Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2018

Thứ năm - 27/09/2018 21:22
picture 026 kinhte
picture 026 kinhte
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2018
 
Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
Nông nghiệp
Trồng trọt
Tổng diện tích gieo trồng vụ  đông xuân  năm 2018 đạt 129.039 ha, tăng 280 ha (+0,2%) so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó: diện tích gieo trồng vụ đông năm 2017 – 2018 đạt 36.351 ha (+1,9%), diện tích gieo trồng vụ xuân đạt 92.688 ha     (-0,4%). Diện tích lúa xuân đạt 78.220 ha, giảm 890 ha (-1,1%) so với cùng kỳ năm 2017; các giống lúa ngắn ngày có diện tích đạt 74.853 ha chiếm 95,7% tổng diện tích. Thời tiết vụ xuân 2018 tương đối thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển, năng suất lúa xuân 2018 bình quân toàn tỉnh đạt 71,76 tạ/ha, tăng 0,11 tạ/ha so với vụ xuân 2017; sản lượng lúa đạt 561,3 ngàn tấn, giảm 5,5 ngàn tấn so với cùng kỳ năm trước.
 *Gieo cấy vụ mùa:
Vụ mùa năm 2018, toàn tỉnh đã gieo cấy được 95.912 ha, tăng 327 ha (+0,3%) so với vụ mùa năm trước. Trong đó: diện tích lúa mùa đạt 78.944 ha, giảm 700 ha(-0,9%). Cơ cấu giống lúa vụ mùa năm 2018 nhìn chung đã chuyển dịch theo hướng tích cực, giống lúa chất lượng cao chiếm 29,3% diện tích gieo cấy.  Hiện nay lúa đã trỗ đạt trên 47 nghìn ha và đang sinh trưởng, phát triển tốt. Mặc dù vậy, hiện tượng sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng đang xuất hiện rải rác trên một số trà lúa. Đặc biệt, Thái Bình là một trong những tỉnh có diện tích lúa mùa bị nhiễm lùn sọc đen; theo báo cáo từ các huyện, thành phố cho đến thời điểm  này toàn tỉnh có 17 ha bị nhiễm bệnh lùn sọc đen, đến nay bệnh lùn sọc đen đã được kiểm soát, khống chế. Đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã có trên 66,4 ngàn ha lúa mùa đã trỗ, cá biệt đã thu hoạch được 518 ha lúa mùa (huyện Vũ Thư có 500 ha, Hưng Hà 8ha, Quỳnh Phụ 10 ha). Công tác phòng trừ sâu bệnh, chống lây lan trên diện rộng vẫn đang được tăng cường thực hiện, tránh ảnh hưởng đến kết quả sản xuất toàn vụ.
Theo đánh giá sơ bộ từ các địa phương, nếu điều kiện thời tiết diễn biến thuận lợi trong những tháng cuối vụ và tình hình sâu bệnh không tái phát, dự kiến năng suất lúa mùa năm nay sẽ ước đạt khoảng 58,5tạ/ha cao hơn vụ mùa năm 2017; sản lượng ước đạt 461 nghìn tấn tăng 86,6 nghìn tấn so với vụ mùa năm 2017
Chăn nuôi
Trong tháng 9/2018 tình hình dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm trong tỉnh tương đối ổn định, không xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi. Các bệnh thông thường khác xảy ra rải rác trên đàn gia súc, gia cầm tại một số địa phương nhưng ở quy mô nhỏ lẻ, không ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành chăn nuôi.
Chăn nuôi gia súc: Tổng đàn trâu bò vẫn phát triển ổn định, ước đạt 51,1 ngàn con, tăng gần 0,8% so với cùng kỳ 2017. Thị trường tiêu thụ và giá bán ổn định nên trong 9 tháng sản lượng thịt trâu ước đạt gần 0,6 ngàn tấn (+0,7%), sản lượng thịt bò ước đạt 5,7 ngàn tấn (+4,7%). 9 tháng năm 2018 công ty bò Hòa Phát xuất chuồng gần 20 ngàn con bò, sản lượng thịt bò của công ty 9 tháng ước đạt 1,48 ngàn tấn, tăng trên 8% so với cùng kỳ.
Tình hình chăn nuôi lợn đã khởi sắc hơn với các hoạt động tái đàn, quay trở lại nuôi tại các địa phương trên toàn tỉnh do giá bán từ tháng 4/2018 đến nay tiếp tục ổn định và giữ ở mức cao. Đến thời điểm này giá thịt lợn hơi xuất chuồng đang dao động và duy trì ở mức 48.000 – 51.000 đồng/kg, đây là mức giá người chăn nuôi có lãi. Ước tính 9 tháng tổng đàn lợn đạt 997,8 ngàn con, tăng trên 1,9% so với cùng kỳ năm 2017, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 152,2 ngàn tấn, tăng gần 0,7% so với cùng kỳ.
Đàn gia cầm: Việc phát triển đàn gia cầm chủ yếu vẫn là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và đang có chiều hướng phát triển tại các trang trại và gia trại. Ước tính tổng đàn gia cầm 9 tháng đạt 12,8 triệu con, tăng gần 2,3% so với cùng kỳ; trong đó: đàn gà đạt 9,5 triệu con (+2,7%). Sản lượng thịt gia cầm xuất chuồng 9 tháng đạt 39,8 ngàn tấn, tăng 2,3% so với cùng kỳ. Trong những tháng cuối năm, nếu tình hình dịch bệnh không xảy ra đàn gia cầm sẽ tiếp tục tăng nhất là đàn gà do các hộ chăn nuôi đang chuẩn bị cho nhu cầu thực phẩm vào dịp cuối năm.
Lâm nghiệp
9 tháng năm 2018 diện tích rừng trồng tập trung toàn tỉnh ước đạt 109 ha, giảm 11,4% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do nguồn vốn của các dự án chưa được  bổ sung  kịp thời, số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 733 ha, đạt 84,7% so với cùng kỳ; Sản lượng gỗ khai thác 9 tháng ước đạt 1.997m3 đạt 94,9% so với cùng kỳ năm trước;  sản lượng củi khai thác 9 tháng ước đạt 6.193 ste giảm 0,9% so với cùng kỳ... các sản phẩm chủ yếu cho thu hoạch thuộc khu vực cây trồng phân tán trong nhân dân nên sản lượng thu hoạch không đáng kể và có xu hướng giảm dần.
Thủy sản
Khai thác
Tình hình khai thác thủy sản 9 tháng năm 2018 tương đối ổn định so với cùng kỳ năm trước; tổng sản lượng khai thác thủy sản 9 tháng ước đạt trên 61,4 nghìn tấn tăng 7,1% so với cùng kỳ. Trong đó sản lượng khai thác biển đạt 58,5 nghìn tấn, tăng 7,5% so với cùng kỳ.
Nuôi trồng
Sản lượng nuôi trồng 9 tháng ước đạt 106,2 nghìn tấn; trong đó cá đạt 28,8 nghìn tấn tăng trên 1,4%, tôm đạt 1,9 nghìn tấn, tăng 12,4%; sản lượng nuôi  trồng thủy sản khác đạt  75 nghìn tấn, tăng 10,4% so với cùng kỳ ; bên cạnh đó vẫn thế mạnh là nuôi ngao bãi triều nên kết quả 9 tháng qua sản lượng ngao đạt ở mức cao nhất 72 nghìn tấn tăng gần 10,5 so với cùng kỳ, chiếm tới 68% sản lượng nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh. Diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng trong 9 tháng ước đạt 340 ha, tăng 35,4% so với cùng kỳ đã và đang mở ra hướng đi mới cho ngành thủy sản trong tỉnh, hiện nay nuôi tôm thẻ chân trắng đã được các hộ dân mở rộng cả về quy mô và diện tích, riêng tôm thẻ chân trắng nuôi công nghệ cao đạt diện tích 180 ha.
  Tiến độ nông nghiệp đến ngày 20 tháng 9 năm 2018
 Sản xuất công nghiệp
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 9/2018 ước giảm 4,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng đầu năm, IIP tăng hơn 16,9%; trong đó: ngành khai khoáng giảm 7,2%; ngành chế biến, chế tạo tăng 6,1%; sản xuất, truyền tải và phân phối điện, khí đốt,  nước nóng, hơi nước tăng hơn 239%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 4,8%.
Trong 9 tháng đầu năm 2018, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có mức tăng khá so với cùng kỳ như: tôm đông lạnh (+29%); bột cá (+52%); sợi từ bông (+21,6%); bộ Com- lê, quần áo đồng bộ (+28,7%); áo sơ mi cho người lớn không dệt kim hoặc đan móc (+27,9%); Polyxetal (+80,3%); sản phẩm sứ vệ sinh tăng hơn 1 lần do Công ty sứ Hảo Cảnh, công ty sứ Thái Bình mở rộng dây chuyền sản xuất sứ cao cấp công suất 500 triệu cái/năm). Bên cạnh đó cũng có một số mặt hàng giảm trong 9 tháng như: bia lon giảm 17,4% (do hàng tồn kho còn nhiều, thị trường đầu ra của sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn, phải cạnh tranh với hàng nhập khẩu). Trong tháng 9, sản lượng điện sản xuất chỉ đạt 125 triệukwh, giảm trên 37% so với cùng kỳ năm trước do lượng nước trên các sông nhiều, các nhà máy thủy điện đang tận dụng để hoạt động hết công suất cho nên Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình phải chủ động giảm sản lượng, đáp ứng đủ cho nhu cầu sử dụng điện của thị trường.
Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tỉnh Thái Bình tháng 9 giảm hơn 5% so với tháng trước, tăng 2,59% so cùng kỳ; 9 tháng tăng hơn 11% so với cùng kỳ.
Chỉ số tồn kho ngành chế biến, chế tạo tháng 9 tăng 13,9% so với tháng trước và tăng 7,6% so với cùng kỳ.
Tỷ lệ doanh nghiệp dự báo xu hướng tổng quan về tình hình sản xuất kinh doanh chế biến, chế tạo toàn ngành công nghiệp quý III năm 2018. Quý III so với quý II tốt lên chiếm 57,7%, giữ nguyên là 29,5%, khó khăn hơn chỉ chiếm 12,8%. Theo hình thức sở hữu: doanh nghiệp nhà nước tốt lên đạt 33,3%, giữ nguyên 66,7%. Doanh nghiệp ngoài quốc doanh tốt lên chiếm 54,6%, giữ nguyên 29,4%, khó khăn 16%. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tốt lên chiếm 74,2%, giữ nguyên 22,6%, khó khăn chỉ chiếm 3,2%.
            Chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp 9 tháng tăng 20,2% so với cùng thời điểm năm trước. Lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm  0,6%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 30%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm gần 11,2% so với cùng kỳ năm 2017
  Chỉ số sản xuất công nghiệp
  Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp
 Tình hình đăng ký doanh nghiệp
Trong 9 tháng năm 2018 đã cấp 562 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với số vốn đăng ký đạt trên 2.547 tỷ đồng. Doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động trong 9 tháng là 96 doanh nghiệp; doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 72 doanh nghiệp. Trong đó  thu hồi GCN ĐKKD do DN  giải thể là 71 DN .
 Đầu tư
Tháng 9/2018  nguồn vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý ước đạt 385 tỷ đồng, tăng gần 20,7% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó: vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt trên 217 tỷ đồng (+19,5%), vốn ngân sách huyện ước đạt gần 92 tỷ đồng (+44,2%), vốn ngân sách cấp xã ước đạt hơn 75 tỷ đồng (+3%).
Ước tính 9 tháng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý đạt gần 2.133 tỷ đồng, giảm gần 5% so với cùng kỳ năm trước.
Quý III năm 2018, tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt gần 15.164 tỷ đồng, tăng 19,7% so với cùng kỳ; trong đó: vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước ước đạt 1.238 tỷ đồng (+15,3%); vốn vay từ các nguồn khác ước đạt gần 3.564 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần; vốn đầu tư của dân cư và tư nhân ước đạt trên 4.523tỷ đồng (+31,27%), vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 549 tỷ đồng (+12,33%).
Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh 9 tháng 2018 ước đạt 35.693 tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2017.
Tình hình thực hiện một số dự án:
Đến nay dự án Cầu La Tiến nối 2 tỉnh Thái Bình – Hưng Yên đã thực hiện sơ bộ đạt 80 tỷ đồng bằng nguồn trái phiếu chính phủ; dự án có tổng chiều dài 7,8km, trong đó cầu La Tiến dài hơn 1km, đường dẫn phía Thái Bình dài 5,6km, đường dẫn phía Hưng Yên dài 1,2 km. Mặt cắt ngang cầu rộng 12m. Dự án triển khai nhằm tạo thành tuyến đường xuyên suốt và nối liền hai tỉnh, kết nối các tuyến đường cao tốc và quốc lộ tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, nối tuyến đê sông với quốc lộ 38B và quốc lộ 39. Với tổng mức đầu tư 680 tỷ đồng, dự kiến đến tháng 6/2020 sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động.           
Xây dựng
Một số công trình xây dựng thực hiện trong quý III năm 2018:
Dự án dường ĐH 04 - Đồng Thanh kế hoạch 35,8 tỷ đồng, thực hiện 3,7 tỷ đồng do công ty cổ phần Đông Đô thi công.
Dự án nhà xưởng, nhà điều hành công ty TNHH Chipo kế hoạch 19,6 tỷ đồng, thực hiện đạt 17,7 tỷ đồng dô Công ty xây lắp Tiến Thịnh thi công.
Dự án trường tiểu học Hoa Lư kế hoạch 9 tỷ đồng, thực hiện đạt 4 tỷ đồng do công ty xây lắp công trình Mạnh Hưng thi công.
Dự án bãi rác thải nhà máy nhiệt điệt Thái Bình 2 kế hoạch 72,4 tỷ đồng, thực hiện đạt 1,75 tỷ đồng do công ty cổ phần xây lắp Hà Bắc thi công.
Dự án khách sạn Hải Tiến kế hoạch 16,6 tỷ đồng, thực hiện đạt 8,2 tỷ đồng do công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng thương mại Thành Tín thi công.
Dự án đường cứu hộ Thụy Tân – Thái Thụy kế hoạch 56 tỷ đồng, thực hiện đạt 11 tỷ đồng do công ty TNHH Phú Thọ thi công.
Dự án nhà xưởng, nhà điều hành công ty TNHH Jil Jersy kế hoạch 34 tỷ đồng, thực hiện 12,5 tỷ đồng do công ty xây lắp Tiến Thịnh thi công.
Dự án đường La Tiến – Hưng Hà kế hoạch 11 tỷ đồng, thực hiện đạt 4,5 tỷ đồng do công ty TNHH xây dựng và kinh doanh Tuấn Anh thi công.
Dự án trường tiểu học Minh Hưng kế hoạch 5,4 tỷ đồng, thực hiện đạt 2,8 tỷ đồng do công ty cổ phần đầu tư & xây dựng Trường Thanh thi công.
Dự án bệnh viện mắt Thái Bình kế hoạch 12,4 ty đồng, thực hiện đạt 5,7 tỷ đồng do công ty cổ phần đầu tư & xây dựng Trường Thành thi công.
Dự án bệnh viện Lâm Hoa giai đoạn 2 kế hoạch 17,3 tỷ đồng, thực hiện đạt 6,2 tỷ đồng do công ty cổ phần tư vần thiết kế đầu tư 868 thi công.
  Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước
  Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn
  Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp phép từ 01/9- 20/9/2018
 Thu, chi ngân sách Nhà nước
Tổng thu ngân sách Nhà nước ước tính 9 tháng 2018 đạt trên 12.903 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: thu nội địa ước đạt trên 4.155 tỷ đồng, giảm 9,3%; thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt gần 1.138 tỷ đồng, tăng 43%; trợ cấp ngân sách trung ương ước đạt 4.951 tỷ, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 9 tháng năm 2018 ước đạt trên 8.939 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ; trong đó: chi phát triển kinh tế ước đạt trên 3.779 tỷ đồng tăng 25,9%; chi tiêu dùng thường xuyên ước đạt 4.809 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước...
Thương mại, giá cả, vận tải và dịch vụ
Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
Tháng 9/2018 tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt gần 2.972 tỷ đồng tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Những nhóm hàng có tốc độ tăng cao so với cùng kỳ như: lương thực, thực phẩm (+20,8%), xăng dầu các loại (+24,5%), gỗ và vật liệu xây dựng (+27,5%).
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9/2018 ước đạt 3.420 tỷ đồng, tăng gần 11,9% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó: tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng trên 11,8%; doanh thu dịch vụ, lưu trú ăn uống, du lịch lữ hành tăng hơn 12,3%; doanh thu dịch vụ khác tăng gần 11,9%.
Quý III năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt gần 8.712 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng mức bán lẻ hàng hóa 9 tháng năm 2018 ước đạt 25.852 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Chia theo nhóm  ngành hàng: nhóm hàng lương thực, thực phẩm ước đạt 8.151 tỷ đồng (+10,7%); nhóm đồ dùng trang thiết bị gia đình ước đạt gần 3.290 tỷ đồng (-0,7%);  nhóm gỗ và vật liệu xây dựng ước đạt 3.605 tỷ đồng (+14,7%); nhóm xăng dầu ước đạt trên 3.963 tỷ đồng (+24,1%)...
Quý III năm 2018, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt gần 1.320 tỷ đồng, tăng trên 10,3% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ tiêu dùng khác 9 tháng năm 2018 ước đạt 3.941 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2017.
9 tháng năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 29.793 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó: tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng gần 10%; doanh thu dịch vụ, lưu trú ăn uống, du lịch lữ hành tăng hơn 11,2%; doanh thu dịch vụ khác tăng 9%.
  Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
 Xuất, nhập khẩu hàng hóa
Xuất khẩu:
Trị giá xuất khẩu tháng 9 năm 2018 ước đạt 166,3 triệu USD tăng 13,1% so với tháng trước và tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Theo loại hình kinh tế: Kinh tế nhà nước tăng hơn 12,2% so với tháng trước và giảm 47,4% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế ngoài nhà nước có mức tăng tương ứng 18,9% và tăng 47,8%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 4,4% so với tháng trước và giảm  15,3% so với cùng kỳ năm 2017.
Xuất khẩu 9 tháng năm 2018 ước đạt 1.091 triệu USD tăng hơn 10,5% so cùng kỳ năm 2017. Giá trị xuất khẩu tăng trong đó: hàng dệt may chiếm 67,6%, sợi chiếm hơn 11,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn tỉnh. Theo thành phần kinh tế: Kinh tế Nhà nước ước giảm 45,3%; kinh tế ngoài nhà nước tăng 18,1%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng hơn 2,2% so với cùng kỳ năm 2017. Các mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng như: thủy sản tăng 24,9% (công ty New Đồng Châu xuất khẩu 300 tấn ngao qua đường tiểu ngạch, tương đương 160,3 ngàn USD); hàng dệt may (+8,3%); hàng giày dép (+90,6%); sản phẩm gốm sứ tăng 66,8% do công ty sứ Hảo Cảnh xuất khẩu hàng sang thị trường Hàn Quốc, Lào, Campuchia… tăng 2,53 lần; sản phẩm từ thép (+17,2%); linh kiện điện từ (+17,2%); từ tháng 8/2018 có thêm mặt hàng dầu diesel của công ty Hải Hà xuất khẩu sang thị trường Lào bằng đường bộ, đơn hàng đã ký hết năm đạt giá trị 1,47 triệu USD. Các mặt hàng nêu trên tăng chủ yếu ở khối doanh nghiệp tư nhân và phần lớn thuộc về các doanh nghiệp có mặt hàng dệt may xuất khẩu trên địa bàn Hưng Hà, Đồng Hưng. Bên cạnh đó cũng có một số mặt hàng giảm mạnh như: gạo (-47,1%); sắt thép (-5%)…
Nhập khẩu:
Trị giá nhập khẩu tháng 9 năm 2018 ước đạt 111,8 triệu USD tăng 2% so với tháng trước và giảm 4,5%  so với cùng kỳ. Trong đó: kinh tế tư nhân đạt 41 triệu USD giảm 30,4%; kinh tế có vốn đầu nước ngoài tăng 23,1% với cùng kỳ năm trước .
Giá trị nhập khẩu 9 tháng năm 2018 ước đạt 1.031 triệu USD tăng hơn 21,4% so với  cùng kỳ năm 2017. Trong đó: thành phần kinh tế Nhà nước giảm mạnh giảm tới hơn 35,5%, thành thần kinh tế tư nhân tăng hơn 26,1%; thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2017.
  Hàng hóa xuất, nhập khẩu
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2018 tăng 0,55% so với tháng trước (khu vực thành thị tăng 0,45%; khu vực nông thôn tăng 0,57%); tăng 3,53% so với tháng 12 năm 2017 và tăng 4,25% so với cùng tháng năm trước. 11 nhóm hàng cấu thành CPI đều có chỉ số tăng và tương đương so với tháng trước như: nhóm “hàng ăn và dịch vụ ăn uống” tăng 0,46%; nhóm “Giao thông” tăng 0,83%; nhóm “Giáo dục” tăng 6,14%.... Một số nguyên nhân tác động đến chỉ số giá tháng 9 tăng so với tháng trước như: tháng 9 bắt đầu vào năm học mới nên nhu cầu mua sắm sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh tăng cao, giá học phí đối với hệ cao đẳng, đại học của trường Đại học Y Dược Thái Bình tăng giá trong năm học 2018 – 2019 nên đã tác động chung đến chỉ số nhóm “Giáo dục”.
Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng năm 2018 tăng 4,43% so với cùng kỳ năm trước. Các nhóm hàng có chỉ số tăng cao như: “hàng ăn và dịch vụ ăn uống” tăng 3,1%; “nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng” tăng 9,82%; “giáo dục” tăng 4,51%; “thuốc và dịch vụ y tế” tăng 11,56%... tuy nhiên một số nhóm hàng chỉ số tiêu dùng lại giảm như: “Bưu chính viễn thông” giảm 0,31%...
  Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 9 năm 2018
 Vận tải hành khách và hàng hóa
Vận tải hành khách
Tháng 9/2018, doanh thu vận tải hành khách ước đạt gần 125 tỷ đồng, tăng hơn 2,6% so với tháng trước và tăng trên 20,8% so với cùng kỳ; số lượt hành khách vận chuyển ước đạt trên 1,7 triệu người, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 25,3% so với cùng kỳ; số lượt khách luân chuyển ước đạt 206 triệu người.km, tăng 2,8% so với tháng trước, tăng 35,3% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng vì trong tháng có kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài tới 3 ngày, thời tiết hết sức thuận lợi đây là yếu tố làm tăng lưu lượng hành khách, nhất là hành  khách đường bộ thuộc thành phần kinh tế tư nhân ngoài nhà nước.
Vận tải hành khách quý III năm 2018 doanh thu ước đạt 368 tỷ đồng tăng 13,8% so với cùng kỳ.
Doanh thu vận tải hành khách 9 tháng năm 2018 ước đạt 1084 tỷ đồng tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước; số lượt khách vận chuyển ước đạt trên 14,5 triệu người tăng 17,3% so với cùng kỳ; số lượt khách luân chuyển ước đạt 1.730 triệu hk.km tăng 22,2% so với cùng kỳ.
Vận tải hàng hóa
Doanh thu vận tải hàng hóa tháng 9/2018 ước đạt gần 319 tỷ đồng, tăng  hơn 3% so với tháng trước và tăng hơn 10,2% so với cùng kỳ năm 2017. Khối lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 1.836 nghìn tấn tăng 3,1% so với tháng trước và tăng hơn 10,7%  so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt gần 726 triệu tấn.km, tăng hơn 5,3% so với tháng trước và tăng hơn 3,7% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu vận tải hàng hóa quý III 935 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm 2017
Doanh thu vận tải hàng hóa 9 tháng năm 2018 ước đạt 2.669 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ; khối lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt trên 15,7 triệu tấn, tăng hơn 9,1%; khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 5.993 triệu tấn.km, tăng hơn 6,5% so với cùng kỳ năm trước.
  Vận tải hành khách và hàng hoá
 Một số tình hình xã hội
Lao động và việc làm:
9 tháng năm 2018 toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho khoảng 28.500 người (đạt 86,5% kế hoạch năm), trong đó: Việc làm tại địa phương khoảng 21.200 người, làm việc tại tỉnh ngoài khoảng 4.600 người, làm việc có thời hạn ở nước ngoài khoảng 2.700 người.
Tính đến thời điểm tháng 9/2018 toàn tỉnh có 3.530 lao động của 27 doanh nghiệp được huấn luyện về ATVSLĐ; 216 máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ được kiểm định, khai báo sử dụng.
   9 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh có 24.950 người tham gia học nghề, trong đó trình độ cao đẳng 1.740 người, trung cấp 4.130 người, trình độ Sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 19.080 người. Đến nay trên địa bàn tỉnh hiện có 29 cơ sở giáo dục nghề nghiệp: 04 trường cao đẳng, 07 trường trung cấp, 18 trung tâm giáo dục nghề nghiệp.
Trợ cấp xã hội
            Sở Lao động thương binh và xã hội đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Tháng hành động phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh. Tổ chức in ấn, cấp phát 30.000 tờ rơi, 450 khẩu hiệu, 30 pano tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn mại dâm, mua bán người, cai nghiện ma túy; phối hợp tuyên truyền giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức phòng chống tệ nạn mại dâm, ma túy, mua bán người trong học đường với gần 6.000 giáo viên và học sinh tham gia tại các trường THPT trên toàn tỉnh.
             Thực hiện sự chỉ đạo của  UBND tỉnh về thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách xã hội nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, Sở Lao  động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố tặng quà cho người nghèo là: 56.825 suất quà, với kinh phí 18 tỷ đồng.
 Phối hợp với Sở Tài chính và BHXH tỉnh cấp 31.685 thẻ BHYT cho người nghèo, kinh phí hỗ trợ hơn 11tỷ đồng và 39.951 thẻ BHYT cho người cận nghèo, kinh phí hỗ trợ  hơn 13 tỷ đồng. Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho hộ gia đình có mức sống trung bình 1.516 thẻ (Huyện Vũ Thư và Kiến Xương), với tổng kinh phí hỗ trợ: 96 triệu đồng (Tại Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh Thái Bình về việc cấp kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cho hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có thu nhập trung bình năm 2018).
9 tháng đầu năm 2018 đã có 1.050 hộ nghèo được vay tín dụng với tổng kinh phí 37,75 tỷ và 3.000 hộ cận nghèo được vay vốn tín dụng, với tổng kinh phí 58 tỷ đồng, thực hiện chính sách hỗ trợ miễn, giảm học phí cho 8.334 lượt học sinh với kinh phí miễn giảm hơn 1,4 tỷ đồng, thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho 7.317 lượt học sinh với kinh phí hỗ trợ  hơn 3,5 tỷ đồng. Phối hợp với Sở Tài chính cấp kinh phí hỗ trợ cho 25.113 hộ nghèo và hộ có đối tượng bảo trợ xã hội, với tổng số tiền 7,3 tỷ đồng. Huy động nguồn xã hội hóa từ ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) hỗ trợ kinh phí để xây dựng mới 10 nhà ở cho hộ nghèo, với tổng kinh phí 500 triệu đồng (50.000.000đ/hộ) và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 02 căn nhà tình thương cho 02 hộ nghèo với tổng số tiền 80 triệu đồng (40.000.000đ/hộ)
Triển khai hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi, trợ cấp hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng tại các cơ sở bảo trợ xã hội nhân dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.Toàn tỉnh có 39.272 người cao tuổi đủ điều kiện được chúc thọ, mừng thọ, với tổng kinh phí trên 9 tỷ đồng. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố tổ chức thực hiện việc tặng quà trợ giúp đối tượng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Tiến hành trao 56.825 suất quà cho người nghèo với tổng kinh phí hơn 18 tỷ đồng.
          Lĩnh vực người có công:
Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng. 9 tháng đầu năm, Sở Lao động thương binh và xã hội đã thực hiện chế độ chi trả trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho trên 7 vạn đối tượng với tổng kinh phí 1.272 tỷ đồng. Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh cho 06 trường hợp; chế độ đối với thân nhân liệt sỹ cho 49 trường hợp; Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ NCC đối với 90 trường hợp, thương binh đề nghị giám định vết thương cũ tái phát 03 trường hợp, giải quyết chế độ cho Người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày đối với 02 trường hợp, giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến cho 38 trường hợp, chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là 585 trường hợp; trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp đổi 385 Bằng Tổ quốc ghi công, thẩm duyệt 2125 hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế; 75 thân nhân người có công được hưởng trợ cấp hàng tháng; giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần cho thân nhân NCC đối với 2005 trường hợp; di chuyển 266 hồ sơ NCC, sao 1620 hồ sơ, rút 27250 hồ sơ NCC để giải quyết chế độ chính sách và phục vụ công tác thanh tra và công an, ghép 1880 hồ sơ mai táng phí.
Thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 9 tháng đầu năm 2018, Sở Lao động - TBXH đã phối hợp với các sở, ngành chức năng có liên quan tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo của tỉnh thực hiện hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng, ban hành Kế hoạch 240/KH-BCĐ ngày 25/12/2017 tiến hành rà soát, xác định đối tượng hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn tỉnh .Theo đó, toàn tỉnh Đợt 1 năm 2018 hỗ trợ cho 768 hộ với tổng kinh phí 26.160 triệu đồng (trong đó Xây mới 540 hộ, Sửa chữa 228 hộ, Đợt 2 năm 2018  hỗ trợ cho 1.586 hộ với tổng kinh phí 48.540 triệu đồng (trong đó Xây mới 841 hộ, Sửa chữa 745 hộ). Đến nay đã giải ngân, quyết toán kinh phí hỗ trợ để hoàn trả về ngân sách tỉnh theo các quyết định tạm ứng ngân sách từ năm 2015 - 2017 với tổng số 1.747/2.412 hộ.
Tham mưu UBND tỉnh thực hiện chính sách cấp kinh phí trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với 16.843 trường hợp trong toàn tỉnh với tổng kinh phí trên 21 tỷ đồng.
Tham mưu xây dựng Kế hoạch tặng quà cho đối tượng người có công dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Tổng số đối tượng được tặng quà của Chủ tịch nước là 86.218 người, tổng kinh phí 17,810 tỷ đồng (trong đó, mức quà 400.000 đồng/suất cho 2.900 người; mức quà 200.000 đồng/suất cho 83.385 người). Hướng dẫn các huyện, thành phố trao quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh (mức quà 400.000 đồng/suất gồm 200.000 đồng tiền mặt và 200.000 đồng quà bằng hiện vật) cho 93.540 đối tượng chính sách người có công với tổng kinh phí 37,4 tỷ đồng. Các huyện, thành phố trích 11,8 tỷ đồng tặng quà cho 83.953 đối tượng chính sách (mức quà từ 120.000 đồng/suất đến 300.000 đồng/suất, quà bằng tiền và hiện vật). Tổng kinh phí tặng quà cho đối tượng chính sách người có công cả 3 cấp (Chủ tịch nước, của tỉnh, của huyện, thành phố) là 67 tỷ đồng.
Tình hình dịch bệnh, HIV/AIDS và ngộ độc thực phẩm
  Tình hình dịch bệnh:
Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh không xảy ra dịch lớn, ghi nhận tình hình mắc một số bệnh như sau:
- Tính đến hết ngày 15/9/2018, ghi nhận 10 trường hợp mắc sốt xuất huyết; Viêm hô hấp cấp tính nặng nghi do vi rút: 05 trường hợp, tử vong 04 (Kiến Xương, Hưng Hà, Thái Thụy, Vũ Thư); Viêm não vi rút nghi VNNB: 15 trường hợp (01 dương tính); Viêm màng não mủ: 06 trường hợp; Sốt phát ban nghi sởi 18 trường hợp sốt (03 xét nghiệm dương tính); Tay chân miệng: 133 trường hợp; Nghi nhiễm liên cầu lợn ở người: 08 trường hợp và 06 trường hợp ho gà. Ngoài ra không ghi nhận các trường hợp mắc Cúm A(H7N9), A(H5N1), bệnh dại,…
Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Thái Bình tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh; phối hợp với chính quyền các cấp, các ban ngành, tổ chức đoàn thể lồng ghép tuyên truyền, vận động, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, cơ quan, công sở; nâng cao nhận thức và thực hiện các biện pháp tự bảo vệ sức khoẻ bản thân, gia đình và cộng đồng.
Phòng chống HIV/AIDS
Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh hiện đang quản lý 3.334 người nhiễm HIV/AIDS; 863 người bệnh là phụ nữ (25,8%); số bệnh nhân AIDS hiện còn sống là 1.450 người, ghi nhận 36 ca nhiễm HIV mới, 21 người chuyển AIDS và 02 người tử vong do AIDS được báo cáo, số xã, phường thị trấn phát hiện có người nhiễm HIV là 252/286.
- Duy trì tổ chức tiếp nhận và điều trị Methadone cho 1.301 người nghiện ma túy tại tất cả các cơ sở điều trị (Trung tâm PC HIV/AIDS: 184; Thành phố: 260; Đông Hưng: 111; Vũ Thư:87; Quỳnh Phụ: 176; Hưng Hà: 138; Tiền Hải: 152; Kiến Xương: 80; Thái Thụy: 113).
- Tổ chức điều trị ARV cho 1.237 bệnh nhân, tư vấn cho 61 trường hợp phơi nhiễm HIV và cấp thuốc phơi nhiễm cho 26 trường hợp, kê đơn thuốc điều trị cho 13 trường hợp phơi nhiễm.
 Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
Sở Y tế phối hợp các cơ quan liên quan tuyến huyện, thành phố trong đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát các cơ sở tham gia kinh doanh thực phẩm, phục vụ ăn uống tại các lễ hội trước, trong và sau các dịp lễ tết. Tăng cường các hoạt động trong giám sát, đảm bảo ATVSTP ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua đường tiêu hóa, không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trên quy mô lớn; hỗ trợ, xử lý, chi viện cấp cứu kịp thời khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra tại cộng đồng;
Tăng cường công tác kiểm tra ATVSTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, kết quả: đã kiểm tra 38/50 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt các điều kiện đảm bảo ATTP.
Ngày 11/6/2018 xảy ra 01 vụ ngộ độc thực phẩm tại xã Phú Châu, huyện Đông Hưng vào do ăn tiết canh, lòng lợn luộc. Kết quả: 75 người ăn, 48 người có triệu chứng, 33 người nhập viện; ngày 14/6/2018, 100% bệnh nhân ổn định sức khỏe và xuất viện. Việc xử lý, điều tra ngộ độc, cấp cứu bệnh nhân được kịp thời đúng quy định của Bộ Y tế.
Hoạt động giải quyết thủ tục hành chính 08 tháng đầu năm 2018: thẩm định và cấp mới 36 giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP; 12 giấy công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định ATVSTP cho 47 sản phẩm; xác nhận nội dung quảng cáo cho 17 sản phẩm và cấp 518 giấy xác nhận kiến thức ATTP cho người sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
  Văn hoá - Thể thao
Lĩnh vực văn hóa.
Sở Văn hóa thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức các hoạt động trong dịp nghỉ Tết, nghỉ lễ đảm bảo an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, tích cực thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, giữ vững kỷ cương, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Chín tháng đầu năm, các đơn vị trong toàn ngành đã kẻ vẽ được 8.657 lượt khẩu hiệu băng rôn, biển tường, 454 cụm tranh, 5.122 panô, ápphích, sao nhân bản trên 2.437 đĩa tuyên truyền, tổ chức trên 416 l­­ượt xe tuyên truyền lưu động; tổ chức các chương trình văn hoá, văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, triển lãm tranh ảnh, sách báo, chiếu phim, trưng bày hiện vật bảo tàng, các hoạt động giao hữu, thi đấu thể thao quần chúng, sinh hoạt câu lạc bộ ở cơ sở... Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch xuất bản số Xuân, số đặc biệt tháng Tư chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Sở, số tháng Sáu với số lượng 2.400 cuốn và tham gia Hội báo Xuân.
Ban Quản lý di tích tỉnh tổ chức khảo sát và lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho 13 di tích; lập hồ sơ trích ngang 09 di tích đề nghị xếp hạng quốc gia; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, lập hồ sơ tu bổ cấp thiết của 15 di tích; hoàn thành hồ sơ 02 di tích Đền An Cố, xã Thụy An, huyện Thái Thụy và Đình Hòa, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.
Nhà văn hóa trung tâm tỉnh hướng dẫn Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt câu lạc bộ tại nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương. Chỉ đạo Đội Thông tin lưu động các huyện, thành phố xây dựng chương trình phục vụ nhân dân trong các dịp nghỉ tết, nghỉ lễ. Phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức chương trình Giao lưu Câu lạc bộ thơ nhân ngày Thơ Việt Nam. Phối hợp với các ngành, đơn vị trong tỉnh tổ chức các hoạt động nghệ thuật quần chúng và nâng cao nghiệp vụ. Tổ chức giao lưu các Câu lạc bộ âm nhạc toàn tỉnh chào mừng 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9 với sự tham gia của 10 Câu lạc bộ âm nhạc thuộc các huyện, thành phố. Thành lập Đoàn tuyển nghệ thuật quần chúng tham gia Hội thi sân khấu không chuyên kịch ngắn, kịch vui về đề tài bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch toàn quốc do Cục văn hóa cơ sở tổ chức tại Quảng Nam, kết quả toàn đoàn đạt 01 HCB cho vở diển và 01 HCV, 01 HCB cho diễn viên xuất sắc.
Lĩnh vực thể dục, thể thao
Trong 9 tháng năm 2018, các hoạt động thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương diễn ra sôi nổi ở khắp các địa phương trong tỉnh. Sở Văn hóa thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi đấu giải Bóng đá Nhi đồng toàn tỉnh. Tổ chức thành công các giải: Cờ tướng; Vật tự do, Việt dã tranh Cup Báo Thái Bình lần thứ 23 ; Vô địch Bơi Thiếu niên, Nhi đồng; vô địch Võ cổ truyền các Câu lạc bộ - Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Bình lần thứ VIII ; giải Khiêu vũ thể thao Thái Bình mở rộng lần thứ I. Đăng cai và tổ chức thành công vòng chung kết giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc năm 2018. Triển khai kế hoạch Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tới các địa phương trong tỉnh. Tổ chức tập huấn phương pháp dạy bơi, cứu đuối nước và cấp chứng chỉ cho 40 học viên tham gia; tập huấn đội lặn khí tài và thường trực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018. Phối hợp với Ngân Hàng Nhà nước tổ chức Hội thao ngành Ngân hàng. Phối hợp với Liên đoàn Lao động tổ chức giải Cầu lông Công đoàn viên chức. Phối hợp với Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức giải Bóng đá công nhân lao động các khu công nghiệp - Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Bình. Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị lực lượng và các điều kiện cần thiết để tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Bình lần thứ VIII năm 2018.
Trong 9 tháng đầu năm, Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao tổ chức tập huấn cho các vận động viên tham gia thi đấu 34 giải, trong đó có 23 giải quốc gia, 11 giải quốc tế đạt 106 huy chương các loại, gồm: 30 HCV, 34 HCB, 42 HCĐ (Trong đó có 13 HCV, 04 HCB giải quốc tế); Đội bóng chuyền MIKADO Thái Bình tham dự vòng I đội mạnh toàn quốc năm 2018 tại Hải Dương và giành vị trí thứ Ba bảng. Tại Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 18 (Asian Games - ASIAD), Thái Bình có 03 vận động viên tham gia, gồm Tạ Thanh Huyền và Phạm Thị Thảo môn Đua thuyền giành HCV, Bùi Trường Giang môn Wushu giành HCB.
Tình hình giáo dục 
Trong năm học 2017-2018 ngành giáo dục Thái Bình đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được những kết quả đáng tự hào. Toàn tỉnh có 38 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, 1 dự án đạt giải ba quốc gia cuộc thi sáng tạo khoa học và kỹ thuật dành cho học sinh trung học. Có 392 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9,12. Toàn tỉnh có 99,36% học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp THPT. Cấp Tiểu học và THCS đều đạt 100% xét tốt nghiệp. Nhân ngày khai giảng năm học mới Thái Bình có gần 400.000 học sinh hân hoan bước vào năm học mới trong niềm vui và háo hức.
Tình hình cháy nổ và phòng chống thiên tai
 Trong 9 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã xảy ra 22 vụ cháy, thiệt hại ước tính 1,2 tỷ đồng.
 An toàn giao thông
Theo báo cáo của Ban an toàn giao thông từ ngày 16/8 đến ngày 15/9/2018 trên địa bàn  tỉnh xảy ra 08 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 6 người chết và 2 người bị thương./.
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây