ năm 2017. Khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 1.535,8 nghìn tấn, tăng 2,1% so với tháng trước và tăng gần 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt hơn  740 triệu tấn.km, giảm xấp xỉ 0,5% so với tháng trước, tăng trên 15,6% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu vận tải hàng hoá 8 tháng năm 2018 ước đạt 2.354 tỷ đồng tăng hơn 12,2% so với cùng kỳ; khối lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt gần 14 triệu tấn, tăng hơn 6,2%; khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 5.323 triệu tấn.km tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước.

Vận tải hành khách và hàng hoá

 Một số tình hình xã hội
Lao động và việc làm:
Trong tháng toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho khoảng 3.800 người (trong đó: việc làm tại địa phương 3.000 người, cung ứng đi làm việc ở tỉnh ngoài 500 người, xuất khẩu lao động 300 người).
Phối hợp kiểm tra thực hiện pháp luật về lao động, an toàn vệ sinh lao động  tại 10 doanh nghiệp; tổ chức hội nghị tập huấn  về công tác an toàn, vệ sinh lao động  cho 150 cán bộ lãnh đạo quản lý của các Sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố và 260 cán bộ quản lý của các doanh nghiệp. Phối hợp điều tra 02 vụ tai nạn lao động; hướng dẫn 06 doanh nghiệp tổ chức huấn luyện về ATVSLĐ cho 720 lao động, tiếp nhận thủ tục khai báo 129 máy, thiết bị có yêu cầu về ATLĐ của 09 doanh nghiệp.
Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể đối với 01 đơn vị, thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận “cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ  30% tổng số lao động là người khuyết tật trở lên được hưởng chế độ ưu đãi” đối với 01 cơ sở.
Tháng 8 năm 2018, trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh mới 4.360 người tham gia học nghề, trong đó trình độ cao đẳng 550 người, trung cấp 700 người, trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng là 3.110 người.
Trợ cấp xã hội
Trong tháng 8, Sở Lao động Thương binh và xã hội đã tiếp nhận 11 hồ sơ của các huyện đưa người vào cai nghiện bắt buộc (Tiền Hải có 02 trường hợp; Thái Thụy có 03 trường hợp; Đông Hưng có 02 trường hợp; Quỳnh Phụ có 04 trường hợp).
Hiện tại, 02 Trung tâm đang quản lý 306 người nghiện ma túy trong đó: Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục –Lao động Xã hội thành phố hiện đang quản lý 101 người nghiện (98 bắt buộc, 03 tự nguyện); Trung tâm Cai nghiện ma túy và Chăm sóc đối tượng xã hội hiện đang quản lý 205 người nghiện ma túy Triển khai rà soát 8/8 huyện, thành phố, các đối tượng mại dâm và trẻ em bị xâm hại tình dục. 
Tổ chức trao tặng 20 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, 15 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn có thành tích cao trong học tập với tổng số tiền là 15 triệu đồng. Tổ chức tập huấn phòng tránh tai nạn thương tích cho cha mẹ trẻ em, người chăm sóc trẻ em, tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch tổ chức tặng quà Trung thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng.
 
          Lĩnh vực người có công:
Các đơn vị chức năng đã triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, cụ thể: Trong tháng 8/2018, đã sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ NCC cho 11 trường hợp; đề nghị giám định do sót vết thương cho 01 trường hợp; giải quyết chế độ cho thân nhân liệt sỹ cho 07 trường hợp; Tiếp nhận giải quyết chế độ đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học cho 01 trường hợp; Tiếp nhận giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học cho 15 trường hợp; Thẩm duyệt hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 01 lượt thủ tục; Giải quyết chế độ trợ cấp một lần tiền mai táng phí và trợ cấp 1 lần cho thân nhân NCC cho 15 trường hợp; Di chuyển hồ sơ người có công đi tỉnh ngoài cho 18 trường hợp; Sao 95 hồ sơ người có công để trả các huyện, thành phố, rút 150 hồ sơ NCC để giải quyết chế độ chính sách và phục vụ công tác thanh tra và công an, cấp 15 thẻ thương, bệnh binh; tra cứu và xác nhận thông tin liệt sỹ cho 30 thân nhân liệt sỹ, ghép 201 hồ sơ mai táng phí. Tiếp nhận 32 đơn thư về lĩnh vực người có công, đã trả lời 22 đơn thư còn lại 10 đang trong thời gian thụ lý.
Sở Lao động Thương binh và xã hội đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt danh sách 1.586 các hộ gia đình người có công với cách mạng đủ điều kiện hỗ trợ về nhà ở đợt 2 năm 2018; tiếp tục xử lý các kết quả sau rà soát, thực chứng hồ sơ người HĐKC bị nhiễm CĐHH sinh con bị di dạng, dị tật theo Kết luận số 44/KL-TTr của Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Tình hình dịch bệnh, HIV/AIDS và ngộ độc thực phẩm
  Tình hình dịch bệnh:
Trong tháng, trên địa bàn tỉnh không phát hiện các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như Cúm A/H5N1, H7N9, bệnh tả, không có tử vong; Qua giám sát ghi nhận một số trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm như: 02 trường hợp sốt xuất huyết; 04 viêm não virus; 02 bệnh nhân ho gà; 05 bệnh nhân sốt phát ban nghi sởi và 60 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (độ 1 và 2ª); 01 ca mắc liên cầu lợn tại xã An Hiệp - Quỳnh Phụ.
Các cấp, các ngành tăng cường công tác giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch, khoanh vùng không để dịch bùng phát; chú ý các bệnh dịch mùa Hè - Thu, ổ dịch cũ, các khu vực trọng điểm và đầu mối giao thương; tập trung cho công tác vệ sinh môi trường, xử lý triệt để các vật phế thải, nơi ứ đọng nước, vật chứa nước trong từng hộ gia đình, công sở để cắt đứt nguồn phát sinh bọ gậy của muỗi vằn truyền bệnh Sốt xuất huyết Dengue; chú trọng giám sát dịch chủ động tại các cơ sở điều trị và tại cộng đồng. Tổ chức phân công cán bộ trực dịch theo dõi, nắm tình hình dịch bệnh xảy ra trên địa bàn 24/24 giờ; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và giám sát bệnh truyền nhiễm theo quy định của Bộ Y tế;
 Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Đài phát thanh và truyền hình, Báo Thái Bình tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh nhất là đối với bệnh dịch nguy hiểm: cúm A, liên cầu lợn ở người và một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng xâm nhập cao vào cộng đồng.
Tình hình HIV/AIDS:
 Các đơn vị chức năng tổ chức tiếp nhận và điều trị Methadone cho 1.304 người nghiện ma túy tại tất cả các cơ sở điều trị (Trung tâm PC HIV/AIDS: 186; TTYT Thành phố: 259; Đông Hưng: 114; Vũ Thư:89; Quỳnh Phụ: 174; Hưng Hà: 138; Tiền Hải: 151; Kiến Xương: 82; Thái Thụy: 111); điều trị ARV cho 1.228 bệnh nhân, tư vấn cho 09 trường hợp phơi nhiễm HIV và cấp thuốc phơi nhiễm cho 05 trường hợp, kê đơn thuốc điều trị cho 04 trường hợp phơi nhiễm;
Tính đến ngày 25/7/2018, toàn tỉnh hiện đang quản lý 3.326 người nhiễm HIV/AIDS; 860 người bệnh là phụ nữ (25,9%); số bệnh nhân AIDS hiện còn sống là 1.447 người; riêng trong tháng 07 đã phát hiện thêm 06 ca nhiễm HIV mới, 10 bệnh nhân chuyển AIDS, không có trường hợp nào tử vong do AIDS. Số xã/phường phát hiện có người nhiễm HIV: 252/286.
Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm:
Sở Y tế phối hợp- Phối hợp với Đài PT-TH Thái Bình xây dựng 02 chuyên mục phát thanh về “Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai”, “Bảo đảm an toàn thực phẩm tại Bếp ăn tập thể các trường mầm non” phát trên sóng phát thanh truyền hình toàn tỉnh. Tổ chức cuộc khảo sát: “Thực trạng điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn Thành phố Thái Bình”. Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018; Xây dựng dự toán ngân sách nguồn kinh phí Trung ương năm 2018;
Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, kiểm tra 19 cơ sở trong đó 14 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, 05 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Kết quả kiểm tra12/14 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, 04/05 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt các điều kiện đảm bảo ATTP. Các cơ sở vi phạm một số nội dung: thực hành đảm bảo an toàn thực phẩm, điều kiện để sản xuất kinh doanh như khám sức khỏe, xác nhận kiến thức;
 Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính, toàn tỉnh: Cấp mới 08 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP và cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP cho 54 người sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
Trong  tháng, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm .
  Văn hoá - Thể thao
Lĩnh vực văn hóa.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng; chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018); kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Ngành Văn hóa - Thông tin (28/8/1945 - 28/8/2018).
Tổ chức Hội nghị truyền thông giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2018 tại các xã Hợp Tiến (huyện Đông Hưng); Quỳnh Xá (huyện Quỳnh Phụ); Nam Thanh (huyện Tiền Hải); Quang Hưng (huyện Kiến Xương); Vũ Đoài (huyện Vũ Thư); Minh Khai (huyện Hưng Hà); Thụy Sơn (huyện Thái Thụy); sơ kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Thái Bình.
Phối hợp với Công an tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh băng đĩa hình, băng đĩa ca nhạc sân khấu trên địa bàn huyện Thái Thụy, Quỳnh Phụ và Hưng Hà; kiểm tra điều kiện hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn huyện Kiến Xương, Tiền Hải và Thái Thụy.
Lĩnh vực thể dục, thể thao
Đăng cai và tổ chức thành công vòng chung kết giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc năm 2018, kết quả: Nhất đội U11 Sông Lam Nghệ An, Nhì đội Hưng Yên, Ba đội Đăk Lăk và Hà Nội; giải vô địch Võ cổ truyền các Câu lạc bộ - Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Bình năm 2018, kết quả: Nhất Câu lạc bộ Đức Long - huyện Hưng Hà, Nhì Câu lạc bộ Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Đông Hưng, Ba Câu lạc bộ Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố Thái Bình. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi đấu giải Khiêu vũ thể thao Thái Bình mở rộng lần thứ I, năm 2018.
Trung tâm Huấn luyện Thể dục thể thao tổ chức tập huấn và tham gia thi đấu 07 giải vô địch quốc gia: Bóng chuyền vô địch trẻ toàn quốc, Điền kinh vô địch trẻ toàn quốc, Bơi lặn vô địch trẻ toàn quốc, Bơi lặn khu vực I, Vô địch Taekwondo trẻ, Vật vô địch trẻ, Cúp Karatedo toàn quốc, đạt 39 Huy chương các loại gồm: 03 HCV, 13 HCB, 23 HCĐ; tham gia thi đấu 03 giải quốc tế: Vô địch Điền kinh học sinh Đông Nam Á, Điền kinh quốc tế thành phố Hồ Chí Minh, Cầu lông quốc tế thành phố Hồ Chí Minh, đạt 03 HCV, 01 HCB.
Tình hình cháy nổ và phòng chống thiên tai
 Trong ngày 16-17/8/2018 do ảnh hưởng của cơn bão số 4, trên địa bàn tỉnh Thái Bình có gió mạnh  cấp 6, giật cấp 7. Ban chỉ huy  Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động phương tiện, lực lượng phòng chống bão. Đến sáng ngày 17/8/2018 bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do đã chủ động phòng chống bão nên trên địa bàn tỉnh không có thiệt hại về người và tài sản.
Trong tháng 8 năm 2018, tỉnh Thái Bình không xảy ra vụ cháy nổ nào.
An toàn giao thông
Theo báo cáo của Ban an toàn giao thông từ ngày 16/7 đến ngày 15/8/2018 trên địa bàn  tỉnh xảy ra 06 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 5 người chết và 3 người bị thương./.
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây